دانلود پایان نامه درباره زیست محیطی، محیط زیست، مدیریت زیست محیطی، سیستم مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد

نماید. این سیاست، خرید ملزومات و کالاهای اداری را نیز شامل می شود.
لذا سازمان ها در مذاکره با با تامین کنندگانشان (به منظور حفظ سهم بازارشان یا حتی گاه فقط برای بقا) باید به موضوعات محیطی توجه کنند (هوا73، 2001). مبحث خرید سبز از اوایل دهه 90 مورد توجه قرار گرفت (جانسون74، 2001).
برخی از دلایل روی آوردن شرکت ها به خرید سبز عبارتند از (هوانگ75،2001):
پاسخ به علاقه مصرف کنندگان به محصولات سازگار با محیط زیست
تمایز قائل شدن بین یک شرکت و محصولاتش و رقبا
صرفه جویی در هزینه ها
بسیاری از شرکت ها اصولی را برای سازگاری بیشتر با محیط زیست به عملیات روزمره خود اضافه کرده اند. برخی دیگر اصولی را برای تامین کنندگانش تهیه کرده اند. نظیر تویوتا و نوکیا. محتوای برخی از این اصول عبارتند از (هوانگ، 2001):
تهیه لیستی از مواد شیمیایی ای که نباید به کار برده شود.
تهیه لیستی از محصولات مورد قبول (مورد پذیرش)
همکاری نزدیک با تامین کنندگان برای افزایش عملکرد محیطی
در نظر گرفتن ویژگی های چندگانه محیطی هنگام تصمیم گیری در مورد خرید
2-10-1-1- سیستم مدیریت زیست محیطی تامین کنندگان
شرکت های BMW بین سال های 1996 تا 1999 سیستم مدیریت زیست محیطی خود را بر اساس استاندارد ایزو 14001 و سیستم مدیریت زیست محیطی تمرکز کرده است. در شروع پروژه 50 تامین کننده برتر (که دارای بیشترین حجم فروش قطعه به شرکت می باشند) به یک کارگاه عملی دعوت شده و سعی شده آنها را نسبت به بکارگیری سیستم مدیریت زیست محیطی متقاعد کنند. در سال 1999 تامین کنندگان آلمانی شرکت BMW با پر کردن پرسشنامه های سازمان صنایع اتومبیل کشور آلمان با سیستم مدیریت زیست محیطی آشنا شدند. هدف این پروژه بررسی اولیه فعالیت های تامین کنندگان جهت حفاظت از محیط زیست می باشد (سارکیس،2006).
علاوه بر شرکت BMW شرکت های دیگر چون پورشه با استفاده از پرسشنامه ای مشابه، تامین کنندگان خود را با مسائل زیست محیطی آشنا کردند. در سال 2001 شرکت فورد اعلام کرد که داشتن گواهینامه ایزو 14001 از ماه جولای 2003 برای تامین کنندگان ضروری می باشد. همچنین شرکت جنرال موتورز نیز اعلام کرد که در پایان 2002 کلیه تامین کنندگان می بایست سیستم مدیریت زیست محیطی را بر اساس استاندارد ایزو 14001 را در سازمان های خود اجرایی نمایند (سارکیس،2006).
معیارهای ارزیابی تامین گنندگان می بایست به آسانی قابل اندازه گیری باشند. معیارهای ارزیابی عملکرد زیست محیطی متنوعی، که در برخی از مقالات ذکر شده اند، عبارتند از (اسروف76، 2006):
اطلاع رسانی عمومی اطلاعات زیست محیطی شرکت
ارزیابی زیست محیطی تامین کنندگان سطح دوم
داشتن گواهینامه ایزو 14001
استفاده از سیستم لجستیک معکوس برای بازیافت محصولات و بسته بندی ها
بسته بندی مطابق با قوانین زیست محیطی (استفاده از مواد بازیافتی در بسته بندی ها و حداقل کردن ضایعات بسته بندی)
مدیریت و کنترل میزان تولید مواد خطرناک آلوده کننده هوا
عدم استفاده از موادی که منجر به سوراخ شدن لایه ازن می شوند.
