دانلود پایان نامه درمورد رضایت جنسی، روابط جنسی، میل جنسی

دانلود پایان نامه ارشد

ط زوجين و ايجاد تنفر از همسر، دلخوري، حسادت، رقابت، حس انتقام گيري احساس تحقير، احساس عدم اعتماد به نفس و نظاير آنها منجر شود. اين مسايل توسط تنش ها و اختلافات، تقويت شده يا در قالب آنها تجلي و بروز مي يابد و به تدريج شكاف بين همسران را عميق تر مي سازد (كريستوفر و اسپر28، 2000 ).
از لحاظ لغوی واژه رضایت جنسی به احساس خوشایند فرد از نوع رابطه جنسی اطلاق می گردد . در واقع رضایت جنسی شامل رضایت جنسی فرد تا رسیدن به اوج لذت جنسی است( اسپنس29 ، 1991 ، به نقل از شاه سیاه و همکاران ، 1388 ) .
رضایت جنسی نیز به طرق متفاوتی تعریف شده است به طوری که هزاران زن در گزارش طبی خود آن را توانایی دسترسی به ارگاسم در هر زمانی که اراده نمایند ذکر می کنند . برخی رضایت جنسی را صادق بودن و پاسخ موثر ناشی از ارزیابی مثبت ومنفی زوج ها در روابط جنسی می دانند (مدانلو،ضیایی و ربیعی ،1384).
نیکولز30 (2005، به نقل از بخشایش و مرتضوی، 1388) تکالیفی را برای رسیدن به مرحله ی توافق در روابط زناشویی بیان می کند که یکی از آنها برقراری رابطه ی جنسی ارضا کننده برای هر دو طرف است . در واقع، ارضای درست غریزه ی جنسی یک نیاز طبیعی است که باید به آن پاسخ داده شود وگرنه ممکن است پیامدهای منفی همچون بیماریهای روانی و جسمی را به دنبال داشته باشد (بخشایش و مرتضوی ،1388).
رضایت جنسی تنها لذت جسمانی نیست و شامل کلیه احساسات باقی مانده پس از جنبه های مثبت و منفی ارتباط جنسی می شود ( مکانیل31 ، 2006 ، به نقل از شاه سیاه و همکاران، 1389 ).
بارینتوس32 ( 2006) معتقد است که از میزان رضایت جنسی زوجین مي توان، به عنوان وسيله ي اندازه گيري تعاملات آنان استفاده نمود. بسياري از مطالعات نشان مي دهد كه زوج ها بالقوه و پنهاني تعارضاتي پيرامون مسايل جنسي دارند اما آن را بعنوان يك راز تلقي كرده و از بيان آن اجتناب مي نمايند ( اسپوتن33، 1996، لارسون34، 1998، سیمون، گاگنون352000، متز، 2005 به نقل از کرو36، 2007 ).
كارشناسان ايراني معتقدند، 50 تا 60 درصد طلاقهاي صورت گرفته به علت مشكلات و اختلالات
جنسي است (فروتن، 1386). به نظر مي رسد بسياري از زوج هاي ايراني از نارضامندي جنسي رنج
مي برند اما از مطرح نمودن و صحبت كردن درباره ي آن احساس شرم و گناه مي نمايند و از تاثير
آن بر عدم رضايت زناشويي و در نتيجه عدم رضامندي از زندگي خود غافلند.( به نقل از هنرپروران و همکاران، 1389 ).
از طرفی ، تمایلات جنسی نیز نقش موثری در روابط زوجین ایفا می کند. بی توجهی به تمایلات جنسی در بیشتر مواقع مو جب بروز اختلال در روابط جنسی و عدم رضایت مندی جنسی زو جین می شود . رضایت جنسی، به عنوان میزان خرسندی یا شادی هر شخص از ارتباط جنسی ( هاروی 37و همکاران، 2008) تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله استرس های شغلی، کشمکش های روابط زوجین، سطح تحصیلات و فرهنگ، مشکلات اقتصادی، سازش های اخلاقی و جنسی، مشکلات و بیماری های جسمی و روانی طرفین قرار دارد ( پورافکاری، 2000).
