دانلود پایان نامه درباره سوگیری، تحلیل اطلاعات، روش تحقیق، سازهای موسیقی

دانلود پایان نامه ارشد

جهت در این نوشتار تحقیق کتاب‌خانه‌ای به‌عنوان یکی از اقسام تحقیق اسنادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در بسیاری از تحقیقات، به‌همان اندازه كه به تهیه داده‌های كاملاً جدید توجه می‌شود، به گردآوری و تحلیل اطلاعات از كارهای دیگران نیز ابراز علاقه می‌شود. «یكی از انواع فرعی پژوهش اسنادی عبارت است از تحلیل مجدد مجموعه‌ای از داده‌ها و نتایج تحقیقات گزارش‌شده، توسط نویسندگان دیگر. حكومت‌ها و سازمان‌های دیگر، به‌طور منظم آمار رسمی درباره انبوهی از پدیده‌های اجتماعی منتشر می‌كنند؛ جمعیّت، جرم و جنایت، ازدواج و طلاق، خودكشی، میزان بی‌كاری و … از مراحل اولیّه پیدایش جامعه‌شناسی این آمارها، به‌عنوان پایه‌های پژوهش جامعه‌شناسی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. پژوهشگران می‌توانند داده‌های برگرفته از این‌گونه آمارها را مورد استفاده قرار داده و یا دوباره تحلیل كنند و آن اطلاعات را برای كمك به‌حل مسأله پژوهشی معین به‌كار برند .

12-1-3- معایب پژوهش اسنادی
پژوهش اسنادی با مشكلاتی از این قبیل نیز روبرو است:
الف.حوادث تاریخی زنده نیستند؛ لذا درك و فهم مستقیم آن‌ها ممكن نیست، پس همواره با واسطه مطالعه و ارزیابی می‌شوند، لذا ممكن است دچار سوگیری و قضاوت ارزشی محقق قرار گیرند؛
ب. گذشته قابل تكرار نیست؛ لذا محقق، خواه ناخواه با معیارهای جامعه زمان خود با گذشته مواجه می‌شود، پس باید ضریب انحراف خاص را در پژوهش خویش بپذیرد؛
ج. پژوهش اسنادی هرگز به‌طور كامل در اسناد و مدارك جای نمی‌گیرد؛ لذا محقق از روش‌های استنتاجی، جهت تكمیل خلأها استفاده می‌كند كه طبیعتاً عنصری تازه بر واقعیت تاریخی می‌افزاید.

2 – 3 – شیوه جمع آوری داده ها
روش تحقیق در این پژوهش با توجه به شکل وقصد آن توصیفی، تاریخی، کیفی است..همچنین ابزار گرداوری اطلاعات ازطریق مطالعات کتابخانه ای ، جمع آوری فیلم ها و عکس های مراسم ها،مصاحبه.
لازم به ذکر است در پژوهش تعزيه ونقش آن در تبليغ و ارتباطات ديني مردم ايران، روش كار مبتني بر روش كيفي به نگارش در آمده است و پژوهش بر مبناي مطالعات موردي و گذشته‌نگر مورد پيگيري قرار مي‌گيرد.
در اين پژوهش از روش هاي تركيبي گردآوري اطلاعات همانند مصاحبه، مشاهده، فرهنگ شفاهي در مصاحبه و فرهنگ تصويري استفاده شده است تا تعزيه به عنوان هنري كه در ميان هجوم تبليغات و دستاوردهاي جديد رسانه هاي ديداري و شنيداري در حال فراموشي است، با بررسي و كنكاش در زمينه ارتباط اين هنر با تبليغ و ارتباطات فرهنگي و اسلامي جايگاه خود را بازيابد.
3-3- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه وتحلیل اطلاعات در این پژوهش روش کیفی بکار گرفته می شود؛ چارچوب و روش كار در تحقيق حاضر بر اساس ماهيت تحقيق و نزديكي با موضوع آن و اهداف تحقيق گردآوري شده است. در ارتباط با پيگيري پژوهش براي واكاوي دو جنبه هنري و ارتباطي نيازمند تمركز بر مشاهده آثار سينمايي، تئاتر، مصاحبه در اغلب جوامع روستايي و مراكز قديمي شهرهاي ايران است.
دراین تحقیق، پژوهشگر با عناصر اصلي شامل فيلم، عكس، اسناد مكتوب، با مشاهده و توصيف به گردآوري داده هاي خود مي‌ پردازد و بر مبناي مطالعاتي از قبيل كتاب‌شناسي تعزيه از دوره صفويه تا عصر حاضر و گردآوري داده‌ها بر اساس بازيگري، وضعيت اجراي نمايش، موسيقي تعزيه و سازهاي موجود نقش آن را در تبليغات و ارتباطات فرهنگي و ديني نشان دهد.
در ادامه آنچه كه در اين پژوهش قابل رديابي و مطالعه است؛ تلاش شده است بر اساس مصاحبه با تعزيه‌شناس برجسته كشور و فرهنگ شفاهي ابعاد مختلف هنر تعزيه از زواياي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.
در مراحل بعدي تحقيق، پژوهشگر با واكاوي داده هاي قبلي، تعزيه در تبليغ و ارتباطات ديني را مورد بررسي قرار داده است و بر مبناي مشاهده داده هاي اصلي شامل فيلم، عكس و بررسي آثار هنرمندان مطرح ايران در سينما و تئاتر سعي نموده است تا چگونگي ارتباط هنر ماندگار تعزيه با ارتباطات ديني و فرهنگي اين مرزوبوم مورد بررسي قرار گيرد.

