دانلود پایان نامه درباره سلامت روان، روابط بین فردی، آموزش مهارت، رشته تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

از:
1- گشودگی: یعنی اشتیاق به خود گشودگی که در برگیرنده اطلاعات در مورد خود است می تواند موجب تسهیل و برقراری ارتباط میان فردی مؤثر شود شخص مورد نظر احساسات و تفکرات خود را به اطلاع دیگری یعنی دریافت کننده پیام برساند.
2- همدلی: یکی از دشوارترین جنبه های کیفی ارتباطات، توانایی به کارگیری همدلی در یک رابطۀ متقابل است.
3- حمایتگری: یک رابطه میان فردی مؤثر و قابل اتکا رابطه ای است که در یک فضای حمایتگرانه شکل گرفته باشد. در یک فضای حمایتگر ارتباطی، سکوت بستر مناسب برای ایجاد فضای مناسب و حمایتگر ارتباطی است که می توان از این سکوت به عنوان بهترین محل برای القای مفاهیم و پیامهای غیر کلامی استفاده کرد. ارائه حالات توأم با همدلی، نه توأم با بی تفاوتی به فضای مناسب برای ارتباطات حمایتگرانه کمک می کند.
4- مثبت گرایی: این عامل در یک ارتباط میان فردی حداقل از این جنبه اهمیت دارد که فردی که احساسات ناخوشایندی نسبت به خود دارد. بی تردید این احساس ناخوشایند را به دیگران منتقل می کند و برعکس ارتباطات میان فردی زمانی به درستی شکل می گیرد که احساس خوشایند خود را نسبت هب طرف مقابل به او منتقل کنیم و این احساس مثبت و خوشایند در مورد وضعیت عمومی حاکم بر ارتباطات، برای تعامل اثر بخش بین دو یا چند نفر بسیار حیاتی و مهم می باشد.
5-تساوی: اگر بخواهیم ارتباط مؤثری داشته باشیم باید فضای حاکم، فضایی مبتنی بر تساوی باشد، می باید تساوی در شخصیت مورد توجه باشد و یا اینکه به نقاط مشترک که به نوعی تساوی است تأکید بیشتری شود. این بدان معنی است که می باید در ارتباط میان فردی سیاست یا خط مشی خاصی وجود داشته باشد که از طریق آن به شناسایی ویزگی های فردی سیاست یا خط مشی خاص وجود داشته باشد که از طریق آن به شناسایی ویژگی های فردی طرفین ارتباط دست یافت (فتحی واجارگاه، 1381).
2- 15- موانع ارتباط بین فردی
بعضی از موانع ارتباطی عبارتنداز:
1- انتقاد: ارزیابی منفی از فرد دیگر و اعمال و نگرشهای او.
2- نام گذاری: خوارو خفیف کردن و یا دادن یک عنوان کلیشه ای به شخص دیگر
3- دستور دادن : دستور دادن عبارت است از نشان دادن راه حل به شكلي آمرانه و همراه با زور. هنگامي كه از زور استفاده مي شود، مردم اغلب مقاومت مي كنند و ممكن است سركشي به وجود آيد، يا ممكن است كساني كه همواره در معرض دستور هستند، بسيار سر به راه و رام شوند.
4- تهدید: تلاش برای کنترل اعمال و رفتار طرف مقابل از طرفین هشدار در مورد پیامدهای منفی آنچه برایش تدارک دیده اید.
5- اخلاقی ساختن: بیان اینکه فرد دیگر باید چه کاری را انجام دهد، موعضه کردن او
6- پرسشهای زیاد و مناسب : سوال های پاسخ – بسته که با کلمات کوتاه و مختصر به آنها پاسخ داده می شود.
7- داوری سطحی : داوری سطحی نوعی برچسب زدن است . برخی افراد به جای گوش دادن به طرف مقابل تلاش می کنند انگیزه های پنهان ، اسرار درون او و مانند آن را در یابند (اسدی ، 1387 ) .

