دانلود پایان نامه درباره اثناعشر امیراً، علمای شیعه، تفسیر قرآن

دانلود پایان نامه ارشد

به ابی زرعه محدث عرضه کردم .وی در این کتاب نظر کرده و گفت : گمان می‌کنم اگر این کتاب در دست مردم قرار بگیرد، جوامع حدیثی دیگر بی استفاده بمانند.
البته این ماجه تألیفات دیگری نیز دارد از جمله: تفسیر قرآن و تاریخ قزوین.42
معروف بین دانشمندان اهل سنت آن است که سنن ابن ماجه بین صحاح سته آخرین کتاب از نظر اعتبار شناخته شده است. برخی آن را بر موطاً مالک ترجیح داده اند.43
با این که سنن ابن ماجه از معتبرترین کتب اهل سنت و از صحاح سته است، اشکالات زیادی هم از حیث سند و هم از حیث محتوا بر آن وارد است.
این اشکالات سندی و محتوایی به حدی واضح بود که از دید عالمان اهل سنت نیز دور نماند، لذا نقدهای متعددی بر آن نوشته اند.
ذهبی در این باره می‌نویسد: «در این کتاب احادیث دور از اعتبار و ارزش، فراوان است».44
ابن ماجه در کتاب الفتن بابی تحت عنوان «خروج المهدی» گشوده که هفت 7 حدیث آن درباره‌ی امام مهدی است.
سنن نسائی
مؤلف: ابو عبدالرحمن احمدبن علی بن شعیب بن علی بن سنان بن بحرین دینار
متولد: 215 ق در شهر نساء از خراسان قدیم ایران
وفات: 303 ق در مکه
اساتید: معروف ترین مشایخ حدیث و اساتید نسائی عبارتند از: اسحاق بن راهویه، حصین بن منصور، عیسی بن حماد، سوید بن نصر، هشام بن عمار.
نسائی از غیر از کتاب سنن، صاحب تألیفات دیگری نیز هست، از جلمه:
2.خصائص و فصایل امیرالمؤمنین نسائی می‌گوید:
آنگاه که به شام رفتم، مردم آن جا را دشمن و منحرف از امام علی یافتم، از این رو به نگارش این کتاب پرداختیم، تا باعث ارشاد آنان شود.45
احادیث این کتاب از نظر سند، معتبر هستند.بیشتر روایات او در این کتاب از احمد بن حنبل است.
2.مسند الامام علی
3.کتاب الضعفاء و المتروکین من رجال الحدیث.
ذهبی درباره‌ی تألیف کتاب خصائص امیر المؤمنین نسائی می‌نویسد:
گروهی نزد نسائی آمده و گفتند: «چرا کتاب خصائص علی را نوشتی، ولی برای شیخین کتابی ننوشتی ؟» وی در جواب گفت: «وقتی وارد دمشق شدم، دیدم منحرفین از امام علی بسیارند، لذا این کتاب را نوشتم به امید آن که آن‌ها را هدایت کنم». دوباره گفتند: «چرادرباره فضائل معاویه کتاب ننوشتی ؟» نسائی پاسخ داد: «من چه بنویسم؟ آیا این حدیث را بنویسم که پیامبر وآله وسلم در حق او فرمود. اللهم لاشتبع بطنه؟»
نسائی حاضرنشد چیزی از فضایل معاویه نقل کند، لذا آن قدر بر پهلوهایش زدند که مجروح شد و او را از مسجد اخراج کردند. نسائی گفت: «مرا به مکه ببرید». او را به مکه بردند.آن جا فوت کرد و بین صفا و مروه دفن شد.46
نسائی درآغاز، کتاب مفصلی از احادیث پیامبر فراهم کرد وآن را السنن الکبری نامید و در آن، روایات صحیح وضعیف وحسن را گرد آورد. هنگامی که این کتاب را به امیر رمله تقدیم کرد، او از نسائی پرسید: «آیا همه روایات سنن، صحیح است ؟» نسائی پاسخ داد: «دراین کتاب، احادیث صحیح و حسن و نزدیک به آن را جمع کرده‌ام». امیر رمله به او گفت: احادیث صحیح را از آن استخراج کن. نسائی در پی این درخواست، به تلخیص و استخراج احادیث السنن الکبری پرداخت و نام آن را السنن المجتبی گذاشت که از آن به نام السنن الصغیر نیز یاد می‌شود.
