دانلود پایان نامه درباره عرضه و تقاضا، برنامه چهارم توسعه، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

سوخت مي باشد. اختصاص اعتبارات در جهت گسترش حمل و نقل همگاني، اقدامي جدي در جهت حذف حمل و نقل شخصي محسوب مي شود. نگاهي به سهم سفرهاي روزانه انجام شده در شهر تهران نشان مي دهد 9/58 درصد سهم سفرهاي مربوط به حمل و نقل همگاني با احتساب اتوبوس، مترو، تاكسي و مسافركش، ميني بوس و تاكسي تلفني مي باشد و اين در حالي است كه سهم سواري شخصي در سفرهاي روزانه، خود به تنهايي برابر 12/32 درصد سفرهاي روزانه مي باشد. البته بايد در نظر داشت كه حجم بالاي سفرهايي كه با حمل و نقل همگاني صورت مي گيرند تنها با يك پنجم از وسايل نقليه و سفرهاي شخصي با بيش از نيمي از وسايل نقليه صورت مي گيرد كه اين امر نشان دهنده قابليت بالاي وسايل نقليه عمومي در كاهش ترافيك مي باشد. شايان ذكر است ضريب سرنشين هر يك از وسايل نقليه به شرح ذيل مي باشد:
خودرو سواري = 5/1 اتوبوس = 5/3 تاكسي = 5/2 ميني بوس = 4/1 موتورسيكلت = 25/1
با توجه به اينكه هر روز به ميزان قابل توجهي به تعداد وسايل نقليه شخصي در تهران افزوده مي شود، در صورت عدم توسعه، تقويت و سياستگذاري در سيستم حمل و نقل همگاني، هر سال شاهد تراكم ترافيك و مصرف سوخت بيشتر خواهيم بود. تحقيقات نشانگر آن است كه قريب به 60 درصد از سفرهاي تهران (سفرهايي كه با وسايل نقليه عمومي انجام مي گيرد) با مصرف حدود 8 ميليون ليتر سوخت انجام مي شود در حاليكه در بخش خصوصي (سواري)، تقريباً 32 درصد سفر با مصرف حدود 7 ميليون ليتر سوخت انجام مي گيرد، اين تحقيقات همچنين نشان مي دهد كه شدت انرژي در مدهاي حمل و نقل همگاني، بسيار پايين تر از خودروهاي سواري مي باشد. به طوري كه شدت انرژي در سواري بيش از 8 برابر اتوبوس و 4 برابر ميني بوس مي باشد. در صورتيكه يك تاكسي وارد ناوگان حمل و نقل كشور شود، سالانه بيش از 550 ليتر صرفه جويي در مصرف سوخت خواهيم داشت. ميزان صرفه جويي در صورت وارد شدن يك دستگاه اتوبوس ديزلي بيش از 7 هزار ليتر و در صورت وارد شدن يك دستگاه اتوبوس گازسوز به ناوگان كشور به بيش از 30 هزار ليتر در سال خواهد رسيد. همچنين در صورت وارد كردن يك دستگاه ميني بوس ديزلي بيش از 3 هزار ليتر در سال و در صورت وارد شدن يك دستگاه ميني بوس گازسوز، بيش از 11 هزار ليتر در سال صرف جويي به عمل خواهد آمد. يكي از اهداف دولت تا پايان برنامه چهارم توسعه، افزايش سهم حمل و نقل همگاني به 75 % از كل سفرهاي شهري، مي باشد
(http://www.irangreenpen.ir/articles/000013.php).

2-3-20 عوامل موثر در ايجاد حمل و نقل نامطلوب
توجه ناکافي به حمل و نقل عمومي
استفاده بيش از حد از خودروي شخصي
عدم تناسب عرضه و تقاضاي حمل ونقل
فقدان مديريت قوي و يکپارچه در عرضه و تقاضاي حمل ونقل
استفاده ضعيف از پست و مخابرات و انجام سفرهاي غير ضروري
روشهاي نامطلوب اداري که باعث مراجعه مکرر و غير ضروري ارباب رجوع مي گردد.

