دانلود پایان نامه درباره افغانستان، کانون توجه، افراط گرایی، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

گزارش ارائه شده به کنگره آمریکا در سال 2008، عملیات ضد ناتو از سوی طالبان گسترش بیشتری داشته است. بر پایه این گزارش، درصد اقدامات تروریستی علیه مردم افغانستان، 30 درصد و علیه قوای آمریکا، 40 درصد در مقایسه با سال 2007 افزایش داشته است(. (Morelli, 2009 : 2

جدول شماره 4-1- تعداد عملیات خرابکارانه و تروریستی در افغانستان بین اکتبر2009تا مارس 2010
فرماندهی منطقه ای
حمله انتحاری
تله انفجاری
آتش غیر مستقیم
آتش مستقیم
کل
جنوب
123
3594
346
3467
7530
شرق
64
708
732
1268
2772
غرب
22
184
46
263
515
شمال
14
102
19
278
413
پایتخت
6
29
20
25
80
کل
229
4617
1163
5301
11360
منبع: بزرگمهری،1389: 148
گروه های شورشی در افغانستان، از قبایل و دستجات متعدد تشکیل شده اند که شامل: طالبان که عمدتاً از پشتون ها هستند، القاعده، حزب اسلامی گلبدین، حزب اسلامی خالص، شبکه حقانی، شریعت محمدی، لشکر اسلام، لشکر طیبه و جنبش اسلامی ازبکستان می گردند.
نمودار زیر حجم تلفات قوای مختلف اعم از نیروهای ایساف و آمریکایی، نیروهای امنیت ملی افغانستان، شبه نظامیان شورشی، شهروندان عادی و ناشناخته را نشان می دهد.

نمودار شماره4-2-حجم تلفات در اثر حملات گروه های شبه نظامی تروریستی(2010-2009)

(Report On Progress Toward, 2010 :23)
با توجه به پیوندهای جغرافیایی افغانستان با ایران و مرزهای گسترده جغرافیایی این کشور با ایران که حدود 936 کیلومتر است. صدور و گسترش جغرافیایی تروریسم در حاشیه شرقی ایران خطر رو به تزایدی خواهد بود که در وهله اول مخاطرات منطقه ای ناشی از جغرافیای تروریسم، کشور ایران را متأثر خواهد ساخت.

نقشه شماره4-1-محدوده اثرگذاري منطقه ای جغرافیای تروریسم از سوي افغانستان

منبع: (رحيمي،1389: 23).
همان طوری که در نقشه مشاهده می شود، در مرحله نخست حوزه جغرافیای تروریسم افغانستان حاشیه مرزهای جنوب شرقی کشور ایران که دارای ملاحظات قومی، مذهبی و فرهنگی نسبت به مرکز هستند را به وجود خواهد آورد.در حاشیه غربی، کشور پاکستان مشاهده می شود که مناقشات قومی و مذهبی در قالب جنگ با تروریسم در مناطق وزیرستان شمالی و جنوبی وضعیت خطرناک و فاجعه باری برای پاکستان و منطقه ایجاد نموده است. به طوری که نخستین تأثیر امنیتی آن، گسترده شدن شکاف های قومی و مذهبی بین پشتون های پاکستان و سایر اقوام پاکستان و نیز تعمیق خطر افراط گرایی مذهبی در این مناطق و گسترش آن خواهد بود. بنابراین با توجه به گسترش جغرافیای تروریسم، منطقه جنوب آسیای غربی و آسیای مرکزی می تواند نخستین جغرافیایی باشد که در دام تروریسم مبهم غربی گرفتار خواهد شد. در صورتی که ایران به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین همسایه افغانستان، در کانون توجه ایالات متحده و غرب برای درگیر شدن در دامان تروریسم و افراط گرایی حاصل از جغرافیای افغانستان می باشد. با توجه به تعارض و تضاد منافع ایران با ایالات متحده، این کشور در همسایگی افغانستان بیشترین تأثیرات امنیتی را از این حوزه تروریستی داشته است. این تأثیرات عبارتنداز:
1- صدور تروریسم به ایران و شکل گیری جریانات افراطی مذهبی و قومی در جنوب شرق و شرق ایران، مانند گروه تروریستی جندالله و سایر گروه های مشابه…؛
2- آسیب پذیری مرزی و شکل گیری گروه های مافیایی مواد مخدر و قاچاق و تشدید نا امنی و بی ثباتی در مرزهای شرقی؛
3- شکل گیری مرزهایی با کارکرد امنیتی به جای تأکید بر امر توسعه در مناطق مرزی و عدم تبدیل مرزهای شرقی به مرزهای اقتصادی؛
4- تداوم هجوم مهاجرین و آواره شدگان اتباع افغانی به ایران به دلیل عدم ثبات و امنیت در مبدأ؛
5- افزایش سطح بی اعتمادی بین کشورهای همسایه و جلوگیری از شکل گیری بلوک های منطقه ای مثبت و کارا در حوزه امنیتی و سیاسی؛
6- درگیری ایران با پی آمدهای مستقیم و غیر مستقیم تروریسم و افزایش هزینه های نظامی و امنیتی ایران
(همان: 25).
این وضعیت به ایران اجازه می دهد تا در مورد مهار مخاطرات امنیتی حاصل از شکل گیری جغرافیای تروریسم در افغانستان، برنامه های امنیتی یک جانبه و چند جانبه را به دست گیرد که خود بر ابعاد پیچیده این مسئله خواهد افزود.

