دانلود پایان نامه درباره کتاب درسی، کتاب های درسی، روان شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

می آورد. در این راستا، پژوهشگر سعی کرده است مصاحبه‌ها را به یک جلسه محدود نکرده و برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر طی چندین جلسه مصاحبه را تکرار کند. دربرخی موارد نیز مصاحبه ها به صورت تلفنی تکرار شده اند. در بازبینی اعضا متن پیاده شده مصاحبه به خود فرد نشان داده خواهد شد تا برداشت های نادرست اصلاح شود. در این پژوهش، متن پیاده شده مصاحبه، در اختیار مصاحبه شوندگان قرار گرفت تا برداشت های نادرست اصلاح شود. در ممیزی بیرونی پژوهشگر بیرونی، شیوه ی مقوله سازی و تفسیر در پژوهش را بررسی می کند که در فصل چهارم از این روش استفاده شده است.

3-9 . رعایت ملاحظات اخلاقی
پل و موریسون (2003، به نقل از صفایی موحد،1390) ، ملاحظات اخلاقی که در پژوهش های کیفی می باید مد نظر قرار گیرند را به شرح ذیل می دانند:
موافقت آگاهانه: از آنجائیکه پژوهش کیفی مستلزم ایجاد ارتباط نزدیک و صمیمانه بین محقق و شرکت کنندگان در تحقیق می باشد، این شرکت کنندگان می باید صادقانه نسبت به اهداف تحقیق و چگونگی انتشار گزارش آن آگاهی یابند.
آشکار بودن ماهیت پژوهش و پژوهشگر: پل و موریسون معتقدند عدم اگاه نمودن نمونه ها نسبت به اینکه در حال شرکت در یک تحقیق هستند، می تواند در سطح فردی نقض کننده اصل موافقت آگاهانه باشد و در سطح کلان نیز منجر به ایجاد جامعه ای می شود مرکب از افراد شکاک،دروغگو، وشیاد.
پیشگیری از هرگونه خسارت و صدمه به شرکت کنندگان: روند اجرای پژوهش و گزارش یافته ها می باید به گونه ای باشد که مانع از هرگونه خسارت مادی و معنوی به شرکت کنندگان شود. برخی اوقات خسران ناشی از افشای اطلاعات خصوصی افراد به گونه ای است که تا سال ها ادامه می یابد.
در این پژوهش به اطلاع رسان‌ها این اطمینان داده شد که از ذکر نام واقعی آن ها خودداری خواهد شد، فایل صوتی مصاحبه بعد از پیاده کردن روی کاغذ پاک خواهد شد و متن مصاحبه نیز در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت تا مطالبی را که مورد پسند آن ها نیست از متن مصاحبه حذف شود.

فصل چهارم

تحلیل اطلاعات

4-1. مقدمه
در این فصل، نتایج حاصل از بررسی سؤالات پژوهش ارائه شده است. رویکرد تحلیل مصاحبه‌های پژوهش، پدیدارشناسی بود و به روش تفسیری انجام شده است. به بیان ساده‌تر، تحلیل محتوای مصاحبه با اطلاعرسانها از طریق تفسیر متن، انجام گرفته است. از آن‌جا که مهم‌ترین اهداف و سؤالات پژوهش، پیرامون شناسایی باورها، رفتارها و توجیه‌های معلمان از رفتار خود در قبال تغییرات کتاب درسی ریاضیات پایه‌ی هفتم بود، لذا در ادامه بر اساس هر یک از این اهداف (به تفکیک)، به تحلیل و گزارش یافتهها اقدام میشود. پیش از ورود به یافتهها، یادآور میشود که در میان هشت اطلاعرسان، شش نفر «زن» و دو نفر «مرد» حضور داشتند که یکی از مردان و یکی از زنان با تغییرات برنامه درسی «مخالف» و بقیه «موافق» بودهاند (جدول 4-1).
جدول4-1: مشخصات اطلاع رسان های پژوهش
کد
جنسیت
سابقه تدریس
مدرک تحصیلی
نوع مدرسه محل تدریس
نوع مواجهه با تغییرکتاب ریاضی پایه هفتم
1
زن
15
فوقلیسانس
دولتی-شاهد
موافق
2
زن
20
لیسانس
دولتی
موافق
3
مرد
21
لیسانس
دولتی-نمونه
مخالف
4
زن
24
لیسانس
دولتی
مخالف
5
زن
13
فوق لیسانس
تیزهوشان
موافق
6
مرد
23
فوق لیسانس
دولتی
موافق
7
زن
6
لیسانس
دولتی
موافق
8
زن
21
فوق لیسانس
دولتی-نمونه
موافق

