دانلود پایان نامه درمورد اعتماد متقابل

دانلود پایان نامه ارشد

طرفها است و تلاش دارد که اعضا در خصوص ادراکات خود در زمینه تهدیدها و فرصت های موجود در جهت ایجاد تغییرات مثبت در جهت نیل به منافع بیشتر به اجماع و توافق برسند.( کریگ، ١۳٨٦ ص ٢٨) و بین آنها حس اعتماد متقابل وجود داشته باشد.که اصل اعتماد سازی همواره نقش کلیدی و بسیار مهمی در راستای اتخاذ یک همکاری مفید و دستیابی به یک اتحاد و امنیت دسته جمعی کارا و موثر خواهد داشت.
ب)اعتمادسازی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد خلیج فارس، وابستگی متقابل، جهان اسلام، ژئوپولیتیک Next Entries منابع تحقیق با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی