دانلود پایان نامه درمورد استان کرمان، استان کرمانشاه، زندگی شهری، گردشگری شهری

دانلود پایان نامه ارشد

قهقرایی به خود دید که دو دلیل اساسی داشت.
گسترش خارق‌العاده رفتن به تعطیلات با استفاده از حقوق. این امر بر مبنای ارزشهای کانلا طبیعی(هوای خالص، خورشید، رها سازی بدون از قیود) و پندار تصویری منفی از شهرها شهرها استوار بود.
به استثنای شهرها و محلههای باب روز، دلیل اصلی مسافرت به شهرها، دیدار از خانواده و بستگان بود.
اما سالهای اخیر گردشگری شهری افزایش قابل ملاحضهای یافته است و بر شمار بازدیدکنندگان در شهرها افزوده شده است. از عوامل تاثیرگذار در افزایش رشد گردشگری شهری را اقدامات مسئولان شهرها و دولتها برای بهبود سیمای فیزیکی شهرها و تاسیسات اقامتی آنها میتوان برشمرد (کازس و فرانسواز، 1382: 32).

2 – 17 – توسعه شهری و نقش برنامه‌ریزان شهری در گردشگری
روند نوگرایی یا مدرنیزاسیون که از اواسط قرن 18 با تمرکز سرمایه گذاری در شهرها و افزایش جمعیت و ساختار فیزیکی آنها همراه بود، توسعه شدید شهرنشینی را به دنبال داشت. این روند هر چند مزایا و شرایط رفاهی مناسبی را در شهرها فراهم آورد، اما خود باعث مشکلاتی مانند آلودگی، ازدحام جمعیت و غیره گردید. در چنین فضایی افزایش و توسعه وسایل حمل‌و‌نقل، کاهش ساعات کار و افزایش دستمزدها که حاصل ماشینی شدن زندگی شهری بود، زمینههای گذران اوقات فراغت و روند گریز از محیطهای شهری را مهیا نمود. این امر منجر به توسعه شهرنشینی و رشد گردشگری به طور همگام گردید (Kaplan and al,2004). شهرها از دو نظر در صنعت گردشگری نقش بلامنازع دارند: از یک سو با تمرکز جمعیت در خود و اضطرارهای ناشی از خود و اضطرارهای ناشی از کار و فعالیت در شهر، خود محل صدور گردشگر بوده و از سوی دیگر، بعضی از آنها با داشتن امکانات و جاذبههای تاریخی و توریستی به عنوان مقصد ایفای نقش می نمایند. به عبارت دیگر گسترش شهرنشینی از علل مهم شکل‌گیری گردشگری تلقی میگردد، به ویژه به دنبال آشکار شدن پس آیندهای منفی زندگی شهری، برنامه‌ریزي در زمینه اوقات فراغت در صدر اولویتهای شهرها قرار گرفت که این امر منجر به افزایش بیشتر گردشگری گردید(شارپلی، 1382).

