دانلود پایان نامه درمورد برنامه درسی، تعلیم و تربیت، بهداشت دوران قاعدگی، بهداشت تغذیه

دانلود پایان نامه ارشد

درسي یاد گرفته شده بهداشت فردي (بهداشت تغذيه، بهداشت دوران قاعدگي) در دبيرستان‌هاي دخترانه استان ایلام چگونه است ؟
سؤالات جزئی
– میزان آگاهی دانش آموزان در رابطه با بهداشت فردي (بهداشت تغذيه، بهداشت دوران قاعدگي) چقدر است؟
– وضعیت نگرشی دانش آموزان در رابطه با بهداشت فردي (بهداشت تغذيه، بهداشت دوران قاعدگي) چقدر است؟
– میزان عملکرد دانش آموزان در رابطه با بهداشت فردي (بهداشت تغذيه، بهداشت دوران قاعدگي) چه مقدار است؟
– آیا دانش آموزان در رشته های تحصیلی مختلف در مسائل بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی ) تفاوت دارند ؟
– آیا دانش آموزان در پایه های های تحصیلی مختلف در مسائل بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی ) تفاوت دارند ؟

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات
برنامه درسی یاد گرفته شده
تعریف نظری: عبارت است از آن چه که دانش آموزان یاد می گیرند، یا یادگیری های نهایی که در عملکرد هایشان در آزمون ها و سایر سنجش ها نشان داده می شود (فتحی و اجارگاه ، 1388: 64).
تعریف عملیاتی: امتیازی که دانش آموز از پاسخگویی به سؤالات آگاهی، نگرش و عملکرد بهداشت فردی در دو حوزه تغذیه و قاعدگی کسب می کند.
بهداشت فردی
تعریف نظری: کلیه فعالیتهایی که یک فرد برای تأمین، حفظ و ارتقای تندرستی خود انجام می دهد (پویه، 1375: 34).
تعریف عملیاتی: امتیازی است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بهداشت فردی به دست آمده است. در این پژوهش منظور از بهداشت فردی، بهداشت تغذیه و بهداشت دوران قاعدگی می باشد.
تغذیه
تعریف نظری: تغذیه عملی است که از تغییر و تبدیل غذا در بدن و شرکت مواد مغذی در بافت ها بعد از هضم و جذبشان و عمل مواد مذکور در فعل و انفعالات بیولوژیکی بدن و بالاخره دفع آنها صحبت می کند (مرتضوی نائینی، 1381: 6).
تعریف عملیاتی: امتیازی که دانش آموزان از پاسخگویی به سؤالات مربوط به بهداشت تغذیه کسب نموده اند.
قاعدگی
تعریف نظری: قاعدگی عبارت است از خونریزی فیزیولوژیک دوره ای رحم که معمولاً هر 4هفته یکبار طی دوران استعداد باروری زن و در غیاب حاملگی اتفاق می افتد (عطاء الهی،1382: 9).
تعریف عملیاتی: امتیازی که دانش آموزان از پاسخگویی به سؤالات مربوط به بهداشت دوران قاعدگی کسب نموده اند.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه
در این فصل ادبیات و پیشینه پژوهش از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا مفهوم و ماهیت و سطوح برنامه درسی ارائه شده است. در بخش بعدی ویژگیها و خصوصیات دانش آموزان دوره متوسطه و اهداف آموزش و پرورش این دوره- دوره متوسطه- مورد بحث قرار گرفته است. سپس طبقه بندی هدفهای آموزشی و یادگیری تشریح شده است. بخشی دیگر از این فصل به مباحث سلامت و بیماری، تعریف بهداشت، طیف سلامت- بیماری، اهمیت برنامه ریزی در بهداشت، ضرورت و اهمیت آموزش بهداشت در جامعه و مدرسه، عوامل تعیین کننده رفتارهای بهداشتی و عوامل مؤثر در آموزش بهداشت اختصاص دارد. از دیگر مباحث این فصل مبحث تغذیه شامل: اهمیت تغذیه در بهداشت و سلامتی، نیازهای تغذیه ای نوجوانان، ویژگیهای رفتارهای غذایی نوجوانان، عوامل مؤثر در ایجاد عادات غذایی، اختلال های خوردن نوجوانان، عوارض شایع تغذیه در کودکان و نوجوانان و اهمیت تغذیه در تعلیم و تربیت ویادگیری آمده است. سپس به بررسی مسائل مربوط به قاعدگی و بهداشت این دوران شامل: تعریف قاعدگی، توضیحات در زمینه قاعدگی، فرهنگ جامعه و بهداشت دوران قاعدگی، عوامل مؤثر برتشدید مشکلات دختران در دوران قاعدگی و مراقبتهای بهداشتی دوران قاعدگی پرداخته شده است. و در بخش پایانی سوابق پژوهشی مربوطه ارائه شده است.