غريزة جنسي از نيازهاي ذاتي انسان است. به طوري كه مزلو38 ( 1976؛ به نقل از واندرماسن39، 2004 ) اين نياز را در ردة نيازهاي جسماني يا نيازهاي حياتي اوليه قرار داده است . در زمينة رابطة جنسي نيز ميتوان گفت كه اگر چه زندگي زناشويي سعادتمندانه فقط تا اندازه اي مربوط به رابطة جنسي است ولي اين رابطه ممكن است از مهمترين علل خوشبختي يا عدم خوشبختي در زندگي زناشويي باشد. زيرا اگر اين رابطه قانع كننده نباشد منجر به احساس محروميت، ناكامي و عدم احساس ايمني (به خطر افتادن سلامت روان) و در نتيجه از هم پاشيدگي خانواده مي شود( شاملو، 1380).
مفهوم رضایت جنسی زناشویی به دو صورت تقسیم می شود : 1- رضایت با فعالیت های جنسی
2- رضایت عاطفی و هیجانی ( هاید ولاماتر ، 2000، به نقل از شاه سیاه و همکاران ، 1388 ).
همچنین تحقیقات زیادی نشان می دهند که پیش بینی کننده های رضایت جنسی در ازدواج به سه گروه تقسیم می شوند :
1.اولین گروه متغیرهای ارتباطی است که شامل جز عاطفی رضایت جنسی می باشد
2.دومین گروه ویژگی های فیزیولوژیکی رابطه جنسی (مثلا دفعات انزال در اثر مقاربت) است که شامل نشانه های رضایت از فعالیت جنسی است
3. سومین گروه شامل پیش بینی کننده های رضایت جنسی می شود ( کریستنس40 ، 2004 ، به نقل از شاه سیاه و همکاران ، 1388 ) .
روابط جنسی صحیح به صورت داشتن روابطی سالم ، مسئولانه و لذت بخش تعریف می شود روابط جنسی سالم روابطی است که در آن زوجین یکدیگر را در معرض خطر ابتلا به بیماری های مقاربتی قرار ندهند ، روابط جنسی مسئولانه عبارت از روابطی که در آن ارضای روحی و جسمی همسر نیز مد نظر باشد و روابط جنسی لذت بخش عبارت است از روابطی که طرفین در طی آن به اوج لذت جنسی دست یابند( کندریک41 ، 2000، به نقل از آذر ، نوحی ، شفیعی و تاجیک ، 1386 ) .

پژوهشهاي فراواني به تأثير رضايت جنسي بر رضايت زناشويي اشاره كرده اند (برزنیاک و ویسمن42، 2004؛ بایرز43، 2005؛ سلوسارز44، 2000؛ نیکولز45، 2005). برخي از اين پژوهش ها نشان داده اند كه مسائل جنسي از لحاظ اهميت در رديف مسائل درجه اول يك زندگي زناشويي قرار مي گيرند. مطالعات ترمن46 نشان داده است كه اگرچه عوامل جنسي يكي از مهم ترين آنها به شمار ميروند ولي نيرومندتر از ساير مسائل نيستند. مشكل در روابط جنسي مي تواند نشانة اين باشد كه مشكلات ديگري در پيوند زناشويي وجود دارد و به اصطلاح كار از جاي ديگر خراب است.
نيكولز ( 2005 ) تكاليفي را براي رسيدن به مرحله توافق در روابط زناشويي بيان مي كند كه يكي از آن ها برقراري رابطه جنسي ارضاكننده براي هر دو طرف است. در واقع، ارضاي درست غريزة جنسي يك نياز طبيعي است كه بايد به آن پاسخ داده شود وگرنه ممكن است پيامدهاي منفي همچون بيماري رواني و جسمي را به دنبال داشته باشد (صفدر خاني، 1387، به نقل از بخشایش و همکاران، 1388).