2 – 18 – نتيجه‌گيري
اكوتوريسم كوتاه شدة « Ecological Touris» است كه در ادبيات فارسي طبيعت‌گردي نام گرفته، اين‌گونه از جهانگردي فعاليت‌هاي فراغتي انسان را بيشتر در طبيعت امكان‌پذير می‌سازد و مبتني بر مسافر‌ت‌هاي هدفمند همراه با ديدار و برداشت‌هاي فرهنگي و معنوي از جاذبه‌هاي طبيعي و لذت‌جويي از پديده‌هاي گوناگون آن است. اكوتوريسم هر نوع توريسمي است كه به طبيعت مرتبط باشد بطوريكه انگيزه اصلي در اين نوع توريسم بهره جستن از جذابيتهاي طبيعي يك منطقه، شامل ويژگي‌هاي فيزيكي و فرهنگ بومي است و توريست پس از مشاهده جذابيت‌ها بدون اينكه خللي در آن وارد يا آن را تخريب كند، محل را ترك مي‌گويد. بدين ترتيب ضمن بهره‌گيري از فرهنگ، سوابق تاريخي و نمونه‌هاي طبيعي منطقه، حفظ و احترام به اكوسيستم، فرصت‌هاي اقتصادي و درآمدزايي نيز براي مردم محلي ايجاد مي‌شود و زمينه حفظ و حمايت جدي تر از جذابيت‌ها، با منابع مالي تازه‌تر فراهم ميآيد. در واقع اكوتوريسم آنتي تزي است براي توريسمي كه به منافع كوتاه مدت ميانديشد. اكوتوريسم انجام فعاليت‌هايي است كه كمترين پيامد منفي زيست محيطي را دارا مي‌باشند. اكوتوريسم يكي از منابعي است كه به صورت عمده در عصر كنوني مي‌تواند درآمدهاي قابل توجهي را رقم زده و با بالا بردن توليد ناخالص ملي، در نهايت درآمد ملي را در صحنه بين‌المللي افزايش دهد. چشم‌اندازها و مناظر زيباي طبيعت مانند سواحل درياها، درياچه‌ها، تالاب‌ها، جزاير، بيشه‌زارها و مكانهاي سرسبز و خرم، گياهان وحشي، جنگل‌ها و پارك‌هاي ملي، نواحي گردشگاهي، مناطق كوهستاني و ييلاقي، امكانات بالقوه ورزش-تفريحي مانند غار پيمايي، كوهنوردي، كوهپيمايي، كاوشهاي زمين شناسي، پياده روي در طبيعت، غواصي و موج سواري، شنا، اسكي روي آب، قايقراني، ماهيگيري و استفاده از خوراكهاي دريايي، شكار تفريحي، مكانهاي آب درماني مانند چشمه‌هاي آب معدني و حتي مناطق بياباني و كويري از كانون ها و جاذبه‌هاي توريست پذير اين نوع از جهانگردي است. با افزايش آگاهي‌هاي مردم از فوايد و اثرات مثبت تجربه مستقيم طبيعت، اهميت اكوتور بيشتر مي‌شود. اكوتوريسم به تنوع زيستي، ارزش اقتصادي می‌دهد.

فصل سوم
شناخت ویژگیهای جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

3 – 1 – موقعیت جغرافیایی شهر کرمانشاه
شهر کرمانشاه در طول جغرافیایی 47 درجه و 4 دقیقه و عرض جغرافیایی 34 درجه و 16 دقیقه، با وسعت تقریبی 7983 کیلومتر مربع به عنوان مرکز شهرستان کرمانشاه دارای اهمیت استراتژیک است به صورتی که بعد مسافت از این شهر تا مرز خسروی، تا مرکز استان کردستان و تا مرکز استان همدان با اندکی تفاوت تقریباً به یک اندازه است (فرهنگ جغرافیای شهرستان‌های کشور، 1379: 15). جمعیت این شهر بالغ بر 1030978 نفر است (مرکز آمار ایران، 1390). کرمانشاه از شهرهای تاریخی و فرهنگی ایران است و به دلیل قرارگیری در تقاطع در دو محور شمال به جنوب و شرق به غرب و نیز همجواری با کشور عراق و واقع شدن بر سر راه کربلا و بغداد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ( شهام، 1384: 140). این شهر بر دشتی وسیع بنا شده که دو طرف آن را کوههای سفیدکوه از طرف جنوب و پراو و تاق‌بستان از طرف شمال، فرا گرفتهاند. ارتفاع شهر کرمانشاه از سطح دریا 1322 متر است (اختر، 1383: 29) (نقشه 3 – 1).

نقشه 3 – 1 : موقعیت جغرافیایی شهر کرمانشاه در کشور ایران
مآخذ: نگارنده

3 – 2 – وضعیت زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد نظر در کمربند کوهزائی زاگرس قرار دارد. این کمربند کوهزائی نتیجه باز شدن و بسته شدن پوسته اقیانوسی نئوتتیس است و از شمال شرقی به جنوب‌غربی از سه بخش زمین ساختی موازی تشکیل شده است.
مجموعه ماگمایی ارومیه – دختر 2- زون سنندج – سیرجان 3- کمربند زاگرس چین خورده – رانده شده.
قسمت شمالی منطقه کرمانشاه، بخشی از ناحیه دگرگون نشده زون سنندج – سیرجان و قسمت جنوبی آن، بخشی از کمربند زاگرس چین خورده – رانده شده را در بر میگیرد. این دو ناحیه توسط راندگی کوه سفید از هم تفکیک می‌شود (رستمی، 1390: 47).

