دانلود پایان نامه درباره بیمارستان، پردازش اطلاعات، نیروی انسانی، توسعه ملی

دانلود پایان نامه ارشد

ت پردازشگرهای خودکار و وسایل ارتباطی پدید آمده است.
به این علت که فناوری RFID اخیرا گسترش و رواج قابل ملاحظهای یافته است. بسیاری از افراد تصور می کنند که این تکنولوژی جدید و نو است در حالی که RFID از حدود سال 1970 وجود داشته است اما به دلیل قیمت بالای این وسیله تا سالهای اخیر در مصارف تجاری کاربرد زیادی نداشته است. طبق بررسیهای انجام شده مفهوم RFID به دهه 1940 برمیگردد که در زمان جنگ جهانی دوم با کشف فناوری تقریبا مشابهی به نام دوست شناخته شده 12 مطرح گردیده است. دوست شناخته شده روشی برای متمایزسازی هواپیماهای جنگی دشمن و نیروهای خودی بود که توسط نیروی هوایی بریتانیا کشف و استفاده شد. و دوست شناخته شده مکانیزمی شبیه به RFID دارد.
یک تکنولوژی مشابه دیگر در سال 1945 توسط لئون ترمین 13 کشف شد که یک وسیله جاسوسی بود و اطلاعات صوتی را با استفاده از امواج رادیویی انتقال میداد . در سال 1950 اولین تجارب فناوری رادیوشناسه، تجارب آزمایشگاهی بود. در سال 1960 پژوهشهای بنیادی پیرامون بکارگیری فرستندهگیرندههای یک بیتی برای کنترل کالا از طریق رادیویی آغاز شد . در سال 1970 نظارت بر حیوانات از طریق سامانههای RFID عملی شد.در سال 1973 تعداد 3713148 مجوز کالا صادر شد که از فناوری RFID استفاده می کردند و جد RFID لقب گرفتند که دارای حافظه 16 بیتی بودند. این مجوزها برای گمرک نیویورک صادر شده بودند. در سال 1976 در فرودگاه نیویورک مورد استفاده قرار گرفت و طی سالهای 1970 تا 1980 ساخت سیستم رادیوشناسه برای برچسبهای غیرفعال آغاز شد. در سال 1978 در آزمایشگاه لوسآلاموس طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1980 ورود RFID در کنترل ایاب و ذهاب خودروها و کارکنان شرکتها در نروژ آغاز شد. طی سالهای 1980 تا 1990 کاربرد رادیوشناسه برای جمعآوری عوارض خودروها شروع شد. در سال 1990 ورود RFID برای امنیت اسکیبازان و همچنین در پرداختهای الکترونیکی نیز به کارگرفته شد. در سال 1998 یک پرفسور بریتانیایی آن را بر روی انسان آزمایش کرد که موفقیتآمیز بود.
