دانلود پایان نامه درمورد شبکه اجتماعی، هویت دینی، شبکه های اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

سايت را براي دانشگاه هاي استنفورد و کلمبيا راه اندازي کردند. سپس چندين دانشگاه ديگر در ايالت بوستون را نيز به اين سايت مجهز آردند. تا آغاز تابستان همان سال، فيس بوك از سوي هزاران نفر در بيش از چهل و پنج دانشگاه استفاده مي شد(عاملی به نقل از رزمارین،2006). نام وبگاه برگرفته از کتابچه ای است که در آمریکا در ابتدای هرسال دانشگاهی از سوی دانشکده به دانشجویان داده می شود تا دانشجویان یکدیگر را بهتر بشناسند.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده فیس بوک بیش از یک میلیارد عضو دارد و اکنون به ۴٠ زبان از جمله فارسی، قابل دسترس است (منوريان، ١٣٨٨).
طراحی و جستجوی آسان در فیس بوک، امکان دسترسی آسان به برنامه ها و فعالیت های اصلی وبگاه را برای کاربران فراهم می آورد. بخش های نظیر: پروفایل، دوستان، شبکه ها و صندوق پستی، صفحه های اصلی هستند که کاربران در فیس بوک از آنها استفاده می کنند و جایگاه خاصی در بالای صفحه پروفایل کاربر دارد.

گفتار سوم: بررسی پژوهش های پیشین
1-3-2- پژوهش‌هاي پيشين خارجي
ساختار هويت در فيس‏بوك: قدرت ديجيتالي در ارتباطات كنترل شده عنوان تحقيقي است که در دانشگاه تمپل ايالات متحده و در دپارتمان جامعه‏شناسي اين دانشگاه و با روش تحليل محتوا هويت‏هاي ابراز شده در فيس‏بوك مورد بررسي قرار گرفته است.
در چكيده اين تحقيق آمده است: «تحقيقات اوليه روي اظهارات آنلاين، اساساً بر ساختارهاي هويت در محيط‏هاي تخلصي آنلاين (محيط‏هايي كه در آن كاربران با نام مستعار ظاهر مي‏شوند) متمركز شده است. بيش‏تر مطالعات اخير به بررسي ويژگي‏هاي عملكرد افراد در محيط‏هاي آنلاين با جنبه تخلصي كمتر (مانند سايت‏هاي اينترنتي قرارعشقي) پرداخته و يافته‏هاي متفاوتي را گزارش كرده‏اند. مطالعه كنوني به پژوهش ساختارهاي هويتي فيس‏بوك “محيط آنلاين غير تخلص (محيطي كه در آن كاربران با نام واقعي ظاهر مي‏شوند) كه به تازگي پديد آمده است” پرداخته‏اند. براساس تحليل محتواي 63 حساب(اكانت) فيس‏بوك اين نتيجه حاصل شده است كه شخصيت‏هاي مطرح شده در اين محيط‏هاي غير تخلصي با هويت‏هاي پديد آمده در محيط‏‏هاي تخلصي تفاوت دارند و كاربران فيس‏بوك، خصوصيات خويش را به طور ضمني و مفهومي و نه صريح ابراز مي‏كنند.
پريسا انصاري‏فرد در پايان‏نامه خود كه در شهريور سال 1388 در دانشگاه بيرمنگام انگلستان دفاع شده است به موضوع «تأثير شبكه‏هاي آنلاين بر زندگي مردم؛ مطالعه تجربي در ميان ايرانيان» پرداخته است. اين تحقيق براساس مروري بر ادبيات اجتماعات مجازي و كشف چگونگي تأثير اين اجتماعات آنلاين بر زندگي بشر نگاشته شده است. به واسطه ادبيات ارائه شده و نظرات متنوع و متضاد مطرح شده در اين تحقيق، موضوعات گوناگوني بحث شده است. نگارنده بر اهميت اين موضوع در رشد مباحث دانشگاهي و آكادميك تأكيد كرده است.