2-3-20-1 راهکارهايي جهت بهبود وضعيت توسعه حمل و نقل همگاني
اعمال مديريت ترافيك
افزايش آگاهي عمومي
اعمال قوانين و مقررات ارتقاي كيفيت خودروها (http://www.irangreenpen.ir/articles/000013.php).

2-3-21 راهکارهاي کاهش تقاضاي سفر
افزايش توليد خودرو و ميل به استفاده از وسيله نقليه شخصي در طي سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است. يكي از دلايل افزايش تمايل به استفاده از خودرو شخصي را مي‌توان نبود سيستم حمل و نقل همگاني مناسب عنوان كرد. در چنين حالتي، با توجه به نبود زيرساختهاي مناسب و متناسب با اين افزايش تقاضا از يكطرف و پايين بودن استانداردهاي خودروسازي در ايران از نظر مصرف سوخت از طرف ديگر، سالانه دولت را متحمل هزينه ‌هاي گزاف ريالي و دلاري جهت ارائه خدمات و يارانه‌ ها در بخش حمل و نقل مي‏كند. ترافيك يكي از مشكلات عديده و بارز زندگي در كلانشهرها و به خصوص شهر تهران است. براي كاهش تردد و جابجايي افراد در سطح شهرها، ابتدا بايد به كاوش در نيازها و محرك‌هاي آنها پرداخت، سپس با بررسي و شناخت نيازها و خواست‌هاي افراد، مي‌بايست شيوه تأمين و برآوردن نيازها را به گونه‌اي تغيير داد كه سهولت، منفعت، رفاه و نيز صرفه‌جويي اقتصادي را براي مردم در بر داشته باشد.بهبود شرايط ترافيكي حمل و نقل در شهرها، نيازمند برنامه ريزي و ارائه راهكارهاي مختلف است. در كمتر حالتي مي توان مشكلات كلاني مانند شرايط موجود در بخش حمل و نقل شهري ( به خصوص كلان شهرها ) را با راهكارهاي تك گزينه اي رفع كرد .
در اين راستا استراتژيهاي مديريت تقاضا (Transportation Demand Management) مطرح مي شود كه بر کاهش تقاضاي سفر تاکيد مي كند.اين روش با افزايش هزينه هاي استفاده از خودروهاي شخصي استفاده کننده، در انتخاب حمل و نقل همگاني يا خودروهاي چند سرنشين کمک مي کند يا با ارائه استراتژيها، هزينه هاي استفاده کننده را در استفاده از حمل و نقل همگاني کاهش مي دهد يا با روشهاي ديگري غير از انجام سفر، نياز خود را بر طرف مي كند.
اجرايي کردن اين روشها با توجه به پايين بودن قيمت سوخت در کشور مشکل است چرا که هزينه هاي استفاده کننده در خودرو شخصي کمتر از ساير شيوه هاي حمل و نقل است.( www.econ.u-trans.ir)

