دانلود پایان نامه درمورد خارج از خانه، اوقات فراغت، سفارتخانه، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

رايگان و قابل دسترس نبودن مسير خوب براي اهالي ديگر و قرارگرفتن در روبروي آستانه مباركه امامزاده قاسم مشكلاتي را به وجود آورده است در صورتي كه اگر اين مجموعه در پارك گل سنگ واقع در خيابان تبريزي بنا مي شد مي توانست در آينده يك مجموعه بزرگ هم از لحاظ تجاري و فرهنگي براي عموم شود. قسمت هايي مانند كتابخانه آن هنوز از لحاظ كتابهاي قابل استفاده براي دوره هاي كارشناسي وكارشناسي ارشد جوابگو نمي باشد وهمين امر باعث مي شود كه مراجعه كننده هاي زيادي را از دست بدهد. همچنين هماهنگ نبودن مديريت ساختمان با پيمانكار كه مسئوليت راه اندازي خانه فرهنگ اين مجموعه را بر عهده دارد مي تواند در آينده مشكلاتي را ايجاد نمايد. يكي ديگر از مشكلات اين مجموعه مربوط مي شود به خانه اسباب بازي اين مجموعه كه هنوز اسباب بازي براي اين قسمت درنظر گرفته نشده است. اين مجموعه به دليل مسائل ديگري مانند عدم امكان برگزاري كلاسهاي موسيقي به خاطرقرارگرفتن در نزديكي آستانه مباركه امامزاده قاسم متقاضيان زيادي را از دست داده است. از نظر مراکز مذهبي محله امامزاده قاسم داراي مساجدي به اين شرح مي باشد :
مسجد صاحب الامر – خ احمد زماني – كوچه مسجد صاحب الامر
مسجد حضرت سجاد – امامزاده قاسم – خ ميري -كوچه ياس
مسجد علي ابن الحسين – ابتداي خ نخجوان – پلاك 9
مسجد جامع امامزاده – ميدان امامزاده – انتهاي كوچه آستانه امامزاده قاسم
حسينه امامزاده قاسم – ميدان امامزاده قاسم انتهاي كوچه آستانه امامزاده قاسم
3-5-5-1 موارد قوت ، ضعف ، فرصت و تهديد ها در محله ( مدل SWOT ) :
الف ) نقاط ضعف :
براساس نظريه شهر پايدار مربوط به تحول منطقه بندي. شهر پايدار شهري است كه داراي چنان پايه اقتصادي باشد كه كمترين اثر نامطلوب را برمحيط زيست برجاي بگذارد در واقع شهر پايدار شهري است كه تنوع در آن وجود داشته باشد مورد حمايت مردم قرارگيرد و تفكيك و جدايي فضا در گروههاي درآمدي واجتماعي چندان وجود نداشته باشد و كليه افراد وگروهها به خدمات وتسهيلات اساسي دسترسي داشته وساكنان داراي موقعيت هايي برابر باشند. راهكارهايي كه براي تحقق اين نظريه ارائه شده است عبارت است از:
كاهش اتكا به خودرو به ويژه خودروي شخصي. ايجاد كاربري هاي مختلط، يعني كاربري هاي تجاري، تفريحي و فرهنگي بايد در كنار كاربر يهاي مسكوني باشد. اين محله با توجه به تاريخچه اي كه از زمان هاي قديم داشته است هيچ توجهي به كاربريهاي مختلط وتنوع اين كاربريها نشده واين امراز جذابيت آن كاسته است.
گذران اوقات فرغت امروز به مثابه حقي براي فرد مطرح مي شود به طوريكه در ماده بيست وچهارم حقوق بشر به طور مشخص و روشن اعلام مي شود هركس حق استراحت وفراغت وتفريح دارد. اين درصورتي است كه در اين محله ما شاهد اين هستيم كه براي گذران اوقات فراغت خارج از خانه امكانات تفريحي از جمله پارك وغيره وجود ندارد و اين امر باعث شده است كه از جذابيت اين محله كم شود.
