دانلود پایان نامه درمورد سلسله مراتب، بهداشت روان

دانلود پایان نامه ارشد

4-14: فضاي استحمام (آرين مستعدي، 1388: 80)

تصوير 4-15: سقف فضاي استحمام (آرين مستعدي، 1388: 80)
تيم بوش و شرکاء (Tim Bushe Associates)
آزمايشگاه، آبدرماني و باشگاه سلامتي در ماسول هيل و هندان
(The Laboratory, Spa & Health Club in Muswell Hill and Hendon)
ماسول هيل/ هندان، انگلستان( Muswell Hill/ Hendon, England)
تيم بوش و شرکاء در اين دو پروژه، طراحي جسورانه اي براي مراکز بهداشتي درماني ارائه کرده اند. در پروژه اول که تقابل يک ساختمان قديمي مربوط به سال 1959 با يک مرکز بهداشتي جديد است، کليد طراحي حذف ستون هاي طبقه اول يک سازه فلزي جديد بوده که فضا را براي ايجاد يک سالن ورزش باز مي کند.

تغيير مشهود ديگر، استفاده از يک نورگير سقفي در محوطه پارکينگ است که نور خورشيد را به فضاي استخر که دقيقا زير آن قرار دارد هدايت مي کند. در داخل بنا، ساختمان در سه طبقه به همراه يک ورودي در وسط طبقه همکف ساماندهي شده است.

پذيرش، آبميوه فروشي، اتاق هاي درمان، فضاهاي اداري، سالن همايش و کلاس ها براي برگذاري جلسات يوگا در طبقه همکف جاي گرفته اند.

تصوير 4-19: پلان طبقه همکف (آرين مستعدي، 1388: 90)
در طبقه اول، سالن ورزشي فضاي مرکزي را به خود اختصاص داده است و از منظر بخش شمالي لندن و فضاي سبز اطراف، از طريق پنجره هاي نواري که در درازاي نماي طولي ساختمان کشيده شده اند بهره مي گيرد. در انتهاي ديگر سالن، فضاي رقص و سالن بدن سازي به وسيله دفاتر اداري و حمام ها از سالن اصلي جدا شده اند. در انتها، در طبقه زيرين، در کنار فضاي استخر، فضاهاي رختکن، حمام ها و دوش ها در زير محوطه پارکينگ قرار گرفته است.

تصوير 4-20: پلان طبقه اول (آرين مستعدي، 1388: 90)

تصوير 4-21: پلان زيرزمين (آرين مستعدي، 1388: 91)

تصوير 4-22: نماي خارجي (آرين مستعدي، 1388: 92)
در پروژه دوم، براي احياي يک مرکز سلامتي موجود، ساختمان تا حد زيادي تخريب و اصلاح شده و به فضاهاي آن افزوده گرديده تا 30 درصد به مساحت طبقات اضافه شود. يک سازه فولادي جديد در درون ديوارهاي آجري نصب شده تا در بخش شمالي بنا طبقه دومي ايجاد کند که سالن ورزشي اصلي و کارگاه ها را در خود جاي مي دهد. فضاهاي اصلي طوري طراحي شده اند که از ورودي بنا قابل تشخيص باشند، که اين امر باعث تسهيل مسير يابي مراجعين مي گردد. ديوارهاي به رنگ سفال، بنا را از درازا تقسيم مي کنند. از آنجا که فضاي طبقه کشيده شده است، اين ديوارها عناصر اصلي سازماندهي فضا هستند. در طول اين راهرو مرکزي، فضاي استخر، هفت اتاق، رختکن ها و آبميوه فروشي قرار گرفته اند

تصوير 4-23: پلان پرسپکتيو (آرين مستعدي، 1388: 92)

تصوير 4-24: نماي خارجي (آرين مستعدي، 1388: 91)

تمامي اين فضاها به راه پله اصلي دسترسي دارند که به سالن ورزشي اصلي و کارگاههاي رقص در طبقه بالا منتهي مي شوند. ساختمان اصلي شامل يک بلوک يک طبقه در بخش ورودي و يک حجم مستطيلي دو طبقه بود که سالن هاي اسکواش و اتاق هاي دستگاه هاي ورزشي را در خود جاي مي داد. طراحان تصميم گرفتند تا در بخش ورودي يک طبقه به بنا اضافه کنند تا فضاي کافي براي اتاق هاي درمان به وجود آيد و اين طبقه از بيرون به رنگ خاکستري رنگ شد تا حجم ساختمان را بشکند و اجزاي سازنده بنا را به طور مجزا به نمايش گذارد. ارتفاع حجم مستطيلي به اندازه تقريبي 5/1 متر در قسمت پشتي افزايش يافته و سقف جديدي اضافه شده است تا در فضاي استخر و سالن ورزشي حجم جديدي خلق کند.

