دانلود پایان نامه درباره ، غایب، اوست،، تفریق

دانلود پایان نامه ارشد

آرام و بی قرار نمی سازد و راهنمایی می شود به اینکه حالات خود را بپوشاند (به گونه ای که مردم حالات او را احساس نکنند).

[6-3. مرحله ششم: انقلاب]
آن‌گاه ریاضت، او را به جایی می رساند که « وقت » او مبدل به « سکینه » و آرامش می گردد و آنچه ربوده شده بود مألوف می گردد و یک تابش ضعیف به شهاب روشن مبدل می گردد. و یک آشنایی دائمی نصیب او می گردد که گویا همیشه با او همنشین و همدم بوده است و از بهجت و سرور آن بهره مند می گردد. که وقتی از آن بیرون می آید حیران و متأسف می شود.

[7-3. مرحله هفتم: تغلغل]
شاید تا این حد حال برایش ظاهر شود که وقتی در این آشنایی با حق غوطه ور شد ظهور آن حال برای او کمتر می شود و او در حالتی که غایب است حاضر به نظر می رسد و در
حالی که در سیر و حرکت است ایستاده به نظر می رسد.191

[8-3. مرحله هشتم: مشیّت]
شاید این حالت تا این حد فقط گاه گاهی در اثر معارفه برای سالک میسر می شد، سپس به تدریج به جایی می رسد که هر وقت بخواهد برای او میسر می گردد.

[9-3. مرحله نهم: تعریج]
سپس به قدری در این رتبه پیش می رود که امر متوقف بر اراده او نیست بلکه هر چه را که مشاهده می کند پند و اندرز است هر چند این نگاه کردن ها برای عبرت گرفتن نباشد. پس او از این دنیای دروغین به دنیای راستین عروج می کند و بالا می رود و برای همیشه آن جایی می شود این در حالی است که بی خبران دور او گرد آمده اند.

[10-3. مرحله دهم: تردد]
سپس هنگامی که به هدف و آرزوی خویش رسید؛ سر و حصه وجودی او آینه ای جلوه گر می شود که درون او با وجه حق محاذی و رو برو می شود؛ لذت های عالی برای او فراوان می گردد و به خاطر آنچه از اثر حق در نفس اوست، خوشحال است. در این هنگام نگاهی به حضرت حق و نگاهی به نفس خویش می کند، اما هنوز دو دل و مردد است.

[11-3. مرحله یازدهم: وصول]
سپس از نفس خود، غایب می شود (خودش را نمی بیند) و فقط حضرت حق را مشاهده می کند و اگر هم به نفس خویش ملاحظه ای دارد، از جهت این است که نفس، ملاحظه و مشاهده کننده است. این‌جاست که به درجه وصول رسیده است.
تنبیه: توجه به آنچه از آن تنزه و اجتناب حاصل شده، خود نوعی اشتغال به غیر حق است و توجه به آنچه پیروی و اطاعت از نفس است، عجز و ناتوانی است و خرمی و بالیدن به زینت دادن نفس خود از آن جهت که نفس خود است هر چند که به سبب حق باشد ، حیرت و سرگردانی است و روی آوردن با تمام وجود به حق رهایی و رستگاری است.

[مسأله چهارم : بیان درجات تزکیه]
عرفان از چهار مرحله آغاز می گردد که عبارتند از:
1. تفریق (یعنی جداسازی ذات از شواغل).

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره ادراک عقلی، ادراک حسی، ترک فعل، قضا و قدر Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد واجب الوجود، الاشارات و التنبیهات، فلسفه مشاء، قاعده الواحد