2-2- برنامه درسی
2-2-1- مفهوم و ماهیت برنامه درسی
قبل از سال 1918 مفهوم برنامه درسی بیشتر متکی به تهیه و تنظیم محتوی و مواد درسی بود (پروند ،1385: 22). در سال 1918م با انتشار کتاب بوبیت به طور یقین سال پیدایش برنامه درسی به عنوان یک رشته مهم و همیشگی در افق تعلیم و تربیت بود در این سال اقدام مهمی در انجمن ملی تعلیم و تربیت در مورد تجدید سازمان آموزش و پرورش متوسطه صورت گرفت، این انجمن در تهیه و تدوین آخرین گزارش خود هفت نوع هدف اصلی برای دوره متوسطه به شرح ذیل در نظر گرفته است:
1-بهداشت 2 – روش های اساسی 3- عضو مفید خانواده بودن 4- آمادگی حرفه ای 5- شهروندی 6- استفاده بهینه از اوقات فراغت 7- رشد معنویات و اخلاق در بشر (همان، 46-45).
در همان سال بوبیت در کتاب خود تعریفی از برنامه درسی به شرح زیر ارائه داد: برنامه درسی شامل کلیه فعالیت هائی است که کودکان و نوجوانان در مدرسه باید انجام دهند تا دانش ها و مهارتها و نگرش های لازم را برای زندگی موفق بزرگسالی در آن جامعه خاص بدست آورند. به این ترتیب برنامه درسی بر اساس تاریخچه مدون آن و بنا به شواهد متعدد دیگر، به عنوان یک قلمرو معرفتی به رسمیت شناخته شده ای است که قدمت آن به بیش از هشتاد سال پیش باز می گردد و در مشروعیت این حوزه تردیدی وجود ندارد.
با در نظر گرفتن این مسائل بایستی توجه داشت که قلمرو معرفتی برنامه درسی را باید قلمرویی شکل نگرفته دانست که تلاش برای تبیین حدود و ثغور آن تلاشی ضروری و بایسته است (مهر محمدی، 1387: 21).
با توجه به سیر تکاملی مفهوم برنامه درسی و نظریه پردازی افرادی مانند کازول و کمپ بل7 در سال 1935، سیلور و الکساندر8 در سال 1954 و بوشامب9 در سال 1968 آشکار می گردد که مفهوم برنامه درسی همانند سایر مفاهیم علمی مدت زمان نسبتاً زیاد و کوشش و مجاهدت کافی برای مقابله با سایر مفاهیم ناصحیح و همچنین شناخته شدن و مورد قبول قرار گرفتن توسط مردم آن جامعه لازم دارد. همانطور که اشاره شد با وجود اینکه بوبیت در سال 1918 برای اولین بار مفهوم برنامه درسی را از قالب محدود و ناصحیح تهیه و تنظیم محتوی، مواد آموزشی و درسی خارج ساخت و به جای آن مفهوم برنامه درسی را در قالب جدید یعنی «فعالیت های یادگیرنده و یاد دهنده» جایگزین نمود ولی هنوز هم حتی در اذهان بعضی از مسئولان و مربیان آموزش و پرورش آن جامعه اثرات وجود مفاهیم غلط از جمله مفهوم تهیه و تنظیم محتوی و مواد درسی بچشم می خورد. بطور کلی با توجه به مطالب ذکر شده درباره سیر تکاملی مفهوم برنامه درسی می توان گفت که هنوز هم در بسیاری از جوامع از جمله جامعه ما تلاش لازم و کافی برای از میان برداشتن مفاهیم ناصحیح از برنامه برنامه درسی به عمل نیامده است (پروند، 1385: 25 – 22).
فتحی (1384 )، فتحی (1388 )، ملکی ( 1388 ) و مهر محمدی ( 1387 )، معتقدند که اصطلاح برنامه درسی از نظر لغت شناسی، ریشه در واژه لاتین currere دارد که به معنای میدان مسابقه یا میدانی برای برای دویدن است. بدین ترتیب مشخص می شود که اطلاق چنین لفظی به یک رشته تخصصی یا حوزه ای از حوزه های علمیِ متعلق به قلمرو تعلیم و تربیت، جنبه تمثیلی و استعاری10 دارد و توجه به وجه تشبیه میان میدان مسابقه و برنامه درسی، دو ویژگی منتسب به برنامه های درسی را روشن می سازد: نخست اینکه، برنامه های درسی همچون میدان مسابقه که آغاز و پایان مشخص و تعریف شده دارد مستلزم آغاز، پایان و مسیر کاملاً مشخص و از پیش تعریف شده ای است. دومین ویژگی قابل استنباط از واژه برنامه درسی- با عنایت به ریشه لغوی آن- عبارت از این است که، همچون موانعی که در مسیر مسابقه فراهم شده است و عبور از آنها به طوری فزاینده دشوارتر می شود، برنامه های درسی نیز به طوری پیش رونده، دشوارتر می شوند.
تعریف برنامه درسی متناسب با وجود تمثیل و ریشه لغوی این واژه، معرف برداشت سنتی از برنامه درسی شناخته می شود که بر مجموعه ای از تصمیم های از پیش گرفته شده و مسیر شناخته شده ای که یادگیرندگان بر اساس تشخیص برنامه ریزان باید طی کنند، تکیه دارد. این مجموعه از تصمیم ها، در سند برنامه درسی یا چهارچوب و راهنمای برنامه درسی منعکس می شود که برای یک درس خاص، یک پایه تحصیلی یا یک دوره تحصیلی در نظر گرفته شده است (مهر محمدی، 1387: 12-11).
علیرغم روشن بودن معنی لغوی مفهوم برنامه درسی، برداشت ها از این واژه در عرصه تعلیم و تربیت متفاوت است بطور کلی اغلب تعاریفی که از برنامه درسی ارائه شده است را می توان در یکی از طبقات زیر قرار داد.
1- برنامه درسی به عنوان مجموعه ای از دروس یا برنامه ای برای مطالعه
از این نقطه نظر برنامه درسی عبارت از برنامه ای که در آن فهرست موضوعات مختلف درسی به تفکیک تعیین و تصریح شده است. برای مثال برنامه درسی پایه دوم ابتدایی شامل دروسی نظیر ریاضی، علوم، تعلیمات اجتماعی و … است. تعریف برنامه درسی به عنوان برنامه ای برای مطالعه در زمره تعاریف سنتی و محدود است زیرا به مسائلی نظیر اهداف و نیات تعلیم و تربیت، فرآیند های یادگیری، نتایج و بسیاری از تجاربی که یادگیرندگان در محیط آموزشگاه به آن دست می یابند بی اعتنا است (فتحی و اجارگاه، 1388: 15).

