دانلود پایان نامه درمورد دوره متوسطه، برنامه درسی، آموزش و پرورش، رشته های تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

ر آن بسیار دشوار و پیچیده است. آن چه که بچه ها واقعاً یاد می گیرند همان چیزی نیست که تجویز، تدریس یا حتی آزمون شده است.
به تصویر کشیدن برداشت و فهم دانش آموزان از برنامه درسی رسمی و پنهان و نحوه ترکیب آموخته ها، مرتبط ساختن آنها با یادگیری قبلی و آنچه که در خارج از محیط مدرسه ( از طریق رسانه های ارتباط جمعی، اینترنت، فعالیت های سیاسی و اجتماعی و …) فرا گرفته اند بسیار دشوار است و حتی نمی توان آن را به کل دانش آموزان تعمیم داد، چه آن که هر یک از یادگیرندگان دارای تجربیات متفاوت، باورهای ایدئولوژیک و نگرش ها و بینش های متفاوت هستند و به همین دلیل از یک درس معین که توسط معلم در کلاس تدریس می شود، معانی و برداشت های متفاوتی خواهند داشت (فتحی واجارگاه، 1388: 71).
در مدارس گروه زيادي از جمعيت بويژه قشر آسيب پذير متمركز هستند كه هدف مشتركشان آموزش و يادگيري است، و از اين لحاظ در بهترين شرايط سني و آمادگي جسمي و روحي قرار دارند، و علاوه بر تعليم پذيري، نقش مهمي در انتقال دانش به خانواده و اجتماع دارند.
علاوه بر این موارد، مدرسه یک نهاد بنیادی در فراهم آوردن توسعه بهداشت کودکان و جامعه می باشد، امروزه بهداشت مدارس يكي از مهمترين و اساسي ترين برنامه هاي جهاني بهداشت است، بهداشت مدارس شامل يك سلسله فعاليتها و اقدامات مستمر و پيوسته است كه هدف آن تشخيص، تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت جسماني، رواني و اجتماعي دانش آموزان و كاركنان مدرسه است.
اهمیت فراگیری مسائل بهداشتی و به تبع آن رعایت آنها در زندگی هر فرد تا بدانجاست که، ماده بيست و پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر که يكي از قديمي ترين حقوقي است كه در قانون اساسي بسياري از كشورهاي جهان آمده است بيان مي كند « هر كس حق دارد از استانداردهاي كافي زندگي از نظر سلامت و رفاه براي خود و خانواده اش برخوردار باشد» (پرويزي،1375: 1).
در همین راستا جوان 2(1990)، نیز در تقسیم بندی خود از مهارتهای زندگی، آن را به سه دسته شامل مهارت های زندگی روزمره، مهارت های اجتماعی شخصی و مهارت های حرفه ای تقسیم نموده است، وی بهداشت و سلامتی را در دسته مهارت های زندگی روزمره قرار داده است (رضایی، 1388: 38).
بایستی به این نکته توجه داشت که رعایت بهداشت یکی از ارکان اساسی حفظ سلامت اجتماعات بویژه جوامع انسانی است، رعایت بهداشت و اصول سلامتی به عنوان عامل اصلی رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی مطرح است که به افراد جامعه، زندگی سالم و دور از بیماری را نوید می دهد، در جامعه با رعایت بهداشت فردی مناسبِ افراد، می توان از بروز بسیاری از بیماری ها پیشگیری کرد (مهرابی توانا و همکاران، 1387: 293) .
استانهوپ و لانكستر3 (1988) با تأكيد بر اهميت دوران كودكي و نوجواني مي نويسند: احتمالاَ بيش از ساير اقشار جامعه، اين قشر از برنامه هاي ناقص و ناكافي بهداشتي مدارس آسيب مي بينند (پرويزي، 1375: 1).