سومين نقطه ضعف قابل بررسي وجود مهاجران افغاني در ارتفاعات بالاي اين محله است. چه خوب بود قبل از آنكه مهاجري به كشور ما بيايد دولت فكري براي جايگاه آنها در يك محدوده و دادن امكانات همانند ملت خود به آنها ميكرد چرا كه پراكندگي آنها در نقاط مختلف كنترل بر آنها را كم مي كند. مثلاً امسال تابستان اكثر آنها دچار بيماري عفوني چشمي بودند كه به نقاط ديگر محله نيز سرايت كرد و باعث شد جمعي از فرزندان ما دچار بيماري چشمي شوند كه قابل علاج نباشد. براي اهالي اين محله سخت است كه افرادي را با فرهنگ و تربيت مختلف در كنار خود و فرزندان خود بپذيرند در نتيجه هرگونه امكانات تفريحي فرهنگي كه براي اين محله در نظر گرفته شود با استقبال اهالي روبرو نمي شود.
بررسي تقسيم بندي فضايي اين محله از نظر توسعه امكانات و جذابيت به قرار زير است:
مناطق توسعه يافته تر:
قابليت بالقوه و بالفعل قوي از نظر منابع انساني، تراكم جمعيت و منابع اقتصادي دارند مانند ميدان امامزاده قاسم و اطراف آن، ابتداي دربند، ابتداي خ تبريزي
مناطق رو به توسعه:
قابليت بالقوه قابل ملاحظه و تا حدي قابليت بالفعل از نظر منابع انساني، تراكم جمعيت و منابع اقتصادي دارند مانند سمت خيابان احمد زماني و خيابان مقدسي.
مناطق حاشيه اي داراي قابليت توسعه:
داراي قابليت بالقوه و بالفعل از نظر منابع انساني تراكم جمعيت و منابع اقتصادي كه نسبت به محدوده فوق ضعيف تر است. ارتباط اين مناطق با مراكز توسعه نسبتا ضعيف است مانند سمت خيابان شهيد علي صادقي قمي و خيابان شهيد آيت ا… محمودي
مناطق حاشيه اي با قابليت محدود براي توسعه :
با محدوديت قابليت ها و عدم تعادل هاي زيست محيطي روبرو هستند. وضعيت رشد امكانات در اين مناطق با مشكل روبرو است. زمينه اشتغال در كليه ي بخش هاي اقتصادي كم است مانند خيابان شهيد لطف ا… بوكان ما اگر بخواهيم تنها يك نقطه را رشد بدهيم و به نقاط ديگر محله توجهي نكنيم اين امر باعث رشد سرطاني در آن محله مي شود در صورتيكه چندين مركز رشد كوچكتر مي تواند در نهايت به تعادل و توازن در توسعه محلي انجامد. همانطوري که در برنامه عمراني سوم ايران ( 46-1341 ) سياست قطب رشد مطرح و پي ريزي شده نتوانست موفقيت چنداني بدست آورد چون هيچ يك از اين قطب ها در نواحي كمتر توسعه يافته مكان يابي نشده بودند بلكه در مراكز بزرگ و نواحي با رشد سريع قرار گرفته بودند. در محله امام زاده قاسم هم به دليل پراكندگي جمعيت در نواحي مختلف و همچنين در بررسي فضايي توسعه امكانات آن ما با نواحي كمتر توسعه يافته روبرو هستيم كه اگر بخواهيم آنها را رها كنيم دقيقا مانند برنامه هاي توسعه قبلي با شكست روبرو خواهيم شد.
ب ) نقاط قوت :
يكي از نقاط قوت در اين محله وجود مراكز مذهبي در نقاط مختلف آن مي باشد و اين خيلي مهم است كه به اين بعد وجود انسان كه گرايش به امر مقدس وماوراء مي باشد اهميت فوق العاده داده شده است و وجود فراوان اين مراكز در اين محله خود فرصتي براي اين است كه بتوانيم از آنها براي فعاليت هاي ديگر استفاده كنيم. يكي ديگر از موارد قوت ديده شده در اين محله عدم وجود ترافيك در بيشتر نقاط محله مي باشد به همين دليل فرصت خوبي است براي برنامه ريزي در آينده جهت استفاده از دوچرخه در نقاطي كه از شيب كمتري برخوردار هستند ( سند هويت محله امامزاده قاسم ، منطقه 1 شهر تهران ، 1385 ) .
