دانلود پایان نامه درمورد اقتصاد مقاومتی، محصولات کشاورزی، شرایط آب و هوایی، مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

براى شما رام كرد، بر شانه‏هاى آن راه برويد و از روزي هاى خداوند بخوريد؛ و بازگشت و اجتماع همه به سوى اوست.»
همچنین قرآن در ایجاد ارتباط میان کار وطبیعت این گونه بیان فرموده است:( وَ جَعَلْنا فيها جَنَّاتٍ مِنْ نَخيلٍ وَ اعْنابٍ وَ فَجَّرْنا فيها مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَ ما عَمِلَتْهُ ايْديهِمْ(167؛«و درآن باغ هايى از نخل ها و انگورها قرار داديم و چشمه‏هايى از آن جارى ساختيم، تا از ميوه آن و از دسترنج خويش بخورند.»
در اين آيات، «زمين»، «آب»، «درخت» به عنوان منبع توليد و حركت و كندكاوى در زمين، و عمل (كار و تلاش) به عنوان ابزار توليد معرفى شده است و مردمان فرمان يافته‏اند تا با استفاده از اين عوامل به كسب معاش بپردازند و در استخراج و بهره‏گيرى از پديده‏هاى عالم، بطور مستقيم سهيم باشند، در توليد مباشرت كنند، بدون وساطت ديگران زندگى نمايند و ثقل و سنگينى خود را به دوش ديگران نیاندازند.168 پيامبر اسلام 9مى‏فرمايد:«كُلُوا مِنْ كَدِّ ايْديكُمْ169؛ از حاصل دسترنج خود بخوريد.»
حضرت علي7در توصيف ارزش و اهميّت كار، فرموده است:«العَملُ يبلُغ بكَ الغاية؛ كار تو را به هدف مي رساند.»170
ايشان در روايت ديگري، مردم را اين چنين براي انجام دادن كار سفارش مي كند:«العَمل، العمَل، ثُمَّ النَهاية النَهاية و الاستقامة و الاستقامة، ثم الصَبر الصَبر و الوَرع الوَرع انَّ لكُم نهايةً فانتَهوا الي نهَايتكم؛ كار كنيد كار كنيد و آن را به سرانجام برسانيد و در آن پايداري و شكيبايي و پارسايي داشته باشيد… .»171
رسول گرامي اسلام 9، بيكاري و شانه خالي كردن از آن را بسيار نكوهش کرده اند: «كسي كه بار خود (هزينه زندگي) را به دوش ديگران بيفكند، از حاصل زحمات ديگران ارتزاق كند، از رحمت خداوند دور است.»172
بنابراین گام اول در پيشرفت هرجامعه اي، عنصر كار و تلاش است و دست يابي به تمامي اهداف از جمله تولید، تنها از راه كوشش ميسّر است، ازاين رو، باید همۀ افراد جامعه اسلامي درحدّ توان نسبت به تحقّق اين هدف ها كمك كنند.
1-7. ايجاد فعالیت های تولیدی و اشتغال توسط دولت
ازآموزه هاي اسلامي مربوط به مداخله دولت دراقتصاد جامعه وكمّ و كيف آن درمي يابيم، دروضعيت طبيعي، مردم و بخش خصوصي، مديريّت بيشتر واحدهاي اقتصادي، از جمله واحدهاي توليدي را بر عهده دارند. فقط دولت موظّف است، تمام فعاليّت هاي مربوط به اقتصاد را زير نظر بگيرد و مراقب باشد كه اين فعاليّت ها درچارچوب احكام و مقرّرات اسلامي انجام گيرد و درصورت مشاهده هرگونه انحراف و نارسايي، به صورت شايسته به راهنمايي آنها بپردازد.
