دانلود پایان نامه درمورد اوقات فراغت، بافت فرسوده، برنامه چهارم توسعه، اوقات فراغت جوانان

دانلود پایان نامه ارشد

دارد
ث) موجب خلاقيت و اظهار وجود مي شود .
ج) شرايط مناسب محيطي را براي گذراندن اوقات فراغت فراهم مي سازد .
د) به نظر دكتر سعيدي‌ اوقات فراغت مفهومي وابسته به‌ عصر است‌. يعني‌ در دوران‌هاي‌ مختلف‌ مفهوم‌ خاصي‌ براي‌ اوقات‌ فراغت‌ وجود دارد. بايستي‌ مفهوم‌ اوقات‌ فراغت‌ را در سه‌ دوره‌ اساسي‌ تعريف‌ كرد.
1-دوره‌ تاريخي‌: كه‌ به‌ نظر من‌ مي‌توان‌ آن‌ را دوران‌ باستاني‌ يا دوران‌ كهن‌ ناميد.
2- دوره‌ صنعتي‌ شدن‌: كه‌ به‌ بعد از انقلاب‌ صنعتي‌ باز مي‌گردد تا دهه‌هاي‌ اخير.
3- حال‌ حاضر جامعه‌:‌ كه‌ تحولي‌ در مفهوم‌ اوقات‌ فراغت‌ ايجاد شده‌ كه‌ ناشي‌ از شكل‌ جديد زندگي‌ است. اوقات‌ فراغت‌ در هريك‌ از اين‌ سه‌ دوره‌ تعريف‌ خاص‌ خود را دارد. در اينجا ديگر نمي‌توان‌ تعريف‌ خاصي‌ براي‌ اوقات‌ فراغت‌ قايل‌ شد. اوقات‌ فراغت‌ در كنار كار قرار دارد و حتي‌ مي‌تواند هم‌ مفهوم‌ آن‌ تلقي‌ شود. مثلا تاريخ‌ نگارها مي‌گويند، در دوره‌ باستاني‌، رومي‌ها بيش‌ از 175 روز در سال‌ را تعطيل‌ بوده‌اند. آيا اين‌ به‌ اين‌ معني‌ است‌ كه‌ جامعه‌ آنها مولد نبوده‌ است‌؟ ولي‌ نه،‌ اتفاقا در تعطيلات‌ خود مولد بوده‌اند. از همين‌ قضيه‌ ما مي‌توانيم‌ در حال‌ حاضر استفاده‌ كنيم‌ و در اوقات‌ فراغت‌ هم‌ كار مولد انجام‌ دهيم.
در دوره‌ صنعتي،‌ اوقات‌ فراغت‌ درست‌ در مقابل‌ كار قرار دارد. يعني‌ افراد يا در حال‌ انجام‌ كار هستند يا در حال‌ انجام‌ اوقات‌ فراغتند. در دوره‌ جديد اين‌ مفاهيم‌ بهم‌ خورده‌ است‌. افراد اگر در اوقات‌ فراغت‌ خود هستند، در حال‌ و هواي‌ كار خود نيز هستند، يا اگر در حال‌ انجام‌ كار خود هستند، آن‌ حالتهاي‌ فراغتي‌ خود را نيز دارند. در حقيقت‌ تداخل‌ در كار و فراغت‌ ايجاد شده‌ است‌. به‌ نحوي‌ مي‌توان‌ گفت‌ نوعي‌ دستكاري‌ انجام‌ شده‌ است‌. مثلا حرفه‌اي‌ها دوران‌ فراغتي‌ ندارند، چون‌ بين‌ كار و اوقات‌ فراغت‌ به نوعي همپوشاني ايجاد شده‌ است‌. در حقيقت‌ در دوره‌ سوم‌ افراد نگراني‌هايي‌ دارند كه‌ در اين‌ دوره‌ با فراغ‌ بال‌ اوقات‌ فراغتشان‌ را طي‌ نمي‌كنند. اگرچه‌ ما جامعه‌ فراغتي‌ تري‌ داريم‌ (امكانات‌، وسايل‌، پول‌، وقت‌ بيشتر)، اما نسبت‌ به‌ گذشتگان‌ با دل‌ خوش‌ اوقات‌ فراغت‌ خود را طي‌ نمي‌كنيم‌، (با اينكه‌ آنها امكانات‌ كمتري‌ داشتند)؛ اين‌ بخاطر همان‌ نگراني‌هاي‌ دوره‌ جديد است‌. افراد در هر زماني‌ كه‌ در حال‌ فراغت‌ هستند، نگران‌ هستند. مثلا نگرانند كه‌ اين‌ نوشيدني‌ كه‌ در اوقات‌ فراغت‌ مصرف‌ مي‌كنند، براي‌ بدنشان‌ ضرر دارد يا نه‌! در حقيقت‌ به‌ واسطه‌ اطلاعاتي‌ كه‌ همراه‌ با امكانات‌ به‌ افراد منتقل‌ مي‌شود، نگراني‌هايي‌ نيز براي‌ آنها ايجاد مي‌شود، كه‌ در دوره‌ قبل‌ وجود نداشته‌ است‌.

