دانلود پایان نامه درمورد سوء مصرف مواد، بهداشت روان، افراد مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

دارد. سازماندهي کادر به صورت تيم هاي چند منظوره مطلوب است.
دسترسي فوري به مرکز فوريتهاي طبي و خدمات تشخيصي مناسب اهميت اساسي دارد چون يک سوم اختلالات طبي خود را با تظاهرات روانپزشکي نشان مي دهند. طيف کامل گزينه هاي پسيکوفارماکولوژيک بايد براي روانپزشک فراهم باشد.
خشونت در مرکز خدمات فوريت را نمي توان ناديده گرفت يا تحمل کرد. ظوابط رفتاري مورد انتظار از کارکنان و بيماران بايد اعلام شده و قبل از رسيدن بيمار به مرکز فوريت روشن باشد. ايمني به بهترين وجه به صورت يک مساله باليني توسط کادر باليني تامين مي‌شود و کارکنان مجري قانون اند. در صورت امکان بيماران تحريکي و تهديد کننده بايد از بيماران آرام تفکيک شوند. اطاق جداسازي و مهار فيزيکي براي اينکه مورد نظارت دقيق باشد بايد نرديک به ايستگاه پرستاري باشد. همه کارکنان بايد واقف باشند که بيماران تحت شرايط جسمي و هيجاني ناراحت کننده شکننده هستند و انتظارات و تخيلات مختلف غالباّ غير واقع گرايانه، بر پاسخ هاي آنها به درمان تأثير مي گذارند (پورافکاري، 1391: 154).

3-3- طب مکمل و دگر شيوه در روانپزشکي

اصطلاح طب مکمل و دگرشيوه به گروهي روش‌هاي درمان بيماري و پيشگيري از بيماري اطلاق مي‏شود که شيوه‏ها و اثربخشي آن‏ها از طب سنتي يا درمان بيوشيميائي مرسوم متفاوت است. (Kaplan & Sadock’s, 2007: 551). جدول (3-1) طبمکملودگرشيوه را نشان مي‏دهد.

جدول 3-1: روش‌هاي طب مکمل و دگرشيوه (Kaplan & Sadock’s, 2007: 552)
کل سيستم هاي پزشکي
طب گسترش يافته ازنظر انسان شناختي
آيورودا
طب محيطي
هوموپاتي
طب کاميو
طب ناتوروپاتيک
طب تبتي
تداخل‏هاي رواني جسمي
هنردرماني
بيوفيدبک
رقص درماني
تصور هدايت شده
تفريح درماني
مراقبه
التيام بخشي ذهني
درمان مبتني بر زندگي گذشته
دعادرماني و مشاوره
رواندرماني
درمان با صوت و موسيقي
تمرينات يوگا
طب سنتي چيني
روش‌هاي با پايه بيولوژِيکي
درمان سلولي
درمان باکلاته کردن
رژيم ها
رژيم اتکينز
رژيم ماکروبيوتيک
رژيم اورنيس
رژيم پيتي کين
رژيم گياهخواري
رژيم اوزون
رژيم غذايي
مکمل ها
گرسون درماني
محصولات گياهي

اکي ناسه آ
گياه سنت جونز
عصاره جينگو بيلوبا
ريشه جين سنگ
مکمل هاي سير
اسانس نعناع
درمان متابوليک
مگاويتامين
مکمل ها ي تغذيه اي
مواد اکسيدان
(اوزون، پراوکسيد هيدروژن)
روش عاي مبتني بر دستکاري بدن
طب سوزني و طب فشاري
روش الکساندر
عطردرماني
طب شيروپرکتيک
روش فلدن کريز
ماساژدرماني

طب اوستئوپاتيک
رفکسولوژي
لمس درمانبخش
رولنينگ
روش تراگر
طب انرژي
درمان با نور آبي و نور مصنوعي
طب سوزني الکتريکي
تحريک الکتريکي و تحريک نوروگلنتيک
درمانس با رزونانس مغناطيسي
کي گونگ
رايکي
لمس درمانبخش
اوزون درماني

