دانلود پایان نامه درمورد اضطراب اجتماعی، هویت جنسی، ابراز وجود

دانلود پایان نامه ارشد

آن طور که هست . بر اساس چنین دیدگاهی ، مشکلات جنسی فرد زمانی رخ می دهد که به عنوان یک وضعیت ناتمام در فرد باقی بماند و تمامیت او و کل وجود انسانی را به مخاطره اندازد (کجباف، 1389).
نظریه فمینیستی
فمینیست ها معتقدند که رضایت جنسی برای هر دو طرف رابطه اهمیت دارد و تبلور این بحث در تصویری آرمانی خلاصه می شود که ازدواج را نوعی مشارکت جنسی رضایت بخش می داند.فمینیست ها معتقدند مؤانست جنسی معمولا با معیارهای مردانه تعریف می شود یعنی زنان باید از تماس دخولی مردان لذت ببرند و گرنه سرد مزاجند . سرد مزاجی معمولا مشکل زن به حساب می آید نه ایراد شریک رابطه او . به اعتقاد فمینیست ها برای تعریف تمایلات جنسی نیز از اصطلاحات مردانه استفاده می شود .مدام گفته می شود میل جنسی در زن ضعیف است اما باید مرد را به سوی خود بکشد و از همین رو نیاز داردکه با خرید لباس های هوس انگیز خود را خوشگل کند مرد را از نظر جنسی فاعل و مهاجم و اسیر شهوتی مهار ناپذیر جلوه می دهند که فقط با کامیابی از زن سیراب می شود صرف نظر از اینکه زن مایل باشد یا نباشد . رادیکال فمینیست ها مدعی اند که هر گونه پیشروی جنسی مرد بر خلاف میل زن را می توان شکلی از تجاوز به حساب اورد که جامعه ما آنرا نادیده می گیرد و در واقع تجاوز را نهادینه می کند به همین مقیاس بهره کشی جنسی از زنان ودختران در خانه ، محصول همان تصویری است که مردان را صاحب امیال جنسی مهار ناپذیر و زنان را قربانی آن معرفی می کند زیرا بهره کشان غالبا مردان و قربانیان اغلب زنان اند. از اینرو بسیاری از فمینیست ها معتقد ند شکل هایی که برای روابط جنسی ساخته و پرداخته می شود در خدمت تعیین هویت زنان است و ریشه آن نیز در ایدئولوژی خانواده و تجربیات زندگی خانوادگی است .هر چند تمام گرایشهای فمینیستی به نابرابری در رابطه جنسی به عنوان یکی از ابعاد نابرابری جنسیتی توجه کرده اند ، اما از دیدگاه های متفاوتی به تبیین این نابرابری پرداخته اند و برخی از گرایشهای فمینیسم ، از جمله فمینیسم رادیکال ، تأکید بیشتری براین جنبه از نابرابریها داشته اند ( ابوت و والاس 72، 1912 ، ترجمه نجم عراقی ، 1380 ) .

نظریه رشد شناختی73
لارنس گلبرگ74 که یکی از نظریه پردازان اخلاقی است درباره تناسب رفتار جنسی با جنسیت فرد معتقد است که کودکان مفاهیم جنسی و عشقی را به تدریج یاد می گیرند ؛ مطمئنا آنان خود ، هویت خویشتن را معین کرده و هویت جنسی دیگران را تشخیص خواهند داد . وقتی پسر یا دختر هویت جنسی خود را شناخت ، از والد همجنس خود بعنوان الگوی خود پیروی خواهد کرد ( اوحدی ، 1385) .
تئوری رشد شناختی با نظریه ی تحلیل روانی در مواردی به هم شبیه هستند از جمله :
1-هویت جنسی در آغاز به وجود می آید .
2-تقلید رفتارهای متناسب هر جنس با جنسیت خویش ( نقش جنسی ) ، پس از هویت جنسی پدید خواهد آمد .