بخش تجربي اين تحقيق به دو مرحله پيمايش آنلاين و مصاحبه تقسيم شده است. نتيجه اين مطالعات مبحثي كه به نقش مكمل شبكه‏هاي مجازي اشاره دارد را آشكار كرده است؛ بر طبق اين تحقيق، اين نظريه قابل اطلاق به جامعه ايران بوده است. در حالي كه تمامي نظريه‏هايي كه معتقدند: اشكال جديد اجتماعات مجازي سبب مي‏شود كاربران فيس‏بوك مناظرات چهره به چهره را رها كنند و به اجتماعي ايزوله تبديل شوند، درباره كاربران ايراني قابل اطلاق نبوده است
– فرهنگ فضای مجازی: باید ها و نبایدها در فرهنگ اینترنتی عنوان مقاله ای است که توسط لی پی میسفادین در سال 2009 نوشته شده او در این مقاله با طرح پرسش های از قبیل آيا فضاهاي ارتباطي و اجتماعي اينترنت فرهنگ دارند؟ ويژگي‌هاي آنها چيست؟ آيا نظام‌هاي ارزشي فرهنگي ملي يا قومي برفضاي مجازي حاكم‌اند؟ هدف این مقاله را معرفي و بررسي رويكردهاي نظري اخير در خصوص توصيف و يافتن خاستگاه‌هاي يك فرهنگ مجازي می داند. همچنين، اين مقاله، به بررسي تأثير فرهنگ‌هاي (ديني، قومي، ملي و غيره) بر فرهنگ‌هاي فضاي مجازي پرداخته و چارچوب‌هاي نظري مربوط را براي تفكر در مورد فرهنگ در اينترنت ارائه مي‌دهد. حرف اين مقاله اساساً‌ آن است كه نظر به افزايش تعامل انسان با كامپيوتر و شبكه، ديگر صرف پرداختن به رابطه و تعامل انسان و ماشين كافي نيست. فناوري‌هاي ديجيتالي و كامپيوترها مي‌توانند گسترش فرهنگهاي ارتباطي در فضاي مجازي را تسهيل كرده و حتي مانع آن شوند و اين فرهنگهاي رو به رشد را مي توان در هر پژوهش جامعي كه درخصوص ارتباطات شبكه‌اي صورت مي‌گيرد مورد توجه و بررسي قرارداد.
– یانگ، در مقاله ای با عنوان” رابطه حوزه های عمومی و خصوصی در سایت های شبکه های اجتماعی نمونه مورد مطالعه فیس بوک “با استفاده از روش پیمایشی به انجام این تحقیق اقدام کرده نمونه آماری این پژوهش 77 دانشجوی رشته علوم ارتباطات در دانشگاه ایندیانا استیت است. از مهمترین اهداف مطرح شده در این پژوهش این است که افراد تا چه اندازه با هویت واقعی خود در این شبکه عضو می شوند که نتیجه بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که بیش از 95 درصد کاربران اظهار داشته اند که از اسم واقعی شان در این شبکه استفاده می کنند.

2-3-2- پژوهش‏های پیشین داخلی
-يونس نوري مرادآبادي در تحقیقی با عنوان “بررسي گرايش دانشجويان دانشگاه‏هاي تهران به شبكه اجتماعي فيس‏بوك و عوامل مرتبط با آن (بررسي تطبيقي ديدگاه‏هاي خبرگان رسانه وكاربران فيس‏بوك)” در سال 1391 با راهنمایی دکتر مجتبي اميري و مشاوره دکتر هادي خانيكي برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ارتباطات در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، انجام داده است.
در اين پژوهش محقق براي بررسي عميق‏تر موضوع دو گروه را از دو جامعه متفاوت (كاربران و خبرگان رسانه) با استفاده از روش پيمايش (پرسشنامه محور) به ترتيب با حجم نمونه 400 و 50 انتخاب و تحليل كرده است.
