دانلود پایان نامه درباره بختياري، ريزي، تقسيمات

دانلود پایان نامه ارشد

طولي نکشيد که با پيدايش امامزاده و ايجاد مسجد و حمام عصاري به داخل شهر وارد و براي خود قلعه اي بنا نمودند و سپس به آبادي اراضي و مزارع پرداختند. روي هم رفته چون بيشتر اين طوايف و افراد مختلف آنان مردماني سپاهي و يا عشايري بودند و در اينجا جاگير شدند اين محل را کردنشين دانسته و به نام دهکرد معروف گرديد.”(سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ، 97).
نام شهر کرد قبلاً ده کُرد بوده‌است. در سال هزار و سيصدو چهارده ده کرد از دهستان به شهرستان تبديل شد و با تغيير واژه “ده” به “شهر” نام شهرکرد بر آن گذارده شد. در سال هزار و سيصدو چهارده ده کرد از دهستان به شهرستان تبديل شد و با تغيير واژ “ده” به “شهر” نام شهرکرد بر آن گذارده شد..اتابکان لر از شهرکرد بدليل موقعيت راهبردي آن به عنوان پاسگاه و تامين عبور و مرور استفاده مي‌کرده‌اند. دراکثرمناطق شهرستان بخصوص شهرهاي شهرکرد، فرخ شهر، هفشجان، سورشجان،، و…مردم به فارسي وگويش بختياري ودر برخي روستاها مانند طاقانک و شهرهايي مثل سامان، بن و شهرکيان به زبان ترکي قشقايي و در برخي ديگر از شهرها مانند هاروني، باباحيدر، نافچ وروستاهاي اطراف به گويش بختياري تکلم مي‌کنند. دراين زمان ساختمان سازي در شهر رونق چشمگيري مي يابد، مهاجرت از روستا و شهرهاي اطراف به شهرکرد افزايش يافته و در نتيجه زمينهاي کشاورزي جاي خود را به ساختمانهاي جديد مي دهند. گسترش فيزيکي شهر در اين تاريخ بسيار وسيع است بطوري که با نگاهي به نقشه گسترش شهر مشاهده مي کنيم که سطحي که بوسيله زيربناي شهري از سال 1335 ه.ش به بعد اشغال گرديده، بيشتر از تمامي سطحي است که شهر از آغاز شکل گيري خود تا اين تاريخ در اختيار داشته است. در اين زمان شهر به همان شکل خطي و از شرق تا محله کويتي ها و از غرب تا دروازه سامان امتداد مي يابد. اين امر باعث رشد صنايعي نيز در زمينه ساختمان سازي مي گردد بطوري که کارخانه هاي آجرپزي زيادي در سراسر منطقه احداث مي شود و نيروي کار بيشتري را به طرف خود جذب مي کند و باعث رونق شهرنشيني مي گردد. در عين حال در اين زمان شهرکرد از لحاظ امکانات فرهنگي و هنري در فقر چشمگيري بسر مي برد و روند رشد شهر به همين شکل ادامه دارد تا ده 60 و پس از انقلاب اسلامي. بعد از انقلاب، سيايت دولت مبني بر هدايت سرمايه گذاري در مناطق محروم و توسعه نيافته، تحولاتي را در اين منطقه باعث مي شود. در اثر اين سياست ها، منطقه چهارمحال و بختياري در ابتداي ده 60 دچار چنان تحول چشمگيري مي گردد که طي ساليان 60 و 61 قريب يکصد کارگاه صنعتي نوين در منطقه احداث مي گردد. سالهاي آغازين دهه 60 اوج توسعه صنعت استان در تاريخ کوتاه تحولات صنعتي آن به شمار مي رود ولي پس از حدود سه الي چهار سال صنايع منطقه دچار رکود مي گردد. در پي اين رکود بسياري از کارخانجات دچار ورشکستگي شده و به حالت نيمه تعطيل در مي آيد. بين سالهاي 1355 تا 1365 ه.ش شهرکرد از لحاظ فيزيکي گسترش زيادي پيدا کرده است(سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري : 1388 ، 98).
اين شهر با ارتفاع 2200 متر از سطح درياهاي آزاد، تا قبل از صده معاصر با نام “دهکرد”( طرح توسعه و عمران شهر کرد) شناخته شده است. پايداري زيست پذيري به دليل دارا بودن مؤلفه هاي مورد نياز زيست و اسکان ، مهمترين عاملي است که مي توان به آن اشاره نمود. دشت مرتفع شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختياري در بين قسمتي از پشت کوههاي زاگرس (کوههاي تهليجان و گل سرخ) قرار دارد. اين شهرستان در شمال شرقي استان قرار گرفته و از شمال و شرق به اصفهان، از جنوب به شهرستان بروجن و از غرب به شهرستان فارسان و کوهرنگ محدود شده است. مساحت شهرکرد در طرح جامع 4230 هکتار معادل تقريباً 42 کيلومتر مربع ذکر شده است . اين مساحت با الحاق سه روستا به 45 کيلومتر مربع بالغ مي گردد. ارتفاع تاثير زيادي بر روي اقليم و آب و هواي اين شهر مي گذارد به طوري که شهرکرد با ديگر مناطق هم عرض خود از نظر اقليمي تفاوت چشمگيري دارد. به عبارت ديگر مي توان چنين بيان نمود که ارتفاع با عث کاهش تاثير عرض جغرافيايي در اين شهر که بر روي دشت واقع شده ، مي شود. دشت شهرکرد به صورت باريکه اي در جهت شرقي – غربي و همچنين شمال غرب – جنوب شرق گسترش يافته است( سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري : 1388 ، 99).