کلبرگ ( 1976) ، دربار ه ی تناسب جنسی با جنسیت ، معتقد است که : کودکان مفاهیم جنسی و عشقی را به تدریج یاد می گیرند ، مطمئنا آن ها خود ، هویت خویشتن را معین کرده و همچنین هویت جنسی خود را خواهند شناخت ، از والد همجنس خود به عنوان الگوی رفتار جنسی خود پیروی خواهد کرد . کلبرگ معتقد است که ” کودک تا سن 6-5 سالگی ، مفهوم ثبات جنسی را به خوبی نخواهد یافت . ثبات جنسی به این معنی است که زیست شناسی جنسی انسان از موقعیتی به موقعیت دیگر و از زمانی به زمانی دیگر ، تفاوت نمی کند .به فرض ، پسر 4 ساله معتقد است که اگر لباس دخترانه بپوشد یا موهایش بلندتر شود ، می تواند دختر شود و اگر بخواهد می تواند مادر شود . ” این پسر بچه هنوز مفهوم ثبات جنسی خود را که قابل تغییر به جنس مخالف نیست ، درک نمی کند . او تغییر لباس و شکل ظاهری بدن را در جهت تغییر جنسیت انجام می دهد ولی به آن دست نخواهد یافت ( کجباف ، 1389 ) .
2-3- اضطراب اجتماعی
رشد فرد در زمینه های اجتماعی و سازگاری با دیگر افراد، یکی از فاکتورهای مهم در زندگی زناشویی است که کیفیت آن به سالهای قبل تر زندگی فرد بر می گردد. واقعیت مورد قبول همگان این است که زندگی انسان در بدو تولد در میان دیگران آغاز می شود و همان ابتدای حیات با آنها ارتباط آغاز می کند. همین ارتباط به شکل گیری رفتار او می انجامد. بدین ترتیب، یادگیری اجتماعی آغاز می شود و رفتارهای کودک رنگ اجتماعی پیدا می کند. محرومیت کودک از رشد و تکامل باعث می شود که با مردم کمتر تماس بگیرد، به زندگی اجتماعی بی علاقگی نشان دهد و در طرح نقشه ی زندگی برای آینده ناتوان جلوه کند (نیسی، شهنی ییلاق و فراشبندی،1384).
اضطراب اجتماعی که از آن به عنوان تجربه ی ناراحت کننده در حضور دیگران تعریف می شود و یکی از عواملی است که در روند رشد و تکامل اجتماعی افراد خلل ایجاد می کند. فردی که دچار اضطراب اجتماعی است، هیچ گونه تمایلی به آغاز ارتباط با دیگران ندارد و با احساسی از ترس و پایداری غیر معمول از هر موقعیت که ممکن است در معرض داوری دیگران قرار بگیرد، اجتناب می ورزد. همه ی انسان ها دوست ندارند که بخشی از رفتارها یا جنبه هایی از شخصیت شان مورد ارزیابی دیگران قرار گیرد، ولی این دسته از افراد کمترین تمایلی برای حضور در موقعیت های اجتماعی و ارتباط با دیگران ندارند، چرا که همه ی موقعیت های اجتماعی و تعاملات بین فردی را صحنه های ارزیابی و انتقاد تلقی می کنند. برخی از محققان اعتقاد دارند ترس از ارزیابی منفی علت اصلی اضطراب اجتماعی است. ترس از ارزیابی منفی، افراد مضطرب را وادار می کند که از برخورد با دیگران پرهیز کنند و بدین طریق، ترس خود را نشان دهند (نیسی و همکاران،1384).
افراد دارای اضطراب اجتماعی ویژگی هایی دارند که آنان را از دیگران متمایز می سازد. این افراد در هنگام صحبت کردن با دیگران احساس خجالت و عصبانیت می کنند. نگران این هستند که اشخاص دیگر درباره ی آنان چگونه فکر می کنند و در هنگام آشنایی با افراد جدید مضطرب می شوند. این افراد اغلب درباره ی اشتباه کردن، نادانی و حرف های احمقانه فکر می کنند، ترس دارند که دیگران آنها را ضعیف پندارند و به آنان بازخورد منفی دهند. این افراد ممکن است احساس عدم اعتماد به نفس کنند؛ زیرا تصور می کنند که دیگران آنان را دوست ندارند. علاوه بر این، این افراد ترس از انتقاد، اجتناب از تماس چشمی و ترس از ابراز وجود دارند (هرمزی نژاد،1380).
