دانلود پایان نامه درمورد رفتار پرخاشگرانه، رفتار انسان، سطح انطباق

دانلود پایان نامه ارشد

تصويري که صدها بار آن را مشاهده کرده‏ايد. سطوح برانگيختگي شما بالاتر مي‏رود. پيچيدگي117 نيز اينگونه عمل مي‏کند. ما براي درک محيط حاوي انواع مختلف اطلاعات به تلاش شناختي بيشتري نياز داريم. يک کلاس خالي با نقاشي‏هايي روي ديوار پيچيده‏تر از اتاقي با ديوارهاي عريان است. اگر کلاس داراي نقاشي با صندلي‏ها و ميزها پر شود پيچيده‏تر مي‏گردد؛ اضافه نمودن وسايل ديداري- شنيداري به اتاق پيچيدگي را بالا مي‏برد. هر چقدر محيط پيچيده‏تر باشد برانگيختگي آن بيشتر مي‏شود. به لحاظ ادراکي جالب است که محيط‏هاي پيچيده باعث کندو کاو مي‏شوند و توجه را فعال مي‏سازند و هم در محيط‏هاي شهري و هم روستايي بيشتر جلب نظر مي‏کنند (راپوپورت118، 1990) دلائل تکاملي وجود دارد که چرا شدت، تازگي و پيچيدگي بار محيطي را بالا مي‏برند و توجه ما به چنين محرک‏هايي جلب مي‏شود. از ديدگاه تکاملي نظام انطباقي فعلي ما با محيط نتيجه انتخاب طبيعي در طي زمان است. واکنش‏هاي روان‏شناختي ما به محرک‏هاي بيروني انطباق با محرک‏هاي تکرار شونده‏اي هستند که ما در سرتاسر تاريخ تکاملي با آنها روبه‏رو بوده‏ايم (توبي و کاسميدس119، 1990) محرک‏هاي شديد و جديد در محيط يک جاندار تهديدها يا منابع بالقوه‏اي هستند که اگر جاندار مي‏خواهد شانسي براي بقاء داشته باشد، بايد به سرعت آنها را شناسايي کند. اين موضوع در مقياسي وسيع براي انسان‏ها نيز صادق است. از نقطه‏نظر بقا تفاوت کمي ميان تحريک نمودن يک شکارچي درنده با سرعت دادن به يک کاميون وجود دارد. بر اين اساس يک محرک پيچيده محرکي است که براي جاندار کنجکاو و صبور در محيط پاداش زيادي به همراه داشته باشد. پس مي‏توان پذيرفت که افراد داراي توان قوي پاسخ‏‎دهي به محرک‏هاي شديد، جديد و پيچيده از افرادي که فاقد اين توان هستند مدت زمان طولاني‏تري زنده بمانند و توليدمثل موفق‏تري داشته باشند.

4-2-2- ويژگي‏هاي خاص محيط اطراف:

بيشتر دانش فعلي در مورد اثرات محيط بر انسانها داراي بنيان واقعي کمي است. براي مثال هيچ شواهدي دال بر اين باور وجود ندارند که ماه کامل باعث رفتار عجيب و غريب مي‏شوند (کمپل و بيتس، 1978، روتون و کلي، 1985). اين بخش شواهد تجربي را بازنگري خواهد کرد که اثرات محيط اطراف را بر انسانها نشان مي‏دهد.