2- 16- مهمترین انواع روابط بین فردی
مهمترین انواع روابط بین فردی شامل روابط خانوادگی، روابط همسالان، روابط عاشقانه هستند.
2-16- 1- روابط خانوادگی: روابط خانوادگی یکی از مهم ترین انواع روابط بین فردی است. محیط های خانوادگی به عنوان اولین محیط تربیتی فرد و عامل بسیار موثر بر رشد وی است. تاثیر خانواده از زمان بسته شدن سلول نطفه بر فرد آغاز و در تمام طول زندگی وی ادامه می یابد. هرگونه بی توجهی و سستی در تربیت کودک، عواقب ناگواری برای او بوجود می آورد. به عبارتی می توان گفت رفتار هر فرد، واکنشی به رفتار والدین و محیط تربیتی او است. تجارب تلخ دوره کودکی موجب بوجود آمدن مشکلات رفتاری از قبیل پرخاشگری، افسردگی، طلاق، بزهکاری و غیره می شود (وکیلیان و کرباسی، 1388) .
والدین نه تنها از طریق انتقال ژنتیک بلکه از طریق آشنایی کودک با زندگی جمعی و فرهنگ جامعه نقش موثری دارند. همچنین موقعیت اجتماعی خانواده، وضع اقتصادی آن، عقاید، آداب و رسوم، آرزوهای والدین، شیوه های فرزند پروری،  سن اولیا و فرزند چندم خانواده بودن افکار و روابط آتی کودک را تعیین می کند (احمدوند، 1386) .
میزان تاثیری که خواهران و برادران در رشد اجتماعی کودک دارند به عواملی از قبیل: جنس کودک، جنس خواهر و برادر، چندمین فرزند خانواده بودن، فاصله سنی کودک با خواهر و برادر و تعداد کودکان در خانواده بستگی دارد. کودکان خردسال بیشتر گرایش دارند از خواهر و برادر بزرگتر از خود تقلید کنند. پژوهش ها نشان داده پسرهایی که برادران بزرگتری دارند علایق مردانه بیشتری دارند تا دخترانی که خواهران بزرگتر دارند. همچنین دخترهایی که برادران بزرگتر دارند پرخاشگرتر و جاه طلب تر از دخترهایی هستند که خواهر بزرگتر دارند. کودکان به هنگام کنش متقابل با خواهر و برادر الگوی وفاداری، کمک کردن به دیگران، برقراری روابط موثر و مفید را در کنار اختلاف ها، تسلط جویی ها و رقابت ها می آموزند (شاملو، 1385) .
2-16- 2-  روابط همسالان :برخلاف روابط کودک با خانواده، رابطه با دوستان و همسالان، رابطه ای مبتنی بر تساوی و تفاهم است. برخی از جامعه شناسان و روانشناسان معتقدند تاثیر همسالان عمیق تر از تاثیر بزرگسالان در کودکی و به ویژه در نوجوانی است. زیرا فاصله سنی زیاد باعث ایجاد روابط تلقینی و تحمیلی می شود. اما چیزهایی که کودکان از همسالان یاد می گیرند از طریق تعامل و تفاهم است. کودک و نوجوان بسیاری از مهارت های اجتماعی و هنجارهای جامعه از جمله الگوی همکاری، دوستی، روابط متقابل، کسب رضایت و حل مسئله را از طریق سرمشق دهی و سرمشق گیری یاد می گیرد. همچنین ارتباط با همسالان موجب تغییر یا تحکیم نگرش های قبلی کودک و یا ایجاد رفتارهای جدید می شود (شفیع آبادی، 1389).
گروه همسالان با هر یک از اعضای خود شرط می کند که نسبت به گروه مخلص و پاک دامن باشند و از هر نوع سخن چینی و جاسوسی خودداری کنند، به گروه و ارزش های آن احترام بگذارند و در صورت لزوم به آن کمک کنند، کینه توز نباشند و به حکمرانی و سوء استفاده از گروه نپردازند. کودک مجبور است برای برقراری ارتباط با گروه مرتب رفتار خود را مورد ارزیابی قرار دهد و در برقراری رابطه رفتارهای موثر و مفید نشان دهد و از بروز رفتارهای ناخوشایندی که باعث طرد او از گروه می شود جلوگیری کند (سیف، کدیور، کرمی نوری و لطف آبادی، 1387(.
 2-16- 3- روابط عشقی:
تعاریف زیادی از عشق شده است به نظر می رسد تعدد تعریف عشق تا اندازه ای به این واقعیت برمی گردد که عشق یک حالت واحد و تک بعدی نیست بلکه پیچیده و چند بعدی است که افراد آن را در انواع روابط تجربه می کنند. ما واژه عشق را برای توصیف روابط متنوعی از قبیل، رابطه عشاق، زوج های مزدوج، والدین و فرزندان و دوستان نزدیک به کار می بریم (شولتس و شولتس، 1377).
با توجه به این پیچیدگی روانشناسان اجتماعی، رویکردهای گوناگونی برای طبقه بندی عشق ایجاد کرده اند. مثلا زیک روبین معتقد است دوست داشتن با تمجید، تحسین و محبت همراه است. اما عشق در بردارنده احساسات نیرومند وابستگی، صمیمیت و یک نگرانی عمیق برای بهورزی معشوق است. همچنین رابرت استرنبرگ مثلث عشقی را مطرح  می کند که دارای سه وجه صمیّمیت (نزدیکی) ،اشتیاق (هیجان) و تعهد (با هم بودن) است. او با ترکیب این سه وجه در مجموع شش نوع عشق را مطرح می کند و عشق کامل را عشقی می داند که ترکیبی از این سه وجه باشد (همان منبع) .

