دانلود پایان نامه درباره اوقات فراغت، قهوه خانه ها، صنعت فرهنگ

دانلود پایان نامه ارشد

ميدهد از دنياي عادي تجربه ي روزمره فراتر رود.
طبق استدلال آدورنو در موسيقي عامه پسند توده اي اين گونه معناهاي فردي از طريق موسيقي منتقل نمي شوند و بنابراين هيچ گونه مهارت شنيداري لازم نيست.از نظر آدورنو ذات و وهر موسيقي عامه پسند همان قالب استاندارد شده ي آن است .اين نيز به نوبه ي خود تضمين مي کند که دريافت اجتماعي موسيقي عامه پسند هم از پيش برنامه ريزي مي شود و صنيف و توليد موسيقي تابع دستورالعملهاي دقيقي است که به منظورد توليد واکنش مشخص و يک شکل در ميان شنوندگان محاسبه مي شوند.
قضيه فقط اين نيست که اين موسيقي مستلزم هيچ تلاشي براي دنبال کردن جريان محتواي آن نيست بلکه اصلا موسيقي به شنوندگان گوش مي سپارد.اين موسيقي عملا الگوهايي به شنونده مي دهد که تمامي چيزهاي واقعي و ملموس را مي توان در آن ها گنجاند .اين الگوي پرهيب وار تحميل مي کند که او چگونه بايد به موسيقي گوش دهد و در همان حال هر گونه تلاشي براي شنيدن را غير ضروري مي سازد .موسيقي عامه پسند از پيش فهم شده است به نحوي که به شدت شبيه مجله هاي پر زرق و برق مد روز است .
ماهيت کليشه اي موسيقي عامه پسند و تاثير خرفت کننده آن به شنوده به قالب ريزي و کنترل اوقات فراغت در جامعه ي سرمايه داري کمک مي کند به گفته ي آدورنو ماهيت قالبي و از پيش هضم شده ي موسيقي عامه پسنند در آن واحد راحت شدن از خستگي و تلاش است و در نتيجه اوقات فراغت را مي توان چنان بريد و دوخت که حداکثر استراحت و تمديد قوا حاصل مي شود .بنابراين از نظر آدورنو و هورکهايمر سطح فن سالاري و عقلاني سازي توليد و توزيع فرهنگ توده اي به قدري بالاست که عملا يک صنعت فرهنگ پا مي گيرد که با غاوا گري در همه ي سوراخ سنبه هاي زندگي روزمره در جامعه ي سرمايه داري پيش نفوذ مي کند.
قدرت ؛وسوسه و اغواگريي صنعت فرهنگ بنا به استدلاال آنان در جامعه ي آمريکا به خوبي نمايان است .بنابراين کمک به فناوري هاي ارتباطي رسانه هاي جمعي مي توان به جامعه اي با ابعاد ايالات متحده جيره ي يکساني از تصاوير ؛اطلاعات و محصولات مصرفي را مي خوراند و در نتيجه فراغت و تفريح را استاندارد سازي کرد به نحوي که افراد از ميان مجموعه فعاليت هاي فراغتي و تفريحي تجويز شده اي دست به انتخاب بزنند که تحت کنترل سفت و سخت صنايع فرهنگي و رسانه اي است .چون همکاري ميان رسانه ها و توليد کنندگان کلاهاي مصرفي روز به روز افزايش مي يابد .
زندگي روزمره زير کوبش بي رحم و منظم امواج بي پايان تبليغات تجاري غرق مي شود و به اين ترتيب بت سازس تمام عيار از فراغت و تفريح تامين و تضمين مي شود .صنعت فرهنگ به همين شيوه عنان اميال توده ها و سرنوشت و تقدير مخاطبان خود را در دست مي گيرد (همان؛ص189)
3-4-3- ويژگي مردم شناختي کافي شاپ؛شيوه زندگي جوانان
هر جا که قهوه اي و هر جا که کافه است
باقي شهر هر چه که باشد اضافه است48
کافي شاپ؛تنها مکاني براي نوشيدن قهوه و خوردن غذايي ساده نيست ،بلکه اين مکان،فضايي با ويژگي هاي فرهنگي است که در بستر شهر نشيني و در ميان طبقه متوسط و طي برخي تحولات فرهنگي دوره معاصر شکل گرفته است.اغلب مخاطبان اين فضاهاي فرهنگي شهري؛گروهي از جوانان طبقه متوسط شهرنشين هستند که براي دستيابي به تجربه اي متفاوت براي تعملات غير رسمي آن را انتخاب مي کنند کافي شاپ بخشي از سبک زندگي يا اوقات فراغت اين جوانان است .همچنين مي توان از آن به عنوان يک دورهمي فرهنگي و در ادامه مصرف جهاني نام برد.
