دانلود پایان نامه درباره بندر عباس، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

بنادر و جزاير بحر عمان ايجاد مي گردد .
در سال 1336 استان سيستان و بلوچستان تشكيل مي گردد .
در سال 1337 استان آذربايجان به دو استان تغيير مي يابد به شكل :
استان سوم آذربايجان شرقي (تبريز ، مراغه ، ميانه ، اردبيل ، سراب ، مشكين شهر ، اهر ، هشترود ، مرند ، خلخال)
استان چهارم (رضائيه ، ما كو ، خوي ، مهاباد ، شاهپور ، مياندوآب)
همزمان با تشكيل استانها از سال 1326 واحد جديدي با نام فرمانداري كل وارد قانون تقسيمات كشوري مي گردد . در سال 1326 فرمانداري كل بلوچستان تاسيس و در سال 1337 نيز فرمانداري كل چهارمحال و بختياري و استان كردستان تشكيل مي گردد .
از سال 1339 اسامي استانها با توجه به سوابق تاريخي تغيير مي كند . در واقع با توجه به ماده 13قانون وظايف و اختيارات استانداران ، دولت مكلف مي شود نام استانها را از اعداد رتبه اي به صورت اسمي و به اسامي اصلي خود به شرح ذيل تعيين و اعلام نمايد .
در سال 1337 فرماندار كل چهار محال و بختياري و استان كردستان تاسيس مي يابند در سال 1339 با توجه به ماده 13 قانون وظايف و اختيارات استانداران دولت با توجه به سوابق تاريخي نام استانها را تغيير مي دهد.
1-استان يكم به استان گيلان
2-استان دوم به مازندران
3-استان سوم به آذربايجان شرقي
4- استان چهارم به آذربايجان غربي
5-استان پنجم به كرمانشاه
6- استان ششم به خوزستان
7- استان هفتم به فارس
8- استان هشتم به كرمان
9- استان نهم به خراسان
10- استان دهم به اصفهان
در سال 1340 فرمانداري هاي كل سمنان ، همدان ، و لرستان تشكيل مي شود . در سالهاي 42 و 43 فرمانداريهاي كل كهكيلويه و بويراحمد ، ايلام و لرستان پشتكوه تشكيل مي شوند . در سال 1346 فرمانداري كل بنادر و جزاير خليج فارس و بنادر و جزاير درياي عمان منحل و استان بنادر و جزاير و سواحل خليج فارس و درياي عمان به مركزيت بندر عباس از شهرستانهاي بندر عباس ، بندر لنگه ، برازجان و ميناب تشكيل مي شود . در سال 1348 فرمانداري برازجان از استان بنادر و سواحل خليج فارس منتزع و تشكيل فرمانداري كل بوشهر 6 فرمانداري كل همدان ، لرستان ، زنجان ، چهارمحال بختياري ، ، را مي دهند . در سال 1352 يزد و بوشهر به استان تبديل مي گردند .
در سال 1353 فرمانداري كل ايلام به استان ايلام تبديل مي شود . در سال 1355 فرمانداري هاي كل سمنان و كهكيلويه و بويراحمد به استان تبديل مي شوند . در سال 1357 استان تهران از تركيب شهرستانهاي ري ، شميران ، كرج و ورامين تشكيل مي شود .
در سال 1356 مركز استان مركزي به اراك منتقل و امور شهرستان قزوين به زنجان و فرمانداريهاي كل تهران و كرج مستقيما زير نظر وزارت كشور اداره مي شوند . در سال 1355 نام استان سواحل و بنادر و جزاير به هرمزگان تغيير مي يابد.
به اين ترتيب در سال 1357 كشور به 24 استان ، 162 شهرستان و 475 بخش تقسيم مي گردد. هر چند كه ساختار پرگسل جامعه ايران تا انقلاب اسلامي شاهد يكپارچگي لازم نشد. (جزوه درسي خانم دكتر احمدي پور)
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 و تا قبل از تصويب سومين قانون تقسيمات كشوري در سال 1362 كشور به 24 استان ، 196 شهرستان و 500 بخش تقسيم مي شد .
بعد از انقلاب 1357 تا سال 1362 ، اساس تقسيمات كشور ي همان قانون سال 1316 بود(اطاعت ، موسوي ، 1387، 64).
در سال 1362 قانون سوم تقسيمات كشوري مشتمل 36 ماده و 27 تبصره به تصويب هيات دولت مي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره سلسله مراتب، توسعه روستا، استان تهران، دولت مطلقه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توسعه فرهنگی، نظام جهانی، جهان اسلام، جهانی شدن