دانلود پایان نامه درمورد بیمه گذار، جبران خسارت، بیمه عمر، تغییر آب و هوا

دانلود پایان نامه ارشد

حادثه واقعه ای است که قطعاً در زمانی اتفاق خواهد افتاد باید در مورد زمان وقوع آن عدم قاطعیت داشته باشیم.
3. حادثه غیر قطعی که ضرورت دارد که قرارداد بیمه را به خاطر آن منعقد کرده باید طوری باشد که مخالف منافع بیمه گذار باشد. در واقع باید نفع قابل بیمه کرده (insurance interest) وجود داشته باشد.
گفتار دوم : اصول اساسی بیمه
چند اصل اساسی در بیمه وجود دارد که جزء ضروریات قرارداد بیمه بوده دانستن آن به منظور آشنا شدن به بیمه لازم است. این اصول عبارت از: نفع قابل بیمه، حداکثر حسن نیت، جبران خسارت که خود دارای مبحث فرعی است: مشارکت و جانشینی (Contribution and subrogation)
بند اول : نفع قابل بیمه (insurable interest)
بر اساس این اصل شخص باید خودش را علیه خطری بیمه کند که در صورت وقوع از ناحیه آن ضرری را متحمل خواهد شد یا در صورت عدم وقوع آن خطر نفعی عاید وی خواهد گردد می توان خانه را در مقابل آتش سوزی یا اتومبیل را در مقابل تصادفات یا کارخانه در مقابل انفجارات بیمه کرده زیرا اگر هر یک از خطر ها اتفاق افتد تأثیر منفی و مضر بردارنده خواهد گذاشت. آدمی می تواند حیات خود را به منظور کمک رساندن به بستگان خویش بیمه کند یا حتی صاحب کارخانه می تواند مدیر کارخانه را در صورتی که قسمت حیاتی از تشکیلات محسوب می شود بیمه کند. زیرا در صورت مرگ چنین مدیری ضرر و خسران بر او وارد خواهد شد.
بند دوم : حداکثر حسن نیت (utmost good faith)
حقوق قرارداد ها بستگی به آن دارد که طرفین حسن نیت خود را نسبت به یکدیگر نشان بدهند. طرفین باید صادقانه با یکدیگر برخورد نمایند. مباحث مختلفی که ما در حقوق قرارداد ها داریم مانند تدلیس و غرر درباره نیاز به صداقت و حسن نیت در معاملات است، مع الذکر در بیمه قانون سخت تر می گردد. طرفین باید حداکثر حسن نیت را از خود نشان بدهند. زیرا بیمه گذار از بیمه گر می خواهد او در مقابل خطراتی پوشش دهد که بر مبنای اظهارات بیمه گذار است.
اثاثیه یک منزل که قصد بیمه آن شده است چقدر می ارزد؟ اگر گفته شود مثلاً یک میلیون تومان حق بیمه بر آن اساس تعیین می شود و اگر گفته شود هفتصد هزار تومان، حق بیمه کمتر خواهد شد. پایین گفتن عمدی ارزش اثاثیه یک منزل نقض حسن نیت و فریب دادن شرکت بیمه است.
بند سوم : جبران خسارت (indemnity)
قرارداد بیمه یک قرارداد جبران خسارت است. بدین مفهوم که خسارت شخصی که محتمل ضرر شده است جبران می شود و به وضعیت زمانی که قبل از ضرر داشته برمی گردد. البته بیمه گذار به وضعیت بهتری از گذشته دست نمی یابد. به عبارت دیگر حداکثر میزان خسارات پرداختی از حداکثر ارزش شیء بیمه شده (در مورد بیمه) تجاوز نخواهد کرد. لذا اگر اتومبیل پیکانی که دو سال قبل از کارخانه تحویل گرفته است در تصادفی که کاملاً از بین برود نمی شود به او اتومبیل نو تحویل داد شرکت بیمه تنها می تواند اتومبیل پیکان دو ساله ای که مشابه اتومبیل بیمه شده است در اختیارش بگذارد یا پولش را به او بدهد.
دلیل اینکه نمی شود وضعیت بیمه گذار بهتر از وضعیتی که از قبل از ورود ضرر داشته بشود این است که جبران کامل خسارت و تاوان باعث تشویق بزهکاری می گردد. زیرا ممکن است برخی از بیمه گذاران به خاطر اینکه به وضعیت بهتری دست یابند موضوع قرارداد بیمه را شخصاً از بین می برند و صحنه سازی کنند.
در بیمه عمر و برخی از بیمه های حوادث نمی توان اصل جبران خسارت را اعمال کرد، زیرا نمی شود شخص مرده را زنده کرد یا نمی شود که استخوان شمکسته شده را به وضعیت بهتر از قبل درآورد. در این موارد اصل جبران خسارت، پرداخت مبالغی را که قبل پرداخت به ذینفع مذکور در قرارداد بیمه عمر است یا منفعتی را در خصوص بیمه گذار مصدوم تجویز نماید.
دو مسئله فرعی را که در رابطه با جبران خسارت مطرح است عبارت از:
مشارکت و جانشینی (contribution and subrogation)
1) مشارکت: مشارکت به این مفهوم است که وقتی دو بیمه نامه یک خطر همانند را پوشش می دهند، کل مبلغ خسارتی که قابل مطالبه است فقط برای یک تاوان است. بنابراین اگر شخص کشتی خود را در دو شرکت بیمه، بیمه کرده باشد این دو شرکت با یکدیگر در جبران خسارات (به تناسب حق بیمه ای که دریافت کرده اند) مشارکت کرده و در کل یا یک تاوان به بیمه گزار پرداخت می کنند که از اکثر ارزش شیء بیمه شده (مورد بیمه) نمی تواند تجاوز نماید.