3-3-2 امور ايمني و ترافيك (1)
هرساله بروز حوادث متعدد رانندگي در جاده هاي كشور، عده زيادي را به كام مرگ مي كشد و هزاران نفر را مصدوم و خانواده هاي بسياري را دچار عوارض روحي و جسمي و مشكلات عديده مالي مي كند به طوري كه امروزه مسئله تصادفات رانندگي در كشور به يكي از مسائل تلخ تبديل شده است كه هم دولت را به سبب هزينه هاي در برداشته متأثر مي كند و هم باعث مي شود تا مردم خسارت ديده و مجبور به تحميل آسيب هاي فراواني شوند. تلفات نيرو ي انساني بدترين پيامد هر تصادف است و متأسفانه آمار متوفيات ناشي از تصادفات در ايران بسيار بالاست به نحوي كه تعداد كشته هابسيار بيشتر از كشورهاي توسعه

(1) Significance
يافته است. در ايران وجه غالب حمل ونقل در كشور ما جاده اي است و اين در حالي است كه سالانه در حدود 14 هزار نفر در جاده هاي ايران كشته شده و ميلياردها ريال خسارت برجا مي ماند. ضمن اينكه آمار تعداد كشته هاي درون شهري هم بسيار قابل توجه است .البته در كنار جاده و فرهنگ رانندگي نامطلوب، بايد از فرسودگي ناوگان حمل ونقل جاده اي نيز ياد كرد كه هنوز در جاده ها تردد دارند و هرسال مبلغ قابل توجهي از بودجه كشور صرف واردات سوخت و وسايل يدكي براي آنها مي شود. اگرچه وقوع حوادث ناخوشايند اجتناب ناپذير بوده و تحت هيچ شرايطي نمي توان حوادث جاده اي را به صفر رساند، اما واقعيت اين است كه با يك برنامه ريزي صحيح مي توان هزينه هاي ناشي از خسارات را به حداقل رساند . در اين ميان نقش حمل ونقل و حوادث جاده اي بسيار مؤثر است . بنابراين با برنامه ريزي مناسب آموزش همگاني، گسترش حمل ونقل عمومي، فرهنگ سازي، هماهنگي ارگان هاي ذيربط، بازنگري در قوانين و مقررات، اختصاص تجهيزات لازم براي امدادرساني و رفع نقاط پرحادثه مي توان گام هاي مؤثري براي كاهش حوادث جاده اي برداشت.
جدول شماره 3-3 : تعداد پايگاههاي امداد نجات جاده اي تا پايان سال 1389
نام استان
اورژانس
سهم استان
هلال احمر
سهم استان
چهارمحال وبختياري
24
2/2
7
7/2
اصفهان
56
1/5
13
0/5
ماخذ: دفتر ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي
نمودار شماره 3-1 : تعداد پايگاههاي امداد نجات جاده اي تا پايان سال 1389

ماخذ: دفتر ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي
جدول شماره 3-4 : تعداد تصادفات، متوفيات و مصدومين در سال 1389
نام استان
درون شهري
برون شهري
روستايي
نا معلوم
جمع
سهم استان
چهارمحال وبختياري
47
182
11
0
240
0/1
اصفهان
594
774
70
48
1486
4/6
ماخذ: دفتر ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

با توجه به آمارهاي فوق مي توان نتيجه گرفت که چهارمحال و بختياري از جمله استان‌هايي است كه ايمن‌ترين جاده‌ها را در اختيار دارد.اين مطلب توسط مدير کل اداره راه و ترابري نيز تاييد شده است.

نمودار شماره 3-2 : تعداد تصادفات، متوفيات و مصدومين در سال 1389

ماخذ: دفتر ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

3-3 -3 تقسيمات سياسي
بر اساس آخرين تقسيمات سياسي استان تا پايان سال ???? شهرستان شهرکرد داراي ? بخش ?? شهرو ?? دهستان بوده مرکز آن شهرکرد است و از ديگر شهرهاي اين شهرستان مي‌توان شهرهاي نافچ، طاقانک، کيان، فرخ‌شهر، هفشجان، سورشجان، بن، سامان، شلمزار و گهرو و از دهستانها مرغملک و وانان را نام برد(سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1385 ،66) .

