دانلود پایان نامه درمورد شرکت ایران خودرو، استراتژی ها، نقشه استراتژی

دانلود پایان نامه ارشد

و صادرات از شبکه ايران‌خودرو در دستور کار این شرکت قرار گرفت که درنتیجه آن نزدیک به 30 درصد از تولیدات خودرو ملی در سال 1389 صادر گردید و منجر به افزایش چشمگیر سهم برند ملی شده است.

• 1390: (دنا) به‌عنوان جدید ترین محصول ايران‌خودرو با بهره گیري از طراحي به‌روز جهانی براي اولین بار و بطور کامل با سرپنجه هنرمند کارشناسان و طراحان ایرانی طراحی گردیده است. مراحل طراحی و نمونه سازي دنا در کوتاه ترین زمان ممکن و کمتر از یک سال صورت پذیرفته است.این خودرو در فروردین سال 1390 رونمایی گردید.

4-7-2- وضعیت صنعت در سال92
• سال 1392 صنعت خودرو با مشکلات متعددی رو به رو بود که اهم آن میتواند به تامین نقدینگی و کاهش تیراژ تولید و درآمد فروش اشاره نمود .با توجه به کمبود شدید نقدینگی و عدم توان پرداخت بدهی به قطعه سازان توسط خودرو سازان،بسیاری از قطعه سازان با خطر ورشکستگی و تعطیلی مواجه شده اند که خود باعث عدم امکان تامین کافی و به موقع قطعات و از دلایل عمده افت تولید در سال گذشته بوده است .افزایش بهای تمام شده به واسطه افزایش قیمت حاملهای انرژی،مواداولیه،هزینه های عملیاتی و مالی از دیگر مشکلات عمده این صنعت بوده است.قطع همکاری شرکای خارجی به واسطه تحریمها مانند شرکت پِژو باعث کاهش تولیدات خودرو گردید.
• گروه صنعتی ایران خودرو با فروش 137 تتریلیون ریالی در سال 91 در صدر شرکتهای برتر کشور قرار دارد و در ارزیابی سال 92 با فروش 126 تتریلیون ریالی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است . (گزارش فعالیت هیئت مدیره،1392)
5-7-2ترکیب سهامداران مالکیت بیش از 1درصد سهام شرکت تا پایان سال مالی منتهی به30/12/1392

نام سهام دار

تعداد سهام

درصد سهام
سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران
998/999/206/1
17/18
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
110/748/184/1
43/13
شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش
000/400/058/1
00/12
شرکت تدبیر سرمایه آراد
303/600/641
27/7
شرکت سرمایه گذاری سمند
610/441/540
13/6
شرکت نگار نصر سهام
649/936/411
67/4
صندوق بازنشستگی کشوری
604/913/388
41/4
شرکت سرمایه گذاری ترنیان سهم
000/200/88
00/1
شرکت سرمایه ملی ایران
972/855/321
65/3
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
754/913/580/2
26/29
جمع
000/000/820/8
100
جدول3-2 ترکیب سهامداران مالکیت بیش از 1درصد سهام شرکت تا پایان سال مالی منتهی

6-7-2 سهم ایران خودرو از بازار داخلی و صادرات سال 91-92
نوع محصول
سال مالی منتهی به 29/12/1391
سال مالی منتهی به29 /12/1392

کل تولید
داخلی
سهم گروه از
بازار داخلی

صادرات

کل تولید
داخلی

سهم گروه از بازار خارجی

صادرات

سواری
390/788
625/369
803/17
220/412/1
054/641
608/4
وانت تک دیفرانسیل
545/115
914/66

217 /189
301/113

دو دیفرانسیل
445/17
136/2

448/39
538/4

آمبولانس
0
0

147
0

جمع خودرو سبک
380/921
675/438
803/17
032/641/1
893/758
608/4
جدول 4-2 سهم ایران خودرو از بازار داخلی و صادرات سال 91-92