نسائی، نزد دانشمندان اهل سنت از جایگاه بلندی برخوردار است. با توجه به ضابط بودن او و اعمال شرایط سخت تر ازبخاری و مسلم در گزینش رویات، کتاب او جزء معتبرترین کتب اهل سنت شمرده شده است، به گونه ای که حتی برخی از اهل سنت آن را به سبب صحت رویات و تنظیم خاص فقهی، برتر از سنن ابو داوود یا در مرتبه ای پس از آن قرار داده اند.47
علمای اهل سنت، نسائی را در علم حدیث و رجال ستوده و کتاب سنن او را از صحاح سته و از منابع موثق اهل سنت بر شمرده اند، ولی چون نسائی علاقه مند به اهل بیت و دوستدار امام علی بوده است، کمی از او فاصله گرفته اند، به خصوص که از معاویه خوشش نمی‌آمد و همین باعث شد برخی از اهل سنت او را شیعه بدانند.48
برخی از علمای شیعه چون علامه سید محسن امین عاملی، قائل شدند نسائی شیعه بوده، یا در اواخر عمر به تشیع گراییده است.49 این که اهل سنت درباره‌ی نسائی گفته اند: «شیعه است». مراد همان شیعه مرسوم نیست، بلکه مراد از شیعه نزد قدمای اهل سنت، این است که امام علی را بر عثمان مقدم بدارد و معاویه را قبول نداشته باشد
سنن نسائی همچون دیگر کتب صحاح سته، دارای اشکالات متعددی است. نسائی سعی کرده است از روایات ضعیف استفاده نکند. با این حال بعضی از دانشمندان اهل سنت مانند ابن کثیر قائل هستند. که درسنن نسائی از روایان مجهول و نیز از روایات ضعیف و منکر نقل روایات شده است.50
از آن جا که سنن نسائی دچار اشکالات سندی و محتوایی است، اهل سنت نقد‌های متعددی بر آن نوشته اند.

فصل دوم: احادیث مهدویت در صحاح سته

در صحاح سته به دو طایفه از احادیث بر می‌خوریم، یک سری از احادیث، موضوع مهدویت به طور کلی از آن استنباط می‌شود وطایفه دیگر، احادیث خاصی است که فقط بر موضوع امام مهدی، قابل تطبیق است.
ابتدا به احادیثی می‌پردازیم که در آن به طور عام اشاره به مهدویت شده است.و بعد به احادیث خاص در باره حضرت می‌پردازیم.
احادیث عام مهدویت در صحاح سته
1.حدیث دوازده خلیفه
یکی از احادیث صحیح و متواتر که هم در صحاح سته و منابع دیگر معتبر و موثق اهل سنت و هم در کتب شیعه مطرح شده است، حدیث دوازده خلیفه است. این روایت، از طرق متعدد، از پیامبر نقل شده است، به نحوی که صدور آن از پیامبر قطعی و مسلم است، لذا به بررسی سندی این حدیث نیازی نیست و فقط باید دلالت آن را مورد کنکاش قرار داد.
متن روایت در صحاح
1.بخاری در کتاب الاحکام باب «استخلاف» به سند خود از جار بن سمرۀ نقل کرده است که پیامبر فرمود:
یکون اثناعشر امیراً. فقال کلمه لم اسمعها. فقال ابی: انه قال: کلهم من آن را نشنیدم پدرم گفت: که حضرت فرمود: همه آنان از قریش هستند.51
روایت «دوازده خلیفه» در بسیاری از کتب اهل سنت با اسناد و طرق متعدد آمده که فقط از طریق جابر بن سمره در بیش از پنجاه مصدر و منبع اهل سنت مطرح شده است.غیر صحاح سته، در کتب معتبری چون مسند احمد بن حنبل والمعجم طبرانی و…آمده است.