2-5-3. کارکردهاي اوقات فراغت
2-5-3-1. رفع خستگي:
يکي از کارکردهاي اساسي اوقات فراغت رفع خستگي و تامين استراحت فرد است. انسانها همه به استراحت و رفع خستگي نياز دارند. کار مداوم بدون زماني براي رفع خستگي موجب پائين آمدن بازده عمل و و به هم خوردن سلامت رواني فرد مي‌شود، اما هدف از اين اوقات بطالت نيست، بلکه زماني است که فرد به تمدد اعصاب مي‌پردازد و حاصل آن افزايش بازده است.

2-5-3-2. نياز به تفريح:
پس از انجام کار در طي ايامي ، آدمي نياز دارد تا اوقاتي را صرف تفريح کند. نقل مي‌کنند که علي عليه‌السلام در روزهاي جمعه به بيرون از شهر مدينه و به قصد تفريح مي‌رفتند. تفريح جنبه‌هاي مختلفي براي افراد مي‌تواند داشته باشد. در اسلام به تفريحات سالم متعددي اشاره شده است که مي‌توانند نقش موثري در روح و روان فرد داشته باشند پيامبر اکرم با اشاره به مسافرت به عنوان يک تفريح سالم مي‌فرمايند: مسافرت کنيد تا سلامت بمانيد.

2-5-3-3. شکوفايي استعدادها:
استعدادهاي انسان اگر در زمينه و شرايط مساعدي قرار گيرند به فعل تبديل مي‌شوند. از اين جهت شناسايي اين زمينه‌ها در زندگي فرد بسيار مهم است. اوقات فراغت يکي از اين موقعيتهاي بسيار مناسب است که فرد مي‌تواند با استفاده از آن به شناسايي و تقويت استعدادهاي خود بپردازد. مثلا اشخاص در اين اوقات به نقاشي و يا ديگر کارهايي مي‌پردازند که استعدادش را دارند.

2-5-3-4. رشد اجتماعي فرد:
اوقات فراغت علاوه بر تاثيرات فردي که در شخصيت فرد دارد به رشد اجتماعي او نيز کمک مي‌کند. شرکت فرد شبکه‌هاي اجتماعي موجب بهبود روابط اجتماعي او شده و پيشرفت از لحاظ اجتماعي کمک مي‌کند. بسياري از پيشرفتهاي فرد با پيشرفت اجتماعي فرد پيوند تنگاتنگ دارد، اگر فرد داراي بهترين و ارزنده ترين استعداد باشد تا زمانيکه به ارائه آنها در سطح اجتماعي توانايي نداشته باشد، چندان موفق نخواهد بود.

