دانلود پایان نامه درباره زیست محیطی، زنجیره تامین، زنجیره تامین سبز، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

در مراکز توزیع، خط مشی ارائه خدمات به مشتریان و مدیریت کالاهای مرجوعی با در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی می باشد (ایمانی و احمدی، 1388).
2-10-5- لجستیک معکوس89
معکوس یک اصطلاح و عبارت کلی است که در سطحی گسترده، در برگیرنده تمام عملیات مرتبط با مصرف مجدد کالا می باشد. مدیریت این عملیات می تواند به بهبود توزیع و جمع آوری محصولات پس از مصرف منتهی شود. لجستیک معکوس را می توان لجستیک مر تبط با کالاهای عودتی یا کالاهای برگشتی دانست. به طور کلی لجستیک معکوس را می توان این گونه تعریف کرد: انتقال دقیق و به موقع مواد، اقلام وکالاهای قابل استفاده و غیر قابل استفاده از انتهایی ترین نقطه و آخرین مصرف کننده از طریق زنجیره تامین به واحد مناسب و مورد نظر (خداویری، 1389).
روجرز و تیبن90 (1998) لجستیک معکوس را به شرح زیر تعریف کردند: فرایند برنامه ریزی بکارگیری وکنترل موثر جریان خام موجودی در جریان ساخت کالای تمام شده و جریان اطلاعات مربوطه از مرحله مصرف محصول تا مرحله برگشت محصول به صورت مواد اولیه باهدف بدست آوردن ارزش اولیه محصول مرجوعی.
از دیدگاه مدیریت زنجیره تامین سبز، هروانی و همکاران (2005) لجستیک معکوس را به عنوان یک فعالیت عملیاتی که که مواد را به سمت زنجیره تامین برای ایجاد یک محصول جدید یا استفاده شده بازیابی91 می کند، می شناسند. که این عملیات از طریق استفاده مجدد92، بازتولید93 یا بازیافت صورت می پذیرد.
اغلب نویسندگان لجستیک معکوس را با تعمیر(نوسازی) مجدد94 برابر می دانند (حنفی95 و همکاران، 2008. کومار96 و همکاران، 2008. مالن کوپ97 و همکاران، 2005). بعضی دیگر ترجیح می دهند آنرا به عنوان فعالیتی در زنجیره تامین حلقه بسته در نظر بگیرند (شکل2-5) یا فعالیت هایی مانند استفاده مجدد، بازیافت و اصلاح محصولات.

شکل 2-5 فرایند استقرار محصولات در زنجیره تامین حلقه بسته (سیو خور و محمِد ادین، 2013)
به عبارت دیگر لجستیک معکوس فرایند حرکت و انتقال برای کالاها و تولیداتی است که در زنجیره تامین دارای قابلیت بازگشت هستند. مهم ترین اصل در لجستیک معکوس این است که بسیاری از مواد که اصطلاحا غیر قابل استفاده یا فاقد کاربرد برای مصرف کننده هستند، دارای ارزش بوده و با اندکی اصلاح و مرمت می توانند مجددا وارد زنجیره تامین شوند. از نقطه نظر زیست محیطی لجستیک معکوس بر بازگشت مواد و محصولات قابل بازیافت و استفاده مجدد به داخل زنجیره تامین تاکید دارد همچنین به بررسی محصولات دارای گارانتی و مرجوعی که از آنها استفاده نشده است می پردازد (خداویردی، 1389).
لو و بوستل98 (2007) چهار نوع شبکه لجستیک معکوس پیشنهاد کرده اند:
شبکه استفاده مجدد مستقیم، شبکه تولید مجدد، شبکه خدمات تعمیرات و شبکه بازیافت.

2-10-5-1- دلایل استفاده از لجستیک معکوس
به طور عمومی و سنتی تولید کنندگان در قبال تولیدات خود پس از توضیع و سپس مصرف توسط مصرف کنندگان، هیچ گونه احساس مسئولیتی نمی کنند و تعهدی را در قبال تولیدات خود نمی پذیرند. اما امروزه حجم محصولات تولیدی مصرف شده خسارات قابل ملاحظه ای را در جهت تخریب محیط زیست به بار آورده است و همگان اعم از مصرف کنندگان و مسئولان نگران وضعیت محیط زیست خود هستند وبا دغدغه فراوان، روند رو به بهبودی را برای وضعیت محیط زیست خود دنبال می کنند. به نحوی که همگان از تولید کنندگان انتظار دارند تا هزینه ضایعات و جمع آوری زباله های ناشی از تولیدات خود را بپذیرند و یا حداقل ضایعات کالاهای مصرف را کاهش دهند.
این توجه روز افزون به مدیریت ضایعات و وضع قوانین جدید در خصوص ضایعات محصولات تولیدی، تولید کنندگان را به سمت بهبود فرایند تولید کشانده است. با توجه به هزینه های بالای پاکسازی محیط زیست، بیشتر شرکت های تولیدی در اروپا و آمریکا مسئولیت جمع آوری، پخش و به روز کردن کالاهای دست دوم تولیدی خود را بر عهده گرفته اند.
