دانلود پایان نامه درمورد حمل و نقل، استان هرمزگان، بخش اقتصاد، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

پايه اصلي اقتصاد محلي و شغل اصلي اهالي بومي ماهيگيري بوده است. تنوع آبزيان و آرامش نسبي و اقليم گرم خليج عملا امکانات طبيعي ماهيگيري را نامحدود ساخته است.

– گاز
مي توان گفت که در سرتاسر خليج فارس منابع گاز وجود دارد.. منابع گاز حوالي بندرعباس ( لافت و سرخون ) مورد توجه قرار گرفته اند و عمليات مربوط به استخراج و پالايش آن در جريان است.

– نفت
عملا سراسر جنوب رشته کوه هاي زاگرس يعني تمام کناره خليج فارس و فلات قاره آن داراي منابع نفتي مي باشد. در اين زمينه پالايشگاه بندرعباس تاثير به سزايي در آينده شهر دارد.

– راه آهن
احداث راه آهن بافق- بندرعباس و اتصال بندرعباس به شبکه راه آهن کشور ( در سال 1373 ) و امکان دسترسي کشورهاي آسياي ميانه به خليج فارس از اين طريق رونق بيش از پيش بندرعباس را موجب شده است.

– جهانگردي و قاچاق
نزديکي جزيره قشم به بندرعباس باعث شده که افراد بسياري از ديگر نقاط کشور جهت خريد اجناس خارجي از طريق بندرعباس به اين جزيره سفر کنند، از طرف ديگر عده اي از اهالي بومي به علت بيکاري و سود باد آورده اقدام به قاچاق کالاهاي خارجي نموده اند و عملا قاچاق به صورت يکي از منابع اقتصادي شهر در آمده است.

– بنادر
در سراسر سواحل ايراني خليج فارس، بنادر کوچک و بزرگي وجود دارند که از ميان آنها قبلا خرمشهر- بندر امام خميني – بوشهر و خارک و بندرعباس داراي اهميتي در حد تجارت بين المللي بوده اند. پس از جنگ تحميلي عمدتا بندرعباس بار ترابري بين المللي را به دوش کشيده است.

– کشتيراني
کشتيراني سنگين اقيانوس پيما در بندرعباس ( و تا حدودي بوشهر ) متمرکز شده است.
ظرفيت بندرعباس پس از بهره برداري کاملا از بندرگاه شهيد رجائي با 150 اسکله سالانه 12 ميليون تن پيش بيني مي شود.
– صنايع
در بندرعباس و شهرهاي مجاور آن صنايعي مانند آلومينيوم، کارخانه سيمان، کارخانه گچ و خمير و غيره در حال احداث و يا بهره برداري مي باشند که حيات اقتصادي شهر و حتي استان را رونق بيشتري خواهند داد.

3-1-3-2- بررسي استعدادها، امکانات بالقوه و قطب هاي جاذب اقتصادي
قابليت ها و امکانات، استعدادها و قطب هاي جاذب اقتصادي شهر بندرعباس به شرح زير مي باشد:

1- تجارت و بازرگاني
به طوري که عنوان شد يکي از اصلي ترين محورهاي توسعه اقتصادي شهر بندرعباس و استان هرمزگان تجارت و بازرگاني است که از قديم به شيوه سنتي ريشه در فرهنگ مردم داشته است و با احداث راه اندازي و تجهيز بندرگاه هاي شهيد رجائي و شهيد باهنر و همچنين اسکله شهيد حقاني که حمل و نقل بين قشم و بندرعباس را بر عهده دارد بر رونق و شکوفائي اين فعاليت افزوده است. نقش فرا منطقه اي اين فعاليت در اقتصاد بندرعباس قابليت بالايي براي ايجاد رونق بيشتر اقتصادي شهر فراهم نموده است. با عنايت به اينکه گسترش ارتباطات بين المللي، تجهيز زير ساخت ها از جمله اصلاح شبکه هاي جاده اي، بهبود شبکه حمل و نقل ريلي و تجهيز بيشتر توان حمل و نقل دريائي قطعا بر گسترش و رونق اين فعاليت خواهد افزود بنابراين تجارت و بازرگاني را مي توان از قابليت هاي عظيم توسعه اقتصادي شهر بندرعباس را به شمار آورد.

