دانلود پایان نامه درباره قیمت تمام شده، رقابت پذیری، رقابت پذیری سازمانی، رهبری هزینه

دانلود پایان نامه ارشد

منجر به اصلاح عملیات شود باعث می گردد که قیمت تمام شده کل نازل گردد، که در این صورت شرکت از سرمایه گذاری خود مزیتی در جهت تقلیل قیمت تمام شده بدست می آورد که اصطلاحا تحت عنوان مقیاس های تکنولوژیکی تعریف می نماییم. (Bent Dreyer, Kjell Granhaung, 2004)

4.1.3.4.2. تأثیرات یادگیری/ تجربه

هنگامی که کارمندی با تکرار کار، چگونگی انجام آن را به نحو کاراتر و بهتر درک می نماید، یادگیری اتفاق افتاده است. منحنی یادگیری حاکی از این است که زمان لازم برای اتمام یک کار، با تعداد دفعات تکرار آن کار، کاهش می یابد. به طور کلی همانطور که شرکت رشد می کند، کسب مزیت در هزینه های عینی و واقعی سخت تر می گردد. ضمنا تأثیرات یادگیری ناگهان اتفاق نمی افتد. این تأثیرات نیاز به یک فرآیند نسبتا فشرده کاری دارند زیرا انسان یاد می گیرد ولی ماشین قادر به یادگیری نیست. تأثیرات یادگیری فقط زمانی رخ می دهد که مدیریت، محیط مطلوبی جهت یادگیری و تغییر ایجاد نماید و سپس به کارکنان برای پیشرفتشان در بهره وری پاداش دهد.
تأثیرات تجربه نیز مانند تأثیرات یادگیری است. به عنوان مثال با استفاده از تجربه یک فروشنده درشناخت مشتریان بالقوه و عنصر کار خود کاراتر و تواناتر می گردد و یک مدیر خرید در مذاکره در مورد تأمین کالا، بهتر عمل می نماید. در سازمان های بدون تأثیرات تجربه حتی مهم تر از تأثیرات یادگیری مستقیم کارگر است. چراکه کارگر اغلب کمتر از 5/1 درصد از کل هزینه ی محصول را صرف می نماید.
شخصی که به دنبال رهبری هزینه است الزامی به آن ندارد که به دنبال کاهش قیمت نیز باشد اگر سازمانی قادر به ایجاد رهبری قیمت تمام شده و در عین حال ارائه قیمت همانند رقبا باشد، این سازمان می تواند از سود بالاتری برخوردار گردد.
منطق استراتژیک رهبری هزینه، مؤسسه را ملزم می کند که پیشرو هزینه باشد و نه این که یکی از مؤسساتی که برای نیل به این پایه می کوشند. مؤسسات بسیاری با تشخیص ندادن این نکته، خطر های جدی استراتژیک مرتکب می شوند که این خطرات به سه دسته تفکیک می گردند. (Bent Dreyer, Kjell Granhaung, 2004)
شرکت هایی که به دنبال رهبری قیمت تمام شده هستند، ممکن است به علت توجه مفرط به هزینه، موفق به شناسایی کالاها یا تغییرات بازاریابی نگردند.
2- این شرکت ها خطر ایجاد سرمایه گذاری بزرگ در کارخانه یا تجهیزات را فقط برای اینکه پیشرفت های تکنولوژیکی آن ها کالای رقبا را متروک و از رده خارج نماید می پذیرند.
3- تلاش ها جهت یافتن هزینه های پایین ممکن است به بیراهه برود.
و یا از حمله دیگر خطراتی که استراتژی رقابتی هزینه به همراه دارد این است که این استراتژی را رقبا می توانند تقلید کنند به خصوصو وقتی که وجه تمایز محصول اهمیت چندانی برای خریداران ندارد. (Alan Waing and Alan Glendo, 1998)

2.3.4.2. استراتژی تمایز محصول

در این استراتژی، ایجاد ارزش، از طریق منحصر به فرد شدن کالا و متمایز گشتن آن نسبت به کالاهای رقبا صورت می پذیرد. منحصر به فرد شدن از راه هایی چون نوآوری های تولید، کیفیت برتر،خدمات برتر، تبلیغات مبتکرانه، روابط بهتر فروشنده و یا راههای دیگر بدست می آید. (Bent Dreyer, Kjell Granhaung, 2004)
منطق استراتژی تمایز محصول، ایجاب می کند که مؤسسه ویژگی هایی را برگزیند که بتواند بر پایه آنها خود را جلوه گر کند و آنها جدا با ویژگی های رقبا متمایز باشد. اگر مؤسسه بخواهد با قیمیتی بالاتر فروش کند، باید واقعا از جهتی بی همتا باشد یا دست کم در چشم مردم بی همتا جلوه کند. به هر صورت، در مقایسه با رهبری هزینه، اگر شماری از ویژگی هایی که به طور گسترده مورد پسند خریداران است وجود داشته باشد. می توان از بیش از یک استراتژی تمایز بهره برداری کرد. Tomas L.Powers, WiliamHahn, 2004))
شرکت هایی که استراتژی های تمایز را مد نظر دارند، نمی توانند از هزینه ها چشم پوشی کنند . وقتی که هزینه ها به نسبت رقبا بالا می رود، شرکت ممکن است توانایی جبران هزینه های اضافی با قیمت بالاتر را نداشته باشد. بنابراین کسانی که به دنبال تمایز محصول هستند، باید سعی نمایند هزینه ها را در جاهایی که به طور مستقیم به منابع تمایز مربوط نمی شوند، کاهش دهند. تنها راهی به یک استراتژی تمایز را قابل اجرا می نماید، ارزشمند بودن آن نزد مشتری و ترجیح دادن آن نسبت به سایر کالاها است. (Bent Dreyer, Kjell Granhaung, 2004)
اما خطرات متعددی با این استراتژی همراه است:
مشتریان بعضی از خصوصیات یک کالا یا خدمت انحصاری را به علت قیمت زیاد آن نادیده می گیرند.
مشتریان اساسا یک خصوصیت را به عنوان امتیاز و مورد انحصار تلقی ننمایند.
تقلید رقبا می تواند انحصار و تمایز درک شده از کالا و خدمات را از بین ببرد.