2-5-4. نظر اسلام در باره اوقات فراغت ونحوه گذران آن
بر اساس آموزه هاي ديني ما ميل به تفريح يکي از نيازهاي طبيعي است که با سرشت انسان آميخته است واز آغاز تا پايان زندگي همواره وجود دارد به طوري که در دوران کودکي به شکل بازي و، در بزرگ سالي به اعتبار شرايط اجتماعي وخانوادگي به اشکال گوناگون محقق مي شود وبه همان اندازه که انسان به امور عبادي هدايت شده، به توجه به اوقات فراغت نيز توصيه شده است. هر مسلمان نبايد نسبت به آن بي اعتنا باشد و بايد نهايت بهره روحي ومعنوي را از آن ببرد. اسلام به جهت گيري عملي انسان توجه دارد و وي را مکلف مي کند تا نسبت به گذراندن اوقات فراغتش احساس مسئوليت کند .
پيامبر(ع) مي فرمايند : مومن نيرومند، بهتر ومحبوب تر از مومن ناتوان است و براي جلب توجه مسلمانان بدن را شخصيتي مستقل وصاحب حق قرار داده اند ومي فرمايند بدن تو حقي دارد که بايد آن را ادا کني ودر حديثي ديگر آمده بيشتر مردم در دوخصلت دچار گمراهي وضلالت هستند: يکي در مورد سلامت و صحت وديگري در مورد فراغت!. حضرت علي فرموده: اي اباذر بسياري از مردم در مورد دونعمت مغبون هستند واز آن قدرداني نمي کنند آن دو تندرستي وفراغت است و در جاي ديگر فرموده تندرستي، نيرو، آسايش خاطر و شادکامي و نشاط را فراموش مکن و با استفاده ار آنان نعمت بزرگ اخرت را طلب کن .
امام رضا (ع) فرمودند: کوشش کنيد اوقات خود را به چهار قسمت نقسيم کنيد، قسمتي براي عبادت وخلوت با خدا ، قسمتي براي تامين معاش، قسمتي براي آميزش ومصاحبت با برادران مورد اعتماد وکساني که شما را به عيوبتان واقف مي سازند و در باطن نسبت به شما خلوص وصفا دارند وقسمتي را نيز به تفريحات ولذايذ خود اختصاص دهيد و از مسرت و نشاط ساعات تفريح، نيروي انجام وظايف در ساعات ديگر را تامين کنيد. نگاه متفکران وانديشمندان اسلامي نيز به اوقات فراغت نگاهي آزاد انديشانه ومتعالي است .
بوعلي سينا در مورد اهميت ورزش وتفريحات سالم مي گويد :کسي که به تمرينات بدني مي پردازد ،به هيچ درماني نياز ندارد ، درمان او در جنبش وحرکت است .
امام خميني در مورد نياز به ورزش و ورزشکار فرمودند: مملکت ما همين طور که به علما و دانشمندان احتياج دارد به قدرت شما ورزشکاران هم نياز دارد .

2-5-5. جايگاه ساماندهي اوقات فراغت جوانان در برنامه چهارم توسعه
1- سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404هجري شمسي (20)ساله
بند 4: برخوردار از سلامت، رفاه و تامين اجتماعي و فرصتهاي برابر و بهره مند از محيط زيست مطلوب و…
بند 5:فعال، ايثارگر، مومن، برخوردار از وجدان کاري و رضايمند و…
2- سياست هاي کلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران :
بند 15؛ فراهم کردن محيط رشد فکري وعلمي براي جوانان وتلاش در جهت رفع اسيبهاي اجتماعي انان

2-5-6. توصيف وضع موجود
1- متوسط زمان اوقات فراغت در ايران 90روز در سال ودر جهان 80 روز در سال مي باشد. ميانگين ساعت فراغت جهاني 5ساعت ودر ايران 23/5ساعت مي باشد .
2- از 8760 ساعت عمر يک ساله انسان ،684ساعت به کار و تامين نيازهاي ضروري و1920ساعت اختصاص به فراغت دارد .
3-درصد هزينه هاي اوقات فراغت از کل سبد هزينه خانوار شهري در سال 1391 ، برابر 1/1درصد بوده است؛ که در مقايسه با سال 1389 تغييري نداشته و اين شاخص در خانوارهاي روستايي از 17/1درصد در سال 1389به 43/1درصد در سال 1391رسيده است.