3-3-1- طب فشاري و طب سوزني

طب فشاري67 و طب سوزني68 فنون درماني چيني هستند که در متون قديمي طبي 3000 سال قبل از ميلاد هم مورد اشاره قرار گرفته‏اند. يک اعتقاد بنيادي در طب چيني اين باور است که نيروي حياتي(qi يا chi) در مسيرهاي خاصي69 است، و دستکاري اين نقاط عدم تعادل ها را از طريق تحريک يا رد موانع جريان نيرو اصلاح مي‏کند. يک مفهوم بنيادي ديگر اعتقاد به وجود دو زمينه متضاد نيرو70 است، که براي دوام تندرستي بايد در حالت تعادل باشند. در طب فشاري آکوپوينت ها با انگشتان دستکاري مي‏شوند؛ در طب فشاري سوزن‏هاي استريل نقره‏اي يا طلائي (به قطر تقريباً موي انسان) به عمق‏هاي مختلف (نيم ميلي متر تا 5/1 سانتيمتر) در پوست انسان فرو برده مي‏شوند و براي اصلاح عدم تعادل qi در محل چرخانده شده يا ثابت نگاه داشته مي‏شوند.
بعضي از اختلالاتي که در درمان آن‏ها از اين روش‌ها استفاده مي‏شود مشتمل‏ است بر آسم، وسردرد، درد قاعدگي، درد گردن، بيخوابي، اضطراب، افسردگي و سوء مصرف مواد. در نوعي از طب سوزني از جريان برق ضعيف براي تقويت اثر درماني استفاده مي‏شود71. (رضاعي، 1391: 14)

3-3-2- عطردرماني72

عطردرماني استفاده درماني از روغن‏هاي نباتي است. عطردرماني که در سال 1928 توسط شيمي‏دان فرانسوي با اين عنوان ناميده شد، يکي از روش‌هاي درماني جانشين است که در ايالات متحده و اروپا سريع‏ترين سير پيشرفت را نشان مي‏دهد. روغن‏هاي اسانسي نباتات ترکيبات آلي از مشتقات بنزن هستند. مواد عطري در تمدن‏هاي باستاني هم براي دارو مصرف شده‏اند هم ساختن عطر. امروزه روغن‏هاي نباتات يا با استفاده از اتومايزر از راه استنشاق مصرف مي‏شوند يا با ماساژ از طريق پوست جذب مي‏شوند (ماساژ با عطردرماني). روغن‏هاي نباتات اثرات درماني فراوان ـ ضد درد، روانشناختي، ضدميکروبي ـ دارند که بعضي از اين آثار با روش‌هاي علمي به ثبوت رسيده اند عطردرماني علاوه بر موارد ديگر براي کاستن از استرس و اضطراب و رفع اختلالات گوارشي و عضلاني مورد استفاده قرار مي‏گيرد در روانپزشکي تحريک بويائي براي آشکارسازي حالات احساسي، خاطرات، و هيجانات در ضمن روان‏درماني مورد استفاده قرار گرفته است. عطردرماني ممکن است موجب تحريک پوستي يا واکنش‏هاي آلرژيک در بعضي از افراد شود (پورافکاري، 1391: 554).

3-3-3- رنگ درماني73

در رنگ‏درماني، تصور اين است که رنگ‏هاي مختلف بر خلق تأثير مي‏گذارد و درمان با رنگ واحد براي مسائل بهداشتي خاص مورد استفاده قرار گرفته‏اند. مثلاً عقيده بر اين است که رنگ آبي آرام بخش است، و قرمز تحريک کننده. يک روانشناس سويسي مكس لوشر74، يک آزمون رنگ تدوين کرده است که در آن خلق فرد در زماني خاص با مواجه‏سازي آزمودني با رنگ‏هاي مختلف تعيين مي‏شود. لوشر هنچنين به تحقيق اثر رنگ روي دستگاه اعصاب خودکار پرداخت و به اين نتيجه رسيد که رنگ قرمز خالص سمپاتوميمتيک است و مي‏تواند موجب افزايش فشار خون، ضربان قلب و دفعات تنفس شود. رنگ آبي پارسمپاتوميمتيک است و اثرات متضاد با آنچه ذکر شد ايجاد مي‏کند. (Kaplan & Sadock’s, 2007: 19)

