دانلود پایان نامه درباره شرکتهای تعاونی، تعاونی ها، اشخاص ثالث، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

کشورها خیلی کم است ،به طوری که در ایران از زمان تاسیس اداره ثبت شرکتها تا به حال پنج شرکت مختلط سهامی تشکیل شده است .
تفاوتی که بین شرکت مختلط غیر سهامی وشرکت مختلط سهامی وجود دارد این است که در شرکتهای مختلط غیر سهامی سهم الشرکه شرکاءبا مسوولیت محدود به سهام تقسیم نمی شود وآزادانه قابل معامله نیست وبه این ترتیب شخصیت شرکاءبا مسئلیت محدود تا اندازه ای واجد اهمبت است در صورتی که در شرکت مختلط سهامی سهم الشرکه شرکاءبا مسوولیت محدود به صورت سهام در می آید ومانند سهام شرکتها ی سهامی قابل خریدوفروش ومعامله می باشد.به این ترتیب شخصیت شرکاء با مسوولیت محدود در شرکتهای مختلط سهامی به هیچ وجه در نظر گرفته نمی شود وشرکاءدر حکم صاحبان سهام شرکتهای سهامی می باشند.به این جهت شرکت مختلط سهامی دارای همان فواید شرکتهای مختلط غیر سهامی است به انضمام حق معامله آزاد سهام.(ستوده تهرانی،1392 :351)
  با توجه به مراتب فوق شركت مختلط سهامی نیز مانند شركت مختلط غیرسهامی دارای دو نوع شریك می‌باشد:
 الف) یك یا چند نفر شریك ضامن كه میزان مسئولیت آن‌ها در قبال قرض‌های شركت، تضامنی است.
ب) یك عـده شركای غیر ضامن كه در حكم سهام‌دار شركت‌های سهامی بوده و حدود مسئولیت آنان تا میزان آورده‌شان می‌باشد  در شركت مختلط سهامی سهم‌الشركه شركای غیرضامن به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده و مانند شركت‌های سهامی قابل نقل و انتقال می‌باشد.(حسنی ،1389 :316 )
«در اسم شركت باید عبارت (شركت مختلط) و لااقل اسم یكی از (شركای ضامن) قید شود.» ( ماده 163 قانون تجارت)
 در شركت مختلط سهامی، شركای سهامی كه سرمایه آن‌ها به صورت سهام با ارزش مساوی درآمده و حق دخالت در امور شركت را ندارند و فقط حق نظارت بر آن را دارند و مكلفند آورده خود را كاملاً پذیره‌نویسی كرده و لااقل ثلث آن را به صورت نقد در موقع تأسیس شركت بپردازند.شریك یا شركای ضامن در شركت مختلط سهامی،در صورت تعدّد شریك ضامن، مسئولیت آنان در مقابل طلبكاران و روابط آن‌ها با یكدیگر تابع مقررات شركت تضامنی خواهد بود.
 شركای مزبور، مدیریت شركت را به عهده دارند و سرمایه را در این شركت فقط شركای سهامی تأمین می‌كنند و شریك ضامن ملزم به سرمایه‌گذاری نبوده و فقط با انجام كار و فعالیت صنعتی خود، اداره امور شركت را عهده‌دار می‌گردد و در مقابل، قسمتی از منافع شركت را كه معمولاً به نسبت یك دوم، یك سوم و یا یك چهارم است، در پایان سال مالی دریافت می‌نماید. شركت مختلط سهامی مانند شركت مختلط غیرسهامی دارای اسم مخصوصی می‌باشد.(ستوده،همان:352)
بدیهی است در مدارك ثبت شركت و آگهی مربوطه آن نام شركاء ضامن باید قید گردد تا اشخاص ثالث بتوانند از وجود آنان اطلاع پیدا كنند. با در نظر گرفتن مفاد ماده 165 قانون تجارت و اصول پیش‌بینی شده برای شركت‌های سهامی كه در مورد شركت‌های مختلط سهامی نیز جاری است، می‌توان نتیجه گرفت كه برای تشكیل شركت مختلط سهامی، علاوه بر شركت‌نامه، تنظیم اساس‌نامه جداگانه نیز لازم است.
   «مدیریت شركت سهامی مخصوص به شریك یا شركای ضامن است» ( ماده 164 قانون تجارت)
 قانون تجارت صلاحیت خاصی برای مدیر شركت در نظر نگرفته و مدّت مدیریت محدود نیست. 
  مطابق ماده 165 قانون تجارت نظارت در امور شركت‌های مختلط سهامی با هیأتی است مركب از لااقل سه نفر از شركاء كه از طرف مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب می‌شوند.
انتخاب اعضای هیأت نظارت می‌تواند علاوه بر شركای صاحب سهم حتّی از میان شركای ضامن نیز باشد؛ حق نظارت صاحبان سهام شركت فردی نیست و تنها از طریق هیأت نظارت اِعمال خواهد شد.
به نظر مي رسد با مقايسه شركت هاي مختلط سهامي ومختلط غير سهامي بين اين دو شركت يك وجه مشتركي وجود دارد واين وجه مشترك از اين حيث است كه مزاياي شركتهاي اشخاص ومزاياي شركت هاي سرمايه با هم تلفيق مي شوند ، به اين نحو كه در شركتهاي مختلط بعضي شركا مانند شركاي شركت با مسئوليت محدود دربرابر اشخاص ثالث مسئوليتي ندارند وبعضي شركاء دربرابر طلبكاران شركت ضامن هستند ( شركاي تضامني ) بنابراين درقالب شركت مختلط دو مزيت به صورت توأمان برآورد ه مي شود ؛ اشخاص ثالث به اعتبار مسئوليت تضامني تعدادي از شركاء به معامله با شركت رغبت بيشتري پيدا مي كنند ودر مقابل اشخاص نيز كه داراي سرمايه هستند اما حاضر به قبول ريسك زيادي نيستند به عنوان شريك با مسئوليت محدود در بكار انداختن سرمايه خويش در قالب شركتهاي مختلط ترغيب مي گردند.