4.4.2. استراتژی بهترین شیوه هزینه کردن

مایکل پورتر از شرکت هایی که یک استراتژی کلی روشن را دنبال نمی نمایند به عنوان شرکت هایی بدون تعهد یاد می کند. طبق اظهارات پورتر، شرکت های آزاد عملکرد پایین تری نسبت به شرکت های متعهد دارند، آنها پایه و اساس محکم و دائمی برای ایجاد ارزش برتر ندارند و حتی در تحقق استراتژی اثر بخش نمی باشند. و او استدلال نمود که شرکت هایی که منحصرا یکی از استراتژی های کلی را تعقیب می نمایند، دارای عملکرد بهترین می باشند زیرا می توانند کلیه منابع را جهت ارتقای خود و آن استراتژی متمرکز نمایند.
بعضی از دانشمندان استراتژی استدلال می کنند که ترکیب و تلفیق تمایز و قیمت تمام شده پایین، موجب ایجاد مزیت رقابتی پایدار و با دوام می گردد. «تأثیر فوری تمایز موجب افزایش هزینه های هر واحد کالا خواهد شد، اما اگر با افزایش مقدار تولید، قیمت تمام شده تنزل یابد تأثیر طولانی مدت آن منجر به کاهش قیمت تمام شده هر واحد کالا خواهد شد.
بر خلاف استراتژی رهبری قیمت تمام شده پایین، که روی حذف هزینه ها تاکید می نماید، استراتژی بهترین شیوه هزینه کردن، برای هر دو عامل به یک اندازه ارزش قایل است. (Bent Dreyer, Kjell Granhaung, 2004)

5.4.2. استراتژی تمرکز

این استراتژی بر گزینش دامنه رقابت محدود در درون یک رشته صنعتی مبتنی است. مؤسسه محدودنگر، عضو یا گروهی از اعضای صنعت مربوط به خود را بر می گزیند و استراتژی خود را برای خدمت به آن ها و حذف دیگران به کار می برند. چنین مؤسسه ای با بهبود استراتژی خود برای بازارهای انتخابی می کوشد به نوعی برتری رقابتی در آن بازاها دست یابد، حتی اگر که از یک برتری رقابتی برخوردار نباشد. استراتژی محدود نگر بر دو گونه است: از انواع تمرکز بر هزینه، مؤسسه در پی برتری هزینه در پاره بازار مورد نظرش می باشد، در صورتی که با تمرکز بر تمایز می کوشد در پاره بازار خود به تمایز محصول دست یابد. پاره بازار مورد نظر یا باید دربردارنده خریداری با نیاز های غیر معمول باشد، یا در غیر این صورت، نظام تولید و توزیعی که به شایسته ترین وجه به این پاره بازار خدمت می رساند باید با نظام تولید و توزیع مربوط به بازارهای دیگر متفاوت باشد. تمرکز بر هزینه از اختلاف ها ی موجود در وضعیت هزینه برخی بازار های سود می برد ولی تمرکز بر تمایز نیازهای ویژه خریداران یک بازار خاص را مورد نظر قرار می دهد. Tomas L.Powers, WiliamHahn, 2004))
شرکتی که به دنبال استراتژی تمرکز می باشد، باید قادر به شناخت جهش قابل توجه بازارش باشد و همچنین نیاز و تمایلات خریداران را در آن بخش بهتر از رقیب دیگر شناخته و رفع نماید. (Bent Dreyer, Kjell Granhaung, 2004)
خطرات ناشی از انتخاب استراتژی تمرکز بستگی به این موضوع دارد که استراتژی از نوع تمرکز هزینه هاست یا تمرکز بر اساس تمایز محصول. استراتژی تمرکز دارای دو خطر است که ارتباطی با قیمت تمام شده و یا تمایز محصول ندارد:
تمایلات بازار محدود شده ممکن است مشابه تمایلات کل بازار گردد. بنابراین مزیت مرتبط با تمرکز از بین می رود.
یک رقیب ممکن است در بازار محدود شده تر تمرکز نماید و تلاش شرکت را بی ثمر نماید. (Bent Dreyer, Kjell Granhaung, 2004)