3 – 2 -1 – زون سنندج – سیرجان:
گوشه شمال‌شرقی استان کرمانشاه بخش ناچیزی از پهنه دگرگون شده سنندج سیرجان است که به وسیله یکی از گسل‌های جوان و لرزهزای زاگرس، گسل مروارید – صحنه، از سایر قسمتهای استان جدا شده است. در این پهنه رخنمونهای سنگی شامل دگرگونهای مزوزئیک – سنوزوئیک مجموعه ولکانیکی آهکی سنقر هستند که در گودالهای آن زمان انباشته شدهاند. شواهد زمین شناسی موجود نشان میدهد که در گودالهای گفته شده فعالیتهای آتشفشانی در خور توجه بوده است و به همین لحاظ بخش بزرگی از سنگها از نوع روانههای آتشفشانی همزمان با رسوبگذاری هستند. همچنین به دلیل رژیم حرارتی حاکم در آن زمان و به ویژه جای‌گیری تودههای نفوذی، دگرگونی پیشرفتهای در منطقه ایجاد شده است. جدا از تودههای نفوذی همزاد گرانیت الوند میتوان به تودههای نفوذی ائوسن- الگوسن، نظیر تودههای نفوذی کامیاران اشاره کرد (صفرآبادی، 1388: 116).
زون زاگرس: بخش بیشتر استان کرمانشاه که در جنوب گسل مروارید – صحنه قرار دارد، ویژگیهای رسوبی و ساختاری پایانه شمال غرب زاگرس را دارند که شامل دو بخش زیر پهنه مرتفع و زاگرس چین خورده است. مرز این دو پهنه چندان آشکار نیست و به نظر میرسد که گذر از زاگرس مرتفع (رورانده) به زاگرس چین خورده تدریجی است، ولی الگوی ساختاری این دو زیر پهنه تفاوتهای آشکاری دارد. بخش قیاس شده با زاگرس مرتفع در بخش شمال‌شرقی استان قرار دارد. در این جا سنگهای پرکامبرین پسین – تریاس میانی برونزد ندارد ولی سنگهای تریاس بالا – کرتاسه شامل رسوبهای نواحی ژرف است، که در بین آنها ریدفهای رسوبی از نوع رادیولاریت، کربناتهای آشفته و نیز سنگهای افیولیتی دارای بیشترین مقدار میباشد (رستمی، 1390: 48). همه ارتفاعات واقع در بخش جنوب‌غربی استان را میتوان مربوط به گستره زاگرس دانست. این بخش از زاگرس که به نام زاگرس بیرونی نیز از آن یاد میشود قسمتی از گودی حاشیه سپر عربستان است که در زمان مزوزوئیک در حال نشست مداوم بوده ولی در زمان سنوزوئیک به یک حوزه رسوبی همراه با کوهزایی تبدیل شده است. به همین دلیل سنگهای مزوزوئیک آن معرف حوزههای رسوبی با ژرفای متوسط است ولی سنگهای سنوزوئیک نشان دهنده ردیفهای رسوبی یک دریای پس رونده به سمت جنوب است. ردیفهای کربناتی زمان کرتاسه، فلشهای امیران، سازماندهای تله رنگ – کشکان و شهبازان عمدهترین واحدهای سنگ چین رخنمون یافته در استان کرمانشاه هستند. آنچه در این گستره به چشم میخورد این است که سنگهای کرتاسه تاقدیس، و سازماندهای زمان تریاس، ناودیسهای بزرگ را ایجاد کردهاند (صفرآبادی، 1388: 117).

