دانلود پایان نامه درمورد عدالت سازمانی، کارشناسی ارشد، وظایف سازمانی، استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

« بسمه تعالی»
پیوست شماره 1-پرسشنامه تحقیق:
– شناسه: A
کدپرسشنامه ( ) کدپرسشگر( ) تاریخ تکمیل( / / )
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
– مقدمه:B
پاسخگوی گرامی؛
با احترام پرسشنامه ای که پیش روی شماست برای انجام تحقیقی با عنوان” رابطه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان پلیس اطلاعات وامنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان مازندران” در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد تنظیم شده است. خواهشمند است عبارات را به دقت مطالعه فرموده و نظر خود را اعلام نمائید. قبلاً از همکاری صمیمانه جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم.
سرگرد حسین شریف پور
دانشجوی کارشناسی ارشد فرماندهی ومدیریت
-Cراهنما:
1-خشنودی شغلی عبارت است از نگرش مثبت فرد نسبت به شغل خویش به نحوی که شخص با علاقه و روحیه بالا به شغل خود بپردازد.
2-عدالت سازمانی عبارت است از رفتارهای منصفانه و عادلانه سازمان با کارکنانشان.
سوالات عمومی: -D
– زن الف)جنسیت: مرد
ا متأهل ب) وضعیت تأهل: مجرد
ج) میزان تحصیلات: زیردیپلمج دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس وبالاتر
د)سابقه خدمت:زیر5سالخ10-5 سال015-11سال120-16سال225-21سال2بالاتراز25 ب
و) سن: زیر 25سال 35-25 سال 3 45-36 سال 55-46 سال
افسر ارشد افسر جزء درجه دارد ه) طیف درجات: کارمند
سوالات تخصصی (بخش اول): عدالت سازمانی(براساس نظرگرینبرگ)- D
ردیف
عبارات
كاملاً موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملاً مخالفم
1
شیفت کاریم منصفانه است.

2
سطح حقوق دريافتي ام منصفانه است.

3
میزان کاری که به من محول می شود، منصفانه است.

4
مزاياي دريافتي من عادلانه است .

5
در سازمان مسئوليت هاي محوله به کارکنان منصفانه است.

6
تصميمات اخذ شده ازسوي مديران سازمان،منصفانه ا ست.

7
من اطمينان دارم كه مدیران در اتخاذ تصمیم به همه کارکنان بدون تبعیض توجه دارند.

8
مدير من برای تصميم گيري شغلي ، اطلاعات دقيق و كاملي را جمع آوري مي كند.

9
در صورت درخواست کارکنان، تصمیمات شفاف سازی شده و اطلاعات اضافی از سوی مدیران ارائه می شود.

10
همه تصميمات به صورت هماهنگ و به كمك كاركنان ذينفع اجرا مي شود.

11
كاركنان مجاز به تغيير يا درخواست تجديد نظر در تصميمات اخذ شده از سوي مديران هستند.

12
مدیردر تصمیم گیریهایش در رابطه با وظایف و مسئولیتهای شغلی ام ، استعدادهایم را در نظر می گیرد.

13
مدیر در تصمیم گیری در رابطه با شغل ام، با من با صادقانه و احترام برخورد می کند.

ادامه سوالات تخصصی (بخش اول): عدالت سازمانی(براساس نظرگرینبرگ)-D
ردیف
عبارات

كاملاً موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملاً مخالفم
14
مدیردر تصميم گيري دررابطه با شغل ام به تأمین نيازهاي شخصي من توجه دارد.

15

مدير در تصميم گيري در رابطه با كارم، با رويه مشخص و درستي برخورد ميكند.

16
مدير در تصميم گيري در رابطه با كارم، به حقوق و تکالیف من به عنوان يكي از كاركنان توجه مي كند.

17
مدیر در تصميم گيري در رابطه با كارم، در خصوص پيامدهاي تصميماتش با من بحث و گفتگو مي كند.

18
مدير در مورد تصمیمات اخذ شده به اندازه كافي من را توجيه مي كند.

19
توضيحات مدير در مورد تصميماتي كه در رابطه با کار من گرفته است، قابل قبول است.

20
مدير در مورد كاري كه تصميم گرفته است من انجام دهم، توضيحات خود را بطور واضح بيان مي كند.