4-1-5- نیروهای خارجی در افغانستان
منطقه خاورمیانه و غرب آسیا به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، منابع عظیم انرژی و ویژگی های ژئوپلیتیکی خاص خود همواره در کانون توجهات قدرت های بزرگ از گذشته تا به امروز بوده است. این قدرت ها همیشه در پی حضور و اعمال قدرت خود بر این منطقه و در نتیجه تأمین منافع پایدار خود بوده اند. حادثه 11 سپتامبر شرایط را برای حضور بیش از پیش قدرت های خارجی به بهانه حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی در منطقه فراهم نمود. اشغال کشور افغانستان و پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه، صحت این مطلب را به اثبات می رساند. حضور این نیروها در افغانستان نه تنها به امنیت افغانستان و منطقه کمک نکرده، بلکه خشونت و ناامنی را در منطقه افزایش داده است(راستی و رحیمی،1382: 167).پایگاه شیندند در غرب افغانستان و در نزدیکی مرزهای شرقی ایران که توسط ارتش شوروی سابق ساخته شده بود. اکنون در تصرف نیروهای آمریکایی قرار دارد. ناتو در حالی خبر از بازسازی و توسعه پایگاه هوایی شیندند می دهد که در سال جاری پنتاگون از احداث پایگاه هوایی جدیدی در مجاورت فرودگاه شیندند خبر داد. بر مبنای این خبر، پنتاگون در نظر دارد تا علاوه بر ساخت این پایگاه در نزدیکی مرزهای شرقی ایران، 2 پایگاه هوایی دیگر در ولایت های«مزار شریف» و «هلمند» با بودجه ای بالغ بر یک میلیارد و سیصد میلیون دلار احداث کند. علاوه بر آمریکا، نیروهای چند ملیتی با عنوان ایساف نیز به سرکردگی ناتو در افغانستان حضور دارند. ورود ناتو به افغانستان، اگر چه به آرامی و با استقبال نسبی همراه بود، اما تداوم حضور آن در افغانستان با چالش های متعددی مواجه است. از منظر آمریکایی ها، حضور ناتو در افغانستان عملاً آزمونی برای این سازمان است تا توانایی های خود را در منطقه ای خارج از اروپا به محک گذاشته و نقاط ضعف و قوت خود را ارزیابی نماید(Morelli, 2009: 1).
مرکز فرماندهی ایساف در کابل مستقر است و پنچ قرارگاه فرماندهی منطقه ای، وظیفه هدایت نیروهای ایساف را بر عهده دارند: شمال، غرب، شرق، جنوب و مرکز. هر یک از این قرارگاه ها تحت فرماندهی یکی از کشورهایی است که در آن منطقه نیروهای عمده ای را مستقر کرده است.

نقشه شماره4-2-فرماندهی های منطقه ای، پنچ گانه ایساف در افغانستان

منبع: (بزرگمهری، 1389: 146).
4-1-6- حقابه رودخانه هیرمند
یکی دیگر از اختلافات میان ایران و افغانستان که سابقه ای طولانی نیز دارد، اختلاف دو کشور درباره نحوه تقسیم آب رودخانه هیرمند است. این رودخانه که از کوههای در شمال غربی کابل سرچشمه می گیرد، هزار کیلومتر در افغانستان جریان دارد تا به ایران می رسد. اختلافات بر سر این رودخانه به دهه 1870 باز می گردد که حاکمان افغانی تأکید داشتند که حق دارند درباره وضعیت این رودخانه تصمیم گیری کنند. رودخانه هیرمند برای کشاورزان افغانی و ایرانی اهمیتی حیاتی دارد، زیرا مهمترین منبع آبی در این منطقه به شمار می رود. سرانجام پس از مذاکرات طولانی میان مقام های دو کشور، طرفین در سال 1939 برای تقسیم عادلانه رودخانه هیرمند به توافق رسیدند، اما در نهایت این توافقنامه نیز اختلافات را به طور قطعی حل نکرد. با روی کارآمدن دولت حامد کرزای و با استفاده از جو مسالمت آمیز فراهم شده میان دو کشور، بار دیگر مسئله تقسیم آب رودخانه هیرمند در مذاکرات طرفین مطرح شد. اما با این اوصاف به نظر می رسد دو کشور هنوز نتوانسته اند به راه حل مناسبی برای این مسئله دست یابند(ثقفی عامری،احدی،1387: 97).دولت های افغانستان همواره از هیرمند به عنوان ابزاری برای حل مسایل خود با ایران سود برده اند. در واقع هیرمند اهرم دایمی افغان ها برای سودجویی از آن در مناسبات سیاسی- اقت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره مواد مخدر، افغانستان، مبارزه با مواد مخدر، سازمان ملل Next Entries دانلود مقاله با موضوع عادت به مطالعه، فرهنگ مطالعه، روش پژوهش، انگیزه های مطالعه