واژه کافي شاپ،همان طور که از اسم آن پيداست،مکان نوشيدن قهوه و نوشيدني هاي گرم در اوقات فراغت افراد است .افراد در کافي شاپ مي نشينند و در حين نوشيدن ،کارهاي مختلفي مانند گفت و گو،استفاده از شبکه هاي اجتماعي ،مبادله اطلاعات؛ديدارهاي دوستانه و غيره را انجام مي دهند.امروزه رفتن به کافي شاپ ؛تبديل به امري متداول و روزمره ،براي گروهي از افراد ،به ويژه برخي جوانان شده است.
اين گروه از جوانان تنها براي نوشيدن قهوهبه اين مکان ها نمي روند.بلکه دست يابي به تجربه اي ديگر آن ها را به کافي شاپ مي کشاند.در واقع،اين گروه از افراد به دنبال فضايي متفاوت براي ادامه زيست فرهنگي خود هستند.برخي معتقدند که کافي شاپ بخشي از فرايند جهاني شدن فرهنگ است و به همين دليل،همانندي هايي ميان کافي شاپ ها در شهر هاي مختلف جهان ديده مي شد.
برخي ديگر آن را به مثابه يک دورهمي فرهنگي قلمداد مي کنند.پژوهشگران اقتصادي نيز آن را نوعي روند مصرف جهاني مي دانند که طي آن محصولات مختلفي عرضه و مصرف مي شوند.همچنين اين موضوع از دو منظر ديگر نيز قابل بررسي است .نخست موضوع سبک زندگي و ديگري مسئله اوقات فراغت .
با توجه به کارکردهاي فرهنگي کافي شاپ ها شايد بتوان از قهوه خانه ها به عنوان پيشينه ي اين فضاهاي فرهنگي نام برد،زيرا برخي مشابهت ها ميان هر دو فضاي فرهنگي ديده مي شود.در بررسي قهوه خانه در ميابيم که در گذشته هاي دور(دوره صفويه)قهوه خانه ها محل تجمع افراد بالنسبه توانمند از صنوف مختلف بودند که در آن فضا به گفت و گو ،شعر خواني،شاهنامه خواني ،تفريح و سرگرمي مي پرداختند.اين فضاها در گذشته تاريخي ايران،همچون نهادي اجتماعي و فرهنگي ايفاي نقش کرده و داراي کارکردهاي مختلفي مانند گذراندن اوقات فراغت،تبادل افکارو اطلاعات عرضه دستاوردهاي ذوقي و تفريح داشته اند و به نوعي تداوم بخش خصايص رفتاري و اخلاقي نسل هاي گذشته به نسل هاي آينده بوده اند.صاحبان قهوه خانه ها اغلب با آداب،آيين ها و مناسک جامعه و مردم همراهي مي کردند.آن ها پايبند سنت ها ي مذهبي بودند و اغلب در سوگواري هاي ماه هاي محرم و صفر ،قهوه خانه را سياهپوش مي کردند و با علم و بيرق مي آراستند و مراسم عزاداري،روضه خواني تعزيه خواني و شبيه خواني در محوطه قهوه خانه برپا مي کردند .در ماه مبارک رمضان،قهوه خانه ها ازافطار به بعد باز بودند و معمولا براي فاصله ميان افطار تا سحر،برنامه هايي مانند غزل خواني ،شاهنامه خواني و نقالي تدارکات مي ديدند .قهوه خانه در شب هاي اعياد مذهبي ،به ويژه در نيمه شعبان،تولد حضرت اميرالمومنين،عيد قربانعيد غدير،عيد فطر و ساير اعياد حال و هواي ديگري مي يافتند.امروزه هم در کافي شاپ ها برخي مراسم و آداب و سنت ها راعايت و برپا مي شود. به دليل ويژگي فرد گرايانه تر اين فضاها،علاوه بر مراسم عمومي ،مراسم خصوصي مانند انواع جشن هاي تولد ،فارغ التحصيلي،قبولي در دانشگاه و غيره نيز برگذار مي شود.
