دانلود پایان نامه درباره حسام الدین، عربستان سعودی، جمال الدین

دانلود پایان نامه ارشد

مهدی، بر گرفته از اسطوره‌ها و امور غیر واقعی است»4
این مستشرقان که متاسفانه گاهی مورد توجه نیز واقع شده اند، به تاراج و انهدام عقاید مسلمین مشغول شده اند و به هر گونه که توانسته اند در آن تشکیک کرده اند، از این رو بعید نیست بعضی از روشنفکران مسلمان نیز تحت تاثیر واقع شده و مهدویت را زیر سوال ببرند.
«سعد محمد حسن» استاد دانشگاه الازهر و شاگرد احمد امین می‌گوید: «شیعه، قدیمی ترین فرقه اسلامی است که به نظریه مهدویت پیدا کرده است».5 «عبد الرحمان بدونی» می‌گوید: «کسی که عقیده به مهدی منتظر را بین مسلمین رواج داد، کعب الاحبار بود».6
ولی بر خلاف این غرض ورزی‌ها و نا آگاهی ها، باید، گفت : اعتقاد به مهدی، مورد توجه همه فرق مسلمین و از مسلماتی است که هر چه در آن تشکیک کردند، قوت آن، افزون شده است
دانشمندان زیادی از اهل سنت، در موضوع امام مهدی کتاب‌ها نوشتند. یا در کتب روایی خود، احادیث مربوط به مهدی را جمع بندی و تخریج کرده اند.حتی برخی دانشمندان اهل سنت، به تواتر احادیث مهدوی قائل شده اند و برخی دیگر، کتابی مستقل در موضوع امام مهدی نوشته اند که نمونه‌هایی از این موارد را مطرح می‌کنیم.
الف. روایات مهدوی در مصادر اهل سنت
در مصادر و منابع فراوانی از اهل سنت- اعم از صحاح و مسانید و معاجم و تواریخ – به روایات مهدی پرداخته شده است. با توجه به این که نقل تمام این مصادر به صدها مورد می‌انجامد، از مواردی که مورد توجه اهل فن بوده و از اهمیت فراوان نزد اهل سنت برخوردار است به نمونه‌هایی اشاره می‌کنیم:
المصنف از عبد الرزاق بن همام بن نافع حمیدی (متوفای 211 ق)معروف به ابوبکر صنعانی.
الفتن، اثر ابن حماد نعیم بن حماد بن معاویه بن حارث خزاعی (متوفای 228 ق) معروف به ابو عبدالله مروزی که از اساتید بخاری و بعضی دیگر از صاحبان صحاح سته می‌باشد.
المصنف از ابوبکربن ابی شیبه (متوفای 235 ق)
مسند احمد بن حنبل (متوفای 241 ق)، احمد بن محمد بن حنبل از امامان چهار گانه اهل سنت، در مسندش 134 حدیث درباره امام مهدی گرد آورده است.
سنن ابن ماجه، اثر محمد بن یزید ربعی قزوینی (متوفای 273 ق)
سنن ابوداوود، سلیمان بن اشعث سجستانی(متوفای 275 ق)
سنن ترمذی (متوفای 279 ق)
مسند ابو یعلی (متوفای 307 ق)
الملاحم اثر احمد بن جعفر بن محمد معروف به ابن المنادی (متوفای 336ق)
صحیح ابن حبان (متوفای 356 ق)
المعجم الکبیر اثر سلیمان بن احمد طبرانی (متوفای 360 ق)
المستدرک علی الصحیحین، نوشته محمد بن عبد الله نیشابوری معروف به حاکم نیشابوری (متوفای 405 ق)
حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء ابو نعیم اصفهانی (متوفای 430 ق)، این نویسنده کتاب‌های دیگری نیز ویژه امام مهدی نگاشته است که عبارتند از: نعت المهدی، الاربعون فی المهدی.