2- صنعت
وجود زير ساخت هاي لازم از جمله شبکه حمل و نقل جاده اي، ريلي، هوايي و دريائي برخورداري انرژي مناسب با توجه به وجود نيروگاه و منابع غني گاز سرخون در شمال شرقي شهر بندرعباس، دسترسي به منابع اوليه مورد نياز

به ويژه براي توسعه صنايع غذايي، امکان توسعه و گسترش صنعت ساخت کشتي، قايق و… ( صنايع ديريايي ) و دسترسي آسان به مواد اوليه از خارج کشور ( با توجه به بندر بودن شهر ) اين قابليت را به وجود آورده است تا صنايع متعدد در اطراف شهر بندرعباس احداث گردد اما بايد توجه داشت که با تجهيز بيشتر زير ساخت ها و برنامه ريزي و سرمايه گذاري لازم امکان بسط و گسترش و رونق بيشتر اين بخش اقتصادي مهيا خواهد شد.

3- فعاليت هاي شيلاتي
ساکنان شهر بندرعباس به دليل موقعيت استقرار خاص شهر در کنار آب هاي خليج فارس همواره از گذشته هاي دور پيوندي تنگاتنگ با دريا داشته و همواره صيد و صيادي از فعاليت هاي اصلي جهت امرار معاش مردم اين خطه به شمار مي آمده است. در حال حاضر شرکت شيلات جنوب در مرکز بندرعباس يکي از فعال ترين کانون هاي شيلاتي کشور را تشکيل داده و تلاش مي کند تا با به بکارگيري فن آوري جديد و شيوه هاي علمي حداکثر بازده و بهره وري از فعاليت صيادي را داشته باشد. اگر چه به دليل پايين بودن سطح آموزش هاي لازم و عدم در اختيار داشتن تجهيزات مناسب و… هرگز فعاليت هاي صيادي از قابليت هاي بالقوه موجود در منطقه بهره نجسته است اما مي توان با رفع نواقص و تنگناهاي موجود و با ايجاد زير ساخت هاي لازم از جمله سردخانه هاي مناسب و ايجاد صنايع وابسته و پيوسته به فعاليت هاي شيلاتي ضمن رونق بخشيدن بيشتر به بخش صنعت از قابليت هاي موجود در بخش فعاليت هاي شيلاتي يعني استحصال و عمل آوري فرآورده هاي دريائي از اين امکان خدادادي حداکثر استفاده بهينه را به عمل آورد.

4- گردشگري
به طوري که اشاره شد صنعت توريسم و گردشگري از جمله زير بخش هاي مهم اقتصادي است که در صورت رونق يافتن بدون ضرورت مصرف منابع مالي و تاراج ثروت هاي کشور که به طور عمده شکل مواد خام اوليه صادر مي گردد.

قادر است ضمن رونق بخشيدن به حيات اقتصادي جامعه علاوه بر ايجاد نشاط براي ساکنان شهر و حتي گردشگراني که از اقصي نقاط کشور به اين سفر مي کنند، زمينه هاي لازم را براي ارز آوري نيز ايجاد نمايد. با تمام اهميتي که رونق اين فعاليت دارد، متاسفانه به دليل عدم برنامه ريزي و سرمايه گذاري لازم کليه قابليت هاي بالقوه موجود در منطقه در اين ارتباط به فعل مبدل نگرديده اند. اما قابليت هاي موجود در اين زمينه که قبلا بدان اشاره شد مي تواند زمينه لازم براي شکوفائي صنعت گردشگري و به تبع آن توسعه اقتصادي شهر بندرعباس و منطقه را فراهم سازد.