جهت تداوم و استحكام زندگي زناشويي رضايت جنسي مورد نياز است. برخي از محققين بر اين باورند كه علت اصلي و حقيقي 80% اختلافات زناشويي، عدم رضايت جنسي زوجين است . از طرف ديگر وضعيت باروري يكي از متغيرهاي مؤثر بر رضايت جنسي است . براساس مطالعات متعدد ، ناباروري سبب اختلالات روانشناختي مختلف از جمله عدم رضايت جنسي مي شود.(به نقل از نوراني سعدالدين و همکاران، 1387).
رضايت جنسي عبارت است از قضاوت هر فرد را جع به رفتار جنسي خود كه آن را لذت بخش تصور مي كند ( جهانفر و همکاران، 2002).
مسائل جنسي از لحاظ اهميت در رديف مسائل درجه اول يك زندگي زناشويي قرار دارند و سازگاري در روابط جنسي و تناسب و تعادل در مقدار تمايل جنسي در زن و مرد از مهمترين علل خوشبختي و موفقيت زندگي زناشويي است( صالحی، 1999) . فعالیت جنسی و رضایت حاصل از آن به عنوان یکی از اساسی ترین ابعاد زندگی انسان است ( لیتزینگر47 و همکاران، 2005 ).
باید اذعان داشت که زن و مرد در صورتی که به بینش کامل از ازدواج دست یابند می توانند از رابطه جنسی بهترین بهره را بگیرند، در صورتی که هیچ کدام از زوجین احساس برتری نداشته باشند و فقط در فکر ارضای هوس های خویش نباشند، چرا که هر دو نفر باید سعی و کوشش نمایند، بتوانند حداکثر لذت را برای یکدیگر مهیا کنند. در این حالت است که می توان گفت ” رابطه جنسی ” از یک رابطه جسمانی پا فراتر نهاده و به صورت يك ” رابطه عاطفی ” درآمده است ( دژکام، 2001 ).
روابط جنسی با تاثیر بر افکار و احساسات زوجین می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم روابط بین آنها را در ابعاد وسیعی تحت الشعاع خود قرار دهد بدین معنی که زوجینی که در این زمینه با هم سازگاری داشته و از این بابت خوشحال و مسرور باشند، قادرند به راحتی از بسیاری از ناهماهنگی های زندگی خویش چشم پوشی نمایند، در حالیکه ناهماهنگی زندگی می تواند در زوجین که رضایت جنسی ندارند عواقب وخیمی را به وجود آورد ( استون 48و همکاران، 2006 ) ( بوتزین49 و همکاران، 1991 ). رضایت جنسی به عنوان یکی از نیازهای فیزیولوژیک موجب سلامت انسان است و در صورت عدم رضایت جنسی فشارهای زیاد جسمی و روانی ناشی از آن، فرد را به بیراهه می کشاند، در سلامت او اختلال ایجاد کرده و توانمندی ها و خلاقیت او را تقلیل می دهد ( کاویانی، 1999 ). سلامت زنان در تمام مقاطع زندگی از قبل از تولد تا پیری تحت تاثیر عوامل زیادی قرار می گیرد. برای اکثر زنان فعالیت جنسی یک فرایند مثبت و شادی بخش است. از آنجا که امور جنسی پیچیده می باشد، هر تجربه زندگی یا بیماری می تواند تمایل، عملکرد و رضایت جنسی را تحت تاثیر قرار دهد. معنای بهداشت جنسی، مراقبت از سلامت جنسی زنان، تشخیص نگرانی ها و کمک به آن ها برای بهبود عملکرد و رضایت جنسی می باشد ( حسن زاده بشتیان، 2005 ).