7-7-2با توجه به جدول زیر محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو در سال 92 نسبت به سال 91 در مجموع 42 درصد کاهش داشته است. (گزارش فعالیت هیئت مدیره،1392)
جدول آماری مقایسه تولیدات گروه ایران خودرو سال91و92
نام محصول
1392
1391
درصد تغییرات
پیک وانت
914/66
301/113
(9/40)
پزو405GLX
311/104
732/178
(6/41)
پزو206
820/27
110/164
(0/83)
پزو2207i
849/1
595/14
(3/87)
پژو پارس
967/77
359/91
(7/14)
سمند
807/107
836/137
(8/21)
تندر ال90
228/34
146/32
6/5
سوزوکی
136/2
538/4
(9/52)
رانا
643/15
52

پزو1600ROA
0
000/20

سایر
0
224/2

جمع
675/438
893/758
(2/42)
جدول 5-2
8-7-2نمودار زیر سهم محصولات شرکت از مبلغ فروش سال 91 و سه ماهه سال 92 را نمایش میدهد.
فروش سال 91 شرکت مبلغ 568/70میلیارد ریال و فروش 3 ماهه منتهی به 31/03/92 مبلغ
392/17 میلیارد ریال می باشد. (گزارش فعالیت هیئت مدیره،1391)
گروه پزو 48% گروه سمند22% فروش قطعات و لوازم 9%
گروه ال90 7% سوزوکی 1% گروه پیکان7%
رانا 2%

9-7-2سهم بازارخودرودرکشورسال 92

شرکت
کل
سواریووانت
تجاری
گروه سایپا
46،9%
47،7%
16،5%
گروه ایران خودرو
45،5%
46،1%
22،8%
سایرشرکتها
4،8%
3،5%
60،7%
واردات
2،7%
2،8%
—-
جمع
100%
100%
100%
جدول6-2 سهم بازارخودرودرکشورسال 92