اصولاً در شرايطي كه اوضاع اقتصادي جامعه در حالت عادي و طبيعي است و تنش هاي خاصّي بر آن عارض نشده است، دخالت دولت هيچ گونه توجيه منطقي ندارد؛ زيرا همه افراد بر اساس انگيزه فردي فعاليّت هاي اقتصادي را در چارچوب برنامه اقتصادي كه از جانب دولت تعيين شده است، انجام مي دهند و سياست اقتصادي دولت با فرض سلامت وضعيّت اقتصادي، بايد بر اين اساس تنظيم شود كه انگيزه هاي فردي را در مسير تحقّق اهداف مشخص شده هدايت كند. وهمچنین در مواردي كه نياز باشد، دولت درزمينه ايجاد اشتغال و توليد و سرمايه گذاري، به صورت مستقيم اقدام كند.
با بررسي سيره حكومتي رسول خدا 9و اميرمؤمنان، علي7اين نكته روشن مي شود كه در صدر اسلام، با هدف تحقّق بخشيدن به همه اهداف فرهنگي و سياسي و اقتصادي حكومت اسلامي، به محض احساس نياز در تمامي اين عرصه ها، با اقتدار تمام وارد ميدان مي شدند. براي نمونه، در عرصه فعاليّت هاي اقتصادي و در مسئله كارآفريني و توليد و سرمايه گذاري، به صورت مستقيم كارهاي زيادي انجام مي دادند كه از ميان آنها، به اين موارد مي توان اشاره كرد:
1-7-1. مشاركت در توليد
از نخستين اقدامات پيامبر اكرم 9، فراهم كردن زمينه توليد و اشتغال در مدينه و تشويق انصار و مهاجران به بستن قراردادهاي مزارعه و مساقات با يكديگر بود. انصار كه صاحبان مزارع و باغ هاي مدينه بودند، درابتداي هجرت مي خواستند مهاجران را دراملاك و دارايي خويش شريك كنند. حضرت راهنمايي فرمود كه مهاجران در مزارع و بستان هاي انصار به زراعت و باغ داري بپردازند و اين امر مهم را از طريق عقد مزارعه و مساقات، حل كنند. اين كار افزون بر آنكه مهاجران بدون زمين را به كار كشاورزي واداشت، سبب بازدهي زمين هاي زير كشت انصار هم شد.173
1-7-2. واگذاري زمين
يكي ديگر از اقدامات مهمّ پيامبر اسلام، واگذاري زمين براي امور مختلف اقتصادي بود. ايشان گاهي زمين هايي را براي خانه سازي ميان مهاجران تقسيم مي كرد كه به «اقطاع الدور» معروف است و اين كار سبب گسترش فرهنگ سازندگي در ميان مسلمانان و برآورده شدن يكي از نيازهاي اساسي و اوّليّه مهاجران، يعني مسكن شد. گاه ايشان با واگذاري زمين هاي باير، زمينۀ سرمايه گذاري و احيا را فراهم آورد و گاهي هم با واگذاري زمين براي ساختن بازار و حمام زمينه فعاليت هاي تجاري و خدماتي را مهيّا كرد.174
1-7-3. كمك به تهيّه سرمايه براي فعاليّت هاي اقتصادي
رسول خدا 9از طريق تقسيم غنايم جنگي بين مجاهدان و توزيع درآمدهاي بيت المال، مانند خمس، زكات، خراج و انفاقات در بين مسلمانان و واگذاري حق بهره برداري از انفالي كه در اختيار دولت اسلامي بود، مسلمانان را به صورت مستقيم يا غير مستقيم، در تدارك سرمايه هاي لازم جهت انجام فعاليّت هاي اقتصادي ياري مي دادند. حتّي در تاريخ به مواردي بر مي خوريم كه گاهي مسلمانان براي تأمين سرمايه فعّاليّت تجاري از بيت المال استقراض مي كردند.175
1-7-4. عمران و آبادسازي
اميرمؤمنان، علي7، آباداني را يكي ازوظايف دولت مي داند. دربرخي از نامه هاي آن حضرت، چنين آمده است: «آباداني سرزمين رشد اقتصادي را درپي دارد و اين كارسبب افزايش ماليات ها نيز مي شود.»176
درآغاز نامه آن حضرت به مالك اشتر نيز آمده است: «هذا ما اَمَر به عَبدِاللهِ عَليِّ اميرالمؤمنينَ مالكَ بنَ الحارثِ الاشتر في عَهْدِهِ اِليهِ حِينَ وَلاّهُ مُصِرَ جَبايةَ خِراجِها و جهَادَ عَدَوِّها و استصلاح اَهْلِها وَ عِمارَة بِلادُها177؛ اين فرماني است كه بنده خدا، علي، اميرمؤمنان به مالك اشتر، پسر حارث، در عهدي با او مي گذارد؛ هنگامي كه وي را به حكومت مصر گمارد تا خراج آنجا را گرد آورد، با دشمنان آن جهاد كند و به سامان دادن كار مردم و آباداني آن سرزمين بپردازد.»