3-5-6 محله تجريش :
تجريش يكي از روستاهاي شهرستان شميرانات محسوب مي شده است كه امروزه مركز شهرستان شميرانات به شمار مي آيد و در منطقه 1 تهران واقع شده است. محلة تجريش از شمال به خيابان شهرداري از جنوب به اتوبان صدر- اتوبان مدرس از شرق به خيابان دكتر شريعتي و از غرب به شمال خيابان افريقا، خيابان دربندي و خيابان شهيد آقا بزرگي منتهي مي گردد و يكي از مكا نهاي تجاري و شلوغ تهران به شمار مي رود كه داراي بازارهاي قديمي، مراكز خريد، امام زاده و … مي باشد.
اين محله داراي دو شاخصه بسيار بارز و مهم اقتصادي و مذهبي است . امام زاده صالح ( ع) كه در اين محله واقع شده به عنوان قطب مذهبي منطقه به حساب مي آيد و سالانه بيشترين تعداد زوار را از سراسر تهران دارد و بازار تجريش نيز كه يكي از قديمي ترين و بزرگترين بازار هاي تهران و بزرگترين مركز خريد سطح منطقه مي باشد نقش بسزايي در اقتصاد محله و منطقه دارد. علاوه بر اين در محله تجريش نه تنها فرمانداري، بلكه بيشتر اداره هاي دولتي از جمله نهاد ها، سازمان هاي كشوري، دانشگاه ها و همچنين سفارتخانه ها و خانه هاي رجال قديم و جديد قرار گرفته است و بر اعتبار آن مي افزايد. كه از گذشته تا به امروز مركز توجه بوده و همچنين به علت وجود باغ ها و آب و هواي مناسب مكاني براي ييلاق اقوام مختلف بوده است و اكنون نيز داراي مردمي پاك و صميمي و دوستدار طبيعت مي باشد.
3-5-6-1 اماکن شاخص محله تجريش :
بازار تجريش :
اين بازار قديمي از نظر معماري، فرم و ساختار بنا، ويژگي منحصر به فردي ندارد اما از نظر تاريخي به ويژه قرار گرفتن در مجموعه اي از فروشگاه ها، مسجد و … بسيار مورد توجه است. اين بازار از ضلع جنوبي پل تجريش شروع و تا ابتداي ميدان قدس ادامه دارد ( نقشه شماره11-3 ) .

تکيه بازار :
يكي از دو تكيه معروف تجريش، تكيه بازار است كه ساختمانش به ظاهر، همزمان با احداث بازار بر پا شده است. در اين تكيه به ” درب ” مي بينيم كه ” درب ” بازار بر پا شده است. در اين تكيه ما چهار جنوبي، به محلة جنوبي سرپل مي رود ( محله اي كه فعلاً تخريب ” درب ” امامزاده صالح راه پيدا مي كند و شده و قسمتي از آن تبديل به ايستگاه ماشين هاي شركت واحد شده است) دو درب ديگر، يكي در قسمت شمال شرقي آن براي ورود به بازار واقع است و دومي در شمال غربي قرار دارد و راه ورودي اين تكيه به ميدان سرپل است. در وسط آن محل وسيعي است كه در ايام سال، به غير از دهة عاشورا، در آن ميوه وسبزي عرضه مي شود و چهار طرف خود تكيه نيز، ساختمان دو طبق هاي است كه طبقه اول، آن را دكان ها تشكيل مي دهند و طبقه فوقاني آن را نيز اتاق هاي تجاري و در ايام سال، اين تكيه يكي از مركز بازرگاني شميران است و فقط ده دوازده روز اول محرم عزاداري مي شود .