نتايج تحليل داده‏ها كه بر مبناي 4 متغير اصلي (گرايش سياسي، ماهيت مخاطب، پايگاه اجتماعي- اقتصادي و اعتماد به رسانه‏هاي داخلي) صورت گرفته است، نشان داد كه متغيرهاي ميزان اعتماد به رسانه‏هاي داخلي، پايگاه اجتماعي- اقتصادي و فعال يا منفعل بودن مخاطب بر ميزان استفاده و رضامندي و در نهايت گرايش به فيس‏بوك تأثيرگذار بوده است. همچنين داده‏ها رابطه‏اي ميان نگرش سياسي و گرايش به فيس‏بوك را نشان نداده همچنين داده‏ها رابطه‏اي ميان نگرش سياسي و گرايش به فيس‏بوك را نشان نداده‏اند و اين فرضيه رد شده است. در نهايت به بررسي تطبيقي ديدگاه خبرگان با كاربران براساس ابعاد مختلف متغير وابسته پرداخته شد كه تحليل نهايي نشان داد خبرگان در ابعاد مختلف متغير وابسته ميزان استفاده و رضامندي و نقش اين ابعاد را در گرايش به فيس‏بوك را از خود كاربران بيش‏تر ارزيابي كرده‏اند.
– “بررسی كاركردهای شبكه‌های اجتماعی با مطالعه موردی فیس‌بوک” عنوان پایان نامه ای است که توسط مصطفی قوانلوقاجار(1391) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات به‌راهنمایی دکتر محمد سلطانی‌فر انجام شده است. برای پاسخ به پرسش‏های این تحقیق ، از روش پیمایش استفاده شد. بر همین اساس از میان 6237 دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات، از 970 نفر سوال شد كه آیا در شبكه فیس‏بوك عضو هستند یا خیر؟ بر اساس جواب‏های دانشجویان ضریب نفوذ فیس بوک 22% اندازه‏گیری شد. بدین ترتیب 212 دانشجوکه از فیس‏بوک استفاده می‏کردند، برای پر کردن پرسشنامه پاسخ مثبت دادند و پرسشنامه توسط پرسشگر به آنان داده شد. نتایج این تحقیق نشان داد میزان سرمایه اجتماعی موجود در شبکه اجتماعی فیس‏بوک کمی بیشتر از حد متوسط است. این میزان با سنجش اعتماد در شبکه اجتماعی و گویه‏های مختلف به دست آمد. با ارزیابی کلی پاسخ‏های مربوط به سرمایه اجتماعی مشخص شد که (بیش از 57 درصد) به شبكه‏ اجتماعی در حد متوسط اعتماد دارند. این تحقیق نشان داد نزدیک به 48 درصد دانشجویان یک تا نیم ساعت از وقت خود را در فیس‏بوک می‏گذرانند. براساس اعلام سایت فیس‏بوک 50 درصد از کاربران هر روز به این سایت مراجعه می‏کنند. این درحالی است که این آمار در بین دانشجویان ایرانی که استفاده‏کنندگان اصلی اینترنت در ایران را تشکیل می‏دهند، 39 درصد است. براساس آمار فیس‏بوک به طور متوسط هر کاربر 130 دوست در این شبکه دارد. این تحقیق نشان داد که اکثریت دانشجویان بین یک تا 50 دوست در فیس‏بوک دارند. این تحقیق همچنین نشان داد که اکثریت پاسخگویان (79 درصد) از نام واقعی خود در فیس‏بوک استفاده می‏کنند. همچنین 75 درصد دانشجویان از اینترنت پرسرعت برای ورود به سایت فیس‏بوک استفاده می‏کنند، اما 25 درصد نیز با استفاده از اینترنت کم‏سرعت از شبکه اجتماعی فیس‏بوک استفاده می‏کنند.