ورودي اصلي بزرگتر شده و يک گوشه شيشه اي به همراه لوگوي مرکز، ورودي را آشکار مي سازد.در ورودي ساختمان يک سايبان حجيم فلزي و در جلو آن يک پل کوچک قرار دارد که معماران براي آن، همانند رنگ آميزي فضاهاي داخلي، از تعاليم فنگ شوي بهره گرفته اند.

کانتر پديرش يک ديوار را براي فضاهاي اداري ايجاد کرده است. يک نورگير سقفي خطي بسيار تاثير گذار، نور طبيعي را براي فضاهاي ارتباطي عمومي تامين مي کند.

برناک گونزالس ( Brenac & Gonzalez)
بيمارستان ويل اِورَر1 ( Hopital de Ville Evrard)
سن دنيس، فرانسه ( Saint-Denis, France)
تصوير معماري اين بيمارستان رواني اصولا بر مبناي يک ترکيب حجمي شکل گرفته است. عناصر ساختمان، دو بال و هال ارتباطي، به سبب استفاده مشخص مصالح تعريف شده اند. در بالي که از ميان مدرسه موجود مي گذرد، جداره ها با آجر پوشيده شده اند تا ارتباط بهتري با ساختمان برقرار کنند و از ديوارها براي حفاظت از بخش هاي اصلي حساس از جمله واحدهاي درماني و خدماتي استفاده شده است.

تصوير 4-32: بيمارستان ويلاوِرَر (آرين مستعدي، 1388: 105)

تصوير 4-33: نماي خارجي (آرين مستعدي، 1388: 107)

از سوي ديگر نماي حجمي که به سمت خيابان است، حالتي رسمي تر دارند و با سازه هاي شيشه اي وسيع گشايش بيشتري به فضاي خارج دارند و به ويژه در بخش هاي بستري، داخل بلوک، چيدمان مشابه ديگر بخش هاست. با اين تفاوت که بلوک هاي ديگر با آجر پوشانده شده اند. آخرين طبقه عقب نشسته است تا بخش اطفال و زنان زايمان را ((روي بام)) و با يک سقف از جنس روي و تراس محفوظ، جاي دهد.

تصوير 4-34: نماي خارجي (آرين مستعدي، 1388: 108)

تصوير 4-35: نماي خارجي (آرين مستعدي، 1388: 108)
اين پروژه به خوبي نشان دهنده تمايل به خلق يک ساماندهي جديد براي فضاهاي بهداشتي درماني، که هنوز تصوير ذهني نامناسبي در جامعه ايجاد مي کنند، است: يک بيمارستان که به سمت شهر ((باز)) است و بخش هاي بستري که به سمت خيابان کشيده شده اند. بال طولي بيمارستان 10 متر عقب تر از امتداد خيابان قرار گرفته و فضاي کافي براي محوطه سازي که زمينه را براي حجم ساختمان فراهم مي کند، ايجاد کرده است. و فضاي ورودي که يک سلسله مراتب دلنشين را تامين کرده و همچنين از تقابل بيش از حد مستقيم بين بيمارستان و شهر جلوگيري مي کند.

تصوير 4-36: پلان طبقه همکف (آرين مستعدي، 1388: 110)
ساختمان بستري به دو بال تقسيم شده است که بر هم حول يک مرجع مرکزي (هال ورودي) شکل گرفته اند.
تصوير 4-37: پلان طبقه اول (آرين مستعدي، 1388: 111)

از سالن ورودي، يک راهرو شيشه اي کشيده، در طول باغ داخلي حرکت کرده و به فضاهاي رفاهي از جمله کافه تريا، فضاي استراحت و آبدارخانه منتهي مي شود. اين فضاها به باغ داخلي که از عبور رهگذران مصون است و راهرو شيشه اي که به باغ داخلي ديد دارد باز مي شوند. اين راهرو به سمت يک غذاخوري بيضي شکل با سازه شيشه اي منتهي مي شود که مانند يک عمارت تقريبا مستقل با ديد هاي متنوع به باغ عمل مي کند. اين پروژه با همکاري معماران جي.پي.لوک و سي.کروز طراحي شده است.

تصوير 4-38: نماي خارجي (آرين مستعدي، 1388: 112)

تصوير 4-39: فضاي داخلي (آرين مستعدي، 1388: 112)

دو بال بيمارستان در برابر ناظري که له هال وارد مي شود گسترده شده و فضاهاي بازي که به باغ داخلي ديد دارند را به نمايش مي گذارند. مصالح و رنگ هاي به کار رفته در داخل ساختمان به تشخيص فضاها و کاربري‏هاي مختلف کمک مي کند.

