دانلود پایان نامه درباره کتاب درسی، ضمن خدمت، نظام آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

مسئوليت اجرای تغییرات را بپذيرد؟ تغییرات کتاب درسی ریاضی پایه هفتم اصلاً خوب نبود، کتاب درسی که نوشته شد، کتابی بالاتر از سطح متوسط بود و جوابگوی دانش‌آموزان متوسط به پایین نبود. متاسفانه نویسندگان کتاب نویسندگان کتاب‌های المپیاد بودند و کتابی نوشتند که سطح بالایی داشت. با توجه به اینکه مطالب کتاب درسی تخصصی‌تر شده و سطح آن بالا است معلم‌هایی که مدرک آن ها در سطح کاردانی است، به راحتی از عهده این کتاب بر نخواهند آمد.

* لطفا درباره آخرين باري كه با مشکلی در اجرای تغییر مواجه شدید، برايم بگوييد؟ ممکن است در مورد آن شرایط توضیح دهید؟به نظر من بزرگترین مشکل این بود که معلم هایی که برای پایه ششم استفاده کردند کارشناسی شده نبودند و از معلم‌هایی استفاده شده که سواد ریاضی کافی برای تدریس کتاب ریاضی پایه ششم که بسیار سنگین بود را نداشته اند. متاسفانه ما در پایه ششم معلم هایی داشتیم که اصلاً بر محتوای کتاب درسی مسلط نبودند، بنابراین پایه ششمی‌ها با مشکلات پایه‌ای وارد پایه هفتم شدند. مثلاً یک مبحثی مثل مختصات واقعاً نیاز بود که معلم به صورت تخصصی و مفهومی با دانش‌آموز کار کند و این مفهوم را در ذهن دانش‌آموز درونی کند. اما متاسفانه دانش‌آموزان ما حتی نسبت به چهار ناحیه مختصات که یک مفهوم ابتدایی واولیه از این قسمت بود توجیه نشده بودند و به آنها می‌گفتیم ناحیه‌ها را همراه با علامت هر ناحیه توضیح بده فقط در جواب می گفتند: بالا، پایین، چپ، راست!!! وچیزی به نام علامت هر ناحیه را نمی‌دانستند. در صورتی که با اعداد صحیح و علامت اعداد آشنا شده بودند. اما متاسفانه معلم‌ها به صورت تخصصی و پایه‌ای مفاهیم را به آن‌ها آموزش نمی دادند.

*با توجه به اینکه شما سابقه تدریس کتاب درسی فعلی و قبلی ریاضی را دارید. کتاب‌های درسی جدید چه تفاوتی با کتاب‌های درسی قدیم کرده‌اند و چه مباحثی به آن ها افزوده شده است؟ کتاب درسی جدید حالت کاربردی پیداکرده است ولی به نظر من کتاب درسی قبلی خیلی بهتر بود زیرا دانش‌آموزان ضعیف کشش مطالب کتاب درسی جدید مانند مبحث احتمال را ندارند. من اصلاً به روش کتاب درسی جدید پیش نمی‌روم. مانند گذشته ابتدا درس میدهم، جزوه می‌دهم و در پایان از دانش‌آموزان می‌خواهم به حل کار در کلاس ها بپردازند.
*آیا از تغییرات ایجاد شده در کتاب درسی ریاضی پایه هفتم راضی هستید؟خیر
*با توجه به تجربيات خودتان چه عواملي مي‌توانند علت موضع‌گیری شما باشند؟ دانش‌آموزان ما مثل موش آزمایشگاهی شدند. به نظر من بزرگترین اشتباهی که نظام آموزشی ما انجام داد این بود که ناگهان از سال ششم این تغییر را ایجاد کردند، بدون این که به معلمین و دانش‌آموزان آمادگی دهند. کلاس‌های ضمن خدمت هم، با زمان بسیار اندک گذاشتند که جوابگوی همکاران نبود. ما نسبت به محتوای کتاب درسی جدید توجیه نشده بودیم و به همین علت، هیچ یک از همکارها همگام با هم پیش نمی‌رفتیم و هر شخص از روش خودش استفاده می کرد.