از اهداف لجستیک معکوس، فراهم کردن رضایتمندی مشتری می باشد. بدین معنا که مشتری پس از تامین نیاز هایش از سیستم لجستیکی مورد انتخاب خود احساس امنیت کرده مطمئن باشد که در صورت وجود هر گونه عیب و نقص در کالای توزیع شده که از ناحیه یکی از فرایند های تولید، توزیع و یا انبار ناشی شده باشد به وسیله استقرار لجستیک معکوس قابل پذیرش و رفع شدن است و به صورت منظم، اقلام کالاهای توزیع شده ای که برای مصرف کننده یا مشتری قابل استفاده نیستند در زنجیره تامین به وسیله سیستم توزیع معکوس جمع آوری شده و توسط یکی از مراحل بهبود مستمر لجستیک معکوس در کمترین زمان ممکن برای مصرف کالا و اقلام مطلوب به مشتری باز گردانده می شود. بنابر این عمده دلایل فعال شدن سازمانها در لجستیک معکوس عبارتند از (خداویردی، 1389):
قوانین و مقررات زیست محیطی که ساز مانها را وادار می کند تا کالا ها و محصولات زائد خود را جمع آوری کرده و در رفتار تولیدی اینده خود مراقبت بیشتری کنند.
مزایای اقتصادی استفاده از کالاهای عودت داده شده در فرایند تولید به جای پرداخت هزینه انهدام ضایعات کالای دسته دوم وافزایش آگاهی های زیست محیطی مصرف کنندگان بدیهی است که مصرف مجدد وطولانی مدت محصولات به هر طریق ممکن جزء دید گاه های اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی سودمند به حساب می آید.
مصرف کنندگان و مشتریان سیستم لجستیکی از استقرار لجستیک معکوس به شدت استقبال می کنند و این بدلیل سود نهفته ای است که در اثر استقرار لجستیک معکوس نماید مزایایی چون احساس امنیت خاطر از سالم بودن کالا ضمانت سیستم برای کالا ها و اقلام توزیع شده و تقبل هزینه های ناشی از سالم نبودن کالا و اقلام.
2-10-6- آموزش و پژوهش
مباحث جدید مدیریتی برای تبدیل شدن به یک فرهنگ در سازمان، نیازمند خط و مشی های صریح و آموزش و پژوهش در این حوزه می باشند. در واقع پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز نیازمند همکاری اجزای زنجیره تامین برای کاهش صدمات زیست محیطی در طول زنجیره تامین می باشد. یکی از راههای مؤثر برای همسو کردن اجزای زنجیره تامین حضور در سمینارها و کنفرانس های زیست محیطی برای بررسی اهمیت زنجیره تامین سبز و ارائه راهکارهای نوین در این زمینه می باشد.
سازمان هایی که از استراتژی بر پایه نوآوری در مدیریت زنجیره تامین سبز استفاده می کنند سعی دارند با ایجاد نوآوری در طراحی و تولید محصولات سبز و قابل بازیافت علاوه بر کاهش هزینه های تخریب محیط زیست از استراتژی تمایز نیز استفاده کنند. ترکیب همزمان این دو استراتژی مزیت رقابتی را برای شرکت به همراه خواهد داشت. در توسعه محصولات سبز، ابتکار امری ضروری می باشد و شامل شناسایی مواد جایگزین (برای مثال استفاده از مواد سازگار با طبیعت در بسته بندی ها)، خلق طراحی های صرفه جویی انرژی، و ارتقای کارایی انتقال انرژی می شود. همه این اقدامات تکیه بر تلاش های مشترک و نوآورانه میان صنعت و تامین کنندگان می باشد (گوپتا و وانگ،1393، ص. 29).
شرکت های SONY و DELL با ایجاد محیط هایی برای پژوهش و نوآوری های سبز، به دنبال کمینه کردن اثرات نهایی محصولات خود می باشند (گوپتا و وانگ،1393، ص. 29).
2-10-7- مدیریت زیست محیطی
در این بعد سعی بر آن است که مدیریت زیست محیطی داخل سازمان بررسی شود. همانطور که در بخش های پیشین اشاره شد مدیریت زیست محیطی بدین مفهوم است که واحد های تولیدی و بخش های وابسته به آنها به طور پیوسته و بدون نظارت بخش های زیست محیطی سازمان، اهداف زیست محیطی را اجرا کنند و مفهوم این امر آن است که (خداویری، 1389):
استاندارد ها و خط مشی های رسمی زیست محیطی توسط تمام کارکنان آموخته و درک شود.
ملزومات قانونی آن مورد بازنگری قرار گیرد.
آموزش های مناسب انجام گیرد.
اسناد مورد نیاز موجود و قابل کنترل باشد.
حمایت از زنجیره تامین سبز توسط مدیران ارشد و میانی و اخذ گواهینامه مدیریت زیست محیطی مانند ایزو 14000 می تواند تضمینی برای تداوم اهداف زیست محیطی شرکت ها باشد. در واقع با حمایت و بازنگری مدیران در برنامه زیست محیطی، افراد و واحدهای مختلف سازمان به اهداف زیست محیطی همانند دیگر اهداف سازمان اهمیت می دهند و مسائل زیست محیطی را در مأموریت سازمان می گنجانند. بحث سبز بودن با استراتژی های سازمان ترکیب شده و کلیه فعالیت های اجرایی سازمان با در نظر گرفتن رعایت اصول مدیریت زنجیره تامین سبز انجام خواهد شد.