در طی بارداری رضایت جنسی ممکن است بدون تغییر بماند، افزایش، و یا کاهش یابد. هر کدام از این تغییرات می تواند منجر به بروز آثار منفی طولانی مدت در مسائل جنسی و سلامت روانی مادر شود ( اریلمز 50و همکاران، 2004 ) (دجودیسیبوس51 و همکاران، 2002 ، به نقل از احمدی و همکاران، 1390 ). در بین نیازهاي زیستی، غریزه ي جنسی، آمیختگی عمیقی با نیازهاي روانی داشته به طوري که می توان تاثیر این خواسته را در بسیاري از ابعاد زندگی مشاهده کرد. این غریزه تاثیر غیر قابل انکاري در زندگی زناشویی و انسجام و پایداري آن دارد .همچنین این غریزه نقش سازنده و پراهمیت و بنیادینی در سیر به سوي سلامت و تعادل روانی دارا می باشد و با داشتن این خصوصیات بارز و قابل توجه است که میل جنسی از سایر نیازهاي زیستی فاصله گرفته و به صورت یک نیاز روحی و روانی در می آید )اوهادی، 2006 ).
از لحاظ لغوي واژه ي رضایت جنسی به احساس خوشایند فرد از نوع روابط جنسی اطلاق می گردد. باید اشاره کرد سطوح بالایی از رضایت جنسی منجر به افزایش کیفیت زندگی زناشویی شده و در نتیجه ي آن افزایش ثبات زناشویی در طی زندگی ایجاد می گردد. رضایت جنسی براي بیشتر زوجین مهم بوده و یک موضوع فردي تلقی می گردد. مفهوم رضایت جنسی زناشویی به دو صورت تقسیم میشود:
1 ) رضایت با فعالیت هاي جنسی 2) رضایت عاطفی و هیجانی ( هاید52 و همکاران، 2000 ).
در برخی تحقیقات نیز رضایت جنسی زناشویی به3 دسته تقسیم میشود: اولین دسته، روابط گوناگونی است که شامل رضایت در روابط جنسی است، دومین دسته، حالت فیزیولوژي روابط جنسی را شامل می شود که علایم رضایت از طریق فعالیت هاي جنسی را نشان می دهد ( مثلا دفعات انزال در اثر مقاربت) و سومین دسته به صفات فردي و اجتماعی زوجین مربوط می شود ( مشخصات دموگرافیک ). ( بایرز53 و همکاران، 1999 ) ( یونگ54 و همکاران، 1998 ). رضایت جنسی شامل رضایت فرد از فعالیت های جنسی خود تا رسیدن به اوج لذت جنسی است(اسپینس55، 1991به نقل از شمس مفرحه و همکاران ، 1389 ).
2-2- نظریه های مطرح شده در رضایت جنسی
نظریه فروید
فروید56 میل جنسی را به طور طبیعی در انسان همانند احساس گرسنگی و میل به غذا می دانست .او میل جنسی را چنین تعریف کرد :”میل جنسی مفهومی از یک تحریک بدنی و روانی است . منبع آن محرکی است که در یکی از اعضای بدن وجود دارد و هدف آن ارضاء و به ثمر رساندن تحریک بدنی و روانی است فروید در ابتدا معتقد بود که میل جنسی تنها سائقی است که منشا همه ی رفتار های دیگر انسان است ،ولی پس از چندی در سال 1920 به نظریه غریزه جنسی و پرخاشگری معتقد شد و در بررسی های نهایی خود دو دسته ی عمده غرایز را مشخص کرد :
1-غریزه زندگی که شامل لیبدو و اجزایی از من شخصیت فرد است ، غریزه ی زندگی ، دوستی ، عشق ، محبت ، تولید مثل و حفظ و بقای خویشتن را ایجاد می کند .
2-غریزه ی مرگ که بلافاصله پس از تولد به کار می افتد و تمایل به بازگشت دارد و موجب مرگ و نیستی ، کینه و عداوت و انهدام نسل است ، فروید واژه ی لیبدو را در ابتدا در معنای انرژی جنسی به کار برد ،ولی پس از تجدید نظر در نظریه ی انگیزش خویش ، لیبدو را برای تمام غرایز زندگی به کار برد ، به نظر او علاوه بر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اضطراب اجتماعی، رضایت جنسی، سبک های هویتی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد میل جنسی، جنس مخالف، مشکلات جنسی