همانطور که ذکر شد هدف از آموزش کمک به ایجاد یادگیری در دانش آموزان است، اما یادگیری موضوع مشخص و واحدی نیست، به همان نسبت که یادگیریها متنوع هستند، هدفهای آموزشی هم گوناگون اند. هدفهای متعدد آموزشی در سطوح مختلف تحصیلی نیاز به نوعی سازمان و نظم و ترتیب دارد، طبقه بندی هدفهای آموزشی به همین منظور تهیه شده اند. یکی از این طبقه بندیها طبقه بندی بنجامین بلوم است، در این طبقه بندی، هدفهای آموزشی ابتدا به سه دسته کلی با نامهای حوزه شناختی4، حوزه عاطفی5 و حوزه روانی –حرکتی6 تقسیم شده اند، و هر یک از این حوزه ها یا حیطه ها هم شامل تعدادی طبقه است (سیف، 1385: 136).
در زمینه این طبقه بندی در بعد مسا یل بهداشتی کنگی می نویسد: دانش و معلومات از جمله عواملی است که در ایجاد سلامتی نقش بسیار مهمی بر عهده دارد. در این رابطه ماهلر(1366) می نویسد: اولین وظیفه مسئولین آموزش بهداشت، ارتقاء سطح آگاهی فردی و اجتماعی افراد جامعه است. زیرا مدرسه مکانی مناسب برای آموزش بهداشت است، دانش آموزان به دانش و مهارتهای کافی، طرز تلقی ها و ارزش هایی که سلامتشان را اعتلا بخشد احتیاج دارند، اگر محیط مدرسه، انتقال دهنده رفتارهای بهداشتی نبوده و منابعی نیز در اختیار نداشته باشد تا بوسیله آن بتواند مهارت های بهداشتی را تمرین نموده، در این صورت آموختن و ارزشیابی مسایل سلامتی و بهداشت بسیار مشکل خواهد بود (کنگی، 1374: 153و20). اما نکته مهم دیگری که قابل بحث می باشد این است که علاوه بر آگاهیهایی که مدرسه به دانش آموز می دهد آگاهی ها و گرایشات افراد جامعه نیز می تواند بر رفتارهای بهداشتی دانش آموزان تأثیرگذار باشد که این مسئله وظیفه نهاد آموزش و پرورش را در زمینه رسیدن به سطح مناسبی از حوزه ها (شناختی و…) سنگین تر می سازد. زیرا افزایش آگاهی و ایجاد نگرش مطلوب و تغییر رفتار دانش آموزان می تواند نقش تعیین کننده ای در تحول بهداشت جامعه داشته باشد (پوستفروشان، 1383: 5-4).
اما در میان مقاطع تحصیلی، یکی از دوره های مهم، حساس و موثر در زندگی فردی و اجتماعی آدمی دوره متوسطه است. در دوره متوسطه، قدرت یادگیری دانش آموزان به حد اعلای خود می‌رسد و به مرحله ادراک ارزشهای اجتماعی، اقتصادی و معنوی می‌رسند؛ از این رو این دوره در نظام تعلیم و تربیت کشورهای مختلف اهمیت زیادی دارد. دوره متوسطه از لحاظ مبانی فلسفی، زیستی، روانی و اجتماعی دوره بسیار مهمی است، از این رو هر نوع نارسایی و خلل در این دوره مستقیماً بر عملکرد و کیفیت هر دو حلقه آموزش، عمومی و عالی، تأثیر بسزایی خواهد داشت. و بدلیل اهمیت این دوره، برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و هماهنگی همه جانبه ای را برای تحقق اهداف این دوره می طلبد.
بنابراین دوره متوسطه دوره ای است که در آن دانش آموزان گروه سنی چهارده تا هفده یا هجده ساله تحصیل می کنند و به دلیل تنوع برنامه ها و تعدد رشته های تحصیلی فرصت انتخاب دارند.