3-3-4- رقص درماني

رقص‏درماني به‏طور رسمي در سال 1942، با استخدام رقص درمان‏گر پيشرو ماريان چيس75 (1990 و1896) در بيمارستان سنت اليزابت واشنگتن دي. سي شناخته شد. هرچند در متنفن رقص و حرکت بطور معادل مورد استفاده قرار مي‏گيرند، هر اصطلاح عملاً يک نقطه نظر را توصيف مي‏کنند:
حرکت “دنياي حرکت فيزيکي76” را در بر مي‏گيرد، در حاليکه رقص يک عمل توأم با خلاقيت خاص در دنياي مزبور است. انجمن رقص درماني امريکا رقص‏درماني را استفاده روان‏درمانبخش از حرکات، که انسجام هيجاني و جسماني فرد را بالا مي‏برد، تعريف مي‏کند.
جلسات رقص درماني چهار هدف بنيادي دارد: به دست آوردن آگاهي از جسم، ابراز احساس‌ها، برقراري تعامل و رابطه، و ايجاد يکپارچگي جسمي، هيجاني، و تجارب اجتماعي که به کسب احساس اعتماد به نفس و رضايت مي‏انجامد (Kaplan & Sadock’s, 2007: 557).

3-3-5- طب محيطي77

زمينه طب محيطي در دهه 1950، زماني که پزشکان نظير ترؤن راندلت78 استاد آلرژي و ايمني‏شناسي در دانشکد? پزشکي دانشگاه نورث‏وسترن، شروع به ارزيابي واکنش‏هاي آلرژيک مردم نسبت به غذاهاي مختلف نمودند، آغاز گرديد. برخي از پژوهشگران تأثير مواد آلاينده در آب و هوا را روي بدن تحقيق کردند، بالاخره زمينه گسترش يافت و کل محيطي را که انسان در آن زندگي مي‏کند در برگرفت. نتيجتاً، طب محيطي امروزه فعاليت خود را در مورد مواد افزودني به غذاها، ميزان هاي الکترومغناطيسي از سيم‏هاي انتقال برق، ميکرويوهاي برخاسته از دستگاه‏هائي مثل اجاق‏هاي مايکرويو، دستگاه‏هاي تلويزيون، تلفن‏هاي هماره، و تشعشع هسته‏اي متمرکز کرده است. متخصصين طب محيطي معتقدند که بسياري از مردم حساسيت فوق العاده در مقابل آلاينده‏هاي محيطي دارند که مي‏تواند موجب تسريع فرآيندهاي محيطي دارند که مي‏تواند موجب تسريع فرآيندهاي بيمار گونه شود. بعضي از مسائل بسيار بحث انگيز هستند. مثلاً، مطالعات ميزان بروز بالاتر سرطان را در کساني که در بعضي از ميدانهاي مغناطيسي بوده‏اند، ثابت نکرده‏اند؛ معهذا، بين ميزان بالاتر سرطان و زندگي در پيرامون پالايشگاه‏هاي نفت و کارخانه هاي مواد شيميايي همبستگي وجود دارد. طب محيطي نوعي طب پيشگيري است که بر آگاهي بالاي افراد نسبت به خطرات محيطي و کنترل يا حذف اين خطرات تاکيد مي‏کند (رضاعي، 1391: 23).