امام درجاي ديگري از همين نامه، دستور مي دهد كه همّت تو براي آباداني بايد بيش از تلاشت براي جمع آوري ماليات باشد: « وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ‏ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَ أَهْلَكَ الْعِبَادَ وَ لَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِيلًا178 ؛ بايد توجه تو به آباداني زمين بيش از جمع آوري خراج باشد؛ زيرا كه خراج جز با آباداني زمين حاصل نمي شود و هر كس خراج را بدون آباداني زمين طلب كند، شهرها را ويران و بندگان خدا را نابود سازد و حكومتش جز اندك زماني، دوام نخواهد يافت.»
1-8. حمايت از تولید کنندگان داخلی
از آنجایی که دست نیاز از خارج به درون کشور دراز شده است با اقتصاد مقاومتی، اقتصاد در حال بومی شدن است. ومدارا با تولیدکنندگان و حمایت از آنها می تواند مشکلات را آسان کند. در حقيقت، توليدات ملّي، بدون پشتيباني و حمايت دولت، متوقّف مي‌شود يا رشد آن ناچيز و غير قابل توجه است. مصداق آشكار حمايت از توليدات داخلي، زمينه‌سازي دولت براي كاهش واردات و به همان نسبت، مهيّا كردن امكانات گوناگون وانواع مساعدت‌ها براي توليدكنندگان است. در حقيقت، صنعت در كشورهاي عقب‌مانده، نوپا و ضعيف است و تنها در سايه حمايت ازدولت مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد.
واقعيّت هاي تاريخي گوياي اين حقيقتند كه درحكومت رسول اكرم9وامام علي7، ازاصلي ترين فعّالان اقتصادي، يعني كارگران، كشاورزان و صنعتگران و تاجران و … حمايت مي كردند تا انگيزه آنها درتوليد وتوزيع، تقويت، و با ادامه تلاش هاي آنها، نيازهاي اساسي افراد جامعه اسلامي، به بهترين شكل تأمين شود و رشد و پيشرفت اقتصادي تحقّق يابد.
1-8-1. حمايت از كشاورزان
كشاورزي، مهم ترين فعاليّت تولیدی اقتصادي در همه كشورهاي جهان، است. امروزه بخش كشاورزي در بسياري از كشورهاي درحال توسعه، بخش غالب اقتصاد ملّي به شمار مي رود، به گونه اي كه رشد و توسعه اقتصادي اين كشورها، با توسعه كلي بخش كشاورزي ارتباط بسيار تنگاتنگي دارد. اقتصاد مقاومتی بدون تقویت بخش کشاورزی و خودکفایی محصولات کشاورزی میسّر نیست.
کشاورزی یکی از مؤلّفه های اقتدار و امنیّت ملّی هر کشوری است و تأمین امنیّت غذایی درگرو کشاورزی پایدار است، به طوری که اولویّت اصلی کشورها در چشم اندازآینده شان کشاورزی است.کشاورزی ما نیز با پتانسیل فراوانی که دارد بایستی جزء صنعت های بالای کشور محسوب شود. برای تحقّق الگوی اقتصاد مقاومتی، دولت باید از طرح ها و برنامه های علمی کشاورزان حمایت کند.