4-2. گزارش اطلاعات حاصل شده
اطلاع رسان کد 1:
*شما چند سال سابقهی تدریس درس ریاضی دورهی راهنمایی دارید؟ 15 سال
*تغییر براي شما چه معنايي دارد و شما چه برداشتي از آن داريد؟ تغییر یعنی نگاه نو و جدید و اینکه من می خواهم زاویه دید خودم را نسبت به یک موضوع عوض کنم.
*تغییرات را چگونه می‌بینید و چه معلمی توانايي دارد كه مسئوليت اجرای تغییرات را بپذيرد؟
به نظرم اینکه نظام آموزشی را تغییر داده اند خوب است، و مطمئنا به مرور زمان و با انجام اصلاحات بهتر خواهد شد. اما با توجه به تغییر شیوه‌های یاددهی و یادگیری و اینکه با تغییرات اخیر حجم کاری معلم ها بالا رفته است، تغییری در حقوق و مزایای معلمان ایجاد نکرده اند و همین باعث شده است که معلمان بی انگیزه شوند و به دنبال این هستند که به مدارس مناطق کم جمعیت و روستاها بروند. در واقع با تغییرات جدید شرایط آسایش و آرامش را برای معلمان فراهم نکرده اند.
*لطفا درباره آخرين باري كه با مشکلی در اجرای تغییر مواجه شدید، برايم بگوييد؟ ممکن است در مورد آن شرایط توضیح دهید؟به نظرم بزرگترین مشکلی که برای من در اجرای این تغییر وجود داشت تغییر در ساعات کاری و ماندن تا ساعت 2 در مدرسه بود. درس ریاضی، درسی است که نیاز به تمرکز دارد و دانش آموزان از ساعت 12:30 تا 2 واقعاً توانایی یادگیری ریاضی را ندارند. همچنین بچه ها در برابر تغییر مقاومت می کنند و می گویند چرا این فشار باید روی ما باشد و چرا ما باید سختی تحمل کنیم.کلاس های ضمن خدمت ما نیز، کافی نبوده است و نتوانست پاسخ گوی بسیاری از سوال های ما باشد.همچنین، حجم کتاب های درسی جدید را کم کرده‌اند ولی متاسفانه مطالبی را که در هر صفحه دانش آموزان باید یاد بگیرند زیاد کرده اند. در واقع در یک صفحه به چند مفهوم اشاره می کند که بسط و تفسیرش را بر عهده معلم گذاشته اند و این یک مقدار کار معلم را سخت کرده است.
*با توجه به اینکه شما سابقه تدریس کتاب درسی فعلی و قبلی ریاضی را دارید. کتاب‌های درسی جدید چه تفاوتی با کتاب‌های قدیم کرده اند و چه مباحثی به آن ها افزوده شده است؟ در کتاب های درسی جدید کاربرد ریاضیات در زندگی روزمره را بیشتر می بینیم. تصاویری در ابتدای هر فصل آمده و کاربرد هر مبحث را در زندگی نشان می دهد و ما در کلاس در مورد آن با دانش آموزان، بحث و تبادل نظر می کنیم. آوردن این تصاویر در ابتدای فصل، باعث می شود که دانش آموزان کمتر این سوال را بپرسند که چرا ما ریاضی می خوانیم؟”.
با توجه به این که این تغییر از سال ششم بوده است، ساختار طولی یک سری مطالب مثل تابع در پایه ششم و هفتم حفظ شده است و اگر همچنان در پایه های بالاتر هم ادامه پیدا کند، این مفاهیم به خوبی برای دانش آموزان درونی خواهد شد. همچنین مباحثی مثل شمارنده و تجزیه اعداد به کتاب جدید اضافه شده که به نظرم خیلی عالی است. زیرا درگذشته دانش آموزان این مبحث را در پایه اول دبیرستان یاد می گرفتند در حالی که الان در پایه هفتم به راحتی می‌توانند اعداد را تجزیه کنند و در یادگیری مباحثی مثل ب.م.م و ک.م.م موفق تر باشند،در حالی که در گذشته ما در آموزش این مباحث خیلی مشکل داشتیم.
