دانلود پایان نامه درمورد ازدواج مجدد، وکالت مطلق، ضمن عقد، وکالت در طلاق

دانلود پایان نامه ارشد

انقطاعي شوهرش با خانم ج نيز تقديم دادگاه نموده است؛ دادگاه، دستور داده است پرونده‌هاي مورد استناد مطالبه شود؛ دادگاه در تاريخ 1/5/70 پرونده را با حضور خواهان رسيدگي نمود و خوانده در دادگاه حاضر نشد؛ دادگاه نوشته است که شعبه 106 دادگاه مدني خاص اعلام نموده که سابقه‌اي از پرونده‌هاي زوجين به دست نيامد؛ خواهان اظهار کرد شماره صحيح ندارد، شوهرم از اسفند ماه 69 کلا (من و دخترم را ترک کرده و کليه وسايل مرا برده است و زن گرفته و منزلش را فروخته و بر اين امر شاهد دارم، در صورت نياز احضار بفرمائيد؛ دادگاه قرار استماع شهادت از شهود را صادر مي‌نمايد؛ دادگاه در تاريخ 10/6/70 به علت وصول پرونده کيفري، پرونده را ملاحظه مي‌نمايد و گزارشي از پرونده را در صورت جلسه منعکس نموده، زوج در برگ تحقيق اظهار کرد که به علت درگيري با همسرش در تاريخ 17/5/69 زن ديگري به صورت صيغه‌اي گرفته است، وقتي زن اولش متوجه شد اختلاف بالا مي‌گيرد و مطالب ديگري نيز از گزارش پرونده‌ها مي‌نويسد و در مورد نفقه به علت عدم تمکين و ايراد ضرب، به علت فقد دليل قرار منع تعقيب صادر مي‌شود و در مورد ازدواج مجدد به لحاظ فقد دليل قرار منع پيگرد صادر مي‌شود و دادگاه در تاريخ 23/7/70 پرونده را با حضور زوجين رسيدگي مي‌نمايد؛ زوجه اظهار داشت شهودم را حاضر کردم و دادگاه به شرح اوراق جداگانه از شهود تحقيق نموده است و شهود، مطالبي ايراد کردند و زوجه اضافه کرده است با توجه به اوراق پرونده تقاضاي طلاق دارم؛ زوج اظهار کرد من راضي به طلاق نيستم و تقاضاي رد دعوي خواهان را دارم و در مورد نفقه فرزند مبلغ هيجده هزار تومان به وي دادم و رسيد گرفتم و زوجين در مورد حضانت فرزند توافق کردند که نزد پدرش باشد؛ دادگاه اقدام به صدور راي مي‌نمايد و به شرح دادنامه، دادگاه با توجه به اينکه زوج راضي به طلاق همسرش نمي‌باشد و دليل ديگري هم که مثبت عسر و حرج زوجه در ادامه زندگي باشد اقامه نشده است، دعوي خواهان را به نحو موجود فاقد وجاهت شرعي و قانوني دانسته و مردود اعلام مي‌نمايد؛ پس از ابلاغ دادنامه، خانم الف از رأي صادره تقاضاي تجديدنظر مي‌نمايد و اشعار مي‌دارد که شوهرم آقاي ب در طول جلسات رسيدگي در دادگاه در محضر قاضي محترم، کرارا نسبت به انجام ازدواج مجدد اقرار نموده حتي سند مربوطه به اين امر را به دادگاه ارائه کرد و شوهرم الان نيز با زن دوم خود زندگي مشترک را ادامه مي‌دهد و اين جانب کوچکترين عدم تمکين که دادگاه در دادنامه قيد کرده مرتکب نشدم و نفقه، حق شرعي و قانوني من مي‌باشد و مطالب ديگري نيز نوشته است، تجديدنظر خوانده نيز به آن پاسخ مي‌دهد و در مورد ازدواج مي‌نويسد که ازدواج مجدد به صورت متعه بوده است و مطالبي ديگر مي‌نويسد؛ پس از انجام تبادل لايحه، اعتراض به نظر رياست دادگاه مي‌رسد واعتراض را وارد ندانسته، پرونده به ديوان عالي کشور ارسال مي‌شود و به اين شعبه ارجاع مي‌شود. هيات شعبه در تاريخ بالا تشکيل شد، پس از قرائت گزاش آقاي… عضو مميز و اوراق پرونده، مشاوره نموده چنين راي مي‌دهند.