صافی برخی از ویژگیهای دانش آموزان دوره متوسطه را به شرح ذیل بیان می کند:
1- پایان یافتن وابستگی شدید به والدین و تمایل به رهایی تدریجی از این وابستگی و داشتن استقلال فردی
2- افزایش روحیه ارزشگذاری به امور فرهنگی، هنری و علمی
3- احساس توانایی تأثیرگذاری و ایفای نقشهای مفید اجتماعی و شرکت در زندگی گروهی
4- پرداختن به قضاوت، سنجش و ارزیابی دوباره اشخاص، اشیاء و پدیده ها و داشتن نوعی شک و تردید در باورها و اعتقادات برای دوباره سازی آنها (صافی،1386 :92-90).
به رده سنی دانش آموزان دوره متوسطه نوجوان اطلاق می شود. نوجواني همچنين دوران پرتلاطمي است كه تغييرات شديد جسماني، جنسي و روان اجتماعي را در بردارد، نيازهاي تغذيه اي آنها افزايش مي يابد، روش زندگي آنان كه پايه و اساس بيماريهاي حال و آينده است تعيين مي گردد (عطاءالهی،1384: 4-3).
بعد از خانواده، مدرسه مهمترين نقش را در سلامت افراد دارد، دانش آموزان در مدرسه علاوه بر يادگيري مهارت خواندن و نوشتن، دانشها، نگرشها و رفتارهاي جديد را مي آموزند اين رفتارها علاوه بر تأثير بر سلامت فردي نقش تعيين كننده اي در سلامت خانواده و جامعه دارد. براي توسعه سلامت دانش آموزان و كاركنان مدارس، خانواده ها و افراد جامعه، مدرسه جايگاه ويژه اي دارد (مردانی،1386: 1). در باب اهمیت رعایت رژیم غذایی درست و صحیح در این سن می توان به این نکته اشاره کرد که، تنها يكي ازعوارض عدم رعايت اصول تغذيه صحيح كه بسیار شایع می باشد و بويژه در بين نوجوانان و دانش آموزان دختر سنين دبيرستاني مشاهده مي شود ابتلا به كم خوني فقر آهن است نياز به آهن در دختران نوجوان به علت رشد و شروع عادت ماهيانه افزايش مي يابد و يك رژيم غذايي نامتناسب، دختران نوجوان را سريعاَ در معرض خطر كم خوني ناشي از كمبود آهن قرار مي دهد بهبود وضع تغذيه از اقدامات ضروري و مهم در جهت ارتقاء سطح بهداشت عمومي جامعه به شمار مي آيد براي دستيابي به چنين هدفي نخست لازم است وضع موجود بررسي شود (عبدالهي،1370: 2-1).
از آنجايي كه دانش آموزان مي توانند به عنوان يك گروه منسجم و در دسترس و آموزش پذير تحت پوشش برنامه هاي آموزش بهداشت و مراقبتهاي بهداشتي قرار گيرند، اين در حالي است كه حتي بسياري از مدارس شهري ما در زمينه بهداشت محيط، كنترل هاي بهداشتي و ميزان شيوع بيماريهاي واگير با مشكلات عديده اي روبرو هستند.
براي ارزيابي صحيح در اين مورد نخست بايد امكانات و شرايط بهداشتي موجود در سطح جامعه را مورد بررسي قرار داده و سپس سهمي را كه از اين امكانات به مدارس مي رسد تعيين كرد. تأمين بهداشت فردي و اجتماعي تنها مشروط و موكول به تأمين اعتبارات مالي كافي نيست، كمبود نيروي انساني متخصص، ضعف مديريتها، عدم هماهنگيها و همكاريهاي بين بخشي، فقدان نظام مشخص و اثربخش بهداشتي و درماني و عوارض مسايل ناخواسته اي چون جنگ از جمله عوامل بازدارنده هستند (اسيري، 1369: 1).