2-3-21-1 راهکارهايي كه مي توان براي کاهش تقاضاي سفر بكار برد شامل:
1. اعطاي بليط رايگان به حمل و نقل همگاني
2. توسعه تسهيلات دوچرخه سواري و پياده روي
3. هم پيمايي سازماني (1)
هم پيمايي سازماني عموما به جابجايي حدود هفت تا پانزده نفر از افرادي كه در يك منطقه يا محله مسكوني نزديك به يكديگر زندگي كرده و همگي كارمندان يك شركت يا سازمان هستند و يا محل كار آنان به يكديگر نزديك و ساعت كار آنان نيز مشابه مي‏باشد، اطلاق مي‌ شود.
4. هم پيمايي شخصي (2)
هم پيمايي شخصي عبارت است از استفاده اشتراكي از يك خودرو با مالكيت شخصي توسط افرادي كه مبدا و مقصد تقريبا نزديك به‌هم دارند (بخش عمده‏اي از مسير آنها مشترك است) و ضمنا برنامه زماني سفرهاي رفت و برگشت آنها نيز مشابه است. هم پيمايي معمولا براي سفرهاي كاري و روزمره (در ساعات اوج صبح و عصر) انجام مي‏شود. در صورتي كه همه سرنشينان خودروي اشتراكي، مالك خودرو باشند به تناوب راننده خودروي خود و حامل سايرين خواهند بود و در غير اين صورت بسته به توافق طرفين هزينه‏ها به اشتراك گذاشته مي‏شود.
(1)Vanpooling
(2)Carpooling
5. استفاده از ارتباطات مانند تلفن، فاكس و اينترنت به جاي حمل و نقل كه از مزاياي اين روش مي توان به صرفه جويي كلان در اوقات مصروفه مردم بابت انجام امور اداري، اقتصادي، افزايش رفاه عمومي جامعه در اثر صرفه جويي كلان در وقت و هزينه، اهم نمودن اوقات فراغت بيشتر جهت مطالعه، تفريح، معاشرت، ورزش، حذف مسافرت‌هاي غير ضروري درون و برون شهري، كاهش آلودگي محيط زيست، كاهش مصرف سوخت، كمك به حل مشكل ترافيك در شهرهاي بزرگ و به ويژه در شهر تهران مي توان اشاره كرد.
6. ماليات بر سوخت وسايل نقليه پر مصرف
7. تغيير ساعات كار منجر به تغيير تقاضاي سفر از ساعت اوج به ساعات ديگر
8. توسعه سيستمهاي مخابراتي و رايانه‌ايي به منظور فراهم آوردن زمينه فعاليت در منزل
9. آموزش عامه مردم و تصميم‌گيرندگان در خصوص اثرات منفي الگوي فعلي سفر
10. توسعه حمل و نقل عمومي از طريق توسعه و اصلاح مسيرها، نوسازي وسايل و ناوگان، افزايش ايمني و توسعه خطوط دسترسي اختصاصي
11. مديريت پاركينگ (همچون افزايش قيمت آن در مناطق شلوغ)
12. افزايش الگوهاي كاربري زمين فشرده در جهت دسترسي آسانتر به تسهيلات زندگي( اردستاني : 1386 ، 4)