3-1-3-3- حمل و نقل، ارتباطات و گردشگري بندرعباس
محور اصلي توسعه استان بر فعاليت هاي بازرگاني استوار است و دليل اين امر نيز به موقعيت ساحلي بودن استان هرمزگان و استقرار شهر بندرعباس به عنوان مرکز استان در حاشيه شمالي خليج فارس و در کناره تنگه با اهميت و استراتژيک هرمز بر مي گردد. همين اهميت استراتژيک موقعيت استقرار شهر مذکور سبب گرديد تا به فاصله اندکي در غرب شهر مذکور دو بندر گاه مهم شهيد رجائي و شهيد باهنر احداث گردد. بنابراين به صورت طبيعي اين بندرگاه ها به عنوان يکي از اصلي ترين مبادي ورود و خروج کالا در مقياس ملي مطرح گرديد، بخصوص آنکه با وقوع جنگ و ناامن شدن آبادان و خرمشهر که قبل از جنگ اصلي ترين مرکز بازرگاني ورود و خروج کالاي ايران به شمار مي آمد، شهر بندرعباس مورد توجه واقع گرديد و اصلي ترين جايگاه را در ميان بنادر جنوبي کشور از اين حيث به خود اختصاص دهد.
بديهي است که رونق گرفتن شديد فعاليت هاي بازرگاني به خاطر اهميت بندرگاه هاي مذکور و همچنين وجود دو منطقه آزاد تجاري – صنعتي قشم و کيش در اين استان بر اهميت اين فعاليت ها افزوده است. افزون بر فعاليت هاي بازرگاني گسترش و توسعه فعاليت ها درگروه عمده فعاليت حمل و نقل و ارتباطات به دليل ضرورت جابجايي کالا از انبار به داخل کشور و بالعکس و همچنين جابجايي مسافر از طريق شبکه ارتباطات جاده اي،ريلي، دريائي، هوايي بر اهميت اين بخش اقتصادي افزوده است.

از فعاليت هاي ديگر، که اهميت محوري و استراتژيک در اقتصاد استان و حتي در اقتصاد ملي دارد مي توان به فعاليت هاي گردشگري اشاره نمود. برخورداري از ساحل زيباي خليج فارس و درياي عمان، وجود جزاير داراي قابليت بالاي اقتصادي قشم و کيش، وجود ابنيه و يادمان هاي تاريخي و فرهنگي در استان از جمله جزيره هرمز، هواي بسيار مطبوع و ايده آل در فصل زمستان و ايام نوروز در شرايطي که اغلب نقاط کشور سرما و معضلات ناشي از آن حاکم است و… عواملي است که به عنوان امکانات و قابليت هاي صنعت گردشگري در استان مذکور مطرح، قابل برنامه ريزي و سرمايه گذاري است.

خاطر نشان مي سازد که سفرهاي چند منظوره به اين استان به طوري که هم امکان فعاليت هاي اقتصادي در زمينه هاي تجاري – بازرگاني و هم بهره گيري از قابليت هاي گردشگري استان را تواما دارا باشد، قابل برنامه ريزي است.
وجود بندرگاه ها و ضرورت مبادلات کالايي بين شهر بندرعباس و اقصي نقاط کشور و هم چنين سهم ترانزيت کالا از اين مبدا ورودي و خروجي کالا به صورت طبيعي باعث رونق بخشيدن به حمل و نقل، انبار داري و ارتباطات گرديده است. گسترش شبکه هاي حمل و نقل در انواع اشکال جاده اي،ريلي، هوائي و دريائي آن موجب گرفتن هر چه بيشتر اقتصاد شهر بندرعباس و همچنين افزايش بيشتر سهم بخش خدمات در قياس با ساير بخش هاي توليدي اين شهر گرديده است.
فعاليت هاي بازرگاني و وجود بندرگاه هاي مذکور که موجب گسترش سيستم هاي حمل و نقل در اين بخش از کشور گرديده است، قابليت گردشگري استان هرمزگان و شهر بندرعباس و خصوصا به دليل وجود منطقه تجاري و صنعتي قشم بر رونق اين فعاليت اقتصادي شهر افزوده است.