وجود شرایط آب و هوایی چهارفصل و موقعیّت جغرافیایی کشورمان بستر مناسبی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی براي تأمین نیازهاي داخلی و صادرات را فراهم ساخته است. براي تحقّق و عملي ساختن اقتصاد مقاومتي، دولت و مجلس شورای اسلامی بايد با وضع قوانین و اعمال سیاست‌های حمایتی، پشتیبانی از افزایش تولید محصولات کشاورزی و ‌كنترل واردات، اقداماتي درحوزه كشاورزي انجام دهند.
بخش كشاورزي در جريان رشد و توسعه اقتصادي، وظايف مهم و اساسي بر عهده دارد.
1- تأمین نیازهای غذایی جامعه.
2- تأمين ارز خارجي براي واردكردن كالاهاي سرمايه اي، از راه افزايش صادرات.
3- عرضه موادّ خام مورد نياز صنعت و كمك به توسعه فعاليّت هاي توليدي.
4- توسعه كشاورزي، سبب افزايش توليدات كشاورزي و دامي و شيلات و جنگل داري مي شود و افزايش توليد اين اقلام، ضمن ايجاد اشتغال و كمك به رشد اقتصادي، به امنيّت غذايي و بهبود تغذيه در جامعه كمك مي كند.179
اگرچه صدورمحصولات كشاورزي، براي به دست آوردن ارزخارجي، درمقايسه با صدور موادخام معدني و زيرزميني، با مشكلات بيشتري همراه است، ولي با صرفه تر است؛ زيرا :
1- محصولات كشاورزي جزء منابع تجديد شونده است. ازاين رو، منبعي دائمي و تمام ناشدني براي تأمين ارز به شمار مي رود.
2- توليد و صدور محصولات كشاورزي، جنبه اشتغال زايي دارد و توسعه فعاليّت هاي مربوط به توليد و صدور اين محصولات، سبب رشد و شكوفايي بيشتر در اقتصاد ملّي مي شود.
3- توسعه بخش كشاورزي، به دليل ماهيّت فعاليّت ها در اين بخش، اساساً به ارز خارجي كمتري نياز دارد.
4- بخش كشاورزي از راه توليد مواد غذايي مورد نياز براي مصرف داخلي، در حقيقت از دامنه نياز به ارز خارجي براي واردات مواد غذايي مي كاهد.
5- بخش كشاورزي، سبب تأمين بسياري از مواد خام و مواد واسطه اي مورد نياز در رشته هاي مختلف صنايع مي شود.180
امام علي7، دردوره حكومت خود، از كشاورزي و كشاورزان به صورت هاي گوناگوني حمايت كرد و جلوي هرگونه اجحاف به آنان را گرفت.
روش آن حضرت اين بود كه هميشه نسبت به كشاورزان عنايت ويژه اي داشت و به همگان سفارش آنها را مي كرد:«كانَ عليٌ7يوصي بالاكارِينَ وَ هُم الفَلاّحِوَن.»181
دردوره كوتاه حكومت حضرت علي7، صنعت كشاورزي چنان رونقي يافت كه همگان ازآن برخودارو بهره مند بودند خوراك مناسب فراهم شد. ايشان در اين باره مي فرمايد:« مَا أَصْبَحَ‏ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ إِلَّا نَاعِماً إِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً لَيَأْكُلُ الْبُرَّ182؛ در كوفه كسي نبود، جز آنكه برخوردار و بهره مند بود و نان گندم (به مقدار نياز) به دست مي آورد.»
1-8-2. حمایت از بنگاه های خرد و کوچک
یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی، حمایت از بنگاه های خرد و کوچک است. لازمه شكوفايي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اقتصاد مقاومتی، امام صادق، فعالیت های اقتصادی، تقسیم کار Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بنگاه های کوچک، واسطه گری، امام صادق، مصرف کنندگان