4-3- تعاریف عملیاتی
در اين قسمت به تعريف واژه هاي تعزيه، تبليغ و ارتباط ديني،تحليل كيفي و روش اسنادي مي پردازيم:
1- 4 – 3 – تعزیه
تعزیه از نظر لغت به معنی اظهار همدردی، سوگواری و تسلیت است ولی به عنوان شکلی از نمایش ریشه در اجتماعات و مراسم یاد کرد شهادت امام حسین (ع) در ایام محرم دارد و در طول تکامل خود بازنمایی محاصره و کشتار صحرای کربلا محور اصلی آن بوده و هیچ گاه ماهیت مذهبی اش را از دست نداده است.
2- 4 – 3 – تبلیغ و ارتباط دینی
تبليغ در لغت از ريشة (بلغ) بمعني رسيدن و تبليغ از باب تفعيل به معني رساندن چيزي است. اما در اصطلاح: تبليغ، رساندن مجموعه اطلاعاتي به مخاطب به منظور اقناع و برانگيختن احساسات او به سود يا بر ضد يك موضوع است.
تبليغ واژة عربي است كه معادل واژة «Propaganda» انگليسي قرار دارد و هم چنين در عربي معادل‌هاي ديگري هم دارد از قبيل اعلام، دعايه، دعوت، اعلان و… و در زبان فارسي برخي واژة آوازه‌گري را در مورد آن بکار برده اند. واژه تبلیغ هر چند در لغت، مفهوم گسترده‏ای دارد ولی مراد از آن در این‌جا رسانیدن شرع و دین خدا به مردم است که در آیات متعدّد از وظایف اصلی پیامبران شمرده شده است.مفهوم اصطلاحی تبلیغ، نخست در حیطه امور دینی به کار می‌رفت و بعدها به حوزه‌های دیگر، تعمیم یافت؛ گر چه در حوزه‌هایی غیر از حوزه دین، غالباً از صورت جمع آن (تبلیغات) استفاده می‌شود. ارائه تعریفی مورد وفاق از تبلیغ کار دشواری است و آنچه در معرِف این مقاله ذکر شده، برآیند مشترکات انبوهی از تعاریف موجود است.
3 – 4 – 3 – تحلیل کیفی
تحليل كيفي شامل يك فرايند طراحي شده براي متمركز كردن داده هاي خام به سمت موضوعات و طبقه بندي هايي براساس استنباط و تفسير معتبر مي باشد. هدف از انجام تحليل كيفي را مي توان در قالب تمامي ارتباطات ثبت شده تعريف كرد. (مثل گفته هاي ثبت شده از مصاحبه شوندگان، بحثها و گفتگوها، اصول مربوط به مشاهدات، نوارهاي ويدئويي، اسناد و …) .
4 – 4 – 3 – روش اسنادی
استفاده از این نوع تحقیق زمانی صورت می گیرد که یایک تحقیق تاریخی در دست انجام باشد یا تحقیق مرتبط با پدیده های موجود بوده ولی محقق درصدد شناسایی تحقیقات قبلی در مورد آن موضوع بر آمده باشد و یا پژوهش نیاز به اسناد و مدارک را ایجاب کند.