در ميان قهوه خانه داران افرادي بودند که گرايش هاي سياسي خاصي داشتند و بنابراين،افراد همسو با آن گرايش ها به آن جا مراجعه مي کردند .امروزه در کافي شاپ ها هم برخي تمايلات و گرايش هاي خاص قابل مشاهده است .
امروزه برخي افراد کافي شاپ ها را محلي براي گذراندن وقت جوانان و مواردي از اين دست تلقي مي کنند .با وجود اين،کافي شاپ ويژگي هايي دارد که آن را به عنوان يک فضاي فرهنگي پست مدرن در مرکز توجه مطالعات فرهنگي و اجتماعي قرار داده است.

چيستي و ويژگي کافي شاپ
واژه کافي شاپ همان طور که از اسم آن پيداست ،از قرن ها پيش به عنوان مکان نوشيدن قهوه و نوشيدني هاي گرم بوده است.در جوامع مختلف اين وازه اسامي ،متفاوتي داشته است .براي نمونه در ايتاليا ،فرانسه و پرتقال به نام49
در آلمان50 با و در ترکيه51 شناخته مي شد.
کافي شاپ ازابتدا براساس گذراندن اوقات فراغت جوانان طبقه متوسط شهري شکل گرفت و تداوم يافت اين مکان ها به صورتي شکل گرفته اند که مشتريان مي توانند زمان بيشتري را در آن صرف کنند و با غذا و نوشيدني هاي مختلف کارهايي مانند گفت و گو،مطالعه و غيره انجام دهند .امروزه در کافي شاپ ها علاوه بر قهوه و انواع نوشيدني ها ،بشقاب هاي غذاي گرم ها که زمان تهيه پاييني دارند عرضه مي شوند.
کافي شاپ به لحاظ فرهنگي ويژگي هايي دارد که از آن قرار است
1-کافي شاپ مختص جوامع شهري است . با توجه به گسترش شهر ها و شهر نشيني در ايران،نمادهاي آن نيز در حال توسعه است.کافي شاپ در بستر شهر و شهر نشيني ،پديده اي فراگير محسوب مي شود بسياري از قرار هاي دوستانه و کاري در اين مکان ها گذاشته مي شود و درآن گفت و گوهاي مربوط به مسائل مختلف طرح مي گردد.
” کافه امروزي يک فضاي شهري است و به فرهنگ شهر و شهر نشيني تعلق دارد . در شهرها فضاهايي وجود دارند که جمعيت ها و گروه هاي قومي،زباني،نژادي ،جنسيتي و اجتماعي،خود را باز توليد ،تکثير و توسعه مي دهند .کافي شاپ ها بخشي از فضاي فرهنگي شهرهاي امروزي هستند که در آن مجموعه اي از مناسبات انساني و اجتماعي امروزي رخ مي دهد .به طور کلي شهر نشيني به مثابه شيوه زندگي ،داراي الزام ها و ضرورت هايي است که فضاهاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي متناسب با خودش را ايجاب و ايجاد مي کند(فاضلي 1390؛29-30)
2-بيشتر کافه رو ها از طبقه متوسط شهري هستند “طبقه متوسط جديد شهري مجموعه اي از اصول و ارزش هاي مشترک شهري را دارد که يکي از آن ها داشتن اوقات فراغت بيشتر و ديگري توجه اين طبقه به ارزش هاي فرامادي است .کافه يکي از فضاهاي فرهنگي است که بسياري از ويژگي هاي فرهنگي طبقه متوسط شهري جديد را تامين مي کند(همان “31)
3-کافي شاپ جزئي از فرهنگ جهاني و جهاني شدن است .کافي شاپ فضاي فرهنگي جهاني است.يکي از کارکردهاي اصلي کافي شاپ بازتوليد ارزش ها و هنجارهايي است که انطباق بيشتري با جهاني شدن دارند .واژه کافه معادل قهوه نيست بلکه ترجمه و معادل غربي آن است .همنشيني کافه با واژه انگليسي شاپ (مغازه)معناي غربي و غير محلي و غير بومي بودن کافه را تقويت مي کند.