السنن الوارده فی الفتن از ابو عمرودانی (متوفای 442 ق)
مصابیح السنه از بغوی شافعی (متوفای 519 ق)
جامع الاصول فی احادیث الرسول از ابن اثیر جزری (متوفای 606 ق)
تاریخ دمشق ابن عساکر (متوفای 711 ق)
فرائد السمطین جوینی شافعی (متوفای 720 ق)
المنار امنیف از ابن قیم جوزیه (متوفای 751 ق)
النهایة، تالیف ابن کثیر دمشقی (متوفای 774 ق)
الفصول المهمة فی معرفة احوال الائمة ابن صباغ مالکی (متوفای 855 ق)، وی با این که سنی مالکی است، این کتاب را درباره ائمه دوازده گانه شیعه نوشته است و در فصل دوازدهم، روایات فراوانی درباره امام مهدی مطرح می‌کند. وی در این کتاب می‌پذیرد که مهدی موعود، همان محمد بن حسن عسکری است که اکنون در غیبت به سر می‌برد.
الصواعق المحرقه از ابن حجر هیتمی (متوفای 973 ریال)
کنز العمال از متقی بن حسام الدین هندی (متوفای 975 ق)
ب. کتاب‌های ویژه امام مهدی از اهل سنت
از آن جا که اعتقاد به مهدی، از مسلمان عقاید مسلمین و مورد تاکید در روایات است، میان دانشمندان اهل سنت علمای فراوانی کتاب‌های ویژه امام مهدی نوشتند. ما در این قسمت نیز فقط به برخی از این افراد اشاره می‌کنیم:
عباد بن یعقوب رواجنی (متوفای 250 ق): اولین کسی است که به صورت مستقل، کتابی درباره‌ی امام مهدی نوشته است به نام «اخبار المهدی» وی کتاب دیگری دارد به نام المعرفه فی معرفة الصحابة.7
ابو بکر بن ابی خیثمه (متوفای 279ق): کتاب او احادیث المهدی و اخبار المهدی نام داشت.
ابو الحسین احمد بن جعفر بن المنادی(متوفای 336 ق): وی کتابی مهم با عنوان الملاحم نوشته به گونه ای که افرادی چون ابن حجر هیثمی، مقدسی شافعی و متقی هندی از آن نقل کرده اند.
ابو نعیم احمد بن عبد الله اصفهانی (متوفای 430 ق): وی فقط درباره امام مهدی سه کتاب مستقل به نام های: الاربعون فی المهدی، نعت المهدی، مناقل المهدی نگاشته و در آن احادیث مربوط به امام مهدی را نقل کرده است، البته متاسفانه این کتاب‌ها در دسترس نیست، امام سیوطی احادیث موجود در کتاب الاربعون فی المهدی را به صورت جدا در کتاب الحاوی للفتاوی آورده است.
1.محمد بن یوسف کنجی شافعی (متوفای 657 ق): وی کتابی را با عنوان البیان فی اخبار صاحب الزمان با جمع آوری احادیث مهدوی نوشته است که کتابی منظم و دارای تبویب منسجمی است.
2. یوسف بن یحیی مقدسی شافیع (متوفای 685 ق): وی کتابی دارد به نام عقد الدررفی اخبار المهدی المنتظر.
3.ابن کثیر دمشقی (متوفای 774 ق): اسماعیل بن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و النهایه خود تصریح می‌کند که کتابی خاص درباره امام مهدی تالیف کرده و احادیث متعددی را در این رابطه در آن آورده است.
1.ابوبکر، جلال الدین سیوطی (متوفای 911 ق): وی کتابی دارد به نام اعرف الوردی فی اخبار المهدی. در این کتاب، احادیث بسیار زیادی درباره امام مهدی آورده و تا حدودی به تحلیل آن پرداخته است. البته کتاب العرف الوردی در مجموعه نوشتاری او در الحاوی فی الفتاوی آمده است.