استفاده از برچسب میزان مصرف انرژی
عدم استفاده از مواد شیمیایی مضر که در لیست آژانس حفاظت از محیط زیست آمده است
استفاده از بر چسب های زیست محیطی
حضور داوطلبانه در برنامه های آژانس حفاظت از محیط زیست
میزان ساعت آموزشی کارمندان در خصوص مسائل زیست محیطی
تعهد به ارزیابی دوره ای زیست محیطی
میزان منابع و انرژی مصرفی به ازای واحد محصول
میزان مواد آلی فرار مورد استفاده
وجود بازار مصرف ثانویه برای ضایعات جامد تولید شده
میزان انتشار مواد مضر و ضایعات هر واحد محصول
تعداد جرائم و هشدارهای دریافتی از آژانس حفاظت از محیط زیست
معیارهای ارزیابی تامین عملکرد کنندگان (راو، 2002):
انتشار عمومی اطلاعات زیست محیطی
مدیریت آلودگی ها و ضایعات سمی
مدیریت ضایعات جامد و مایع خطرناک
اخذ گواهینامه مدیریت زیست محیطی ایزو 14001
برنامه مدون لجستیک معکوس
معیارهای ارزیابی عملکرد زیست محیطی تامین کنندگان (لی77 و همکاران، 2009):
هزینه های چرخه عمر (هزینه دفع مواد زائد، نسبت مشتریان سبز به کل مشتریان، فعالیت های انجام شده در راستای مسئولیت اجتماعی)
کنترل مواد آلوده کننده محیط زیست (آلوده کننده های آب، هوا و آلوده کننده های جامد، میزان مصرف انرژی و میزان استفاده از مواد مضر طبیعت )
مدیریت زیست محیطی (اخذ گواهینامه ها و استانداردهای زیست محیطی، نظارت و بهبود مستمر فعالیت های زیست محیطی، برنامه ریزی اجرایی فعالیت های سبز، فرایند کنترل داخلی فعالیت های سبز )
محصولات سبز (بازیافت و بسته بندی سبز)
تلاش در راستای مدیریت سبز (استفاده از مواد با حداقل اثر مخرب بر طبیعت، توانایی تغییر فرایندها و محصولات به منظور کاهش اثرات مخرب آنها بر طبیعت)
2-10-2- طراحی و بسته بندی سبز
اهمیت طراحی سبز (محیطی) زمانی اهمیت پیدا کرد که بویوکزکان78 و سیفسی79 (2012) نشان دادند که 80 درصد تاثیرات زیست محیطی می تواند متأثر از زمان طراحی محصول باشد. طراحی سبز را می توان به دو دسته: طراحی مربوط به محصول و طراحی مربوط به بسته بندی منفک کرد (هانگتون80 و همکاران، 2013، ص.1092 ).
مین81 و گال82 (2001) در رابطه با طراحی سبز پیشنهاد می دهند که هزینه تمام شده برای شرکت ها می تواتد در ابتدای زنجیره تامین با توجه به استفاده از مواد قابل بازیافت و استفاده مجدد کاهش خواهد یافت. اگر چه وو83 و همکاران (2011) تاکید می کنند که تاثیرات زیست محیطی در سرتاسر چرخه عمر محصول رخ خواهد داد همچنین آنها ارزیابی چرخه عمر را یک شاخص مورد استفاده برای مدیریت زنجیره تامین سبز می دانند.
کاربرد طراحی سبز می تواند در برگیرنده این موضوع باشد که شرکت ها می توانند تضمین کنند که محصولاتشان شامل اجزای قابل بازیافت و استفاده مجدد خواهد بود (هانگتون و همکاران، 2013، ص.1092 ).