*آخرين باري كه احساس کردید تغییرات شما را سردرگم کرده، چه وقت و به چه دليلي بوده است؟ بزرگترین سردرگمی ما در طرح سوال و روش تدریس بود. ما اصلاً نمی‌دانستیم بعضی مباحث مثل حل مسئله فصل یک را با چه روشی به بچه ها تفهیم کنیم و اینکه با توجه به تغییرات جدید، شیوه طرح سوال ما چگونه باشد.
اطلاع رسان کد4:
* شما چند سال سابقهی تدریس درس ریاضی دورهی راهنمایی دارید؟24 سال
*تغییر براي شما چه معنايي دارد و شما چه برداشتي از آن داريد؟ به طور کلی با تغییر در زندگی موافقم. تغییر است که باعث می شود انسان رشد کند و خودش را بالا بکشد.
*تغییرات را چگونه می‌بینید و چه معلمی توانايي دارد كه مسئوليت اجرای تغییرات را بپذيرد؟ به نظر من تغییرات اساسی نبود. تغییر با توجه به کتاب درسی حاضر اصلاً تغییر نبوده است. تغییر زمانی تغییر به حساب می آید که ما اول امکاناتش را فراهم کنیم. ما امکانات اجرای این تغییر را فراهم نکرده ایم. دانش‌آموزان آماده نیستند، معلم ها آماده نیستند و ما آمدیم ناگهان سیستم را تغییر دادیم.
اگر در ارتباط با این تغییر، مدرسان زبده و با تجربه ای داشتیم که شناخت و اشراف کاملی از مفاهیم کتاب درسی داشته‌اند، می توانست تأثیر به سزایی در توجیه و تفهیم بهتر مباحث کتاب داشته باشد. به عنوان مثال، ما معلمانی داریم که دارای مدرک فوق دیپلم هستند و به نظر من مطالب کتاب درسی در سطحی است که معلمی که در این پایه تدریس می کند حداقل باید لیسانس را داشته باشد.
*لطفا درباره آخرين باري كه با مشکلی در اجرای تغییر مواجه شدید، برايم بگوييد؟ ممکن است در مورد آن شرایط توضیح دهید؟ وقتی کتاب درسی عوض شد ما نمی‌دانستیم از چه راهی شروع کنیم و با بچه ها کار کنیم. کتابی را دادند که سرفصل‌هایش خیلی زیاد بود و ما نمی‌دانستیم مطالب را چطور به بچه‌ها تفهیم کنیم. متاسفانه با زیاد شدن سرفصل های کتاب درسی ساعت کاری ما را کم کردند. ما نتوانستیم مرور مختصری از کتاب درسی داشته باشیم. ما نتوانستیم خیلی از مطالب را به بچه ها تفهیم کنیم مثل شروع مبحث توان که در مورد نسبت های فامیلی بود.بچه ها واقعا در یادگیری این قسمت دچار سردرگمی شده بودند.
مطالب در سطحی بود که خانواده‌ها توانایی این را نداشتند که در منزل با بچه ها کار کنند. کتاب درسی بدون هیچ مقدمه ای درس را شروع می کرد و اگر کسی دبیر تخصصی این رشته نبود، نمی‌توانست چیزی سر در بیاورد که با بچه ها کار کند. به نظر من کسی که کتاب درسی را نوشته اصلاً معلمی نکرده است و دبیر نبوده است و تدریس در مقطع ابتدایی و راهنمایی نداشته است.