2- برنامه درسی به عنوان فهرست رئوس مطالب
برداشت دوم از برنامه درسی نیز در زمره تعاریف سنتی است و آن عبارت است از مجموعه ای از سر فصل ها و رئوس اصلی مطالب برای یک درس خاص. برای مثال برنامه درسی جامعه شناسی می تواند شامل مباحثی نظیر شهرنشینی، طبقات اجتماعی و… باشد. فتحی معتقد است که این برداشت از مفهوم برنامه درسی، بسیار محدود است زیرا اگر چه برنامه درسی شامل مجموعه ای از سر فصل ها و رئوس مطالب است امّا به آن محدود نمی شود (همان، 15).
پروند نیز بر این عقیده است که، رئوس مطالب یک یا چند چیزی جز « تهیه رئوس مطالب درسی »11 نیست که به غلط جمعی آن را برنامه درسی تعریف کرده اند (پروند، 1385: 12).
3- برنامه درسی به عنوان محتوای یک درس یا مجموعه ای از دروس
این تعریف نسبت به تعاریف قبلی اندکی وسیعتر است و در آن برنامه درسی به عنوان محتوای آموزشی در نظر گرفته می شود. این برداشت از برنامه درسی نیز بسیار ساده و سنتی است. این مفهوم از برنامه درسی، برنامه درسی را به انتخاب و ساماندهی مجموعه ای از اطلاعاتی که یادگیرندگان باید به آن دست یابند، محدود می نماید و عناصر متعددی نظیر اهداف و شرایطی که یادگیرنده باید تحت آن شرایط با محتوا تعامل پیدا نماید، مد نظر قرار نداده است (فتحی و اجارگاه، 1388: 16 -15).
4- برنامه درسی به عنوان برنامه زمانی برای تدریس دروس
بر اساس این دیدگاه، جدول زمانی تدریس دروس در هفته توسط معلمان و مربیان همان برنامه درسی تدوین می شود. در اثبات محدود بودن این برداشت می توان گفت که همان طور که برنامه های آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … محدود به برنامه زمانی نیستند، برنامه درسی نیز تنها به برنامه زمانی تدوین دروس منحصر نمی باشد. اگر چه عنصر زمان، مدیریت و کنترل آن، یکی از عناصر برنامه درسی است (همان،16).
5- برنامه درسی به عنوان مجموعه ای از اهداف و مقاصد
بزعم حامیان این برداشت، برنامه درسی تعیین پیشاپیش مجموعه ای از اهداف یا نتایج یادگیری مورد انتظار است. برای مثال برخی صاحبنظران مانند میل و لوی معتقدند: برنامه درسی مجموعه ای از مقاصد درباره فرصت های درگیر شدن افراد تحت تعلیم با افراد دیگر و یا اشیاء در محدوده زمان و مکانی معین است (همان، 16).

6- برنامه درسی به عنوان مجموعه ای از تجارب یادگیری
این تعریف در مقام مقایسه با سایر تعاریف از این مفهوم، طیف وسیعی از تعاریف را به خود اختصاص داده است. بر اساس طبقه بندی زایس، تعاریفی که بر تجربیات یادگیری در برنامه درسی تأکید دارند به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند:
1-6- برنامه درسی به عنوان مجموعه ای از تجربیات یادگیری برنامه ریزی شده
در این دیدگاه برنامه درسی مجموعه ای از تجربیات یادگیری است که پیشاپیش توسط برنامه ریزان و یا مدارس پیش بینی و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بهداشت دوران قاعدگی، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، بهداشت تغذیه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد آموزش و پرورش، هدف های آموزشی، زیست شناسی، تعلیم و تربیت