2-10-2-1- بسته بندی سبز
همانطور که بیان شد بسته بندی سبز را می توان زیر مجموعه ای از طراحی سبز دانست. ژو84 و همکاران (2005) در بخش مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز پیشنهاد داده اند که شرکت ها و تامین کنندگانشان بایستی در زمینه بسته بندی سبز برای محصولات، رویکردی فعالانه و مشترک داشته باشند. مطالعات دیگر مؤلفه هایی را برای بسته بندی سبز ارائه داده اند که ضامن موارد ذیل می باشند (هانگتون و همکاران، 2013، ص.1092 ):
بسته بندی قابل بازیافت و استفاده مجدد می باشد.
کاهش ضایعات از طریق کاهش مواد مورد استفاده در بسته بندی سبز
اجتناب از بکارگیری مواد سمی و مضر
در یک مطالعه ژانگ85 و ژاو86 (2012) بسته بندی سبز را با بسته بندی زیست محیطی و بسته بندی دوست دار طبیعت مترداف می دانند به عقیده آنها بسته بندی سبز می تواند از مواد طبیعی و گیاهی ساخته شود که مجدداً قابل استفاده و مستعد برای تجزیه و تفکیک باشد. همچنین در طول چرخه عمرش کمترین آسیب را برای محیط زیست، سلامتی انسان ها و چارپایان دارد. به طور خلاصه بسته بندی سبز یک بسته بندی مناسب می باشد که قابل استفاده مجدد، بازیافت یا تجزیه باشد و سبب هیچ گونه آلودگی در طول چرخه عمرش برای انسان و محیط زیست نباشد.
آنها اثرات منفی بسته بندی را بر روی محیط زیست به صورت زیر دسته بندی کرده اند:
1. مصرف منابع: بسته بندی محصولات شامل سطوح مختلفی می باشد. نوع بسته بندی که مستقیماً با محصول در ارتباط است معمولاً قابل دفع می باشد. به جهت سهولت در انتقال و انبارش، بسته بندی های اصلی معمولاً توسط بسته بندی دوم یا چندین بسته بندی دیگر پوشانده خواهد شد. که می توان به بسته بندی بطری های نوشیدنی و یا کنسروها اشاره کرد. یعنی حجم قابل توجهی از منابع صرف بسته بندی ها می شود.
2. آلودگی های ناشی از بسته بندی که خود به شامل سه نوع آلودگی می باشد:
آلودگی ضایعات جامد: از نقطه نظر آمارهای جهانی، ضایعات بسته بندی یکی از بخش های اصلی ضایعات جامد هستند. در حال حاضر در جهان سالیانه 10 میلیون تن ضایعات جامد تولید می شود، که سهم ضایعات بسته بندی حدود یک سوم (33 درصد) از کل ضایعات می باشد.
آلودگی گازی و مایعی: باقیمانده های شیمیایی غیر مجاز در بطری ها و بسته بندی ها که به سبب باران در کنار روستاها و کشتزارها جریان می یابد که منجر به آلودگی های وسیع آبی و خاکی خواهد شد. حتی این آلودگی به گیاهان در حال رشد سرایت خواهد کرد. که به این صورت زندگی کلیه موجودات محیط زیست را به خطر خواهد انداخت.
گسترش باکتری ها و آفت ها: در سیستم های لجستیک بین المللی، مواد بسته بندی طبیعی نه تنها حامل مقادیری از آفت ها بلکه حاوی انواع مختلف باکتری ها هم هستند، که جنگل های محلی و حتی ایمنی انسان ها و حیوانات را به مخاطره می اندازد.