از آن جایی که در برنامه درسی یاد گرفته شده، درک و تجربه دانش آموزان نیز مهم می باشد و آنچه که دانش آموزان از برنامه درسی می فهمند از دانش آموزی به دانش آموز دیگر متفاوت می باشد و از طرفی بهداشت فردی یکی از مسایلی است که ذهن بسیاری از دانش آموزان را مشغول کرده است و به دلیل عدم ارزشیابی رسمی در این حوزه و تأثیر بسیار مهم تعاملات در تغییر میزان آگاهی ها و وضعیت نگرش و در نهایت شیوه رفتار دانش آموزان و ویژگی خاص دانش آموزان این مقطع، در این پژوهش بر آن شدیم که به برنامه درسی یاد گرفته شده بهداشت فردی دانش آموزان مقطع متوسطه بپردازیم، تا پس از گردآوری اطلاعات به بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان در زمینه بهداشت فردی با تأکید بر دو حوزه بهداشت تغذیه و بهداشت دوران قاعدگی و همچنین به مقایسه پایه ها و رشته های تحصیلی در این موارد بپردازیم .

1-3- ضرورت انجام پژوهش
آموزش و پرورش بستري است كه با فراهم كردن زمينه ها و عوامل لازم براي به فعليت رساندن همه استعدادهاي بالقوه انسان، زندگي سالم و رضايت بخشي را فراهم مي كند. توجه به مسايل و فاكتورهاي فيزيكي، بهداشتي، ايمني و رواني در محيط هاي آموزشي موثرترين و اساسي ترين عامل رشد طبيعي از نظر جسمي و رواني و فراگيري مطالب در دانش آموزان است، از آنجايي كه دانش آموزان جمعيت بزرگي از كشور را شامل مي شوند و با توجه به محبوبيت و مقبوليت اجتماعي معلمين و برخورد مستمري كه با قشر گسترده دانش آموزان دارند، در صورت آموزش صحيح مي توانند نقش مهمي در به حركت درآوردن دانش آموزان براي موفقيت برنامه هاي مراقبت بهداشتي و تحقق اهداف آن داشته باشند (بخشي،1382: 3-2).
از اين جهات ممكن است مدارس داراي كمبود هايي باشند، اما آنچه مهم است ميزان يادگيري دانش آموزان است؛ كه ممكن است بخشی از آن فارغ از نقش مستقيم مدرسه حاصل شده باشد. سنجش ميزان يادگيري دانش آموزان در حوزه بهداشت فردي زمينه لازم براي تصميم گيري هاي مناسب را فراهم مي كند. بنابراين دستيابي به آموزش صحيح جهت پيشبرد وضع بهداشتي دانش آموزان نيازمند انجام يك بررسی از برنامه یاد گرفته شده بهداشت فردی است. زيرا يكي از اهداف كلي تعليم و تربيت اسلامي، اهداف زيستي است كه يكي از موارد آن آموزش و مراعات بهداشت فردي و جمعي است (شورای تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش، 1367: 48).
با توجه به اینکه کلیه ابعاد زندگی بشر به نوعی آمیخته با مسایل بهداشتی است و فهم آن ها و برگرفتن تجربه های دقیق و علمی لازمه رسیدن به سطحی از سلامتی می باشد، اما دوران نوجوانی دوره پرتلاطمی است که با تغییرات ژرف روانشناختی، زیست شناختی و اجتماعی همراه می باشد، عدم شناخت نوجوان در رابطه با مسائل بهداشتی می تواند پایه گذار بسیاری از مشکلات جسمی و اختلالات رفتاری گردد (شهر آرای ،1384: 27-26).
آگاهی شخص به مسائل و اطلاعات بهداشتی و عملکرد صحیح موارد بهداشتی، باعث برخورداری از زندگی آمیخته با نشاط و شادابی جسمی، روحی و روانی خواهد شد، در باب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، بهداشت تغذیه، برنامه درسی، بهداشت دوران قاعدگی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد برنامه درسی، تعلیم و تربیت، بهداشت دوران قاعدگی، بهداشت تغذیه