*آیا از تغییرات ایجاد شده در کتاب درسی ریاضی پایه هفتم راضی هستید؟ بله
*با توجه به تجربيات خودتان چه عواملي مي‌توانند علت موضع گیری شما باشند؟ از آنجایی که بچه‌ها از نظر سطح علمی و همچنین تحصیلات خانوادگی رشد کرده‌اند و با توجه به این که دانش آموزان ما به انواع تکنولوژی‌های روز مجهز هستند، کتاب درسی که پانزده یا بیست سال پیش نوشته شده بود جوابگوی نیاز دانش آموزان امروز ما نبوده است. همچنین یک معلم باید بداند که داشتن تخصص و مهارت علمی کافی نیست و باید علاوه بر مسائل تخصصی رشته خودش دانش روان شناسی داشته باشد و از نظر عاطفی رابطه مناسبی با دانش‌آموزان برقرار کرده، تا بتواند تدریس موفقی داشته باشد. بنابراین من همیشه سعی می‌کنم در کنار مطالعه تخصصی برای تدریس بهتر، در زمینه روان شناسی هم مطالعه داشته باشم. زیرا روش تدریس خشک و سنتی جوابگوی دانش آموزان امروز ما نمی باشد.
*آخرين باري كه احساس کردید تغییرات شما را سردرگم کرده، چه وقت و به چه دليلي بوده است؟ کتاب درسی در بعضی مباحث ورود به مطلبش خوب نبود. مثلا قسمت تساوی مثلث‌ها کتاب به روشی درس می‌دهد که انگار دانش‌آموز از قبل این قسمت را آموزش دیده است، در حالی که دانش آموز اطلاعات ندارد و این جا است که کار معلم سخت می‌شود و باید به روش کتاب قبلی مطلب را به صورت اساسی و بدون توجه به کتاب درسی جدید تدریس کند.
اطلاع رسان کد2:
* شما چند سال سابقهی تدریس درس ریاضی دورهی راهنمایی دارید؟20 سال
*تغییر براي شما چه معنايي دارد و شما چه برداشتي از آن داريد؟ تغییر می‌تواند باعث دگرگونی انسان شود و بدون تغییر، انسان در سکون باقی خواهد ماند.
*تغییرات را چگونه می‌بینید و چه معلمی توانايي دارد كه مسئوليت اجرای تغییرات را بپذيرد؟
تغییر کتاب درسی ریاضی پایه هفتم خیلی عالی بود و مطالب آن نسبت به کتاب قدیم خیلی پیشرفته تر شد. . مثلاً اضافه شدن الگویابی در قسمت عبارت های جبری باعث می شود دانش‌آموزان در پایه‌های پایین با این مطلب آشنا شوند. در حالی که در گذشته این مبحث در سال دوم دبیرستان رشته ریاضی- فیزیک به دانش‌آموزان آموزش داده می شد. البته این تغییر هنوز نیاز به اصلاحاتی دارد و کتاب درسی نیاز به این دارد که یک سری جا به جایی مطلب در آن صورت بگیرد. مثلا انتقال فصل حل مسئله به فصل های بعدی. زیرا در دانش آموزان ما در حل مسئله واقعا ضعیف هستند و آوردن این فصل در اول کتاب درسی یک ترسی را نسبت به ریاضی در بچه ها ایجاد می کند.به نظر من اگر به معلمان آموزش اصولی داده شود اکثریت معلمان می توانند این تغییرات را اجرا کنند.
*لطفا درباره آخرين باري كه با مشکلی در اجرای تغییر مواجه شدید، برايم بگوييد؟ ممکن است در مورد آن شرایط توضیح دهید؟
به نظر من ساختار کتاب درسی ریاضی ما را با چالش مواجه می کرد، زیرا یک سری مطالب پیش نیاز یادگیری مطالب دیگر بود که کتاب درسی این موضوع را رعایت نکرده بود، مثلا مبحث ب.م.م که بهتر بود دانش آموز قبل از آن توان را یاد می گرفت تا فهم آن برایش راحت تر می شد.