در سال 2002 ورود RFID به عنوان راهبرد توسعه ملی فناوری اطلاعات در کشور کره جنوبی و چند کشور دیگر شد. در سال 2003 از RFID در درون کارتهای شناسایی افراد استفاده شد. در سال 2004 شرکت مکزیکی آتورنی بر روی 18 نفر از اعضای خود برای کنترل دسترسی به اتاق اطلاعات محرمانه تگهای RFID نصب کرد. در همان سال استفاده از سیستم RFID به منظور شناسایی بیماران در بیمارستان و یا دسترسی بعضی از کارکنان، به پرونده بیماران مورد بررسی قرار گرفت. از آن پس بعضی بیمارستان های آمریکا شروع به کاشت سیستمهای RFID در بیماران به منظور مدیریت بهتر کردند. در سال 2005 از RFID و با تزریق تراشه آن زیر پوست انسان، برای شناسایی افراد استفاده شد. در سال 2006 کتابهای کتابخانه مرکزی شهر مونیخ مجهز به برچسب RFID شد و از کتابخانه هوشمند بهرهبرداری شد.
طی سالهای 2000 تا 2010 استفاده از رادیوشناسه در فروشگاهها به جای بارکد، برای شناسایی کانتینرها، سیستم زنجیرهتامین محصولات تجاری قبل از تولید تا تحویل به مشتری، در زندانها، بیمارستانها، مدیریت اموال اداری( به جای برچسب کالا)، در درون افزارههای همراه مانند تلفن همراه و کامپیوتر همراه و …(وانت آر ، 2004 ، ص 56-66).
به این ترتیب ملاحظه میشود که رادیوشناسه به گونهای پرشتاب تمامی زندگی روی کره خاکی را یا فتح کرده و یا خواهد کرد و به قول “وینت سرف” پدر پروتکل IP، میرود تا بخشی از نشانی اینترنت دوم شود14.آن وقت دیگر هر شی یا هر کسی را که مجهز به رادیوشناسه است را میتوان در گوگل جستجو کرد و یافت و با رادیوشناسه به آن متصل شد(ذوالفقاری ،87).
2-3- سیستمهای شناسایی
با همگانی شدن سیستمهای کامپیوتری و بکارگیری آنها در عرصه حاضر ، پردازش اطلاعات و استخراج نتایج مورد نیاز با سرعت بسیار بالا انجام میشود. گردآوری و وارد کردن دادهها به کامپیوتر، پردازش و نمایش نتایج با سرعت و دقت زیاد و توسط ماشین انجام میشوند. در حالی که مراحل گردآوری اطلاعات و وارد کردن دادهها به کامپیوتر که اصلیترین مراحل هستند، هنوز هم به نیروی انسانی متکی بوده و دقت و سرعت کاربر، عاملی تعیینکننده است. در واقع از دیدگاه بهرهوری کل سیستم، مراحل گردآوری اطلاعات و وارد کردن دادهها به کامپیوتر، گلوگاه سیستم خواهند بود، چرا که کاربر هیچگاه نخواهد توانست همگام با سرعت کامپیوتر، دادهها را گردآوری و وارد سیستم نماید و درصد بالای خطای در این مرحله عملا درصد خطای موجود در خروجی مجموعه را افزایش میدهد.
جدول 2-1 – عیوب گردآوری اطلاعات به صورت دستی(امینی ، 1389)

