دانلود پایان نامه درباره قراردادهای نفتی، برنامه پنجم توسعه، قراردادهای نفتی ایران، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

ر ایران بین 12 تا 14 درصد میباشد . یعنی اتلاف انرژی در کشور ما خیلی زیاد است. انرژی بسیار زیادی از یک تن نفت هدر میرود. فرض کنیم یک تن نفت داریم . چنانچه 1000 دلار از تولید ناخالص داخلی کشور خرج نماییم در ازاء آن از آن یک تن نفت چه مقدار انرژی تولید میکنیم؟ این شاخص در کشور های پیشرفته 5 تا 6 درصد است . همانطور که گفتیم این شاخص در کشور ما 12 تا 14 درصد یعنی دو برابر کشورهای پیشرفته میباشد.
2- حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولید کننده نفت خام در اوپک که مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ایجاد ظرفیت تولید با سایر رقبای این جایگاه میباشد.
3- دستیابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترک
4- دستیابی به جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفیت پالایشی به منظور ایجاد بالاترین ارزش افزوده از منابع هیدرو کربوی کشور
5- دستیابی به جایگاه اول منطقه از لحاظ ارزش تولید مواد و کالاهای پترو شیمیایی به منظور ایجاد بالاترین ارزش افزوده از منابع هیدرو کربوی کشور
6- نیل به جایگاه اول فناوری نفت وگاز در منطقه.
ب- سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت وگاز
1- برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی ، امنیتی و سیاسی اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت وگاز و شناخت منابع کشور
2- افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت ، متناسب با ذخایر موجود
3- افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تامین مصرف داخلی و حد اکثر جایگزینی با فراورده های نفتی
4- گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای و تربیت نیروی انسانی متخصص و تلاش برای ایجاد مر کز جذب و صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی انرژی در سطح بین المللی و ارتقای فناوری در زمینه منابع وصنایع نفت ، گاز و پتروشیمی
5- تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی در امر نفت وگاز در بخش های مجاز قانونی
6- بهره برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش ، فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی وجهانی
7- بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی
8- جایگزینی صادرات فراورده های نفت ، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی
ج- توسعه صنعت نفت
توسعه نظامهای حقوقی حاکم بر هر صنعتی منجمله صنعت نفت، از عوامل مهم توسعه آن صنعت می باشد. البته در کنار این توسعه، جنبه های فنی، اقتصادی و مدیریتی آن صنعت نیز باید توسعه پیدا نماید. صنعت نفت در کشور ما به دلیل وجود منابع عظیم نفتی، اهمیت فراوانی دارد که باید به مسایل حقوقی آن نیز به میزان اهمیت آن صنعت پرداخته شود. استفاده از تواناییهای شرکتهای نفتی بین المللی و پیمانکاران برای کشورهایی که توان فنی، مالی و مدیریتی لازم جهت اجرای عملیات بالادستی 20خود را ندارند امری رایج می باشد که این امر از طریق انعقاد قراردادهای بالادستی محقق می گردد که این قراردادها شامل اکتشاف، ارزیابی، توسعه، بهره برداری، افزایش و بهبود تولید می باشند.21
بند دوم- نسل چهارم قراردادهای نفتی
الف- قراردادهای نفتی ایران22
ویژگیهای مدل جدید قراردادهای نفتی ایران عبارتند از:
1- تشویق شرکت های بین المللی نفت برای انجام کار در میادین قدیمی، میادین مشترک و میادین واقع در مناطق پر مخاطره و پر هزینه
2- یکپارچه سازی زنجیره عرضه در فرآیند قرارداد همراه با انجام طرحهای نگهداشت23
3- عدم انتقال مالکیت مخزن
4- انتقال دانش فنی
5- شفافیت مالی
6- مشارکت 51 درصدی نیروهای داخلی در اجرای هر مرحله از پروژه 24
همچنین مشارکت فعال شرکت های داخلی زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران و امکان مشارکت شرکت های داخلی خصوصی توانمند در فضایی رقابتی از دیگر ویژگی های قراردادهای نفتی ایران می باشد.25
چنانچه شرکت ملی نفت ایران و شرکت های داخلی خصوصی توانمند در قراردادهای نفتی ایران26 مشارکت فعال نمایند مزایایی از قبیل کاهش هزینه های عملیاتی، یکپارچه سازی زنجیره عرضه در فرایند قرارداد، عدم انتقال مالکیت مخزن، تسهیل انتقال مهارتهای فنی و مدیریتی و بهبود توانمندی نیروهای داخلی در کوتاه ترین زمان ممکن در راستای فراهم نمودن زمینه فعالیت آنان با شرکت های نفتی بین المللی در طرحهای درون مرزی و برون مرزی نفت و گاز را در بر دارد.