نظام های اجتماعی
مقطع زمانی 1

پارازیت مقطع زمانی 2

ارتباط مقطع زمانی n

شکل 2-2 مدل تبادلی ارتباط

2- 17- چکیده تحقیقات انجام شده در داخل کشور
در مطالعه ارزیابی سطح مهارت های روابط بین فردی در میان دانشجویان علوم پزشکی توسط براتی و همکاران ( 1391 ) ، اختلاف معنی داری در رابطه با متغیر هایی مثل : جنس ، رشته تحصیلی ، وضعیت تأهل ، میزان معدل و مقطع تحصیلی دانشجویان گزارش می شود . همچنین در این مطالعه دانشجویان دختر و دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره دکترای حرفه ای ، متأهل از سطح مهارت های ارتباطی بالاتر برخوردار بودند .
مصطفی نژاد و درتاج (1390) ، در پژوهش خود که به صورت آزمایشی برروی دانشجویان سال اول علوم بهزیستی دانشگاه کرمان انجام داده اند، نشان داده اند که آموزش مهارت های ارتباطی بر اختلال خواب و اضطراب وافسردگی دانشجویان تأثیر معنادار داشته است . به عبارتی آموزش مهارت های ارتباطی برسلامت روان دانشجویان اثر بخش بوده است .
یافته های به دست آمده از پژوهش اسماعیلی و همکاران ( 1389)، نشان داد که مداخله با روش ایمن سازی در مقابل استرس و آموزش گروهی روابط بین فردی و مهارت های اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی فرزندان پسر جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، موثر بوده است .
نتايج حاصل از پژوهش شیر بیم، سودانی و شفیع آبادی (1387)، نشان داد كه آموزش مهارت هاي مديريت استرس باعث افزايش سلامت روان و كاهش نشانگان جسماني، اضطراب، اختلال در عملكرد اجتماعي و افسردگي مي شود .
رضا خانی، پاشا شریفی، دلاور و شفیع آبادی ( 1387 ) ، منابع استرس گزارش شده توسط دانشجويان را به ترتيب شامل، روابط خانوادگي و بین فردي، وضعيت شغلي، وضعيت شخصي، وضعيت تحصيلي و وضعيت محيطي می دانند. همچنین استرس گزارش شده توسط دانشجويان زن در همه ي موارد بيشتر ازدانشجويان مرد است. از طرفی با افزايش سن، استرس ناشي از روابط خانواد گي و بين فردي، وضعيت شخصي و وضعيت شغلي دانشجويان كاهش مي يا بد. همچنين، دانشجويان مجرد در مقايسه با دانشجويان متاهل در مورد روابط خانوادگي، روابط بین فردي و وضعيت شغلي، استرس بيشتري دارند .
بهرامی ( 1385 ) ، با بررسی مسائل و مشکلات روانی دانشجویان کشور نشان داد که عواملی چون تردید در تصیم گیری برای انتخاب شغل ، نگرانی در مورد احراز شغل در آینده ، اعتماد به کافی نبودن فرصت های شغلی برای همه در ارتباط با رشته تحصیلی ، علاقه نداشتن به رشته تحصیلی انتخاب شده ، دست و پا گیر تلقی نمودن مقررات و آیین نامه های آموزشی و احساس نیاز مالی برای سکونت و هزینه های تحصیلی با مواردی از مشکلات روانی همچون ترس های مرضی ، پرخاشگری ، اضطراب ، وسواس ، حساسیت بین فردی ، شکایات جسمانی ، روان پریشی ، افکار پارانویی و افسردگی ارتباط معنی دار نشان می دهند.
نتایج بررسی دادخواه، محمدی و مظفری (1385) ، درباره وضعیت سلامت روانی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، نشان داد که ترس از سخن گفتن در جمع ، اشکال در تمرکز حواس و فقدان اعتماد به نفس ، از عوامل اشتغال فکری دانشجویان است . همچنین دانشجویان مشکوک به اختلال روانی بودند و نیز از نظر اختلالات روانی بین دانشجویان دختر و پسر ، رابطه آماری معنادار مشاهده نشده است.
رضايي، بهشتی، حاج حسینی و سید اندی (1385) در يك تحقيق توصيفي- تحليلي مقطعي، به مقايسه ي سلامت روان دانشجويان سال اول و آخر رشته ي پرستاري پرداخت. نتايج پژوهش او نشان داده است كه دانشجويان سال آخر نسبت به دانشجويان سال اول، از سلامت روان كمتري برخوردار هستند و در خرده مقياس هاي سلامت رواني نيز دانشجويان سال آخر از نظر مشكلات جسماني، افسردگي و اضطراب و بي خوابي نسبت به دانشجويان سال اول از سلامت پاييني برخوردار بودند.
برزگر، طباطبائيان و هاشمي (1383 ) ، در مطالعه ای جهت بررسی تاثیر یک سال تحصیل در دانشگاه بر سلامت روان 411 نفر از دانشجویان ورودی جدید ،به وجود رابطه معناداری بین تحصیل در دانشگاه و سلامت روان دست

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره ارتباطات انسانی، فیزیولوژی، ارتباطات بین فردی، ارتباطات میان فردی Next Entries دانلود پایان نامه درباره سلامت روان، روابط بین فردی، سلامت روانی، متغیر مستقل