این روایت درکتب معتبر شیعی نیزآمده است. دربعضی از نقل ها، اسامی دوازده خلیفه ذکر شده است. برخی از عالمان اهل سنت نیز در کتب روایی خود، به اسامی دوازده نفر اشاره کرده اند از جمله: حمویی شافعی در فرائد السمطین52 و قندوزی در ینابیع المودة.53
نکات قابل استفاده از این روایت
از مجموعه روایاتی که درباره‌ی دوازده خلیفه در صحاح آمده، نکات چندی قابل استنباط است:
1.پس از رسول خدا و سلم خلافت در دوازده نفر منحصر است.
2.همگی آنان از قریش هستند.
3.عزت اسلام و سربلندی دین، به وجود این خلفا بستگی دارد، یعنی وقتی یکی از این خلفا در قید حیات باشد، دین اسلام پا بر جاس و محکم خواهد بود.
4.دین اسلام پایان نمی‌پذیرد، تا این که دوازده خلیفه روی کار بیایند
5.نکته مهم که از روایت بر می‌آید، این که خلافت، پیاپی و بدون فاصله است و این نکته، از کلمه «خلیفه» استفاده می‌شود.
در کتب لغت در معنای خلیفه آورده اند:
فلان شخص خلیفه فلانی در بین اهلش شد، هنگامی است که به وظایف اهل او قیام کند.خلیفه کسی است که جانشین قبل از خود به سبب غایب بودن مستخلف عنه یا مرگ یا عجز او می‌باشد.54
1.از بررسی این احادیث استفاده می‌شود که پیامبر واله وسلم این جملات گهر بار و وحیانی را ضمن خطبه ای آن هم میان عموم مطرح فرموده است. البته طبق بعضی روایات، در سرزمین منی و طبق برخی روایات دیگر در عرفات و ایام حجة الوداع مطرح شده است.55
اکنون دو سال اساسی مطرح می‌شود، نخست این که وقتی پیامبر به دوازده خلیفه بعد از خود اشاره می‌کند، عده ای سروصدا کردند یا تکبیر گفتند یا برخی بلند شدند و نشستند، به گونه ای که جابر بن سمرة کلام آخر پیامبر وآله وسلم را نفهمید. سوال اساسی این است که چرا برخی سروصدا کردند، یا کاری کردند که سخنان آخر پیامبر نامفهوم جلوه کند؟ این‌ها چه کسانی بودند و چه انگیزه ای داشتند یا به عبارتی روشن تر، از این کار، چه سودی می‌بردند؟
سوال اساسی دوم که برخی علمای اهل سنت هم به آن اشاره کرده اند، 56 این است که مسلمانان – خصوصاً در اواخر عمر مبارک رسول خدا چنان شیفته رسول خدا وآله وسلم و کلمات ارزشمند آن حضرت بودند که قابل توصیف نیست.آیا ممکن است مسلمین از این دوازده خلیفه سوال نکرده باشند و از این وصیت عظیم به همین آسانی عبور کرده باشند.
مصداق دوازده خلیفه
خلافت بین شیعه و اهل سنت، از قداست خاصی برخوردار است و در بعضی از آیات قرآن کریم، خلافت الهی به بعضی از پیامبران نسبت داه شد.57 در روایات شیعه و سنی «خلافت» با بار معنوی خاصی همراه است. این نکته نیز آشکار است که خلیفه رسول خدا بر کسی اطلاق میشود که در درون، صاحب تهذیب نفس و تقوای باطن و در خارج نیز اقامه کننده عدل و داد و بر پا کننده معروف و مانع منکرات باشد. اگر کسی خود را خلیفه رسول خدا واله وسلم بداند، ولی از تمام اعمال و رفتار او، فسق و جور جلوه گر باشد. به یقین او نه تنها جانشین رسول خدا وآله وسلم نیست، بلکه خلیفه شیطان است، چون خلیفه باید ظهور و بروزی از مستخلف عنه در خود داشته باشد.