4-2-2-1- آب و هوا و ارتفاع

آب و هوا، ارتفاع و عوارض زميني جاهايي که در آن زندگي مي‏کنيد هر چيزي از لباسي که مي‏پوشيد تا انواع مشکلات زندگي شما را معين مي‏کنند. مهارت‏هاي شما و تجاربي که زندگي شما را شکل مي‏دهند در مقياس وسيعي به وسيله محيط شما تعيين شده‏اند. ( محمودي، 1392: 81)
اگرچه اطلاعات کمي در حمايت از اين ديدگاه افراطي وجود دارد اما مشخص شده است که آب و هوا اثرات قابل پيش‏بيني بر رفتار انسان دارد. ساموس و موس (1976) گزارش مي‏کنند که ساکنان نواحي که در آنجا بادهاي گرم و خشک مي‏وزد مستعد افسردگي، روان رنجوري، درد، بي‏قراري و حتي تصادفات رانندگي هستند. پژوهش‏ها در سوئيس و استرائيل نشان مي‏دهند که ممکن است اين ارتباط درست باشد (موس، 1964؛ ريم120، 1975). هم‏چنين تغييرات در فشار هوا با تغيير در نرخ خودکشي (ديگون و بلاک121، 1966؛ سنبورن122، کيسي و نيسواندر123، 1970) و بدرفتاري در مدرسه مرتبط بوده است (اوليسينس124، 1972؛ راسل و برنال125، 1977).
شواهدي وجود دارد مبني بر اينکه حتي الکتريسيته جو بر رفتار و احساسات انسان اثر مي‏گذارد. تعداد يون‏هاي موجود در هوا در يک منطقه خاص، الکتريسيته جو را تعيين مي‏کند. يون‏ها ذرات باردار مثبت يا منفي هستند که به هنگام دو نيم شدن مولکول‏هاي هوا به وسيله درخشش خورشيد، باد و ساير رويدادهاي جوي شکل يافته‏اند. براي مدت زمان درازي روان‏شناسان باور داشتند الکتريسيته موجود در هوا ممکن است با تغييرات رفتار اجتماعي انسان مرتبط باشد؛ داده‏هاي آرشيوي تأييد مي‏نمايند که خودکشي‏ها، تصادفات و جنايات با افزايش بار جو، بيشتر مي‏شوند (ميوچر و آنگهيوئر126، 1961؛ سالمان127 و همکاران، 1974؛ بارون و برن128، 1987).
اخيراً پژوهش‏هايي به رهبري روان‏شناسي به نام رابرت اي بارون صورت گرفته که در آن از ابزاري استفاده شده است که مي‏تواند به شکل مصنوعي الکتريسيته جوي را براي مطالعه اثرات رفتاري تجزيه يوني در آزمايشگاه توليد کند. اين مطالعات نشان دادند که سطوح بالاي يون‏هاي مثبت بر خلق و سطح برانگيختگي تأثير گذاشته است (چري و هاوکينشاير129، 1981) و يون‏هاي منفي نيز بر گستره وسيعي از رفتارها اثر گذارده‏اند، شايد به خاطر آن که آنها برانگيختگي را بالا برده و سپس رفتارها يا احساساتي را که در آن لحظه حضور داشته‏اند، شدت بخشيده‏اند (بارون، 1987). در واقع افزايش تراکم يون‏هاي منفي هر چيزي را که در حال وقوع است، اعم از خوشايند يا ناخوشايند، شدت مي‏بخشد. بنابراين بارون و همکارانش دريافته‏اند که تجزيه يون‏هاي منفي حالات خلقي را شدت مي‏بخشد (بارون، راسل و آرمس130، 1985). بر حافظه اثر مي‏گذارد (بارون، 1987) و رفتار پرخاشگرانه افرادي را که مستعد اين نوع رفتار هستند، افزايش مي‏دهد (بارون، راسل و آرمس، 1985). بارون در يکي از جديدترين مطالعاتش (1987) دختران دانشجوي دوره کارشناسي را با شخص ديگري که از قبل او را دوست داشتند يا از او متنفر بودند روبه‏رو کرد. بارون دريافت که اين احساسات به هنگام بالا بودن بار منفي يون‏ها شديدتر ظاهر مي‏شوند.