تصوير 4-40: فضاي داخلي (آرين مستعدي، 1388: 114)
تقابل چيدماني احجام داخلي يک نورگيري طبيعي فوق العاده را براي فضاهاي مختلف ميسر مي سازد بدون اينکه از محروميت فضاهاي درماني بکاهد.

تصوير 4-41: فضاي داخلي راهروها (آرين مستعدي، 1388: 115)

تصوير 4-42: فضاي داخلي سالن‏ها (آرين مستعدي، 1388: 116)

4-4- برنامه فيزيکي:

والر (1991) امروزه با تعطيل شدن تدريجي بيمارستان‏هاي بزرگ، اکثر بيماران در بيمارستان‏هاي کوچک يا تيم‏هاي بهداشت رواني ـ اجتماعي در حال درمان هستند که با توجه به نمونه هاي موردي بررسي شده در اين فصل مي تواند اثباتي بر اين ادعا باشد. در اين تحقيق نيز يک مرکز درماني کوچک طراحي گرديده است که با توجه به استاندارد هاي بيمارستاني وزرات بهداشت بيمارستاني با تعداد تخت (50 تا 150 عدد) بيمارستان کوچک ناميده مي شود. با توجه به توضيحات ذکر شده و انتحاب دسته بيماري ها که در فصل دوم به آن اشاره کرديم طراحي يک مرکز درماني با 60 تخت خواب انتخاب شد. با انتخاب دسته مشخصي از بيماري ها و فضاهاي مورد نياز که در فصل سوم به آن اشاره کرديم براي اين مرکز درماني عرصه ها و بخش هاي مورد نياز در جدول ( 4-1) جمع آوري و ذکر گرديده است.
جدول 4-1- عرصه ها و بخش ها ( نگارنده )
رديف
عرصه
بخش

1

سرسراي اصلي
بخش پرسنلي

بخش حضور بيمار و همراه

بخش خدمات رفاهي بيمار و همراه
2
مشاوره و معاينه
پذيرش و انتظار

متخصصين و منشيها

3

کمک تشخيص
آزمايشگاه

تشخيصويژه

ام- آر- آي

بخش راديولوژي

4

کمک درمان
گروه درماني

هنر درماني

کار درماني

نور درماني

ورزش درماني

ماساژ درماني

اوزون درماني

آبدر ماني
5
بستري
زنانه و مردانه (مشابه هم)

بخش تجمع دو گروه

6

اتفاقات داخلي
احياء

جراحي

مراقبت ويژه

ايزوله

7

اداري و مديريتي
امور اداري

امور مالي

امور درماني

8

پژوهش
دفاتر کار پژوهشگران

کتابخانه

آمفي تئاتر

بخش مونيتورينگ
9
تاسيسات
مکانيک

برق

10

خدمات پشتيباني
آشپزخانه و سلف سرويس

لاندري

استريل کثيف

استريل تميز

انبارهاي عمومي

کاخداري

نظافت

جمع آوري و دفع زباله

نگهداري جسد
با توجه به مطالعات انجام شده در اين فصل پيرامون مشخصات فيزيکي و کيفيت فضايي مراکز درماني مساحت مورد نياز هر عرصه و بخش به شرح زير است:

جدول 4-2 : مساحت عرصه سرسراي اصلي ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع
سرسراي اصلي
بخش پرسنلي
پيشخوان پذيرش و ترخيص
32
1
32

صندوق
5
2
10

حسابداري
20
1
20

سرويس بهداشتي
2
9
18

رختکن و استراحت
30

30

امور بيمه
15
1
15

داروخانه
40
1
40

بخش حضور بيمار و همراه
انتظار گروهي
120
1
120

انتظار فردي
4
6
24

بخش خدمات رفاهي بيمار و همراه
سرويس بهداشتي
9
3
27

فروشگاه
20
1
20

کافي شاپ
30
1
30

نگهداري کودکان
40
1
40

مساحت کل
426

جدول 4-3 : مساحت عرصه مشاوره و معاينه ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع
مشاوره و معاينه
پذيرش و انتظار
انتظار گروهي
30
6
180

سرويس بهداشتي
3
2
6

متخصصين و منشي ها
بايگاني طبي و منشي يکنفر براي دو پزشک
6
6
36

فضاهاي معاينه و مشاوره جداگانه براي هر پزشک
30
12
360

سرويس بهداشتي
3
7
21

رختکن و استراحت
12
6
72

انبار لوازم
10
1
10

فضاي نظافت
5
1
5

مساحت کل
690

جدول 4-4 : مساحت عرصه کمک تشخيص، بخش آزمايشگاه ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد شهرستان کاشمر Next Entries پایان نامه رایگان درمورد توسعه منطقه، شهرستان کاشمر