درباره مصادیق این دوازده جانشین رسول خدا بین اهل سنت، اختلاف نظر بسیار زیاد است و تعبیرهای متعددی درباره آن مطرح شده که برخی بسیار سست و قابل خدشه است. همین که مصادیق متفاوتی در تفسیر این محدیث مطرح می‌شود، گواه بر بطلان و ضعف این تفسیرها است.
به دو مورد از آن تفسیرها اشاره می‌کنیم.
الف. از مهم ترین توجیهات این است که این دوازده خلیفه عبارتند از: ابوبکر، عمر، عثمان، امام علی، معاویه، یزید بن معاویه، معاویه بن یزید، مروان بن حکم، عبدالملک بن مروان، ولیبد بن عبدالملک، سلیمان بن عبد الملک و عمر بن عبد العزیز.58
ضعف این توجیه و تفسیر روشن است. همان طور که گفته شد، اولاً مراد از خلیفه در این روایات، جانشین رسول خدا وآله وسلم است.آیا پذیرفتنی است افرادی خلیفه رسول خدا مطرح شوند، ولی در رفتار و کردار، مخالف کتاب خدا و سیره وسنت رسول خدا عمل کرده باشند؟
ثانیاً در کلمات ملکوتی پیامبر آمده است که این دوازده نفر، موجب عزت اسلام و قوام مسلمین می‌باشند.آیا درزمان این افراد، چنین بوده است؟
آیا این حدیث بر یزید بن معاویه و امثال او قابل تطبیق است ؟ خود اهل سنت نقل کرده اند: نزد عمر بن عبد العزیز شخصی ازیزید بن معاویه به بزرگی و عظمت یاد کرد. عمر بن عبد العزیز به شدت ناراحت شد و دستور داد فوراً بیست تازیانه بر آن شخص بزنند.59
یزید، امام حسین را که پاره تن رسول خدا بود، به شهادت رساند و مردی فاسق وشراب خوار بود.آیا با وجود جنایاتی که یزید بن معاویه در چهار سال حکومت خود مرتکب شد، رواست او را ازخلفای اثنی عشر پیامبر وآله وسلم بدانیم؟سیوطی درتاریخ الخلفا60، جنایات و فسق و فجوری از آنها مطرح می‌کند که هرمسلمان شرم می‌کند آنها را خلیفه مسلمین بداند.
ب. تفسیر و تطبیق دیگری که برای رویات دوازده خلیفه مطرح کردند این است که لازم نیست این دوازده خلیفه، به صورت متوالی و پشت سر هم باشند، بلکه بعضی از آنها که خلفای چهار گانه بودند. ابتدا آمدند. امام حسن، معاویه، ابن زبیر و عمر بن عبد العزیز نیز چهار خلیفۀ بعدی هستند و چهار نفر دیگر تاپیش از قیام قیامت خواهند آمد و حکومت خواهند کرد.61
این تفسیر نیز صحیح نیست، چون روایات منقول از پیامبر بر متوالی بودن و پیاپی آمدن این خلفای اثناعشر دلالت دارد. بدون تردید این تفسیر و توجیهات بیشتر موجب تکلف است و سبب میشود روایت از اعتبار خارج شود.
در رویات شیعه، این دوازده خلیفه مطرح شده و بر امامان معصوم شیعه تطبیق شده اند که اولین آن‌ها علی بن ابی طالب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره احکام شرعی، ضرب المثل Next Entries دانلود پایان نامه درباره عدل و داد، امام حسین