3 – 3 – توپوگرافی منطقه مورد مطالعه
رشته کوههای مرتفع، دشتهای وسیع، تنگیههای تشکیل شده در بین کوهها، درههای عمیق بستر رودخانه‌های جاری، ناهمواریهای شهر کرمانشاه را به وجود میآورند. ارتفاعات شهر کرمانشاه را میتوان به شرح زیر برشمرد:

3 – 3 – 1 – کوهستان پرآو:
این مجموعه کوهستانی که شامل کوههای بیستون و تاق‌بستان نیز میشود، در شمال‌غربی شهر کرمانشاه واقع شده است. طول این کوهستان از شمال‌غرب تا جنوب‌شرقی 62 کیلومتر و عرض آن از شمال به جنوب در پهن‌ترین نقاط به 26 کیلومتر میرسد. این رشته ارتفاعات از کوههای متعددی تشکیل یافته است که بلندترین قله آن شیخ علی خان با ارتفاع 3357 متر است.

3 – 3 – 2 – کوههای سفید:
رشته ارتفاعات کوه سفید در جنوب شهر کرمانشاه واقع شده و به سوی لرستان ادامه دارد و اکثر قلههای آن پوشیده از برف است. این کوهستان از جنوب شهر کرمانشاه تا دره قره‌سو واقع در 45 کیلومتری جنوب‌شرقی کرمانشاه به طول 44 کیلومتر و عرض 3 تا 10 کیلومتر کشیده شده و بلندترین قله آن واقع در 40 کیلومتری جنوب شرقی کرمانشاه، حدود 2850 متر ارتفاع دارد.

3 – 3 – 3 – دشتها
در سرتاسر منطقه در میان کوههای زاگرس در داخل چالههای ناودیسی و یا شکستها سرزمینهای شکل گرفتهاند که از مواد تخریبی متراکم شده و به صورت دشتهای متعددی ظاهر شده است. این دشتها از نظر مرغوبیت قشر بالایی خاک، فراوانی منابع و امکان رشد توسعه با اهمیت هستند. دشتها اغلب کارکرد کشاورزی دارند و از نظر اکوتوریسمی و گردشگری دارای ارزشهایی همچون زیبایی ظاهری، ارزش علمی، ارزش تاریخی و فرهنگی، ارزش اقتصادی – اجتماعی میباشد که با انجام برنامههای استراتژیکی میتوان گردشگری را در این دشتها گسترش داد (عینی، 1390: 33).

3 – 3 – 4 – دشت کرمانشاه:
دشت کرمانشاه با وسعت برابر 782 کیلومتر مربع از طرف شمال‌غربی به دشت سنجابی واقع در شهرستان اسلام آباد، از شمال توسط ارتفاعات آهکی کوه پرآو، از جنوب‌شرقی و جنوب به وسیله ارتفاعات کوه سفید و کوه خوزه تاب احاطه شده است. ارتفاع آن 1350 متر از سطح دریاست.

3 – 3 – 5 – دشت ماهیدشت:
این دشت با وسعتی معادل 512 کیلومتر مربع، دشت کشیده و ممتدی است که در جنوب و جنوب غربی دشت کرمانشاه واقع شده و توسط ارتفاعات کوه سفید و کوه خودتاب از این دشت جدا شده است. عرض آن 25 کیلومتر است. این دشت در ارتفاع 1400 متری از سطح دریا قرار دارد(مهندسین مشاور، 1380: 3).

شکل 3 – 2 : توپوگرافی استان کرمانشاه
مآخذ: اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه

3 – 4 – ساختار توپوگرافی قطب گردشگری کرمانشاه
تیپ اراضی کوهها در قطب گردشگری کرمانشاه 2/45 ، تپهها 15، دشتها و فلاتها 6/39 درصد را شامل میشود که جمع کل این اراضی 601675 هکتار میباشد جدول (3 – 1). ارتفاعات این قطب گردشگری شامل کوههای پرو، بیستون، ورمنجه، سفید کوه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اکوتوریسم، جوامع محلی، منابع طبیعی، محیط زیست Next Entries دانلود پایان نامه درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان، رطوبت نسبی، پوشش گیاهی