*با توجه به اینکه شما سابقه تدریس کتاب درسی فعلی و قبلی ریاضی را دارید. کتاب‌های درسی جدید چه تفاوتی با کتاب‌های درسی قدیم کرده اند و چه مباحثی به آن ها افزوده شده است؟ کتاب درسی قبلی واقعاً کتاب بود ولی کتاب درسی جدید بیشتر شبیه جزوه است تا کتاب. کتاب درسی جدید بدون هیچ مقدمه ای درس را شروع می کند.مطالب و درس اصلاً توضیح داده نشده است. کتاب درسی جدید می‌خواهد دانش‌آموزان را وادار به فعالیت کند اما ما زمینه انجام فعالیت را نداریم. ما امکانات انجام فعالیت های کتاب درسی را نداریم. مدرسه ما که در یک کلاس 35 دانش آموز نشسته‌اند چطور می‌توانیم فعالیت‌ها را به طور کامل انجام دهیم. اگر کلاس من 15 دانش آموز داشته باشد و من امکانات در اختیار داشته باشم می توانم فعالیت ها را انجام دهم. بیشترین مشکل من کمبود زمان بود. اگر زمان تدریس بیشتر بود شاید بهتر می توانستم عمل کنم. متاسفانه کلاس‌های ضمن خدمت آن کلاسی نبود که استادی بالاتر از خودمان باشد که بتواند ما را به درستی راهنمایی کند و توجیه کند که چطور تدریس کنیم. بنابراین برخی مباحث که به طور کامل توجیه نشده بودیم و مجبور بودیم خیلی گذرا از کنار آن عبور کرده و خیلی اساسی تدریس نکنیم. مثلا در قسمت توان شروع درس با انجام یک فعالیت در مورد نسبت های فامیلی پسری به نام امید است که از پدر و مادر شروع و به رابطه هایی مثل نوه، نتیجه، نبیره و…اشاره می کند. این فعالیت خیلی وقت گیر و برای دانش آموز گیج کننده است و وقت گذاشتن روی آن ما را از هدف اصلی که آموزش توان است دور می کند. بنابراین ما مجبوریم خیلی گذرا به آن اشاره کرده و از آن عبور کنیم.
کتاب درسی استفاده از ماشین حساب را تاکید می کرد ولی من آن را ممنوع کردم، چون به نظر من استفاده از آن بی مورد بود و از ما می خواست که دوقسمت سوال طرح کنیم، یکی با ماشین حساب و دیگری بدون استفاده از ماشین حساب. چون ممکن است همه دانش آموزان امکانات تهیه ماشین حساب را نداشته باشند و همۀ خانواده ها توان مالی ندارند که ماشین حساب تهیه کنند. به نظر من دانش‌آموزان ما باید از مهد کودک و پیش دبستان برای کار گروهی آماده شوند در حالی که دانش آموزان ما اینطور تربیت نشده اند، ناگهان کتاب درسی جدید با رویکرد کار گروهی و فعالیت گروهی نوشته شده که دانش آموزان ما اصلا در این زمینه موفق نیستند. به ما فقط اعلام کردند که کتاب درسی عوض شده بدون اینکه برای ما کارگاه‌هایی بگذارند و همه ی دبیران با هم بنشینیم و در کلاس های کارگاهی زیر نظر یک استاد مجرب مباحث کتاب و روش تدریس و حل مسائل را بررسی کنیم.
*آیا از تغییرات ایجاد شده در کتاب درسی ریاضی پایه هفتم راضی هستید؟ خیر
*با توجه به تجربيات خودتان چه عواملي مي‌توانند علت موضع‌گیری شما باشند؟ زیرا، به ما فقط اعلام کردند که کتاب درسی عوض شده بدون اینکه برای ما کارگاه‌هایی بگذارند و همۀ دبیران با هم بنشینیم و در کلاس های کارگاهی زیر نظر یک استاد مجرب مباحث کتاب و روش تدریس و حل مسائل را بررسی کنیم.
*آخرين باري كه احساس کردید تغییرات شما را سردرگم کرده، چه وقت و به چه دليلي بوده است؟در واقع در ابتدا که ما با کتاب درسی جدید مواجه شدیم، نمی دانستیم از چه راهی شروع کنیم با بچه ها کار کنیم. مثلا مبحثی مثل جذر تقریبی واقعا در روش تدریس دچار مشکل بودم و مجبور شدم خیلی گذرا از آن عبور کنم.