بسمه تعالي
به دادنامه تجديدنظر خواسته، ايراد وارد است، زيرا تجديدنظر خواه در جلسه دادگاه و همچنين ضمن دادخواست و نيز ضمن لايحه اعتراضيه‌اش نوشته است که شوهرش ازدواج مجدد نموده است و زوجِ تجديدنظر خوانده نيز اقرار و اعتراف کرده است که همسرديگري گرفته است، لکن همسر دوم انقطاعي مي‌باشد و فتوکپي عقدنامه انقطاعي را نيز تقديم دادگاه نموده است؛ چون تجديد نظر خوانده از شرائط ضمن عقد تخلف کرده و دادنامه که بدون توجه به مراتب فوق، اصدار يافته است، نقض و رسيدگي مجدد آن به يکي ديگر از شعب دادگاه‌هاي مدني خاص ارسال مي‌شود.

ضميمه شماره “2”

محضر مبارک مراجع عاليقدر جهان تشيع
سلام عليکم
احتراما نظر به اينکه نهاد خانواده نقش بنيادي در اجتماع داشته و تا جايي که امکانپذير است بايستي تمام همت خود را در مسير حفظ آن نهاد مقدس بگماريم ولکن درپاره اي از اوقات زندگي زناشويي آن‌چنان صعب و دشوار شده که ادامه اين راه به صلاح زوجين نيست. در اين راستا، برخي از زنان با علم به اينکه حق طلاق به دست مرد است و به منظور راه برون رفت از زندگي دشوار در آينده در ضمن عقد نکاح و يا بعد از آن، حق طلاق را به وکالت از مرد به امتياز مي‌گيرند.
در اين خصوص چند سوال از محضر مبارک دارم.
1. با فرض پذيرش وکالت در طلاق، آيا وکالت مطلق و بدون قيدِ زوج به زوجه در حين عقد و يا بعد از آن پذيرفته است؟
2. در فقه اهل سنت نهاد تفويض طلاق يا انتقال حق طلاق به طور کلي به زوجه پذيرفته شده به گونه اي که زوجه مالک حق طلاق مي‌شود. آيا پذيرش تفويض طلاق در فقه اماميه هم پذيرفته شده است؟
3. نظر به اينکه وکالت مطلق زوجه در طلاق ممکن است آثار سوء اجتماعي و بي‌خانمان شدن فرزندان و اثرات سوء ديگري داشته باشد از آن جهت که ممکن است زنان، جوانب امر طلاق را در نظر نگيرند، آيا راه حل شرعي براي محدوديت و يا عدم پذيرش وکالت مطلق زوجه در طلاق وجود دارد؟
با تشکر فراوان و آرزوي طول عمر

پاسخ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي بهجت (ره) و

حضرت آيت الله محفوظي (مدظله العالي)

پاسخ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(مدظله العالي)

پاسخ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي سبحاني(مدظله العالي)

پاسخ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي نوري همداني(مدظله العالي)

پاسخ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي موسوي اردبيلي(مدظله العالي)

پاسخ دفتر مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي فاضل لنکراني(ره)

پاسخ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني (مدظله العالي)

پاسخ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي علوي گرگاني(مدظله العالي)

پاسخ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي سيد علي خامنه‌اي (مدظله العالي)

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مواد مخدر، ضمن عقد، عسر و حرج، ازدواج مجدد Next Entries منابع و ماخذ تحقیق وکالت در طلاق، حقوق فرانسه، نکاح و طلاق، وکالت مطلق