این گونه موقعیت ها زمانی پیش می آید که دو یا چند بیمه نامه با هم اختلاط پیدا می کنند. مثلاً چنانچه یک عمده فروش مبادرت به بیمه ی کالای خود در قبال صد میلیون تومان نزد چهار شرکت بیمه کند و این کالا بر اثر آتش سوزی کاملاً از بین برود، شخص عمده فروش (بیمه گزار) نمی تواند از هر یک از شرکت های بیمه صد میلیون تومان مطالبه کند. بلکه اگر بیمه گزار با هر یک از آن ها تحت شرایط و مقرراتی همانند قرارداد بسته و حق بیمه ای مشابه به آن ها پرداخت کرده باشد، فقط می تواند از هر کدام مبلغ بیست و پنج میلیون تومان دریافت کند.
2) جانشینی و قائم مقامی: لفظ «جانشینی» در اینجا به مفهوم «جانشین کردن شخصی به جای دیگری» است. شرکت بیمه این حق را دارد در هر جایی که تشخیص دهد خود را به جای شخص بیمه گزار بگذارد. مثلاً اگر آقای «الف» که خود را در شرکت «ج» بیمه کرده است در یک تصادم اتومبیل، به علت بی احتیاطی آقای «ب» (راننده اتومبیل دیگر) اتومبیل وی کلاً از حیز انتفاع بیفتد در اینجا شرکت بیمه بهای اتومبیل آقای «الف» را به وی پرداخت می کند (یعنی ضرر آقای «الف» جبران می شود)، لیکن این بدان مفهوم نیست که آقای «ب» که راننده بی ا حتیاط بوده و باعث ضرر وارده به آقای «الف» بوده است از معرکه بگریزد، بلکه شرکت بیمه می تواند با جانشین کردن خود به جای آقای «الف» علیه آقای «ب» طرح دعوی کند و ادعای خسارت کند.
مورد دیگری که شرکت بیمه می تواند جانشین بیمه گزار شود زمانی است که مثلاً در مثال بالا چنانچه شرکت بیمه کلیه خسارت وارده به ماشین آقای «الف» را پرداخت کند، اتومبیل وی در مالکیت شرکت در می آید و می توان آن را به صورت اقساطی به فروش برساند. البته آقای «الف» دیگر نمی تواند ادعایی روی آن داشته باشد. چون درباره ی بیمه بحث می کنیم بی مناسبت نیست که به طور مجمل به دکترین علت نزدیک (Proximate cause) اشاره ای کنیم. بر اساس این دکترین چنانچه خطر بیمه شده نزدیکترین علت خسارت باشد بیمه گزار مستحق جبران خسارت و تاوان است، لیکن اگر چنین نباشد خسارتی به وی پرداخت نخواهد شد. فرضاً اگر شخصی که قصد مسافرت دارد خود را بیمه سفر نماید و در خلال سفر وسیله ی نقلیه ای که با آن سفر می کند دچار تصادف شود، شرکت بیمه هر نوع ضرری که بر وی وارد شده است را جبران خواهد کرد، زیرا تصادف علت نزدیک ضرر بوده است. اکنون چنانچه این مسافر در حین سفر خود با یکی از سرنشینان که مست است مشاجره کند و مصدوم شود، بسیار مشکل است که بتواند این مشاجره و زد و خورد را علت نزدیک ضرر و صدمه وارد تلقی کرد. لذا در چنین مواردی شرکت بیمه پولی پرداخت نمی کند.
بند چهارم : خطرات قابل بیمه شدن و خطرات غیر قابل بیمه شدن
از حیث علمی بیمه صرفا وقتی امکان پذیر است که احتمال خطری که واقع می شود قابل محاسبه باشد. بنابراین ممکن است بر قراری یک مراسم پر خرج در هوای آزاد علیه بدی آب و هوا قابل بیمه باشد، زیرا با بررسی گزارشات و اخبار هواشناسی در قبل و آینده می توان تغییر آب و هوا را در روز مراسم پیش بینی کرد. اما نمی توان سفینه ی فضایی مسافرتی را که برای اولین بار به سیاره ی دیگر می رود بیمه کرد. زیرا هیچ گونه سابقه ی قبلی در این مورد وجود ندارد و نمی شود خطر را محاسبه کرد.
البته در همین موارد نیز ممکن است شرکت بیمه حاضر به بیمه کردن باشد، لکن قطعاً حق بیمه ای که دریافت می کند خیلی بالا خواهد بود. بنابراین برخی از خطرات غیر قابل بیمه شدن هستند، مثلاً نمی شود فردی را که تازه وارد بازار تجارت شده است در مقابل ناتوانی و شکست بیمه کرد زیرا نمی توان فهمید که آیا وی در امر تجارت فکر تجارتی دارد یا خیر عموماً خطراتی که غیر قابل بیمه شدن هستند خطراتی می باشند که نمی توان آن ها را بر اساس احتمالاتی که از قبل وجود دارد محاسبه کرد.
در برخی موارد قیمت بیمه کردن آنقد بالاست که مورد بیمه را جز مواردی که قابل بیمه شدن نیستند قرار می دهد. مثلاً در مورد اتومبیل های اسپرت چنانچه جوانی که تازه گواهینامه رانندگی دریافت کرده است بخواهد چنین ماشینی را بیمه کند مبلغ بیمه بسیار بالاست و به سختی می تواند از پس آن برآید که البته یکی از علل آن شور و شوق جوانان به رانندگی سریع است.

مبحث دوم : مبانی بیمه کشتیرانی در صورت تصادم کشتی ها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد دولت ایران، جبران خسارت، بیمه گذار، قانون گذاری Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بزه دیدگی، حریم خصوصی، عدالت کیفری، نظام عدالت کیفری