2-6. بافت فرسوده
2-6-1. تعريف
نحوه استقرار واحدها و عناصر معماري – شهري و شبکه ارتباطات در کنار يکديگر موجب تکوين ترکيبي متشکل از فضاهاي خالي و پر موسوم به بافت مي شود92. از انواع بافت هاي موجود در شهرهاي ايران بافت هاي قديمي و فرسوده را مي توان نام برد. بافت هاي فرسوده تظاهر نوعي بيماري در ساختار مجموعه هاي زيستي و عموماً مناطق شهري محسوب مي گردند، بارزترين مشخصه اينگونه بافت ها عدم هماهنگي با سيستم شهري و ناکارآمدي در آن است، عوامل چندي در بروز و شکل گيري آن ها دخيل اند که از آن ميان مي توان به عدم پيروي از يک برنامه ريزي جامع منسجم، معضلات عملکردي، عوامل محيط طبيعي و عوامل انساني و … اشاره کرد.
کاهش ارزش هاي کمي و کيفي محيط زيست در اين محدوده ها و ميل به عدم تغيير و تحول حالت فرسودگي و ناکارآمدي را بر بافت مستولي مي کند و بدين ترتيب بافت فرسوده شهري بعنوان بازتابي از تاثير عوامل مخرب شکل مي گيرد و به صورت فضايي که به تدريج متعلق به همه کس و غير قابل سکونت براي هر کس باشد به حيات خود ادامه مي دهد. (حبيبي، 1384).
در ادبيات شهرسازي جهان عناوين مختلفي به بافت هاي داراي مشکل اطلاق شده است، شهر دروني93 يکي از نام هايي است که به نوعي به آن ها اشاره مي کند: در دهه هاي 1960 و 70 برنامه ريزان و طراحان شهري از محدوده هاي مابين مرکز شهر و حاشيه شهر با اين عنوان ياد مي کردند، در دهه 1970 نيز مسائل شهري به عنوان مسائل دروني شهري مطرح مي شد. رفته رفته اين اصطلاح در مورد مناطقي که از سيستم طبيعي رشد و توسعه شهر بازماندند بکار رفت. شهر دروني به منطقه اي اطلاق مي شود که داراي خانه هاي فقير، ميزان بالاي بيکاري، اجتماعات ناپايدار و مشکلات اجتماعي باشد، در سال 1989 کالين وارد94 پيشنهاد داد که از اين اصطلاح براي اشاره به مناطق فقير شهري استفاده شود. در اين ايده شهر دروني بيشتر از يک محدوده شهري بود و به محدوده هايي که افراد فقير و مهاجران کارگر و خارج از چرخه اقتصادي شهر بود و در اصطلاح “محدوده گذار”95 اطلاق مي شد. بر اساس تحقيقاتي که در سال 1999 انجام شد، در ذهنيت عمومي مردم شهر دروني محلي بود که معتادان در آن حضور دارند، اصلا نمي شود ماشين در آن پارک کرد و …
سکونتگاه فقير نشين از ديگر واژه هايي است که به سکونت گاه هاي با وضعيت نامناسب کالبدي اجتماعي و اقتصادي اشاره مي کند. در ذيل اين اصطلاح برنامه هاي پاکساري سکونتگاه هاي فقير تعريف شده است که از برنامه هاي اصلي نوسازي شهري در نسل اول خود در آمريکا بوده است (مراديان بروجني، 1387).
در ايران اصطلاح بافت فرسوده اصطلاحي رايج براي اشاره به بافت هاي درون شهري مساله دار است. از ديگر سو لغت بافت فرسوده از ارزش معنايي خاصي برخوردار شده است چون توسط شوراي علاي معماري و شهرسازي کشور تعريف (5)، خصوصيات و نحوه تشخيص آن شرح داده شده است.96
بافت فرسوده شهري مواجه با معضلات چندي است که نهايتاً منجر به کاهش منزلت اجتماعي و اعتبار بافت در نزد ساکنان شهر مي‌گردد. به جهت گستردگي ابعاد فرسودگي، علاوه بر ساکنان، ساير گروه‌ها از جمله مقامات رسمي، گروه‌هاي ذي‌نفع از جمله شاغلان، گروه‌هاي سرمايه‌گذار بخش خصوصي و بانک‌هاي عامل به نوعي درگير حل و فصل مواجه با ابعاد ناکارآمدي بافت‌هاي فرسوده شهر مي‌باشند.
افت شهري به روندي گفته مي‌شود كه در آن شهر يا قسمتي از بافت آن دچار فساد مي‌شوند. اين پديده با شاخصه هايي چون كاهش جمعيت، ترك مالكيت، بيكاري بالا، فروپاشي خانواده ها و منظر شهري نامناسب شناخته مي‌شود. افت شهري داراي دو شاخص كاركردي و توصيفي باشد. از نظر توصيفي افت شهري هنگامي رخ مي‌دهد كه جمعيت دچار كاهش شود و از نظر كاركردي افت شهري هنگام

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اوقات فراغت، ارتکاب جرم، سلسله مراتب، اعمال مجرمانه Next Entries منابع تحقیق درمورد منابع فارسی، یونان باستان، زیبایی شناختی، نشانه شناسی