به عقیده ی ولپی(1958)، فرد دارای اضطراب اجتماعی فاقد توانایی ابراز وجود است. چنن فردی به دلیل ترس از دست دادن احترام و ترس از دست دادن دوست قادر نیست که عواطفش را ابراز کند (نقل از هرمزی نژاد، شهنی ییلاق و نجاریان،1379).
طبق تعریف انجمن روان پزشکی آمریکا (APA،1994، به نقل از مسعود نیا، 1388)، اضطراب اجتماعی عبارت است از ترس دائمی و مشخص از یک یا چند موقعیت اجتماعی یاعملکردی که فرد احساس می کند در معرض افراد نا آشنا یا موشکافی احتمالی از سوی دیگران قرار گرفته و تحقیر یا شرمسار خواهد شد.
با توجه به اينكه انسان موجودي اجتماعي و نيازمند برقراري ارتباط با ديگران است به گونه اي كه بسياري از نيازهاي متعالي و شكوفايي استعدادها و خلاقيت هايش از طريق تعامل بين فردي75و ارتباطات اجتماعي76 ارضا شده و به فعل در مي آيد (بيابانگرد، 1374). لزوم فراگيري آموزش هاي منتهي به ارتقاي مهارت هاي اجتماعي77 ، پر اهميت جلوه مي نمايد و از طرفي، لازمه ي برقراري ارتباط اجتماعي، قرار گرفتن در ميان جامعه و افراد آن مي باشد، واضح است اضطراب اجتماعي78 كه به ترس آشكار و پيوسته از موقعيت هاي اجتماعي يا عملكردي اشاره دارد و از اين باور فرد ناشي مي شود كه در اين موقعيت ها به طرز خجالت آور يا تحقيرآميزي 79عمل خواهد كرد، باعث عدم يا كاهش حضور فرد در ميان افراد جامعه مي گردد كه اين موضوع نيز راهكارهاي آموزشي را در راستاي كاهش اضطراب اجتماعي در افراد طلب مي نمايد. لازم به ذكر است كه افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي به طور معمول از موقعيت هاي ترس آور پرهيز مي كنند و به ندرت خود را مجبور به تحمل موقعيت اجتماعي يا عملكردي مي نمايند و چنانچه با اين موقعيت ها رو به رو شوند دچار اضطراب، شديدي خواهند شد (رينگولد80 و همكاران،2003).
پژوهش ها نشان داده اند كه آموزش ابراز وجود مي تواند بر مشكلاتي كه داراي جنبه هاي شناختي و رفتاري همانند اضطراب، افسردگي، هراس هاي اجتماعي و افزايش تعاملات اجتماعي هستند، اثر گذار باشد (چارلز و استوارت81،1991، ص 173، ارليجز82، 2005).
روان شناسان اجتماعي اعتقاد دارند اضطراب كه عاملي مخرب و نابودكننده است، از طريق يادگيري و الگوبرداري آموخته مي شود و مي تواند باعث كاهش رضايت از زندگي افراد باشد. اضطراب اجتماعي به اضطراب يا تجربه هراس كه در موقعيت هاي ميان فردي يا عملكردي ايجاد مي شود، اطلاق مي شود. افراد داراي اضطراب اجتماعي بالا از ارزيابي منفي ديگران نسبت به خود و يا انجام عملي كه باعث شرمندگي شود، بيمناك اند. تحقيقات حاكي از آن هستند كه اضطراب اجتماعي با گرايش به اختصاص توجه به اطلاعات تهديد آميز اجتماعي، از جمله اضطراب مرتبط با احساسات و رفتارها و نشانه هاي عدم رضايت از ديگران همراه است. تئوري هاي شناختي در زمينه اضطراب حاكي از آن هستند كه توجه انتخابي به تهديدها، اضطراب را شديدتر كرده و قضاوت در زمينه رويدادهاي اجتماعي را به انحراف مي كشاند ) تايلر، بوميا و آمير83، 2010 ).