1-1-1-3-7 شرکت تعاونی
در قوانین مربوطه از شرکت تعاونی تعریفی نشده است.در این زمینه تعاریفی از سوی نویسندگان ایراز شده است .طیق یک تعریف :”شرکت تعاونی ، سازمانی است مرکب از گروهی از اشخاص که به تشابه نیاز های یکدیگر پی برده و به سبب رشد فکری به این باور رسیده اند که از راه اتحاد و همکاری با دیگران و کار دسته جمعی می توانند بهتر و موثرتر از تلاش انفرادی در رفع نیاز های مشترک و بهبود وضع مادی و اجتماعی خویش موفق گردند”. (شیروانی ، 1368 :25)
طبق تعریف دیــگر”شرکت تعاونی یک موسسه اقتصادی است که به وسیله اعضای سازمان یافته تشکیل شده و توسط ایشــــان اداره می شود و به تدارک یا فروش کالا و خدمات اعضای خود با قیمت تمام شده اقدام می کندويا مي توان گفت که شرکت تعاونی، شرکتی است خود مختار و مستقل، مرکب از اشخاصی که داوطلبانه با یکدیگر متحد شده تا نیاز های اقتصادی و اجتماعی خود را از راه فعالیت های دسته جمعی و با کنترل دموکراسی بر طرف نمایند،شرکت های تعاونی سعی می کنند تا از طریق همکاری با تعاونی های محلی ،ناحیه ای ،ملی وبین المللی در فدراسیون ها،اتحادیه ها ودیگر فعالیت های دسته جمعی بتوانند نیازمندی های اعضای خود را به نحو موثری تامین کنند”. ( شکیبا ، 1383 :17)
شرکت تعاونی نوعی از شرکت است که چند نفر به تراضی اموالی را به صورت اشتراک در می آورند ولی نه به منظور استفاده بردن وتقسیم منافع بین شرکاء بلکه به این منظور که ، شرکت از طریق بهتر وساده تری آن اموال را در راه منافع خود به کار ببرند. به موجب ماده یک قانون شرکتهای تعاونی مصوب 11/5/34 شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود یه منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاءوبهبود وضع مادی واجتماعی آنان برای خدمت عمومی وهرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی وصنعتی – تهیه وتزیع هر نوع کالای مور نیاز در زندگی و حرفه – تحصیل وام واعتبار برای شرکاء- اقدام به کارهای ساختمانی وایجاد مسکن وبیمه محصولات وحیوانات – قبول نمایندگی موسسات وکارخانجات وابسته به فعالیت های مذکور فوق –خرید سهم الشرکه شرکتهای مشابه ونحو این امور تشکیل شده باشد.(جعفری لنگرودی ،1388 :388 )
شركت تعاوني ، سازمان، موسسه يا شركتي متشكل از افراد داوطلبي است كه داراي نيازهاي مشترك واهداف اقتصادي معين بوده ، تا مين نيازهاي خود را ازطريق تعاوني آسانتر مي دانند و سهم وحقوق هريك از اعضا در شركت واداره آن مساوي است .( طالب، 1376: 7- 9 )
در ماده 1 قانون بخش تعاونی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی اهداف وضوابط کلی بخش تعاونی آمده ودر ماده2 همان قانون بامقرر داشتن اینکه شرکت هایی که بارعایت مقررات این قانون تشکیل وبه ثبت برسند تعاونی شنـــاخته میشوند به ذکر مراحل تاسیس و ایجاد شرکت تعاونی می پردازد ولی تعریفی برای آن ارائه نمی دهد.
اینک باالتفات براینکه:قانون بخش تعاونی اهدافی رابرای تعاونی ها تعیین میکند، و قانون اساسی تعاونی ها را به تولیدی و توزیعی تقسیم می نماید، وشرکت های تعاونی برای تامین منافع مادی وبهبود وضع اجتماعی اعضاء وبراساس توحیدمساعی وهمکاری آنها تشکیل میشود.میتوان در تعریف شرکت تعاونی چنین گفت:”شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت درامور مربوط به تولید وتوزیع درجهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی ،بمنظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء، از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها،بارعایت مقررات قانون مزبور تشکیل میشود.(حسنی ،1392 :53 )
و جه مشترك شركتهاي تجارتي آن است كه شركا ، سرمايه اي را گرد مي آورند تا آن را به كار انداخته وسود حاصل ازآن را در فواصل زماني معين ميان خود تقسيم نمايند . هدف شركت تعاوني نيز به دست آوردن سود مادي است اما اين نفع در چهره سود به مفهوم حسابداري تجلي نمي يابد ، بلكه در چهره هزينه كمتر متجلي مي گردد.( كاوياني،1391 :28)
1-1-1-3-7-1انواع شرکتهای تعاونی
شرکتهای تعاونی دارای انواعی هستند که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرند.