2-3-22 مناسب سازي شبکه حمل و نقل شهري و بين شهري
دسترسي يکي از مهمترين خصوصيات يک شهر خوب است. دسترسي را مي توان به صورت هاي مختلف تقسيم بندي کرد: دسترسي به افراد، دسترسي به کالاها و منابع، دسترسي به اماکن و دسترسي به اطلاعات. به استثناي مورد آخر بقيه دسترسي ها فيزيکي است. بنابراين نيازمند توان جسمي و حرکتي است و قوع آن نيازمند شبکه هاي خاصي است. امروزه حل مسائل دسترسي در شهرها وبهبود بخشيدن به کيفيت آن از اهداف عمده شهرها وشهرسازي به شمار مي رود. حل اين مساله با نگرش به کليه افراد جامعه اعم از پير،جوان و معلول صورت مي پذيرد و امکانات انتخاب را براي همه فراهم مي سازد.
بخشي از جامعه ما را افزادي تشکيل مي دهند که دچار محروميت هاي جسمي و ناتوان حرکتي هستند. اين گروه در عرصه هاي مختلف علمي، ورزشي، شغلي توانايي هاي خود را نشان داده اند. به عنوان مثال، کاروان ورزشي معلولان کشور ما در عرصه رقابت هاي بين المللي هميشه صاحب امتياز بوده اند. گروهي از اين قشر از جامعه ما در جريان جنگ بخشي از سلامتي خود را از دست داده اند. آيا انان لايق استفاده از امکانات خاص مربوط به خود در مقياس شهر وبين شهري در زمينه حمل و نقل و دسترسي هاي محلي و فراتر نيستند؟ چه بسا افراد جامعه نيز به دليل ناآگاهي نسبت به مشکلات معلولين از کنار آنها بي تفاوت گذرمي کنند. زماني که عرصه عمومي و شبکه شهري (خيابان ها، کوچه ها، پارک ها، مراکز خريد، رستوران ها، مساجد و …) در آن مسيرهاي رفت و آمد ويژه معلولان در آن طراحي و تعريف نشده باشد، افراد جامعه وجود اين قشر را در شهر حس نمي کنند بنابراين حس همياري و مساعدت رو به فراموشي سپرده مي شود. عرصه عمومي در بهترين حالات خود آموزگاري بي همتا در زمينه آموزش مهارتها و ادراک هاي اجتماعي است. کودکان وجوانان از راه مشاهده، تقليد ومشارکت نحوه ارتباط برقرار کردن و رفتار با انواع مردم (جوان، سالمند، ناتوان جسمي و …) را مي آموزند. همانگونه که وسايل حمل و نقل عمومي براي افراد عادي نهايت اهميت را دارد. براي معلولين، با توجه به شرايط جسمي و محدوديت هاي حرکتي و داشتن وسايل کمکي اضافي، اهميت بيشتري مي طلبد. متاسفانه در کشور ما هيچ گونه پيش بيني قابل توجهي در جهت مناسب کردن اين وسايل براي استفاده معلولين انجام نگرفته است. برابري فرصت ها در جامعه از مهم ترين مقولاتي است که بايد به آن بها داد. در حال حاضر با توجه به روند تهيه طرح هاي توسعه شهري و مجوعه هاي شهري مناسبسازي حمل و نقل شهري و بين شهري را بايد در درون پروژه ها يافت.
ضوابط و معيارهايي براي بهسازي و نوسازي به منظور سهولت رفت و آمد و فعاليت هاي اجتماعي معلولان بايددر داخل پروژه ها به طور جدي تعريف شود. در پروژه ها بايد قوانين مربوط به حل مشکلات موجود در محل هاي عبور و مرور از خيابان، پيوستگي به پياده رو با جدول، پيوستگي پياده رو با جلوي يا آب رو، ساماندهي نرده يا زنجير بين پياده رو ها و خيابان در محل خط کشي عابر پياده، شيب زياد معابر، لغزندگي ، از يبن بردن گودال ها در داخل شهر، از بين بردن موانعي که به داخل پياده رو ها نفوذ نموده و موارد بسياري که در شهرهاي ما به وضوح ديده مي شود، گنجانده شود. به طور نمونه طرح تفصيلي مناطق شهر تهران با ظرافيت و دقت توسط مشاوران تهيه شده است. مطالعات حمل و نقل در مقياس مناطق به طور دقيق مورد شناسايي قرار گرفته است. شبکه حمل و نقل و نحوه دسترسي هاي محله اي و ناحيه اي و منطقه اي طراحي و دقيق سازي شده است. اين اسناد به صورت اسناد پايه هر يک از مناطق در دسترس است و در گام بعدي بايددر طرح هاي خردتر به طراحي مسيرهاي ويژه و تسهيلات مربوط به اين گروه از افراد جامعه پرداخت. دامنه وسعت اين طراحي در شهر تجلي پيدا مي کند و مناسب سازي شبکه حمل و نقل شهري شکل مي گيرد. از سوي ديگر، در تدوين سوالات پرسشنامه سرشماري عمومي نفوس و مسکن که در آبان ماه 1384 صورت گرفته است پرسش هاي جامع تري در خصوص آمار ناتوان هاي جسمي – حرکتي نسبت به سال هاي قبل گنجانده شده است. تلفيق اين آمار با پروژه هاي حمل و نقل شهري و طرح هاي فراتر که تهيه يا در دست تهيه است ميتواند راهگشاي مناسبي براي مناسب سازي حمل و نقل شهري و بين شهري باشد. تراکم تعداد اين قشر از جامعه درمحدوده هاي شهري و فراتر به اولويت بندي ارائه تسهيلات حمل و نقل کمک مي نمايد. با داشتن آمار ناتوان جسمي – حرکتي مي توان در سطح محله اي(نمونه) در ارتباط

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره محل سکونت، کانون توجه، علم اقتصاد Next Entries دانلود پایان نامه درباره بهداشت روان، شبکه معابر، امام صادق