5-3- قابلیت اعتماد
اعتبار ، پايايي و عينيت ، ملاك هايي هستند كه براي ارزيابي كيفيت تحقيق در پارادايم تحقيق متعارف اثبات گرايان استفاده مي شود. همانند يك روش تفسيري، تحليل محتواي كيفي ، از سنت اثبات گرايانه در فرضيه هاي اصلي ، اهداف تحقيق و فرآيندهاي استدلالي متفاوت مي باشد. بنابراين باعث ايجاد ملاك متعارف نامناسب براي قضاوت نتايج تحقيق مي گردد. براي سازماندهي اين فضا، لينكلن و گوبا ( 1985 ) ، چهار معيار براي ارزيابي كار تحقيقي تفسيري ايجاد كردند : اعتبار پذيري ، انتقال پذيري ، قابليت اطمينان و تائید پذيري اعتباراشاره دارد به ” ارائه مناسب ساختارهاي دنياي اجتماعي تحت مطالعه” لينكلن و گوبا (1985)، يكسري فعاليت هايي كه به بهبود بخشيدن اعتبار در نتايج تحقيق كمك مي كند، را ارائه مي كنند: تماس طولاني با محيط پرورش ، مشاهده ي مستمر، بررسي از زواياي مختلف، تحليل موارد منفي، بررسي كردن تفاسير در مقابل داده هاي خام ، تبادل نظر با همتايان و كنترل از سوي اعضا. براي ارتقاي اعتبار تحليل محتواي كيفي محققان نه تنها نياز به طراحي استراتژي هاي جمع آوري داده ها ،كه قادر به درخواست كردن مناسب عرضه ها مي باشد دارند،بلكه همچنين نيازمند طراحي فرآيندهاي واضح (شفاف) براي رمزگذاري كردن و ترسيم نتايج از داده هاي خام مي باشند.
انتقال پذيري اشاره به سبط فرضيه ي كاري محقق وارد كه مي تواند در مفهوم ديگري بكار گرفته شود. فراهم آوردن يك شاخص انتقال پذيري وظيفه محقق نيست و تا اندازه اي او براي ايجاد مجموعه داده ها وتوضيحات، مسئول مي باشد كه به اندازه كافي ارزشمند مي باشد، بنابراين ديگر محققان قادر به قضاوت كردن در مورد انتقال پذيري يافته ها براي موقعيت ها و محيط هاي متفاوت مي باشند.
قابليت اطمينان اشاره به پيوستگي فرايند داخلي و روشي كه محقق براي تغيير شرايط در پديده به خود اختصاص مي دهد، دارد.
قابليت تائید، اشاره به گسترش مشخصه هاي داده ها دارد همانگونه كه توسط محقق ثابت نگه داشته شده است، مي تواند بوسيله كساني كه نتايج تحقيق را مي خوانند و باز بيني مي كنند، تائید شود.
تكنيك اصلي براي برقراري قابليت اطمينان و قابليت تائید از طريق رسيدگي فرآيند ها و يافته هاي محقق مي باشد. قابليت اطمينان بوسيله ي بررسي كردن ثبات فرايند هاي مطالعه و قابليت تائید توسط سنجيدن انسجام داخلي و دروني ماحصل تحقيق، يعني، داده ها، يافته ها، تفاسير و پيشنهاد ها صورت مي گيرد. عناصري كه مي تواند در اين رسيدگي ها مورد استفاده قرار گيرد شامل داده هاي خام، يادداشتهاي دامنه، نكته هاي تئوري، راهنماي رمز گذاري، نكات فرآيند و غيره مي باشد. فرآيند رسيدگي داراي 5 مرحله است: پيش ثبت كردن، تعيين توانايي رسيدگي، توافق رسمي، اعتماد پذيري( قابليت اطمينان و تائید ) و مذاكرات.
دراین پژوهش اطلاعات و داده ها بدون هرگونه سوگیری و جهت گیری متعصبانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته است برای انجام این تحقیق ، روش کیفی در نظر گرفته شده و زیر نظر اساتيد محترم راهنما و مشاور مراحل تحقیق به انجام رسید. روند پژوهش ، استفاده صحیح از روش تحقیق مورد استفاده و شیوه دستیابی به اطلاعات وهمچنین پیاده کردن یافته های تحقیق زیر نظر اساتید محترم راهنما و مشاور بدقت کنترل گردیده و صحت انجام کار و نتایج حاصله به تائید اساتید راهنما و مشاور رسیده است.