2- ویژگیهای فاز اکتشاف در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران عبارتند از
1- دوره اکتشاف، در راستای حصول به موفقیت، حد اکثر تا سه مرحله قابل تمدید است.
2- کلیه هزینه ها و ریسک فعالیتها بر عهده شرکت نفتی بین المللی27 است.
3- الزام حد اقل تعهد کاری و حد اقل تعهد مالی در قرارداد
4- تهیه طرح اکتشاف28 توسط شرکت نفتی بین المللی29 و با همفکری و همکاری نیروهای متخصص داخلی
5- بررسی و تصمیم سازی در انجام فعالیت ها توسط اکتشاف مشترک 30 وکمیته اکتشاف مشترک 31 که متشکل از اعضای برابر از طرفین قرارداد است.
6- عدم جبران خدمات کمپانی بین المللی نفتی در صورت عدم موفقیت در اکتشاف و اثبات تجاری بودن میدان، ولیکن اولویت یافتن پیمانکار اکتشافی در بلوک های اطراف منطقه مورد بررسی در آینده
عواملی که بر حق الزحمه پیمانکار درشرکت بین المللی نفتی موثر می باشند، شامل نوع فعالیت ( اکتشاف، توسعه و تولید)، نوع میدان( نفت یا گاز)، ماهیت سرزمینی میدان( اشتراک با همسایگان)، منطقه اجرا (خشکی، دریا، مناطق پر ریسک و…) و ریسک فعالیت می باشند.
3- ویژگیهای فاز توسعه در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران32
فاز توسعه حد اقل دارای دو مرحله کاریست که قابل افزایش نیز می باشد
1- مرحله اول ظرفیت سازی تا حصول به تولید اولیه33

2- مرحله دوم ظرفیت سازی تا حصول به تولید برنامه ریزی شده در قرارداد34

3-مرحله سوم پیاده سازی برنامه های نگهداشت35و حد اکثر ضریب برداشت36
1- کلیه هزینه ها و ریسک فعالیت ها در این فاز تا تحویل طرح به 37 برعهده 38 است.
تهیه طرح توسعه39 توسط شرکت بین المللی نفتی و با همکاری و همفکری نیروهای متخصص داخلی
2- بررسی و تصمیم سازی در انجام فعالیت ها توسط کمیته توسعه مشترک40 که متشکل از اعضای برابر از طرفین قرارداد است.
.

4- ویژگیهای هزینه ای مدل قراردادهای نفتی ایران41
– کلیه هزینه های سرمایه ای42 ( مستقیم و غیر مستقیم) و عملیاتی زنجیره عرضه (اکتشاف، توسعه و تولید)
1- هزینه های سرمایه ای مستقیم
2- هزینه های سرمایه ای غیر مستقیم
3- هزینه های عملیاتی
نفت هزینه43 مجموع پرداختی به شرکت بین المللی نفتی (بصورت نقد یا کالایی) در کلیه مراحل زنجیره عرضه برای جبران هزینه ها ( بانضمام هزینه های بانکی) و خدمات ارائه شده
چگونگی جبران هزینه و خدمات در شرکت بین المللی نفتی در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران 44:
1- هزینه های بانک
2-حق الزحمه45
3- پاداش صرفه جویی در هزینه ها46
ب- از قانون برنامه پنجم توسعه
ماده 117، 125، 126، 127، 128، 129و130 قانون برنامه پنجم توسعه به لحظ ارتباط مستقیم با موضوع پایان نامه مختصرا تبیین میگردند.
1- ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه
1- اجازه صدور پروانه اکتشاف ، توسعه و تولید برای بهره برداری از حد اکثر ظرفیت ها ( حداقل ظرفیت تولید سال 89 و حداکثر اضافه تولید روزانه 1 میلیون بشکه نفت خام و 250 میلیون متر مکعب گاز طبیعی)
2- تصویب توجیه فنی طرح ها در شورای اقتصاد ودرج در قوانین بودجه سنواتی و مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی رئیس جمهوری. مثلا میدان نفتی یادآوران پس از مصوبه شورای اقتصاد در حالیکه پیش از آن چینی ها فعالیت داشتند به فعالان نفتی داخلی سپرده شد.
3- کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج کشور بدون تضمین دولت
4- قراردادهای بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط مندرج در بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه شایان ذکر است به موجب اصول مارالذکر تولید باید صیانتی باشد ، سرمایه گذار ریسک کامل اکتشاف را برعهده گیرد. بازپرداخت سود سرمایه گذار صرفا از عواید همان میدان پرداخت شود و تضمین دولتی نباید وجود داشته باشد.
