دانلود پایان نامه درباره کتاب درسی، هدف گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

خود مولفین هم خیلی به کتاب درسی معتقد نبود. وقتی خودت کتاب درسی را قبول نداشته باشی نمی توانی به خوبی آموزش دهی و توجیه کنی. ما که مدرس کشوری بودیم یک گروه 4 و 5 نفره به ما آموزش دادند. خودشان به کتاب درسی مسلط نبودند و کتاب هدف گذاری مشخص نداشت. کتاب درسیریاضی جدید بیشتر کپی کتاب های خارجی است. ما برای اجرا در سطح استان خوب توجیه نشدیم و آماده نبودیم برای تدریس. کتاب درسی طوری تالیف شده بود که 10 نفر که نوشتند هر کدام یک بخش را

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره کتاب درسی، ضمن خدمت، نظام آموزشی Next Entries ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط، مدیریت ارتباط با مشتری