جدول شماره 3-5 تقسيمات سياسي استان چهارمحال و بختياري :1388
بخش مرکزي شهرستان شهرکرد
بخش کيار
بخش بن
بخش سامان
بخش لاران
دهستان حومه (شهرکرد)
دهستان طاقانک
شهرها: شهرکرد، فرخ شهر، هفشجان، کيان، طاقانک و نافچ
دهستان کيار شرقي
دهستان کيار غربي
دهستان دستگرد
شهرها: شلمزار و گهرو
دهستان زاينده رود جنوبي
دهستان وردنجان
شهرها: بن
دهستان سامان
دهستان هوره
شهر: سامان
دهستان لار
دهستان مرغملک
شهرها: سورشجان و سودجان
مأخذ- معاونت برنامه ريزي استانداري چهارمحال و بختياري: 1388 ،66

جدول شماره 3-6 : طول و عرض جغرافيايي شهرستانها: 1388
شهرستان
طول شرقي
عرض شمالي

حداقل
حداكثر
حداقل
حداكثر

ثانيه
دقيقه
درجه
ثانيه
دقيقه
درجه
ثانيه
دقيقه
درجه
ثانيه
دقيقه
درجه
كل استان
56
29
49
49
26
51
30
9
31
5
49
32
بروجن
38
46
50
49
26
51
30
16
31
40
13
32
شهركرد
37
20
50
22
10
51
37
7
32
35
42
32
فارسان
40
20
50
48
45
50
36
2
32
4
23
32
لردگان
14
16
50
2
20
51
30
9
31
25
44
31
اردل
23
10
50
18
43
50
12
39
31
50
13
32
كوهرنگ
56
29
49
37
26
50
54
59
31
5
49
32
کيار
34
27
50
44
6
51
12
39
31
50
13
32
مأخذ- معاونت برنامه ريزي استانداري چهارمحال و بختياري:.1388 ،55
جدول شماره 3-7 : تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان استان چهارمحال و بختياري براساس تقسيمات كشوري
سال
تعداد شهرستان
تعداد بخش
تعداد شهر
تعداد دهستان
1365
4
8
12
32
1375
5
13
18
34
1383
6
17
26
39
1384
6
17
26
39
1385
6
17
26
39
1386
6
17
26
39
1387
7
18
27
39
1388
7
18
27
39
مأخذ – معاونت برنامه ريزي استانداري چهارمحال و بختياري :1388 ،45

نمودار شماره 3-3 : درصد مساحت شهرستانهاي استان

جدول شماره 3-8 : تقسيمات استان چهارمحال و بختياري: 7شهرستان‌‍، 27شهر، 18بخش و 39دهستان: 1388
مرکز دهستان
دهستان
شهر
مرکز بخش
بخش
مرکز شهرستان
نافچ
حومه
شهرکرد-فرخشهر-کيان
نافچ-طاقانک-هفشجان-
شهرکرد
مرکزي
شهرکرد
طاقانک
طاقانک

هاروني
لار
سورشجان-سودجان
سورشجان
لاران

مرغملک
مرغملک

حيدري
زاينده رود جنوبي
بن
بن
بن

وردنجان
وردنجان

هوره
هوره
سامان
سامان
سامان

شوراب صغير
سامان

مأخذ – معاونت برنامه ريزي استانداري چهارمحال و بختياري :1388 ،47
جدول شماره 3-9 : تقسيمات كشوري در محدوده استان در سال 1388
شرح
تعداد آباديها

مسكوني
خالي از سكنه
جمع
شهرستان شهركرد
58
3
61
بخش مركزي
14
1
15
دهستان حومه
9
0
9
دهستان طاقانك
5
1
6
بخش لاران
11
0
11
دهستان مرغملك
2
0
2
دهستان لار
9
0
9
بخش بن
10
2
12
دهستان زاينده رود جنوبي
5
0
5
دهستان وردنجان
5
2
7
بخش سامان
23
0
23
دهستان هوره
10
0
10
دهستان سامان
13
0
13
مأخذ – معاونت برنامه ريزي استانداري چهارمحال و بختياري :1388 ،46

3-1

3-2

3-3-4 ويژگي هاي اجتماعي
3-3-4-1 آمار جمعيتي شهرکرد
جدول شماره 3-10 : آمار جمعيتي شهر شهرکرد و شهرهاي شهرستان شهرکرد بر اساس نتايج تفصيلي سرشماري

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره استان خوزستان، استان لرستان، استان اصفهان Next Entries دانلود پایان نامه درباره زنان و دختران، شهرستان اردل