4-2-2-2- دما

گرما يا سرماي شديد سطوح برانگيختگي را تغيير مي‏دهند و باعث ناراحتي مي‏شوند. سرما چابکي دستان و حساسيت لمسي را کاهش و زمان واکنش را افزايش مي‏دهد. جاي تعجب نيست که هم گرما و هم سرما عملکرد در تکاليف مختلف مثل تايپ کردن يا راندن خودرو را مختل مي‏سازد (بل131، 1981، 1982؛ بل و گرين132، 1982؛ باک و مک آلپين133، 1981؛ فوکس134، 1967؛ پرووينس135، 1958؛ ويون136، 1974). رابطه ميان دما و انجام تکليف بسيار پيچيده و جزئيات آن هنوز در هاله‏اي از ابهام است. بخشي از اين پيچيدگي به خاطر تأثير ساير عوامل مثل رطوبت، تغييرات هوايي سطح انطباق و نوع تکليف است.
مشخص گرديده است که دماي بالا بر سلامتي (بل و گرين، 1982؛ فولک137، 1974) و رفتارهاي اجتماعي مثل پرخاشگري و جذب شدن به ديگران اثر مي‏گذارد (بارون، 1978؛ بل و بارون، 1977؛ کانينگهام138، 1979). اکثر اين پژوهش‏ها با دماي محدود به اطراف سروکار داشته‏اند که اشاره به دماي هواي محيط بلافصل (نزديک) دارد. دماي مؤثر به ادراک فرد از دماي اطرافش گفته مي‏شود و به شدت تحت تأثير رطوبت هوا است. به طور کلي به نظر مي‏رسد رطوبت بالا دماي هوا را از آنچه که هست گرم‏تر نشان مي‏دهد. رطوبت همبستگي منفي با توانمندي و حالات خلقي مثبت دارد (هووارث و هافمن139، 1984؛ سندرز و بريزولارا140، 1982). از آنجايي که گرماي حاصل از وسايل گرمايشي، موتور خودروها و کارخانه‏ها دماي شهرها را از 10 تا 20 درجه بالاتر از محيط اطراف مي‏برند (فيشر141، بل و بام142، 1984)، و چون گفته شده که سلامتي و مسائل اجتماعي با دماي بالاي موجود در شهرها مرتبطند، اکثر پژوهش‏هاي اين حوزه بر تأثيرات دماي بالا بر شهرنشينان متمرکز بوده‏اند، موج گرما در شهرهاي آمريکاي شمالي با افزايش نرخ مرگ و مير ارتباط دارد (باچلي، ون بروگن و تراپي143، 1972؛ اچالي144 و باچلي، 1970؛ اسچامان145، 1972)، و تأثيرات درازمدت فشار گرما مي‏تواند داراي گستره‏اي از مشکلات مثل خستگي، سردردها، بي‏قراري، بي‏حالي تا دليريوم، حملات قلبي و کوما باشد. روتن146، شاتس و استاندرز147 (1990) دريافتند که عابران پياده در هواي گرم و سرد تندتر از هواي معتدل راه مي‏روند.
رفتارهاي اجتماعي مختلف تحت تأثير دما قرار گرفته‏اند. اندرسون (1987) از منابع آرشيوي شهرهاي ايالات متحده داده‏هايي را در مورد نرخ قتل، تجاوز، زورگيري، دزدي، سرقت از منازل و دزدي خودرو جمع‏آوري نمود. او تأييد کرد که با بالا رفتن دما بزهکاري و جنايت افزايش مي‏يابند اما رفتارهاي معمولي اين چنين نيستند. آزمودني‏هايي که در آزمايشگاه در معرض هواي خيلي گرم قرار گرفته بودند حتي بعد از آزمايش کمتر به ديگران کمک مي‏کردند (پيج148، 1978)، و مطالعات ميداني نيز نشان مي‏دهند دماي شديد در زمستان و تابستان باعث مي‏شود مردم کمتر به ديگران کمک کنند (کانينگهام، 1979). دماي بالا باعث مي‏شود توجه ما نسبت به ديگران کاهش يابد، به ويژه زماني که گرما با همراه شلوغي باشد (گريفيت، 1970، گريفيت و ويچ149، 1971).