همچنین می توان تعدادی از فعالیت های اجرایی لازم در زمینه مدیریت زیست محیطی برای دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز را در بندهای زیر خلاصه نمود:
وجود خط مشی و سیاست مدون در حوزه محیط زیست و مسئولیت اجتماعی سازمان (آریف99 و همکاران، 2009)
بازنگری مدیریت در برنامه های زیست محیطی سازمان (خداویری، 1389)
بکارگیری اصول مدیریت کیفیت جامع (وو100 و همکاران، 1995)
تنظیم ضوابط و معیارهای لازم جهت کاهش مصرف انرژی و استفاده از انرژی های پاک (کتزاب101 و همکاران، 2011)
2-11- پیشینه تحقیق
2-11-1- مطالعات خارجی
هندفلید و همکاران (2002) به کمک روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)102 به وزن دهی به شاخص های زیست محیطی و ارزیابی عملکرد زیست محیطی تامین کنندگان پرداختند
ﺳﻮ و ﻫﻮ103 (2008)، ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﺪه در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿـﺮه ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺒﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. آنها 20 روﯾﮑﺮد را ﺷﻨﺎساییﮐـﺮده و از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ ﻓﺎزي، روﯾﮑﺮدﻫﺎ را اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﮐﺮدﻧﺪ. ﺳﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از: ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدن ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋـﺎﻟﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن.
ژو و ﻫﻤﮑﺎران104 (2008)، 22 مؤلفه را ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮهﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ در ﺑﺮﺧـﯽ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭼﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺧﻮدرو ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﮐﺮدﻧﺪ. آنها اﯾـﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ را در ﭘـﻨﺞ گروه شامل شاﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ داﺧﻠﯽ، ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺒﺰ، ﻫﻤﮑـﺎري با مشتری، ﺑﺎزﯾﺎﻓـﺖ و ﻃﺮاﺣـﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﯿﻨﻼوان و ﻫﻤﮑﺎران105 (2010)، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮهﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺒﺰ در ﺻـﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ . آنها اﯾـﻦ معیارها را در ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻣﻞ ﺗـﺪارﮐﺎت ﺳﺒﺰ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺒﺰ، ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺒﺰ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪیﮐﺮدﻧﺪ.
وانگ و همکاران106 (2011)، با ارائه یک مدل چند هدفه، به بهینه سازی زنجیره تامین سبز پرداختند. آنها با در نظر گرفتن متغییرهایی از قبیل هزینه حمل و نقل، جریان محصولات در طول زنجیره تامین و سرمایه گذاری برای حفاظت برای حفاظت از محیط زیست، مدل تخقیق خود را توسعه دادند.
ﺷﺎﻧﮓ و همکاران107 (2010)، با ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، 22 ﺷﺎﺧﺺ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ، ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، اﺳﺘﺨﺮاجﮐﺮدﻧﺪ.
رن و همکاران108 (2010)، با ارائه مدلی چند هدفه به بهینه سازی اقتصادی سیستم های توزیع انرژی پرداختند. مدل آنها به کاهش CO2 و سوخت های فسیلی منجر شد که پیامدهای منفی برای محیط زیست دارد.
ایپ و ﻫﻤﮑﺎران109 (2011) روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻌﯽ را ﺑﺮاي ﺳﺎزي و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺠﯿـﺮه ﺗـﺄﻣﯿﻦ اراﺋﻪ دادﻧﺪ. آنها ﺑﺮاي اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺶ ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺤﺼﻮل، رﺿـﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن، ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ موقع، رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي، رﺷﺪ ﺳﻮدآوري و ﮐﺎراﯾﯽ را مدنظر قرار دادند.
ﮐﻮﺗﺰاب و ﻫﻤﮑﺎران110 (2011) 34 ﺷﺎﺧﺺ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ در ﺣﻮزه ﺧﺮده ﻓﺮوشی را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، و اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ را در ﻫﺸﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ، اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﺮژي، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورودي ها، ﻣﺤﺼﻮل، بسته بندی، حمل و نقل، مصرف و ضایعات جای دادند.
ﺑﻮز و ﭘﺎل111 (2011) در ﻣﻮرد تاثیر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های مدیریت زنجیره ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺒﺰ ﺑـﺮ روي هزینه ها درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و داراي بخش ﻫﺎي ﻗﻮي ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ، ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ.
لارج و تامسن112 (2011)، شاخص های مدیریت زنجیره تامین سبز را شناسایی کردند و تحت پنج مولفه قابلیت های مدیریت تأمین سبز، خرید سبز،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره زیست محیطی، محیط زیست، مدیریت زیست محیطی، سیستم مدیریت Next Entries دانلود پایان نامه درباره صنایع غذایی، زنجیره تامین، مواد غذایی، زنجیره تامین سبز