جدول 7-2مقایسه با شرکت های هم گروه

ایران خودرو
سایپا
سرمایه
000/000/000/600/9
000/000/000/400/10
ارزش بازار
00/000/200/155/23
000/000/008/064/18
سود هر سهم پیش بینی سال 93
53
11
فروش پیش بینی سال 93
000/000/380/645/117
000/000/183/454/48
فروش سال 92
000/000/596/568/70
000/000/183/454/48
کل دارایی سال 92
000/000/526/445/103
000/000/266/891/65
نسبت بدهی به دارایی سال 92
93/0
88/0
حاشیه سود ناخالص سال 92
045/0
07/0-
حاشیه سود عملیاتی سال 92
003/0-
17/0-
حاشیه سود خالص سال 92
05/0-
25/0-
فروش به ارزش بازار
5
68/2
10-7-2- رویکردهای صادراتی شرکت ایران خودرو
• آموزش و توانمند سازی پرسنل فروش و خدمات پس از فروش
• مطالعه و برنامه ریزی برای صادرات و اولویت بندی بازارهای هدف بمنظور ورود هدفمند با بازارهای صادراتی صورت میگیرد.
• مناطق دارای اولویت برای صادرات محصولات شرکت ایران خودرو به ترتیب عبارتند از خاورمیانه، آفریقا، کشورهای CIS و آمریکای لاتین
• فعالیتهای سود آور تحت نام و برند ایران خودرو استاندارد سازی و توسعه شبکه فروش و خدمات پس از فروش
• استفاده از روشهای متنوع فروش جهت افزایش توان رقابتی برنامه ریزی تبلیغات جهت ارتقاء برند و پیشبرد فروش
• احداث خطوط تولید در سایر کشورها بدون انجام سرمایه گذاری مستقیم
• برخورداری از حمایتهای ناشی از تولید در بازارهای هدف
• افزایش قدرت رقابت
• ثبات و استمرار در صادرات قطعات منفصله
• کسب دانش جدید در زمینه صادرات قطعات منفصله، خدمات فنی و مهندسی، احداث خطوط تولید، بسته بندی و لجستیک
• خطوط تولید در ونزوئلا، سوریه، عراق و سودان
• استفاده از روشهای متنوع بسته بندی و حمل
• بهره برداری از مزیت های رقابتی محصولات شرکت ایران خودرو (قیمت رقابتی، مصرف کم سوخت، خدمات پس از فروش گسترده و قطعات یدکی در دسترس و با قیمت مناسب)
• ورود محصولات جدید به سبد محصولات صادراتی
• انطباق محصولات فعلی شرکت ایران خودرو با استاندارهای روز دنیا (گزارش فعالیت هیئت مدیره، 1392)
8-2- استراتژی مورد استفاده در ایران خودرو
شرکت ایران خودرو به منظور طراحی نظامی موثر جهت پیاده سازی استراتژی های خود طی سال های 85-86سوابق پیاده سازی استراتژی،دلایل عدم موفقیت شرکت در برقراری ارتباط موثر بین فعالیت های اجرایی و استراتژی های تدوین شده و سیر تکامل نظام پیاده سازی استراتژی در شرکت را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و بر مبنای نظام BSCو با توجه به شرایط حاکم بر شرکت نظام جدیدی را به این منظور در انتهای سال 86 طراحی نمود.و به این ترتیب واحد های شرکت ایران خودرو به دو دسته عملیاتی و پشتیبانی تقسیم گردید.برنامه زمانبندی برای اجرای نظام نوین جاری سازی استراتژی ها در 4سال تنظیم گردید که علاوه بر چشم گیر بودن نتایج آن در دست یابی به اهداف،در پاره ای از موارد از جمله در صادرات محصولات خود چندان موفق عمل نکرده است .
شرکت ایران خودرو با رسالت وجودی ایجاد سازمانی مبتنی بر فطرت انسانی،با موقعیت رهبری
صنعت در کشور ،باکیفیت کلاس جهانی ، درراستای تحقق سود آوری بلند مدت در فعالیتهای
صنعتی،تجاری ،خدماتی ورهبری بازارکشوردر بخش وسایل حمل و نقل از طریق رقابت و کسب رضایت مشتری تلاش دارد با تدوین وپیاده سازی استراتژی اثر بخش به چشم انداز تدوین شده خود1-انتخاب اول مشتری2-همکار برگزیده خودرو سازان جهانی3-خودرو ساز جهانی دست پیدا کند.
1-8-2معرفی رویکرد نوین پیاده سازی استراتژی در شرکت ایران خودرو:
رویکرد نوین برنامه ریزی تلفیقی در شرکت ایران خودرو بر اساس مفهوم سیستم مدیریت استراتژیک دو حلقهای و چارچوب تعریف شده در مدل BSCشکل گرفته است.
در سیستم مدیریت استراتژیک دو حلقه ای که شمای کلی آن را در نمودار ملاحظه می نمایید در حلقه اول بر اساس نقشه استراتژی و استراتژی های تدوین شده ،کارت امتیازی متوازن تهیه و جهت اجرا به واحدهای مربوط ابلاغ میگردددر این حلقه میزان تحقق اجرای استراتژی هابا توجه به خروجی ها و نتایج به دست آمده مورد بررسی قرار میگیردو با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای استراتژی ها و با عنایت به تغییرات محیطی صورت گرفته و استراتژیهای جدید ارائه شده ،مفروضات استراتژیک نیز مورد ارزیابی و کنترل قرار میگیرندکه به این ترتیب حلقه دوم از سیستم مدیریت استراتژیک دو حلقه ای شکل می گیرد.