شايد پيچيده‏ترين رابطه، رابطه ميان گرما و پرخاشگري است. در خلال سال‏هاي 1960 آشوب‏ها و شورش‏هاي شهري که در طي تابستان در اکثر شهرهاي ايالات متحده رخ داد جمله “زنده باد تابستان داغ” را بر سر زبان‏ها انداخته بود. اين جمله بيانگر آن باور است که هواي داغ باعث رفتار پرخاشگرانه در مردم شده و ميزان رخداد بزهکاري وابستگي بالايي به دما دارد. هست اين باور نيرو محرکه پژوهش‏هاي آزمايشگاهي بود که طراحي شدند تا رابطه ميان دما و پرخاشگري را مشخص سازند. اکثر اين مطالعات آزمودني‏ها را در موقعيتي مصنوعي قرار مي‏دادند به طوري که آنها مي‏توانستند نسبت به شخص ديگر با پرخاشگري رفتار کنند. اغلب آنها از فرآيند ضربه الکتريکي دروغين150 استفاده کرده‏اند که در آن آزمودني‏ها فکر مي‏کنند به شخص ديگري ضربه الکتريکي وارد مي‏نمايند (باس، 1961). تعداد و شدت ضربه‏ها متغير وابسته و دما، ميزان پرخاشگري و ساير عواملي که دستکاري شده بودند به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شدند. بارون و برن (1987) در يک بازنگري از پژوهش‏هاي آزمايشگاهي نتيجه‏گيري نمودند که نتايج از وجود يک رابطه U برعکس حمايت مي‏کنند که در آن پرخاشگري همراه با دما تا يک نقطه افزايش مي‏يابد و سپس اگر دما بالا رفت، پرخاشگري پايين مي‏آيد (بارون و بل، 1975، 1976؛ بل و بارون، 1976، 1981؛ پالامارک و رول151، 1979).
با اين وجود نتايج پژوهش‏هاي آزمايشگاهي مغاير با نتايج مطالعات ميداني اخير است که به شدت از يک رابطه خطي حمايت مي‏کنند مبني بر آن که افزايش دما هميشه با افزايش وقوع رفتارهاي بزهکارانه‏اي مثل قتل، تجاوز و ضرب و شتم همراه است (اندرسون، 1987، 1989؛ اندرسون و اندرسون، 1984؛ دفرونزو152، 1984؛ کاتون153، 1986؛ کنريک و مک فارلين154، 1986؛ هريس و استدلر155، 1988). در اين مطالعه نواحي گرمتر زمين و سال‏ها، فصل‏ها، ماه‏ها و روزهاي گرمتر همه با رفتارهاي پرخاشگرانه بيشتري همراه بوده‏اند (اندرسون، 1989). حتي يک مطالعه نشان داد که در هواي گرم پرتاب کننده توپ بيسبال پرخاشگرانه‏تر عمل مي‏کند. رابطه‏اي مثبت و معني‏دار بين دما و تعداد دفعات زد و خورد بازيکنان بيسبال در ليگ بازي‏ها وجود دارد (ريفمن156، لاريک157، فين158، 1991). علي‏رغم اين نتايج ميداني بل و فوسکو159 (1989) عقيده دارند که الگوي منحني خطي صحيح است و عوامل متعددي مثل زمان روز که مي‏تواند ماهيت رابطه دما پرخاشگري را مختل سازد، در اين مطالعات کنترل نشده است. در اينجا تنها نتيجه‏اي را که مي‏توان گرفت آن است که قطعاً رابطه‏اي ميان هواي گرم و پرخاشگري وجود دارد. هنوز زود است که بگوييم دقيقاً ماهيت آن رابطه چيست.
اين بحث بر اثرات هواي داغ تمرکز داشته زيرا پژوهش‏هاي بسيار کمي در مورد اثرات هواي سرد انجام پذيرفته است و تقريباً همه آنها بر انجام تکليف تأکيد داشته‏اند. اگر چه مطالعات معدودي نشان مي‏دهند هواي سرد پرخاشگري را افزايش (بل و بارون، 1977) و رفتار کمک‏بخش را کاهش مي‏دهد (بنت160، رافرتي161، کانيوز و اسميت162، 1983، کانينگهام، 1979)، ولي آنقدر پژوهش در زمينه کم است که حتي نمي‏توان در مورد اثرات هواي سرد بر رفتار اجتماعي به نتايجي مقدماتي دست يافت.

4-2-2-3- نور

در سرتاسر تاريخ مردم باور داشته‏اند که نور خورشيد مي‏تواند به کاهش احساسات خستگي و افسردگي کمک کند. در واقع پژوهش‏هاي اخير تأييد کرده‏اند که نور خورشيد همانند نور درخشان مصنوعي تأثيرات ضدافسردگي بر مردمي دارد که از اختلالات افسردگي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بيمارستان، بيماران، داراي Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بهبود عملکرد، اضافه وزن