E- سوالات تخصصی(بخش دوم) : خشنودی شغلی «شاخص توصیف شغل»-JDI (اسمیت،کندال،هیولین)
ردیف
عبارات

بلی
نمی دانم
خیر
ماهیت کار من:

1
مجذوب کننده است.

2
تکراری و عادی است.

3
خشنود کننده است.

4
یکنواخت و ملال آور است.
 
 
 
5
خوب و مناسب است.
 
 
 
6
خلاقانه است(موجب ایجاد افکار و ایده های نو می شود).

7
مورد احترام است(سبب کسب ارزش و احترام اجتماعی می شود).

8
دقیق و حساس است(بی دقتی در کار منجر به خسارات مالی یا جانی
می شود).
 
 
 
9
خوشایند و دلپذیر است.
 
 
 
10
مفید و سودمند است(فایده اجتماعی، سازمانی و فردی دارد).
 
 
 
11
خسته کننده است.
 
 
 
12
بهداشتی و سالم است(آسیب های جسمی و روانی سوئی به دنبال ندارد).
 
 
 
13
تلاش برانگیز است(ایجاد انگیزه می کند).
 
 
 
14
طوری است که باید در حال ایستاده و سرپایی انجام گیرد(کار در حالت ایستاده
انجام می گیرد).
 
 
 
15
نا امید کننده و نا کام کننده است.

16
ساده و آسان است.
 

 
 
17
زیاد و بی پایان است(پایان ناپذیر است).
 

 
 
18
طوری است که اتمام و نتیجه آن احساس می شود(احساس موفقیت می دهد).
 
 
 
E-ادامه سوالات تخصصی(بخش دوم) : خشنودی شغلی «شاخص توصیف شغل»-JDI
ردیف
عبارات
بلی
نمی دانم
خیر
حقوق ماهیانه ام:
19
برای تامین مخارج معمولی زندگی کافی است.

 
 
 
20
سهم منصفانه ای از منافع سازمان است.
 
 
 
21
مخارج زندگی ام را به سختی تامین می کند.

 
 
 
22
بد است(از حداقل حقوق سالیانه تعیین شده، پایین تر است).

23
مخارج زندگی مرفه ای را تامین می کند.

24
نامطمئن یا نامشخص است.

25
از حد استحقاق من کمتر است.

26
درآمدی بالا است.

27
درآمدی پایین است.

ردیف
عبارات

بلی
نمی دانم
خیر
سرپرستم:
28
معمولاً با من مشورت می کند.

29
آدمی است که خوشحال ساختن او دشوار است.

30
رفتاری غیر مودبانه دارد.

31
کار خوب را تحسین و تمجید می کند.

32
آداب معاشرت را رعایت می کند.

33
آدم با نفوذی است(فردی متشخص، با روابط رسمی و غیر رسمی بسیار بالاست).

34
در جریان آخرین تحولات علمی، فنی و اجرایی مربوط به کار خود قرار دارد.

35
به اندازه کافی سرپرستی نمی کند.

E-ادامه سوالات تخصصی(بخش دوم) : خشنودی شغلی «شاخص توصیف شغل»-JDI (اسمیت،کندال،هیولین)
ردیف
عبارات
بلی
نمی دانم
خیر
ادامه سرپرستم:
36
زود از کوره در می رود(تند خوست).

37
مرا از طرز انجام کارم آگاه می سازد.

38
سبب رنجش و آزردگی خاطر می شود.

39
یک دنده و لجباز است.

40
در کار خود مطلع و خبره است.

41
آدم بدی است(بد اخلاق است).

42
با هوش است(از قدرت یادگیری بسیار بالائی برخوردار است).

43
به من آزادی عمل می دهد(به من در انجام وظایف سازمانی، استقلال کاری می دهد).

44
آدم تنبلی است(کارهایش را به موقع انجام نمی دهد).

45
فردی است که به هنگام احتیاج می توانم به او رجوع کنم.

ردیف
عبارات
بلی
نمی دانم
خیر
]ترفیعات وارتقاء[در کارم:
46
فرصت خوبی برای ترقی و پیشرفت وجود دارد.

47
فرصت ترقی و پیشرفت تا اندازه ای محدود است.