6.4.2. جمع بندی مؤلفه های تعیین کننده رقابت پذیری سازمانی

با توجه به موارد مطرح شده و تحقیقات صورت گرفته در زمینه رقابت پذیری سازمانی، اصولی را که تعیین کننده میزان رقابت پذیری در سازمان های تولیدی هستند به شرح زیر بیان می گردد:
توجه به نوآوری و خلاقیت در سازمان با توجه به موارد زیر
– به روز رسانی منابع علمی و تکنیک های به کار رفته در طراحی و ارائه خدمات
میزان انگیزه کارکنان برای ایجاد نو آوری و خلاقیت در کار –

– تشویق افراد نوآور و خلاق
– فراهم کردن زمینه هایی جهت پرورش خلاقیت
– شناسایی و به کار گیری فناوری های جدید مرتبط با حوزه کاری سازمان
– افزایش مهارت پرسنل در استفاده از فناوری
بررسی و محک زنی سازمان از بعد رقابت در قالب موارد زیر
– شدت رقابت محلی
– توسعه فعالیت رقبای محلی
– اثر بخشی سیاست های اتحادیه های بزرگ صنایع
– حذف هزینه های رقابتی نامناسب
– تمرکز زدایی فعالیت های شرکت
هدایت و به کارگیری مسائل زیر در عملیات و استراتژی سازمان
– میزان قابلیت به کارگیری و استفاده از اختراعات در اجرای استراتژی ها و عملیات سازمان
– افزايش مهارت فرآيند توليد
– ايجاد سيستمي جهت توسعه فعاليت هاي بازاريابي
– ايجاد سيستمي دانش مدار جهت توسعه آگاهي از بازارهاي بين المللي
– طراحی شبکه های مشخص فروش محصولات
توجه به بعد منابع انسانی در قالب موارد زیر
– اطلاع رسانی و بازخوردهی به پرسنل
– نیروی انسانی باکیفیت و دانش مدار
– استفاده از فناوری های نوین در راستای افزایش انعطاف پذیری
مشتری مداری و بررسی مسائل و نیازهای مشتریان در ابعاد زیر
– آگاهی و شناسایی نیازهای مشتریان
– استفاده از ابزارهای گوناگون برای شناسایی نیازهای مشتریان
– مشارکت مشتریان در برنامه بهبود کیفیت محصولات
– توسعه مارک های تجاری
– انعطاف پذیری در هنگام مواجهه با نیازهای مشتریان
– مشارکت مشتریان در طراحی و توسعه محصولات
نظارت بر زنجیره تأمین و شرایط تقاضا در زمینه های زیر
– مسلط شدن بر تأمین کنندگان محلی
– تحویل به موقع نیازها به کارخانه توسط تأمین کنندگان
– موجودیت محلی تحقیق و خدمات آموزشی
– توسعه همکاری در محصولات و فرآیندها
– با کیفیت بودن مواد و منابع دریافتی از تأمین کنندگان محلی

5.2. نتیجه گیری

در این فصل به طور مبسوط متغیرهای تحقیق با توجه به موضوع مورد بررسی و رویکرد تحقیق، شرح داده شد و به ترتیب متغیرهای نابی، چابکی و رقابت پذیری سازمانی معرفی گردیدند و مؤلفه های تعیین میزان نابی، چابکی و رقابت پذیری در صنعت به منظور بکارگیری در تحقیق و دستیابی به اهداف پژوهش و استفاده در مراحل بعدی تحقیق به طور مجزا در هر حوزه تعیین گردیدند.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

1.3.مقدمه

یکی ازاساسی ترین مراحل در امر پژوهش ،انتخاب و اتخاذ روش علمی در اجراي آن می باشد تا به وسیله آن بتوان به نتایج صحیح و درست علمی دست یافت، چرا که ،استفاده از یک روش نادرست و غیر علمی می تواند باعث گمراهی پژوهشگر از نتایج پژوهش شود. وقتی از روش تحقیق علمی در حیطه ی بخصوصی از دانش بشری سخن به میان می آید، ذهن هر پژوهنده ای در ابتدا متوجهی اندیشیدن به شیوه علمی می شود. از لحاظ فلسفی منظور از “روش” 37 مجموعه وسایل و تدابیری است که وصول به هدف عایی و مطلوب را آسان سازد، و مقصود از “روش علمی” همه راه ها و سیوه هایی است که محقق را از خطا محفوظ بدارد، و رسیدن به حقیقت را برای او مکان پذیر سازد. متدولوژی ( شناخت روش علمی ) نیز به عنوان شاخه ای از منطق با کاربرد اصول استدلال در بررسی های علمی ( و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره کسب و کار، قیمت تمام شده، ساختار صنعت، استراتژی ها Next Entries دانلود پایان نامه درباره رقابت پذیری، چابکی سازمانی، استان یزد، تحلیل عاملی