4-کافه روها از نظر جهت گيري هاي فرهنگي و ارزشي،آينده محور هستند کافه نيز بخشي از فضاي مدرن شهري هستند که متناسب با ارزش هاي شهري طراحي شده اند.نورپردازي،شيوه چيدمان پيشخوان کافه ،سبک و چيدمان ميزها همگي جزئي از رمزگان فرهنگي مدرن يا پسن مدرن هستند .
ويژگي هاي جوانان کافي شاپ
بررسي هاي متغير هاي زمينه اي در ميان جمعيت مراجعه کننده به کافي شاپ ها ،نشان مي دهد که زنان بيش از مردان به اين فضاها مراجعه مي کنند ،همچنين کافه رو ها اغلب جوانان 18 تا 30 ساله مجرد داراي تمکن مالي متوسط به بالا و تحصيلات دانشگاهي هستند.در پژوهشي که در سال 1384 از سوي شالچي در کافي شاپ هاي منطقه 3 تهران انجام شد ،علاوه بر تحصيلات اين جوانان ،تحصيلات خانواده آنان نيز از ميانگين کشوري بالاتر قيد شده است .
اين جوانان اوقات فراغت روزانه خود را به ترتيب به صورت گفت و گوي تلفني با دوستان ،مطالعات غير درسي،رفتن به سينما و تئاتر و خواندن روزنامه سپري مي کنند .
در بررسي نوع ورزش هاي مورد علاقه آن ها نيز به ترتيب شنا،پياده روي ،بدن سازي کوه نوردي ،اسکي ،بيليارد ،تنيس،اتومبيل راني ،پينگ پنگ،واليبال ،بسکتبالورزش هاي رزمي يوگا و کشتي ديده مي شود(شالچي 1386)
در ميان اين گروه از جوانان استفاده از انواع ابزارهاي ارتباطي بسيار رايج است .اغلب اين جوانان عضو شبکه هاي اجتماعي هستند و از انواع نرم افزارهاي ارتباطي تلفن هاي همراه استفاده مي کنند .
جوانان کافي شاپ ذائقه موسيقيايي دارند و از انواع موسيقي هاي سنتي،پاپ داخلي ،کلاسيک و موسيقي هاي غربي گوش مي دهند .در انتخاب پوشاک نيز اغلب مراجعه کنندگان به کافي شاپ ها از برندهاي مختلف استفاده مي کنند و نسبت به پوشش خود بسيار حساس هستند و آن را امري با اهميت براي حفظ کلاس خودشان مي دانند .اين جوانان جذاب و خوش قيافه بودن را از اولويت هاي خودشان براي حضور در اجتماع مي دانند .همچنين،مدريت بدن از جمله شاخص هاي مهم در سبک زندگي جوانان کافي شاپ است .رژيم غذايي ،ورزش و دارو از جمله روش هاي مدريت بدن اين جوانان محسوب مي شود .
جوانان سبک هاي مختلف براي زيستن و نگاه کردن به زندگي را توليد مي کنند .به ما مي گويند 10 -20 سال ديگر آدم ها به چه صورتي به زندگي مي نگرند .چه چيزهايي آن ها را خوشحال مي کند ،چه چيزهايي برايشان اهميت ندارد و دوست دارند فرزندانشان را چطور و با چه ارزش هايي بزرگ کنند .
بنابراين توجه به جونان و شيوه هاي زندگي آن ها ،اينکه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره فرهنگ جوانان Next Entries منابع مقاله درباره مشارکت مردم، سلسله مراتب، اوقات فراغت