2-10-3- تولید سبز
تولید مشتمل بر ورود مواد اولیه و تبدیل آنها به محصولات نهایی از طریق فعالیت های مونتاژ، ساخت و بسته بندی است. از موضوعات مهم در زنجیره تامین، مدیریت موجودی می باشد که لحاظ کردن هزینه های محیط زیست و هزینه های بالقوه اجتماعی در این زمینه ضروری می باشد. به عنوان مثال تکنیک تحویل به موقع (JIT)87 از نظر زیست محیطی معایبی چون حمل و نقل اضافی، ترافیک جاده ای، آلودکی هوا و آلودگی صوتی برای محیط زیست دارد. در کوتاه مدت سازمان ها می بایست از حداکثر ظرفیت غیر فعال انبار استفاده کنند، مسیر هایی را برای تردد ناوگان حمل و نقل استفاده کنند که تراکم کمتری داشته باشند. در بلند مدت به ارزیابی مجدد محل استقرار سازمان و سایر اعضا زنجیره تامین تکنولوژی و ساختار کانال توزیع بپردازند (روح اله خداویری، 1389).
تولید سبز عواملی مانند تولید پاک، طراحی محصول با در نظر گرفتن محیط زیست، تولید مجدد و تولید ناب را در بر می گیرد. متغییر های تولید سبز، که در مقالات مختلف ذکر شده اند عبارتند از:
تولید سبز، به صورت فرایندهای تولیدی که از ورودی هایی با تاثیرات محیطی نسبتاً کم استفاده می کنند و دارای کارایی بالا و همچنین ضایعات، و آلودگی کمتری هستند، تعریف می شود (نینلاوان و همکاران88، 2010).
حذف مواد خام که ممکن است اثر مضر بر محیط زیست داشته باشد.
دقت در طراحی به نحوی که سازگار با محیط زیست باشد.
بهینه سازی در فرایند ها با هدف کاهش ضایعات
بکارگیری تکنولوژی های پاک و پیشرفته به نحوی که منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی و آب و کاهش آلاینده ها و ضایعات شود.
بازیافت مواد اولیه در مراحل تولید
بکار گیری اصول مدیریت کیفیت فراگیر
2-10-4- لجستیک سبز
لجستیک سبز یک فعالیت لجستیکی است که هدفش کاهش آلودگی زیست محیطی و کاهش مصرف منابع می باشد. لجستیک سبز از تکنولوژی پیشرفته برنامه ریزی و پیاده سازی حمل و نقل، انبارش، بسته بندی، پردازش و توزیع استفاده می کند. یک جریان کارآمد و موثر از کالاها که ارتباط دهنده تامین سبز و تقاضای سبز به منظور غلبه بر مانع و خلأ بین زمان و مکان، و خدمات سبز در فرایند مدیریت اقتصادی می باشد (ژانگ و ژو، 2012).
سیستم لجستیک سبز شامل شش جنبه می باشد: 1. حمل و نقل سبز 2. انبارش و حفاظت سبز 3. سیستم تخلیه و بارگیری سبز 4. بسته بندی سبز 5. فرایند توزیع سبز 6. مدیریت اطلاعات سبز (ژانگ و ژو، 2012).
لجستیک خارجی کلیه فعالیت های توزیع فیزیکی را در بر می گیرد و مشتمل بر جمع آوری، ذخیره سازی و توزیع کالای ساخته شده بین خریداران می گردد. اکثر تصمیمات در لجستیک خارجی مستلزم در نظر گرفتن بازار، مشتری، محصول و منابع سازمان می باشد. از این طریق مدیران لجستیک قادر خواهند بود عملیات خود را به صورت کاراتر و با موجودی کالای کمتر انجام دهند. نتایج این اقدامات صرفه جویی و حذف انرژی اضافی و مکان های زیادی است که در شبکه توزیع سنتی وجود دارد که این اقدامات با حفظ محیط زیست هم خوانی دارد.
تصمیمات مرتبط با موجودی کالا، ضوابط و دستورالعمل های صحیح انبارش، حمل و مصرف محصولات و مواد شیمیایی عبارتند از: میزان موجودی کالا، محل انبارها، تمرکز یا عدم تمرکز

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره زنجیره تامین، زنجیره تامین سبز، مدیریت زنجیره تامین، زیست محیطی Next Entries دانلود پایان نامه درباره زیست محیطی، زنجیره تامین، زنجیره تامین سبز، محیط زیست