3-1-4- اهميت نظامي و سياسي و اجتماعي بندرعباس
با توجه به موقعيت خليج فارس نسبت به اقيانوس هند، مقدار نفت توليد شده در خليج و وسعت سرزمين هائي که از طريق خليج مي توان به آنها دسترسي پيدا کرد. اهميت نظامي خليج امري است که احتياج به توضيح و تاکيد ندارد. همين مسئله باعث ايجاد پايگاه هاي نيروي دريائي و هوائي و محله هاي مسکوني براي پرسنل آنها و تاثير کلي اين پايگاه ها بر فرم شهر شده است.
بندرعباس به عنوان مرکز استاني که داراي اهميت سوق الجيشي و اقتصادي روز افزوني مي باشد مطرح گشته است. اين امر باعث شده است که انواع ادارات و نهادهاي دولتي در اين شهر متمرکز گشته و مسائل کالبدي متعددي براي آن ايجاد کنند.

3-1-5- جغرافيايي انساني بندرعباس
3-1-5-1- بررسي ساختار نيروي انساني استان
به استناد نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1390 از کل جمعيت 1578183 نفري استان، جمعيت صفر تا 14 سال هرمزگان 29 درصد اعلام شد که ميانگين اين گروه جمعيتي در کشور 23 و 4 دهم درصد است . بنابراين هرمزگان به عنوان جوانترين استان کشور معرفي شد.
جمعيت 15 تا 64 سال هرمزگان 67 درصد و جمعيت 65 سال به بالا 4 درصد است که شمار اين گروه جمعيتي از ميانگين کشوري کمتر است.
نسبت جنسي جمعيت در سرشماري سال 90 به ازاي هر 104 مرد 102 زن اعلام شده است.
آمار و اطلاعات استانداري هرمزگان نرخ رشد جمعيت استان را در سرشماري 2 و 37 صدم درصد عنوان کرد، هرمزگان بعد از استان البرز و بوشهر ، رتبه سوم نرخ رشد جمعيت را در کشور دارد .
در اين سرشماري شمار خانوارهاي استان 394 هزار اعلام شد که ميانگين اعضاي هر خانوار هرمزگاني 4 نفر است که بالاتر از ميانگين کشوري است.
تراکم جمعيت استان به ازا هر کيلومتر مربع 22 نفر است در حالي که در کشور اين رقم 46 نفر به ازا هر کيلومتر مربع است.
شهرستان بندرعباس 37 و 3 دهم درصد ، شهرستان ميناب با 15 درصد و شهرستان بندرلنگه با 8 و 5 دهم درصد بيشترين جمعيت را در استان تشکيل مي دهند .
طبق آمار و اطلاعات استانداري هرمزگان نرخ رشد جمعيت شهري 3 و 58 درصد و جمعيت روستايي را 1 و 16 درصد مي باشد و نيز ضريب شهر نشيني در سرشماري اخير 50 درصد اعلام شده است که در سرشماري سال 85 اين رقم 47 درصد اعلام شده بود.
همچنين جمعيت اتباع بيگانه استان در سرشماري اخير 24 هزار نفر برآورد شد که از اين شمار 21 هزار نفر تبعه افغانستان و بقيه اتباع کشورهاي ترکيه ،عراق و پاکستان هستند.
ويژگي هاي ممتاز تجاري – بازرگاني، شيلات و حمل و نقل، گردشگري،… موجب هجوم جمعيتي از اقصي نقاط کشور به اين شهر گرديده است. جمعيتي که به طور عمده به دليل يافتن فرصت شغلي در شهر سکني گزيده اند. همين عامل سبب افزايش ميزان اشتغال در نقاط شهري استان نسبت

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد زیبایی شناختی، زیبایی شناسی، تاریخ اجتماعی، تعامل اجتماعی Next Entries منابع تحقیق درمورد زیبایی شناسی، مقوله بندی، روش شناسی، ساختار شکلی