هراس اجتماعی یا اضطراب اجتماعی یکی از اختلالات اضطرابی است و با ترس بارز و پایدار از یک یا چند موقعیت یا عملکرد اجتماعی مشخص می شود که در آن شخص یا با افراد نا آشنا و غریبه مواجه است یا ممکن است مورد کنجکاوی آنها قرار گیرد. در چنین موقعیت هایی شخص می ترسد به گونه ای رفتار کند که موجب تحقیر و شرمندگی خود گردد )انجمن روانپزشکي آمریکا84، 1994 ).
برای برخی از افراد تنها بخش کوچکی از موقعیت های اجرایی از قبیل نوشتن یا صحبت کردن در جمع برای گروهی از شنوندگان ترس آور است، در حالی که برخی دیگر از دامنه گسترده ای از عملکرد های عمومی یا موقعیت های تعامل اجتماعی می ترسند و طبیعی است که در هر کدام از موارد فوق، » اضطراب اجتماع « هنگامی به عنوان تشخیص مطرح می گردد که این گونه ترسها بطور معنی داری با عملکرد شغلی، تحصیلی یا اجتماعی فرد تداخل پیدا کند )استوار، خیر و لطیفیان، 1385 ). كلاين85 ( 2000 ) و زيگلر86 (2005 ) نيز معتقدند، گاهي اوقات توانايي ها بر اساس نشانه ها و علائم فيزيولوژيكي مورد قضاوت قرار مي گيرند. اين نشانه ها دربرگيرنده علائم جسماني مانند اضطراب و تنش هستند كه افراد در موقعيت هاي گوناگون آن ها را تجربه كرده و به طريقي متفاوت مورد تفسير قرار مي دهند. براي مثال، حضور در موقعيت هاي اجتماعي، براي بعضي اشخاص بروز اين نشانه ها را به دنبال دارد و باعث مي شود كه وجود اضطراب را در خود نشانه ناتواني و ضعف تلقي كنند و انتظار موفقيت در آ ن ها كاهش يابد، بنابراين در موقعيت هاي اجتماعي به خوبي عمل نمي كنند. مفهوم اضطراب اجتماعي يكي از اسم هايي است كه براي ارجاع به اين پيامد و پديده شناختي- احساسي- رفتاري مورد استفاده قرار گرفته است .گودینا87 و هربرت ( 2006 ) معتقدند كه اضطراب اجتماعي يك حالت هيجاني است و به دنبال ارزيابي اطلاعات درباره رويداد تهديد كننده يا ادراك توانايي شخص براي رويارويي با آن پديد مي آيد.

كولز و تيورك، هيمبرگ، فرسكو88 (2001) هورلي، ويليامز، گانزالوز و گوردون89 (2004 ) منسل و كلارك90 ( 1999) ، اخيراً ويكز، هيمبرگ، رودباوت91 ( 2008 ) ويكز ، هيمبرگ، رودباوت و نورتون92 (2008) در پژوهش هاي خود، ترس از ارزيابي منفي توسط ديگران را در تشديد اضطراب اجتماعي در افراد مهم يافته اند، كه باعث مي شود آن ها از حضور در بعضي موقعيت ها اجتناب كنند.
ارس93 و همكاران ( 2010 ) بيان كردند كه اضطراب اجتماعي در كودكي و نوجواني با مشكلاتي در ابعاد شناختي و عاطفي در سازگاري اجتماعي همراه است. تعداد زيادي از نوجوانان مضطرب اجتماعي مشكلات سازگاري را در زندگي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سلامت روان، روابط جنسی، سلامت روانی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اضطراب اجتماعی، اختلال اضطراب اجتماعی، عزت نفس