1-1-1-3-7-1-2 شركتهاي تعاوني توليد و توزيع
با توجه به بند 3 ، اصل 44 قانون اساسي كه مقررمي دارد « بخش تعاوني شامل شركت ها و موسسات تعاوني توليد وتوزيع است كه در شهر وروستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود »
انواع شركتهاي تعاوني را مي توان به چهار گروه زير تقسيم كرد:
الف- شركتهاي تعاوني توليد شهري ب – شركتهاي تعاوني توزيع شهري
پ -شركتهاي تعاوني توليد روستايي ت-شركتهاي تعاوني توزيع روستايي
طبق مواد 26و27 قانون بخش تعاونی، تعاوني هاي توليد ، شامل تعاوني هايي است كه در امور مربوط به كشاورزي ، دامداري ، دامپروري ، پرورش وصيد ماهي ، شيلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهري و روستايي و عشايري ونظير اينها فعاليت مي نمايند .
تعاونی های توزیع نیز عبارت از تعاوني هاي است كه نياز به مشاغل توليدي يا مصرف كنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومي وبه منظور كاهش هزينه ها وقيمت ها برآورده مي كنند.
1-1-1-3-7-3 شركت هاي تعاوني عام و خاص
شركت تعاوني عام :طبق ماده 2 “دستورالعمل تشکیل تعاونی ها”، شركتي است كه عضويت در آن ، براي همه آزاد است و قسمتي از سرمايه آن ، ازطريق فروش سهام به مردم ، تامين مي شود .
شركت تعاوني خاص :طبق دستورالعمل فوق ، شركتي است كه عضويت درآن فقط براي گروهي خاص آزاد است ، مانند شركت تعاوني مربوط به كارگران ، كارمندان و كشاورزان و … .
دراين خصوص ، چند مطلب قابل ذكر است:
الف : تعداد اعضاي شركت هاي تعاوني عام ، نبايد از 500نفر كمتر باشد.
ب: حداقل سرمايه اوليه شركت هاي تعاوني عام ، يكصد ميليون ريال و در شركتهاي تعاوني خاص ، ده ميليون ريال است.
ج: حداقل مبلغ اسمي هر سهم در تعاوني هاي عام ، يكصد هزارريال ودر تعاوني هاي خاص ، سيصد هزار ريال است .