عیوب گردآوری اطلاعات به صورت دستی

امنیت کم در نگهداری اطلاعات
نیاز به فضا برای ایجاد بایگانی
دقت کم و عدم اعتماد به اطلاعات جمع شده
امنیت کم در جلوگیری از مخدوش شدن اطلاعات
نیاز به نیروی انسانی متعدد
زمان بر بودن دسترسی به اطلاعات
ناتوانی در استفاده موازی از اطلاعات
هزینههای فراوان جهت ثبت و نگهداری
کندی در پردازش اطلاعات
تکراری شدن اطلاعات بسیاری از پرسشنامهها
هزینههای فراوان جهت کوچکترین تغییرات در فرمها و پرسشنامهها
ناتوانی در جمعبندی و نتیجهگیری

حذف روشهای دستی گردآوری اطلاعات

بنابراین ضرورت جایگزینی ماشین به جای انسان در این مراحل نیز اجتنابناپذیر است. وظیفه این جایگزینی را تکنولوژی شناسایی خودکار بر عهده دارند. شناسایی خودکار با جایگزین کردن تکنولوژی پیشرفته ماشین به جای انسان، عمل تشخیص دادهها، گردآوری آنها و ورود به کامپیوتر را از اختیار کاربر خارج ساخته و خود عهده دار این وظیفه خطیر میشود. این جایگزینی سبب رفع گلوگاههای سیستم و افزایش شدید بهرهوری کل مجموعه خواهد شد.
در واقع سیستم شناسایی15به سیستمی اطلاق میشود که قادر به خواندن و تشخیص اطلاعات افراد یا کالاها و امثال آن باشد و به مجموعهای از فناوریها که از آنان برای شناسایی اشیا، انسان و حیوانات توسط ماشین استفاده میگردد شناسایی خودکار16 گفته میشود.(,2005 Charlie& et al).
به طور کلی شناسایی خودکار و گردآوری دادهها، روشی است که طی آن تجهیزات، خواه سختافزاری ویا نرمافزاری قادر به خواندن و تشخیص دادهها بدون کمک گرفتن از یک فرد هستند. هدف اکثر سیستمهای شناسایی خودکار، افزایش کارایی، کاهش خطای ورود اطلاعات و مانند اینها است که تاکنون نیز فناوریهای مختلفی مانند سامانههای بارکد، سیستم اثر انگشت، سیستم شناسایی با استفاده از قرنیه چشم، صدا، تشخیص کاراکترهای نوری، خواننده نشانگر نوری، سیستم تشخیص با استفاده از فرکانس رادیویی و مانند اینها به منظور شناسایی خودکار طراحی و پیادهسازی شده است که همگی نمونههایی از سیستمهای شناسایی هستند(روهینا ، 1378).
2-3-1- سیستمهای شناسایی مبتنی بر RFID
بهرهگیری از امواج رادیویی بعد دیگری از شناسایی خودکار است. اساس این ایده بر ارسال سیگنال به شی و دریافت بازتاب توسط گیرنده استوار است. در این روش، امواج رادیویی در مسیر عبور شی ارسال میگردد. گیرنده بسیار کوچکی متشکل از یک میکروچیپ و ارسالکننده علائم که به شی متصل شده (تگ)، این علائم را دریافت و سپس کد موجود در حافظه خود را به فرستنده اصلی (دادهخوان) ارسال میدارد. با دریافت توسط فرستنده اصلی، عمل شناسایی صورت میگیرد.
برخلاف تصور اکثریت مردم که تصور میکنند فناوری RFID یک فناوری جدید و نو است، باید اذعان داشت که سابقه RFID از دهه 1930 قابل پیگیری است. به عبارتی، RFID یا فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی یکی از قدیمیترین و پرکاربردترین تکنولوژیها بوده و با استفاده از پیشرفتهای نوین ایجاد شده خود را تبدیل به سیستمی بیرقیب نموده است. RFID دادهها را توسط ابزارهای ویژه خود، به صورت خودکار استخراج و با استفاده از ابزار مناسب انتقال داده، در زمان و مکان مورد انتظار در اختیار ما قرار میدهد. اکنون فناوری RFID با کاربردهای متنوعی که به دنیای کنونی ارائه نموده است، در زمینههای مختلف به کار گرفته میشود(Gao,2009).
2-4-مقایسه سیستمهای شناسایی مبتنی بر بارکد و سیستمهای شناسایی مبتنی بر RFID
بارکد یکی از سریعترین و دقیقترین روشهای ورود اطلاعات به سیستم است . آمار نشان داده است که در ورود اطلاعات با استفاده از صفحه کلید توسط انسان در بهترین حالت با ورود 300 کاراکتر تقریبا یک کاراکتر نادرست وارد سیستم میگردد. تمامی این خصوصیات باعث میگردد که کارایی بارکد در زمینههای مختلف افزایش یابد (,2009 Karygiannis&et al).