نقشه شماره 11-3 توزيع فضايي بازار در محله تجريش
ترسيم از نگارنده ، بهمن 1392
موزه پروفسور حسابي :
نام پروفسور حسابي براي همه ايرانيان شناخته شده است خانه اين دانشمند برجسته واقع در محله تجريش است و روزانه علاقمندان و مراجعه كنندگان بسياري دارد ( نقشه شماره 12-3 ) .
نقشه شماره 12-3 : توزيع فضايي اماکن مذهبي در محله تجريش
ترسيم از نگارنده ، بهمن 1392

3-5-6-2 موارد فرصت و تهديدها در محله تجريش :
فرصت ها :
محله تجريش يك شاهراه اقتصادي است كه هر روزه افراد زيادي از نقاط مختلف براي خريد به اين محل مي آ يند.

تهديدها :
وجود بافت هاي فرسوده در بازار ، از بين رفتن باغ هاي تجريش و تبديل آن به مجتمع هاي مسكوني و در نتيجه افزايش جمعيت و وجود آلودگي ، بسط و گسترش پيدا نكردن عرض خيابان نسبت به افزايش جمعيت و تعداد خودروها ، رسيدگي نكردن به جوي ها و فاضلاب ها، افزايش آلودگي، وجود موش ها و ديده شدن موش ها در معابر عمومي ، وجود مكان هاي بي دفاع (از جمله باشگاه ورزشي پارس، دانشگاه علوم پايه) و تبديل شدن اين مكان ها به محل تجمع معتادين ، كمبود باشگا ههاي ورزشي، خانه فرهنگ و پاركينگ عمومي و تبديل شدن محله تجريش به پاركينگ خودرو ها ( سند هويت محله تجريش ، منطقه 1 شهر تهران، 1385 ) .
3-5-7 محله دارآباد :
محله دارآباد، محله اي است واقع در شمال شرق تهران با مساحت تقريبي 1/2 كيلومتر مربع. اين محله ييلاقي با قدمتي بيش از دو قرن و نيم به دليل داشتن ويژگي هاي جغرافيايي خاص مورد توجه قرار دارد. به دليل داشتن آب و هواي پاك و ييلاقي و همچنين به دليل وجود موزه حيات وحش و كوهپايه هاي رشته كوه البرز در دارآباد، اين محله جنبه هاي توريستي و گردشگري دارد. اما از سويي ديگر اين محله داراي نقاط ضعفي مانند كمبود امكانات خدمات عمومي نيز مي باشد؛ همچون كمبود بانك و دكه هاي روزنامه فروشي و … محله دارآباد به مساحت 077477/2 كيلومتر مربع، از شمال به كوهپايه هاي رشته كوه البرز، از شرق به رودخانه دارآباد و شرق باقالازار و شرق بيمارستان مسيح دانشوري، از جنوب به اتوبان ارتش و از غرب به خيابان كوهپايه چهارم و خيابان شانزدهم آجودانيه (خيابان سباري ) و ديوار غربي پادگان محدود مي شود ( نقشه شماره 13-3 ). جمعيت اين محله از 246هزار نفر در سال 1325 به 9804هزار نفر در سال 1385 رسيده است. از خصوصيات منحصر به فرد طبيعي اين محله وجود منابع آب بسيار زياد (رودخانه و آب هاي زيرزميني) و دماي پايين هواي اين محل نسبت به ساير محلات منطقه مي باشد . رودخانه دارآباد با سرچشمه گرفتن از ارتفاعات و تقويت چشمه هاي (چهون،تختي شاه، كل نو، درازاش) ضمن عبور از محله آن را به دو قسمت شرقي – غربي تقسيم مي كند و در حوالي بيمارستان 505 ارتش و لارك با رودخانه كهنه دارآباد تلاقي كرده و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اوقات فراغت، شاه طهماسب Next Entries دانلود پایان نامه درمورد دفاع مقدس، شهروندان تهران، سلامت خانواده