2.محمد بن طولون دمشقی (متوفای 953 ق): وی کتابی درباره امام مهدی تالیف کرده است، به نام المهدی الی ماورد فی المهدی.
3.احمد بن حجر هیتمی مکی (متوفای 974 ق): کتاب او القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر است.
4.علی بن حسام الدین متقی هندی (متوفای 975 ق) : وی که صاحب کتاب کنز العمال فی السنن و الاقول است، کتابی به نام البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان تالیف کرده که ویژه احادیث درباره امام مهدی است.
5.ملا علی بن سلطان القاری (متوفای 1014 ق): وی نیز صاحب کتاب ویژه احادیث مربوط به امام مهدی است، به نام المهدی من آل الرسول. این کتاب به نام المشرب الوردی فی مذهب المهدی نیز منشر شده که کتاب کوچکی است.
6.مرعی بن یوسف کرمی حنبل (متوفای 1033 ق) : کتاب او درباره‌ی امام مهدی عجل اله تعالی فرجه شریف فرائد الفکر فی الامام المهدی المنتظر نام دارد.
7.محمدبن اسماعیل امیر یمانی (متوفای 1182 ق): کتاب او سبل السلام نام دارد.
8.قاضی محمد بن علی شوکانی (متوفای 1250 ق) کتابش التوضیح فی تواتر ما جاء فی المهدی المنتظر و الدجال و المسیح است.
9.شهاب الدین احمد بن اسماعیل حلوانی شافعی (متوفای 1308 ق) کتاب او القطر الشهدی فی اوصاف المهدی است
کتاب‌های متعدد دیگری نیز وجود دارد که ما از این بین، فقط به پانزده مورد اشاره کردیم. البته در یک قرن اخیر، بین اهل سنت، دانشمندان و محققان زیادی درباره امام مهدی کتاب یا رساله و مقاله نوشته اند که ما فقط به سه مورد اشاره می‌کنیم:
1.شیخ مصطفی بکری، کتابی با نام الهدایة الندیة للامة المهدیة فیما جاء فی فضل الذات المهدیة نوشته است.
2. احمد بن محمد بن صدیق (متوفای 1380 ق) کتابی با نام ابراز الوهم المکون من کلام ابن خلدون نوشته است. نویسنده در این کتاب، شبهات و خدشه‌های ابن خلدون درباره مهدویت را بررسی کرده و به برخی از آن‌ها پاسخ داده است.
3.عبد المحسن العباد که از مسؤولان دانشگاه عربستان سعودی می‌باشد. وی درباره امام مهدی کتابی نوشته است. با عنوان عقیدة اهل السنة و الاثر فی المهدی المنتظر که البته نظرات خاصی را نیز در این کتاب ابراز داشته است که بی انصافی او درباره مذهب شیعه را نمایان می‌کند.
ج. قائلان به صحت احادیث امام مهدی در اهل سنت
برخی علمای اهل سنت معتقدند احادیث مربوط به امام مهدی دارای صحت و رثاقت و به همین سبب، حجت می‌باشد. ما در این قسمت نیز به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
ترمذی (متوفای 297 ق): وی که در سنن خود، بابی را به امام مهدی اختصاص داده است، ذیل سه حدیث می‌نویسد: «هذا حدیث حسن صحیح».
حاکم نیشابوری (متوفای 405 ق) : او در کتاب المستدرک علی الصحیحن، حداقل در شش مورد از احادیث مربوط به امام مهدی می‌نویسد: «هذا حدیث صحیح الاسناد و لم یخرجاه، سند این حدیث، صحیح است، ولی بخاری و مسلم، آن را نقل نکرده اند».
بغوی (متوفای 510 ق): وی در کتاب مصابیح السنه وقتی روایت‌های مربوط به امام مهدی را می‌آورد، در برخی موارد اشاره می‌کند که این‌ها احادیث صحیح است
قرطبی مالکی (متوفای 671 ق) : وی نیز در کتاب التذکره به صحت بعضی احادیث مهدوی اشاره می‌کند.