3-3-6- ورزش

پورافکاري (1391) معتقد است که، ورزش از طريق بهتر کردن کارکرد فيزيکي، کاهش بيماري و بهبود سلامت رواني کيفيت زندگي را بهتر مي‏سازد. اثرات مثبت ورزش بر دستگاه‏هاي قلبي ـ عروقي، عضلاني استخواني، کارکرد و سيستم ايمني به اثبات رسيده است. اين مزايا به محدوده شناختي و هيجاني نيز گسترش مي‏يابد. بنابراين رابطه ذهن ـ بدن را که هسته مرکزي در بسياري از روش‌هاي فيزيکي CAM است ـ يوگا، تائي چي، کي‏گونگ ـ تائيد مي‏کند. ورزش نشان داده شده است که در رفع افسردگي، اضطراب، و PTSD کمک مي‏کند. کارکرد شناختي را بهتر مي‏سازد و احترام به نفس را بالا مي‏برد، و علائم پسيکوتيک در بيماران اسکيزوفرنيک را کاهش مي‏دهد. اين اثرات ممکن است اساس نوروشيميائي داشته باشند. چون ورزش ترشح نوروترانسيمترها را، مثل سروتونين، آدرنالين، و مواد افيوني درونزا را افزايش مي‏دهد. مطالعات همچنين کاهش وزن را با افزايش تعامل اجتماعي، گسستن از استرس، لذت‏هاي تفريحي، و تسلط در چالش ربط داده‏اند.
ورزش براي افراد مبتلا به بيماري رواني جدي مزايائي دارد چون اکثر آن ها احتمال بيشتري هست که به بيماري جسمي شديد، مثل چاقي، ديابت و فشار خون بالا مبتلا باشند؛ سبک زندگي انزوائي داشته باشند، و سيگار بکشند. مطالعات روي افراد بالغ مبتلا به اسکيزوفرني نشان داده اند که برنامه ورزشي متوسط شاخص توده بدن (BMI) را کاهش مي دهد، تناسب آئروبيک را بهتر مي‏سازد، احترام به نفس را افزايش مي‏دهد و علائم روان پزشکي را معدودتر مي‏سازد، ورزش ممکن است افزايش وزن ناشي از داروهاي ضد جنون را جبران کند همکاري با درمان را بهتر سازد (رضاعي، 1391: 23).
ورزش هر چند در حال حاضر کمتر مورد استفاده قرار مي‏گيرد، منافع بالقوه قابل ملاحظه‏اي به عنوان يک مداخله درماني در زمينه‏هاي مراقبت بهداشت رواني دارد. يک برنامه ساخت يافته ورزش آئروبيک بصورت جلسات 45 دقيقه اي سه بار در هفته مزاياي قابل ملاحظه‏اي براي تناسب قلبي عروقي، احترام به نفس، و کيفيت زندگي و تغيير دادن خلق و افسردگي نشان داده است. برنامه‏هاي درهم بر هم براي کساني که به رژيم هاي ورزشي وابسته بودند مفيد بود. نقطه ضعفي براي ورزش متوسط وجود ندارد و مزاياي سلامتي آن قابل ملاحظه است (Kaplan & Sadock’s, 2007: 23).

3-3-7- درمان با نورو ملاتونين

نوردرماني79 بر اين مفهوم متکي است که انسان‏ها در معرض ريتم‏هاي بيست و چهار ساعته80 (ماخوذ از واژه هاي {دور81} و {روز82} قرار دارند که بر فرآيندهاي فيزيولوژيک به صورت‏هاي قابل پيش بيني اثر مي‏گذارند. چرخه‏هاي 24 ساعته استراحت و فعاليت وجود دارد که شامل سطوح متغير کوتيکو استروئيدها، دفع الکتروليت‏ها، و فرآيندهاي فيزيولوژيکي است؛ مثلاً فشار خون در ضمن روز بالاتر از ساعات شب است. روياروئي با نور مي‏تواند ريتم‏هاي شبانه‏روزي را تغيير دهد. درمان با نور مصنوعي (بالاتر از 500/2 لوکس) روش مقبول مورد استفاده در درمان اختلال افسردگي با الگوي فصلي، که در ماه‏هاي زمستان و کاهش زمان مواجهه با نور ديده مي‏شود، مي‏باشد (رضاعي، 1391: 30).
3-3-8- ماساژ

ماساژ درماني است که به دستکاري نسوج نرم و سطوح بدن ارتباط پيدا مي‏کند. اين روش بيش از 5000 سال قبل توسط پزشکان چيني براي درمان بيماري‌ها توصيه شده و بقراط معتقد بود که ماساژ روشي براي حفظ تندستي است. باور بر اين است ماساژ به چند طريق بر بدن تأثير مي‏گذارد، جريان خون را بيشتر مي‏کند، جريان لنف را در عروق لنفاوي روان‏تر مي‏کند، قوام عضلات بدن را بهتر مي‏کند، و اثر آرامبخش بر ذهن دارد.
فنون ماساژ به انحاء گوناگون توصيف شده است، مالش، ورز دادن، نيشگون گرفتن، با بند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مصرف مواد، سوء مصرف مواد، بهداشت روان Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بهداشت روان، پناهندگان، ناخودآگاه