5- تهیه سند راهبردی انرژی کشور بر مبنای سند چشم انداز و سیاست های کلی بخش نفت و گاز برای دوره 25 ساله ظرف 6 ماه با تصویب مجلس
6- تهیه برنامه اجرایی طرح جامع انرژی توسط وزارت خانه های نفت و نیرو ظرف 12 ماه. مثلا وزارتخانه های نفت و نیرو تحت عنوان وزارت انرژی ادغام گردند. البته نظر نگارنده اینست که منابع انرژی مدیریت گردند و مدیریت منابع واحد گردد نه اینکه ساختار وزارتخانه ها تلفیق گردند.
2- ماده 126 قانون برنامه پنجم توسعه
1- اجازه عقد قرارداد های بیع متقابل توام برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصه و پرداخت هزینه ها از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان. با توجه به این ماده ملاحظه میگردد برخلاف گذشته که قراردادهای بیع متقابل صرفا به مرحله اکتشاف معطوف بوده و پس از موفقیت در مرحله اکتشاف قرارداد توسعه منعقد میشد که باچنان وصفی شرکت سرمایه گذاری خارجی ریسک و نارضایتی بیشتری داشت. تغییرات ایجاد شده برای ایجاد انگیزه در طرف خارجی لحاظ گردیده است.
2- مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و یک بار قابل تمدید است.
3- در صورت عدم موفقیت اکتشاف ، طرف قرارداد حق مطالبه هیچ گونه وجهی را ندارد. بر اساس برخی ادعاها الگوی قرارداد بیع متقابل ایران، کم جاذبه ترین الگوی قراردادی را برای سرمایه گذار خارجی دارد زیرا بالاترین ریسک، کمترین سود و از طرفی بیشترین امتیازات برای طرف ایرانی در نظر گرفته میشود. البته در اینکه این شیوه قراردادی در جذب سرمایه و فن آوری در شرایط بعد از دفاع مقدس موثر بوده است تردیدی نیست.
3- ماده 127 قانون برنامه پنجم توسعه
1- اجازه تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس و فارس بصورت سرمایه گذاری و یا تسهیلات بصورت وجوه اداره شده ترجیحا با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی
2- اجازه تهاتر فرآورده های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری
3- ممنوعیت تهاتر نفت خام و میعانات گازی
4- تکلیف دولت به واگذاری سهام خود حد اکثر یک سال پس از راه اندازی دو پالایشگاه در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
4- ماده 128 قانون برنامه پنجم توسعه
1- اجازه اعطای تسهیلات در قالب وجوه اداره شده از محل منابع داخلی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی برای سرمایه گذاری بخشهای خصوصی و تعاونی در طرح های تکمیل پالایشگاه های موجود با تصویب شورای اقتصاد
5- ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه
تکلیف وزارت نفت به:
1- ایجاد مدیریت اکتشاف ، توسعه و تولید در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت
2- صدور پروانه بهره برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی برای فعالیت های اکتشاف ، توسعه ، استخراج و تولید نفت و گاز برای شرکت های تابعه و شرکت های صاحب صلاحیت با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی و نظارت بر آنها
3- ایجاد و را ه اندازی سامانه یکپارچه کنترل و اندازه گیری میزان تولید ، فرآورش ، انتقال ، پالایش ، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فر آورده های نفتی حد اکثر ظرف دو سال
4- اختصاص معادل یک درصد از اعتبارات طرح های توسعه ای سالانه شرکت های تابعه در طول برنامه به افزایش و ارتقاء توان علمی ، فناوری و نوآوری
ماده 130 قانون برنامه پنجم توسعه
تهیه برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن توسط وزارت نفت بمنظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان یک درصد
گفتار پنجم– لیسانسهای نفتی نروژ
بند اول– تاریخچه لیسانس های نفتی نروژ
در اواخر دهه 1950 تصور عده ای این بود که در فلات قاره نروژ ثروت گسترده ای اعم از نفت و گاز نهفته میباشد. اگر چه اکتشاف گاز در سال 1959 در گرونینجن واقع در هلند منجر به بروز خوش بینی درخصوص وجود منابع بالقوه و بکر پیرامون دریای شمال گردید. در اکتبر 1962کمپانی فیلیپس پترولیوم طی ارسال درخواست نامه ای به مقامات نروژ درخواست دریافت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره نفت و گاز، منابع نفتی، نفت وگاز، قراردادهای نفتی Next Entries دانلود پایان نامه درباره نفت وگاز، نفت و گاز، تولید نفت، ظرفیت جذب