فصل چهارم:یافته های تحقیق
1 -4 – مقدمه
2 – 4 -تعزيه خوانان
3 – 4 – مکان تعزیه خوانی
4 -4 – حيوانها در تعزيه
5 – 4 – اسباب مجلس (اكسسوار) در تعزیه
6- 4 – تعزیه گردان
7 – 4 – موسیقی در تعزيه
8 – 4 – سازهای موسیقی تعزیه
9 – 4 – گزارش گروه کانونی
10 – 4 – تعزيه؛ عناصر و ويژگي ها
11 – 4 – تبليغ و چالش هاي موجود
12 – 4 – دريافت و كاربرد تعزيه در عناصر ارتباطي و فرهنگي جامعه
13-4 – خلاصه ای از مهمترین یافته های تحقیق

1-4 – مقدمه
تعزيه نمايش مذهبي شيعيان و ايرانيان است كه شهادت امام حسين در صحراي كربلا در روز عاشورا را به نمايش مي گذارد. نام ديگر تعزيه شبيه خواني يا شبيه گرداني مي باشد. ايرانيان شيعه در بوجود آمدن شكل اين نمايش و اجراي واقعه هاي كربلا و روايت مصائب امام حسين سنتهاي نمايشي آئيني را در نظر داشته اند. برخي از صاحبنظران بر اين باورند يكي از سنتهاي نمايشي زمينه ساز تعزيه، سوگ سياوش مي باشد كه مردم بخارا در اين نمايش شبيه سياوش را مي ساختند و در محملي گذاشته و روي دوش گرفته و گريه كنان و سينه زنان در گذرگاهها گردانده اند. برخي ديگر از پژوهشگران مصائب و رنج حضرت مسيح و شخصيت تاريخي و افسانه اي او را در شكل گيري آئين تعزيه مؤثر مي دانند. محقق در اين اثر تعزيه را در چهارچوب تبليغ و ارتباطات ديني و فرهنگي بررسي و مطالعه كرده و به نقش بازيگري، مکان نمايش، رخت و لباس، حيوانها، موسيقي و كارگرداني تعزيه پرداخته و تأثير اين هنر نمايشي، سنتي را در ارتباطات فرهنگي مردم ايران تعقيب مي نمايد.

2 – 4 -تعزيه خوانان
تعزیه خوانان را در تعزيه خواني براساس نقشی که بر عهده دارند، می توان به سه گروه عمده تقسيم کرد:
اولیاخوانان، اشقياخوانان و نسخه خوانان
در بازيگري تعزيه دو گروه عمده اولیاخوان و اشقیاخوان کسانی هستند که در اجرای نقشهای برجسته و مهم تعزیه شایستگی و مهارت بيشتري دارند. از این رو مدتها آن نقش برایشان تثبیت می شود و در تعزیه های مختلف کمتر تغییر نقش می دهند. اینان معمولاً با همان نقشهایی که غالباً بر عهده دارند، شهرت می يابند و شناخته می شوند.

1-2-4 اولیا خوانان
اوليا خوانان خود نيز

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره تحلیل محتوا، جامعه شناسی، تحقیق کیفی، ناخودآگاه Next Entries دانلود پایان نامه درباره ناصرالدین شاه، قهوه خانه ها، علی اکبر (ع)، مرگ آفرینی