یکی از مهمترین ویژگیهای سیستمهای مبتنی بر بارکد این است که دستگاههای خواننده بارکدها در صورتی عمل میکنند که برچسب در مسیر خط مستقیم دید17 آنها قرار گیرد، در حالی که در سیستمهای شناسایی مبتنی بر فناوری RFID، برای خواندهشدن تگ نیازی به قرار گرفتن در مسیر دید قرائتگر وجود ندارد. به دلیل ماهیت امواج الکترومغناطیسی، تگها حتی در فواصل چندین متری از قرائتگر نیز شناسایی میشوند. تگهای RFIDمیتوانند از فاصله بسیار دورتری نسبت به بارکد خوانده شوند.
در مقابل بارکدها، برچسب های RFIDمیتوانند محاسبات تراشهای را ارئه نمایند بنابراین از پروتکلهای نهایی برای تثبیت و تصدیق پشتیبانی میکنند و برای حریم خصوصی مناسب است ( Langheinrich, 2009). یکی دیگر از مزیتهای سیستمهای RFID نسبت به بارکد آن است که امکان شناسایی چندین تگ به طور هم زمان وجود دارد در صورتی که دستگاههای بارکد خوان این مزیت را ندارند. خواندن اطلاعات از طریق امواج رادیویی، با سرعت بسیار بالاتری نسبت به سیستمهای شناسایی میتنی بر بارکد صورت میگیرد . به عبارتی خواندن اطلاعات از بارکد بسیار زمانبرتر است.
از طرف دیگر، از آن جایی که بایستی بارکد برای خوانده شدن در مسیر دید مستقیم دستگاه بارکدخوان قرار گیرد، باید حتما برچسبهای بارکد بر روی سطح خارجی کالا نصب شود. در نتیجه خیلی سریع آسیبدیده و غیر قابل استفاده میشود. در حالی که می توان برچسبهای RFID، را در داخل پوشش پلاستیکی قرار داد و حتی میتوان آنها را در داخل محصول فرو کرده که این خود، دوام آنها و امکان استفاده مجدد از آنها را فراهم سازد. تگهایی که بر روی بدنه خودرو نصب میشوند نیز میتوانند توسط پوشش پلاستیکی محافظت شوند. بنابراین تگها کمتر در معرض دید و آسیبدیدگی قرار دارند.
بارکدها قابل پاک شدن واز بین رفتن هستند. درحالی که از تگهای RFID ، میتوان درمحیطهای خشن و مکانهایی که شرایط آب وهوایی نامساعد دارند، استفاده نمود وکارآیی آن بسیار بیشتر از بارکد است. یکی دیگر از مهمترین تفاوتهای سیستمهای شناسایی مبتنی بربارکد نسبت به سیستمهای شناسایی از طریق امواج رادیویی، دینامیک بودن اطلاعات در سیستم های شناسایی از طریق امواج رادیویی است. بارکدها برچسبهایی فقط خواندنی هستند و اطلاعات آنها قابل تغییر است. درحالی که RFID، توانایی خوانده شدن ونوشته شدن مجدد را دارند. قرائتگرهای RFID، قادرند با تگها ارتباط برقرار کنند وتا جایی که طراحی برچسب اجازه میدهد، اطلاعات آن را تغییر دهند. بنابراین توسط بارکد تنها میتوان یک کالا را ردگیری نمود. اما بااستفاده از شناسایی از طریق امواج رادیویی، میتوان عملیاتی چون ثبت وقایع، پارامترها واندازه گیریها را نیز اجرا کرد.
همچنین تعداد بایتهای موجود برای ذخیرهسازی اطلاعات در تگهای RFID، بسیار بیشتر از بارکد است. بنابراین به طور مثال میتوان در یک تگ RFID خودرو، اطلاعات فراوانی از جمله: شماره شناسایی خودرو، نام راننده، شماره پلاک، تاریخ و زمان ورود/خروج وبسیاری اطلاعات دیگر را ذخیره نمود.
شایان ذکر است تگهای RFID، گرانتر از بارکد هستند و طبیعتأ پیادهسازی سیستمهای شناسایی مبتنی بر فناوری شناسایی از امواج رادیویی، پرهزینه از سایر سیستمهای شناسایی است. همچنین امنیت اطلاعات موجود در روی RFID، کمتر از بارکد است. زیرا دستگاههای قرائتگر مختلف از فواصل اطلاعات را از تگها دریافت یا به آنها ارسال کنند و در صورتی که از مکانیسمهای

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره امکانسنجی، قاچاق کالا، نیروی انسانی، تحلیل داده Next Entries دانلود پایان نامه درباره انتقال اطلاعات، مدیریت کتابخانه، دسترسی به اطلاعات، پردازش اطلاعات