* با توجه به اینکه شما سابقه تدریس کتاب درسی فعلی و قبلی ریاضی را دارید. کتاب‌های درسی جدید چه تفاوتی با کتاب‌های درسی قدیم کرده‌اند و چه مباحثی به آن ها افزوده شده است؟ کتاب درسی جدید فعالیت‌هایش بیشتر شده و انجام فعالیت قبل از تدریس توسط دانش آموز باعث می شود دانش آموز پیش زمینه داشته باشد. مبحثی مثل اعداد صحیح را کتاب درسی جدید خیلی بهتر بیان کرده در حالی که دانش آموزان ما در گذشته واقعاً در این مباحث مشکل داشته اند و کتاب درسی آن ها را دچار سردرگمی می کرد.
*آیا از تغییرات ایجاد شده در کتابهای درسی ریاضی راضی هستید؟ بله
*با توجه به تجربيات خودتان چه عواملي مي‌توانند علت موضع گیری شما باشند؟ متاسفانه در 20 سالی که من تدریس می‌کنم کتاب درسی هیچ تغییری نکرده بود و من در کلاس احساس پوچی می‌کردم و همیشه به خودم می گفتم که چرا من هر سال باید یک سری مطالب تکراری را تدریس کنم. ببینید، وقتی هجده سال یا بیست سال یک سری مطالب تکراری را درس بدهی دیگر مطالب ملکه ذهنت می‌شود و نیازی به مطالعه در منزل نداری. اما وقتی بعد از این زمان طولانی با یک تغییر ناگهانی مواجه بشوی و بخواهی کتاب درسی با مطالب جدید را تدریس کنی که مطالبش به روزتر و در سطح دبیرستان است مطمئناً برای اینکه بتوانی خودت را با کتاب درسی تطبیق دهی نیاز به تلاش و کوشش و گذاشتن وقت بیشتر در منزل خواهد داشت. و من از این تغییرات خوشحال هستم زیرا باعث شده من از حالت سکون رها شده و تلاش و کوشش علمی من افزایش پیدا کند.
*آخرين باري كه احساس کردید تغییرات شما را سردرگم کرده، چه وقت و به چه دليلي بوده است؟ به نظرم بیشترین سردرگمی من در مبحث حجم و قسمت تعداد یال های یک استوانه بود که در نهایت هم با وجود مشورت با همکاران ، به جواب قطعی نرسیدیم.

اطلاع رسان کد3:
* شما چند سال سابقهی تدریس درس ریاضی دورهی راهنمایی دارید؟21سال
*تغییر براي شما چه معنايي دارد و شما چه برداشتي از آن داريد؟ به نظر من دو نوع تغییر داریم. تغییر مثبت و تغییر منفی. تغییر اگر مثبت و سازنده باشد خوب است.

*تغییرات را چگونه می‌بینید و چه معلمی توانايي دارد كه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره کتاب درسی، گروه آموزشی، کتابهای درسی Next Entries دانلود پایان نامه درباره کتاب درسی، ضمن خدمت، نظام آموزشی