2-8-2دسته بندی واحدهای شرکت ایران خودرو به واحدهای کسب وکار وواحدهای ارائه دهنده خدمات مشترک
در راستای پیاده سازی سیستم مدیریت استراتژیک دو حلقه ای می بایست نقش میان واحدی و ارتباطات بین واحدها مشخص و شفاف گردد.بدین منظور شرکت ایران خودرو اقدام به دسته بندی واحدهای خود به دو دسته واحدهای کسب وکارBU و واحدهای خدمات مشترکSSU
نمود .
واحد های کسب و کار همان واحدهای عملیاتی مانند معاونت تولید تندر،معاونت سواری سازی
معاونت برش وپرس،معاونت نیرو محرکه،معاونت بازاریابی وفروش ومعاونت صادرات.
واحدهای خدمات مشترک همان واحدهای عملیاتی مانند معاونت سیستم ها،معاونت منابع انسانی،معاونت برنامه ریزی جامع تولید اشاره کرد.
نحوه تعامل واحد های خدمات مشترک با واحد های کسب و کار نیز بر مبنای روش استفاده از توافق نامه خدمات مشترک SLAتعریف میگرددSLA مدرکی است که نحوه ارتباط و تعاملات بین مشتری (درخواست کننده خدمت)وارائه دهنده خدمت را تعریف نموده ودرک مشترکی از نوع خدمات ،مسئولیت ها،تعهدات طرفین،کانالهای ارتباطی،اقلام خدماتی ،زمان،مکان،هزینه هاو نحوه تعاملات تجاری و تسویه حساب را ارائه می نمایید.
3-8-2-فرایند کلی جاری سازی و پایش استراتژی ها در واحد کسب وکار ایران خودرو:
مرحله اول :ابلاغیه های استراتژیک
سرفصل های استراتژی های محوری شرکت ایران خودرو:
استراتژی بازار
استراتژی محصول
استراتژی تولید
استراتژی تامین ولجستیک
استراتژی تکنولوژی
مرحله دوم :تحلیل مدل کسب وکار
این مدل از 4جزء اصلی زیر ساخت های کسب وکار ،مشتری ،مالی و اقلام قابل ارائه شرکت برای مشتریان تشکیل شده است در بخش زیر ساخت ها کسب وکار قابلیت های اصلی،ساختار خلق ارزش و شبکه همکاران BUمربوط تعیین میشود .در بخش مشتری مشتریان هدف BUتعیین می شودونحوه ارتباط و کانال های توزیع محصولات به مشتریان معلوم می شود در بخش مالی جریان های کسب در آمد و ساختار هزینه معرفی شده و نهایتا محصولات و خدمات تولیدی BUنیز در قسمت اقلام قابل ارائه شرکت برای مشتری نگاشته می شود.
مرحله سوم:تهیه نقشه استراتژیک
مرحله چهارم:تدوین کارت امتیازی متوازن
در این مرحله برای هر یک از حوزه های هدف گذاری شده در نقشه استراتژیک،شاخص یا شاخصهایی تدوین شده و برای هر شاخص هدف گذاری می گردد.
مرحله پنجم: شناسایی BU وSSU مرتبط
مرحله ششم و هفتم:برگزاری کارگاه عملی SLA ،تدوینSLA وتدوین اهداف کمی شاخص های کارت امتیازی متوازن
در این مرحله کارگاه های عملی با حضور مدیران نمایندگانBU وSLAهای مرتبط و مدیران معاونت استراتژی صادرات برگزار شده که نهایتا خروجی این مرحله تدوین SLA هاو تعیین اهداف کمی شاخص های کارت امتیازی می باشد.
مرحله هشتم: تدوین مدرک چارچوب استراتژی واحد کسب و کار
مدرک چارچوب استراتژیک واحد کسب وکار شامل موارد زیر می باشد
استراتژی واحد کسب وکار
نقشه استراتژی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد کارت امتیازی متوازن، نقشه استراتژی، شرکت ایران خودرو Next Entries دانلود پایان نامه درمورد پرسش نامه، کارت امتیازی متوازن، هوشین کانری