48
ترفیع بر حسب لیاقت و شایستگی داده می شود.

49
ترقی و پیشرفت غیر ممکن است.

50
امکان ترفیع خوب است.

51
مقررات مربوط به ترفیعات غیر منصفانه است.

52
به ندرت ترفیع داده می شود.

53
ترفیعات بطور منظم داده می شود.

54
امکان ترفیع نسبتاً خوب است.

E-ادامه سوالات تخصصی(بخش دوم) : خشنودی شغلی «شاخص توصیف شغل»-JDI (اسمیت،کندال،هیولین)
ردیف
عبارات
بلی
نمی دانم
خیر
همکارانم:

55
برانگیزنده و تحرک بخش اند(با رفتارهای عملکردی مناسب، سبب فعالیت بیشتر می شوند).

56
کسل کننده و ملال آورند.

57
در انجام کارها کند هستند.

58
بلند همت اند(برای دستیابی به اهداف عالی با افق دید دورتر، تلاش و فعالیت می نمایند).

59
کند ذهن اند(از قدرت یادگیری بسیار پایینی برخوردار هستند).

60
احساس مسئولیت و وظیفه شناسی می کنند.

61
در انجام کار سریع اند.

62
با هوش اند(از قدرت یادگیری بسیار بالائی برخوردار هستند).

63
به آسانی دشمن تراشی می کنند.

64
پر حرف اند(حرف های غیر مرتبط به وظایف سازمانی را زیاد صحبت می کنند).

65
زیرک و دانا هستند(در انجام کارها، دانش و مهارت زیادی دارند).

66
تنبل اند(کارهایشان را به موقع انجام نمی دهند).

67
کج خلق و بد عنق اند.

68
اسرار مردم را فاش می کنند.

69
فعال و پر تلاش اند(تا حد توان در انجام کارها تلاش و فعالیت می نمایند).

70
علائق و سرگرمی های محدودی دارند.

71
وفا دارند(تعهد بالایی نسبت به یکدیگر و سازمان دارند).

72
دیر آشنا هستند(برقراری روابط دوستانه با آنها زمان بر است).

پیوست شماره2- نتایج استخراجی ازنرم افزارspss:
Frequencies

Notes
Output Created
12-Apr-2014 10:33:16
Comments

Input
Data
F:SPSS Projectsharif poorsharifpoor.sav

Active Dataset
DataSet1

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working Data File
152
Missing Value Handling
Definition of Missing
User-defined missing values are treated as missing.

Cases Used
Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax

FREQUENCIES VARIABLES=sex
/ORDER=ANALYSIS.

Resources
Processor Time
00:00:00.000

Elapsed Time
00:00:00.010

[DataSet1] F:SPSS Projectsharif poorsharifpoor.sav

Statistics
sex
N
Valid
152

Missing

0

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
man
116
76.3
76.3
76.3

woman
36
23.7
23.7
100.0

Total
152
100.0
100.0

FREQUENCIES VARIABLES=taahhol/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Notes
Output Created
12-Apr-2014 10:33:28
Comments

Input
Data
F:SPSS Projectsharif poorsharifpoor.sav

Active Dataset
DataSet1

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working Data File
152
Missing Value Handling
Definition of Missing
User-defined missing values are treated as missing.

Cases Used
Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax

FREQUENCIES VARIABLES=taahhol
/ORDER=ANALYSIS.

Resources
Processor Time
00:00:00.000

Elapsed Time
00:00:00.006

[DataSet1] F:SPSS Projectsharif poorsharifpoor.sav
Statistics
taahhol
N
Valid
152

Missing
0

taahhol

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
mojarrad
8
5.3
5.3
5.3

moteahhel
144
94.7
94.7
100.0

Total
152
100.0
100.0

FREQUENCIES VARIABLES=tahsilat/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Notes
Output Created
12-Apr-2014 10:33:45
Comments

Input
Data
F:SPSS Projectsharif poorsharifpoor.sav

Active Dataset
DataSet1

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working Data File
152
Missing Value Handling
Definition of Missing
User-defined missing values

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد عدالت سازمانی، روانشناسی، نهج البلاغه، علوم تربیتی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد Valid، Percent، Time، 28.3