1-1-1-3-7-4 شركتهاي تعاوني چند منظوره و شركت هاي تعاوني بزرگ
1- مطابق بند1تا3ضوابط تشکیل شرکتهای تعاونی چند منظوره مصوب 1373وزارت تعاون، “شركت تعاوني چند منظوره ، شركتي است كه تمام يا بخشي از چند هدف وموضوع فعاليت مختلف مرتبط يا غير مرتبط با يكديگر را كه درانواع شركت هاي تعاوني وجود دارد، باهم در اهداف وموضوع فعاليت خود منظور كند”.هریک از انواع شرکتهای تعاونی برای نیل به اهداف و موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه خود،می تواند به هرگونه اقدام قانونی مرتبط با اهداف وموضوع فعالیت خود دست بزند ودر این صورت تعاونی چند منظوره محسوب نخواهد شد.مثلا یک شرکت تعاونی مصرف کارمندی می تواند به منظور تامین نیازمندیهای مشترک اعضای خود ،اقدام به فعالیت تولیدی ،واردات ،صادرات وسرمایه گذاری در شرکتهای دیگر کند،بدون اینکه شرکت چند منظوره به حساب آید،مشروط بر اینکه فعالیتهای مذکور مرتبط ودر جهت فعالیت تامین نیازمندیهای عمومی مصرف کارمندان عضو باشد.(حسنی ،1392 :56 و57 )
لازم است كه « چند منظوره » بودن، در اساسنامه شركت تعاوني، ذكر شود.

2- مطابق تبصره 3ماده 2 دستور العمل تشکیل تعاونیهامصوب 1379وزارت تعاون ، “شركتهاي تعاوني بزرگ به شركت هايي گفته مي شود كه تعداد اعضاي آنها از 500نفر بيشتر باشد “.

فصل دوم
ماهیت حقوقی سهام
شرکتهای تعاونی

2-1تعریف سهم
سهم دارای دو معنای لغوی واصطلاحی است.

2-1-1تعریف سهم از نظر لغوی
سهام جمع سهم است وسهم در لغت به معنای حصه،نصیب وبخشش است وجمع آن سهام می باشد.به واحد النبل چیزی که به منزله جاودانگی وبلند پایه است تعبیر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره شخص ثالث، اشخاص ثالث، وضعیت مالی، رسمیت یافتن Next Entries دانلود پایان نامه درباره شرکتهای تعاونی، شرکت سهامی، انتقال سهام، مجمع عمومی