– بندگی منفرد، سعیده، (1391) ” تحلیل محتوای مضامین فرهنگی و اجتماعی در شبکه های اجتماعی(مورد پژوهی فیس بوک و جوانان شهرتهران)، پايان نامه ای براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته ارتباطات از دانشگاه سوره با راهنمایی دکتر محمدرضا رسولی ارائه کرده است. این پژوهش این مساله را بررسی می کند که در شبکه اجتماعی فیس بوک مضامین فرهنگی و اجتماعی به چه شکلی نمایان شده است؟ این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و روش انجام آن تحلیل محتوا است. جامعه آماری این پژوهش کلیه صفحات پروفایل و مرورگر زمان فیس بوک کاربران فارسی است که پژوهشگر با توجه به اهداف تحقیق نمونه گیری هدفمند را برگزیده و بر اساس آن 30 نفر از کاربران ایرانی فیس بوک که بین سنین 15تا29 قرار داشتند، انتخاب کرده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در جامعه مورد بررسی زنان بیشتر از مردان عضو فیس بوک هستند و بیشتر آنان دارای سن 25 سال می باشند و در ضمن افراد تحصیلکرده بیشترین قشر کاربران و مخاطبان فیس بوک را تشکیل می دهند.
-“بررسي تاثيرات اينترنت در پاي‌بندي به هويت ديني و فرهنگي جوانان تهراني (نمونه مورد مطالعه جوانان منطقه 5 تهران)” عنوان پايان نامه کارشناسي ارشدی است که هديه محمدي در زمستان1389 انجام داده است، روش تحقيق به کار رفته در این پژوهش پيمايشي است. جامعه آماری این تحقیق 400 نفر از جوانان منطقه 5 است. در اين پژوهش آمده است که بين ويژگي هاي فردي از قبيل سن، وضعيت تاهل، سطح تحصيلات و ميزان پاي‌بندي به هويت فرهنگي رابطه وجود دارد، ولي بين جنسيت و وضعيت اشتغال و ميزان پاي‌بندي به هويت فرهنگي رابطه اي ديده نشد از دیگر نتایج این تحقیق می توان به رابطه برخی ویژگی های شخصی و میزان پایبندی به هویت دینی اشاره کرد که بین جنسیت، سن و میزان پایبندی به هویت دینی رابطه وجود دارد ولی بین وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و وضعیت اشتغال و میزان پایبندی به هویت دینی رابطه ای وجود ندارد.
– عظيم زاده ،رضا،( 1385)”بررسي تاثير اينترنت و ماهواره بر تفاوت‌هاي فرهنگي بين جوانان و بزرگسالان در شهر بهشهر” پايان نامه ای براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مردم شناسي از دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز ارائه نموده است.
وی مساله تحقيق خود را چگونگي برخورد ما با اينترنت و ماهواره به عنوان پدیده ها ی روز جامعه می داند که بر روی جوانان(جوانان شهربهشهر) تاثیر خواهد داشت و جامعه را در مسيري جديد قرار دهد . هدف اين تحقيق اينطور بيان شده است که اينترنت به عنوان پديده هاي فرهنگي مورد توجه قرار گرفته و شناسايي تاثير آن ها بر جوانان و بزرگسالان امروزه بسيار مهم و از اهداف اين تحقيق است.
اين تحقيق با توجه به اينکه در زمينه مردم شناسي است پژوهشي ژرفانگر مي‌باشد. جامعه مورد مطالعه که جوانان و بزرگسالان مي‌باشند و تعداد200 نفر از دانش‌آموزان پيش دانشگاهي دختر و پسر و تعداد 100 نفر از دبيران در سطح دبيرستان هاي بهشهر است. ابزار استفاده شده در این پژوهش مصاحبه ، مشاهده و مشاهده مشارکتي است. براي تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده از آمار توصيفي و استنباطي بهره گرفته شده است.
– علی اصغر کیا و یونس نوری مراد آبادی در مقاله ای با عنوان “عوامل

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد شبکه های اجتماعی، شبکه اجتماعی، شبکه های اجتماعی مجازی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد شبکه های اجتماعی، جهانی شدن، شبکه اجتماعی