اطلاع رسان کد5:
* شما چند سال سابقهی تدریس درس ریاضی دورهی راهنمایی دارید؟13سال
*تغییر براي شما چه معنايي دارد و شما چه برداشتي از آن داريد؟ به نظر من تغییر است که باعث می شود تو پویا شوی و اگر تغییر نباشد، نمی توانی پیشرفت کنی و خودت را اصلاح کنی.

*تغییرات را چگونه می‌بینید و چه معلمی توانايي دارد كه مسئوليت اجرای تغییرات را بپذيرد؟ تغییرات کتاب درسی ریاضی هفتم در شرایطی اجرا می شود که معلم‌های ما را آماده نکردند، نه هیچ آموزشی به معلمان دادند و نه هیچ ابزاری در اختیار آن ها قرار داده اند. ولی اگر یک مقدار آموزششان بیشتر شود و معلمان بدانند که برای چه کتاب درسی دارد تغییر می کند، فکر می کنم خیلی بهتر می توانند خود را با تغییرات نظام آموزشی هماهنگ کنند. فعلا ما نه چیزی به ما یادداده اند و نه حتی گفتند برای چه دارند کتاب درسی را تغییر می دهیند و از ما انتظاردارند تغییر را به بهترین نحو اجرا کنیم. با این وجود من احساس می کنم ما معلم‌ها ، خیلی خوب برخورد کردیم و خوب کنار آمده ایم. در واقع ما با استفاده از ابزار و درگیر کردن حس‌های مختلف دانش‌آموزان واستفاده از روش های تدریس نوین سعی در جذاب کردن مطالب کتاب درسی برای دانش آموزان داشتیم.
*لطفا درباره آخرين باري كه با مشکلی در اجرای تغییر مواجه شدید، برايم بگوييد؟ ممکن است در مورد آن شرایط توضیح دهید؟ خیلی دیر با کتاب درسی آشنا شدیم. مولف ها برا ی کتاب درسی راهنمای معلم ننوشتند. با توجه به اینکه من خودم مدرس بودم، پاسخ خیلی از سوالات خودم را نگرفتم. در قسمت بحث آموزش خیلی ضعیف بودند. مولفین خودشان با هم کشمکش داشتند. اولین چیز این بود، آن‌هایی که رفتند کتاب درسی را بنویسند خیلی روی آن وقت نگذاشتند. باید مطالعات بیشتری می کردند، معلم‌های ما ،امکانات مدرسه‌های ما را می شناختند. معلم های ما اصلا آماده نشده بودند تا چند وقت قبلش اصلا نمی‌دانستند که چه باید درس بدهند. کتاب درسی که نوشته شده بود آنچنان که باید اعتباربخشی نشد، و از بقیه نظرخواهی باید می شد که نشد. حتی ما که در پایگاه ریاضی کشور بودیم و نظر دادیم، نظر ما را اعمال نکردند. در واقع از آن هایی که متخصص بودند وسال ها در کلاس درس معلمی کرده بودند، نظر نخواستند. کتاب درسی اصلا به طور آزمایشی اجرا نشده بود. کتاب درسی مستقیماً رفت سر کلاس. ساعت آموزش ضمن خدمت خیلی کم بود. حتی در تدریس کشوری، مدرسینی که به کشور ارسال شدند بدون هیچ پیش زمینه ای بود. خودم هم جزو آن گروه بودم. ما اصلاً کتاب درسی را ندیده بودیم. دوره آموزشی ما هم در مدت زمان کم سه روزه بود. تازه در یک دوره سه روزه از صبح تا غروب با کتاب درسی آشنا شدیم و فرصت تجزیه و تحلیل و اینکه سوالات خود را بپرسیم نداشتیم. خود مولفین در ضمن خدمت مدرسین حضور نداشتند و فقط ریس گروه می آمد و آن جا توضیح می داد. بقیه مولفین نیامدند. مثلا یک مساله ای که آوردند؛ توجیه نمی کردند که چرا آوردند و هدفشان چه بود.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره کتاب درسی، کتاب های درسی، روان شناسی Next Entries دانلود پایان نامه درباره کتاب درسی، هدف گذاری