ابن تیمیه (متوفای 728 ق): وی در کتاب منهاج السنة النبویة می‌نویسد: «حیدث‌هایی که برای خروج مهدی عجل الله تعالی شریف به آن‌ها استناد می‌شود، حدیث‌هایی صحیح هستند».
ابن قیم جوزیه (متوفای 751 ق) وی در آخر کتاب المنار المنیف فی الصحیحی و الضعیف که درقسمتی از آن، احادیث امام مهدی را مطرح می‌کند، می‌گوید: «و الاحادیث علی خروج المهدی اصح اسناداً، احادیث دال بر خروج امام مهدی در صحیح ترین سند‌ها وارد شده است.
تفتازانی (متوفای 793 ق): سعد الدین تفتازانی در شرح المقاصد در اواخر بحث امامت درباره خروج امام مهدی می‌نویسد: «در این باره احادیث صحیحی وارد شده است».
شیخ محمد جزری دمشقی (متوفای 833 ق): وی در کتاب اسنی المناقب می‌گوید: «احادیث مربوط به امام مهدی و خروج وی در آخر الزمان، صحیح است».
عبد الوهاب شعرانی (متوفای 973 ق): وی در کتاب الیواقیت و الجواهر می‌گوید: درباره خروج امام مهدی، احادیث صحیح به دست ما رسیده است».
ابن حجر هیثمی (974 ق): وی در ذیل حدیث «مهدی از فرزندان فاطمه است» می‌نویسد: سند آن، صحیح است».
قاضی شوکانی (متوفای 1250 ق)
شیخ عبد المحسن بن العباد (از معاصران)
د. اهل سنت و ادعای تواتر در احادیث امام مهدی
میان عالمان و محدثان اهل سنت، برخی پا را از تصحیح احادیث مهدوی فراتر نهاده و درباره آنها ادعای تواتر کردند. حدیث متواتر به حدیثی می‌گویند که در همه طبقات سند آن، تعداد راویان به اندازه ای زیاد باشد که امکان تبانی بر دروغ، در آن وجود نداشته باشد، یعنی جای هیچ شک و شبه ای در صحت خود را باقی نگذارد. اکنون به برخی از این افراد اشاره می‌کنیم.
ابوالحسن محمد بن حسین آبری سجستانی (متوفای 363 ق): وی در کتاب مناقب الشافعی ذیل نام محمد بن خالد جندی راوی حدیث جعلی «لا مهدی الا عیسی بن مریم . درباره احادیث مهدوی، ادعای تواتر و قطعی الصدور بودن کرده است
حافظ محمد بن یوسف کنجی شافعی (متوفای 658 ق): در کتاب البیان فی اخابر صاحب الزمان آخر باب یازدهم.
شمس الدین محمد بن احمد قرطبی (متوفای 671 ق): وی در کتاب التذکره فی احوال الموتی و المور الاخره: پس از نقل حدیث «لامهدی الا عیسی». و در این حدیث می‌نویسد: «احادیث متواتری از پیامیر دال بر ظهور حضرت مهدی و این که از فرزندان فاطمه است، موجود می‌باشد».
حافظ جمال الدین مزی (متوفای 742 ق): او در کتاب تهذیب الکمال فی اسماء الرجال با رد حدیث محمد بن خالد جندی «لا مهدی الا عیسی» می‌نویسد: «احادیث متواتری بر مهدی دلالت دارد».
ابن قیم جوزیه حنبلی (متوفای 751 ق) ک وی از شاگردان ابن تیمیه است و در کتاب مناز المنیف می‌نویسد: «احادیث دال بر خروج مهدی، در صحیح ترین سند‌ها آمده و در حد تواتر است».
ابن حجرعسقلانی(متوفای 85

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره ظلم و ستم، امام زمان، حیات اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه درباره دوران کودکی، اندیشه شیعی، عدل و داد