دانلود پایان نامه درباره امر به معروف، زنان مسلمان، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

آرامش جامعه و فتح و پيروزي مي داند . سياق كلام در اين جريان تاريخي نشان دهنده صحه گذاشتن به راي و نظر و مشاركت عملي و فكري مردم با پيامبر در امر مهمي چون جنگ و جهاد مي باشد .
02 بيعت زنان مهاجر با پيامبر اكرم نيز از جمله وقايع مهمي به شمار مي رود كه در آن ، اين زنان مسلمان تعهد مي سپارند رفتارهاي ناپسند جاهلي را درك كنند و جز كارهاي خوب انجام ندهند . خداوند اين تعهدات را مورد قبول قرار مي دهد و به پيامبر امر مي فرمايد براي اين امور خير با آنان بيعت متقابل كند . در اين خصوص نيز علاوه بر اعتبار سياسي بيعت ، برابر انگاشتن شخصيت انساني زنان همانند مردان بويژه حائز اهميت است .
03 بيعت با خلفاي راشدين از جمله مشاركتهاي مردمي به شمار مي رود كه در آن پيمان وفاداري بسته شده است . از آن جمله كه امام علي ( ع ) علي رغم آنكه رغبتي به حكومت كردن نداشته ، بعد از مرگ عثمان وقتي كه انبوه مردم بسوي آن حضرت هجوم آوردند و اعلام بيعت كردند ، ناگزير از پذيرش بيعت آنان گرديد .
04 آئين بيعت در زمان ديگر خلفا و حكام جوامع اسلامي نيز سابقه دارد و به اين ترتيب مشاركت مردم به اين طريق يكي از نظامات اسلامي به شمار مي رود . اما به هر حال بايد توجه داشت كه ميزان اصالت در بيعت با رشد فكري و سياسي مردم رابطه مستقيم دارد .
ب- انتخاب
موضوع تعيين حاكم جامعه اسلامي همواره مورد اختلاف صاحب نظران بوده است . پس از وفات پيامبر گرامي اسلام ( ص 9 انشعاب مشهور و بزرگ تشيع و تسنن تاسيسات سياسي دوگانه اي را به نام امامت در تشيع و ” خلافت در تسنن ” به وجود آورد :
امامت به معناي پيشوايي و رهبري است و امام به كسي اطلاق مي شود كه رهبري امور اجتماعي ، سياسي ، مادي و معنوي جامعه را بر طبق دستورات اسلامي بر عهده داشته باشد و مردم در تمام امور خود به او اقتدار كنند . لازمه اين چنين مقام والايي داشتن اوصاف جميله و دوري از هر گونه معصيت و گناه مي باشد . براي مقام امامت استعداد ذاتي صفا و نورانيت باطني لازم است و هر كس نمي تواند به اين مقام شامخ مفتخر گردد . به اعتقاد شيعه ، پس از پيامبر ( ص ) فقط امام معصوم ( ع ) شايستگي جانشيني آن حضرت را داراست .
خلافت به معناي جانشيني پيامبر است . خليفه پيامبر به كسي اطلاق مي شود كه بعد از وي يا در غيبت وي ، وظايف و كارهايش را انجام دهد . به نظر اين خلدون : خلافت عبارت است از نيابت از صاحب شريعت در حفظ دين و سياست و دنياست . پس از وفات پيامبر و انتخاب خليفه مسلمين ( ابوبكر ) توسط عده اي از صحابه ، خلافت عملا به صورت يك پديده سياسي پايدار در آمد و اهل تسنن به ان گرويدند .
در بين تفاوتهاي سياسي امامت و خلافت ، موضوع ” نسب امام ” و ” انتخاب خليفه ” بيش از همه جلب توجه مي كند : شيعه اماميه بنابر نصب جلي و نصب خفي مقام امامت حضرت علي ( ع ) ( و سپس فرزندان ايشان ) را كه به عنوان اهل بيت ) از مراتب عصمت و افضليت برخوردار بوده اند انتصابي مي دانند ، در حالي كه پيروان تسنن معتقدند كه پيامبر ( ص ) در جانشيني خود نصبي نكرد ، بلكه مردم پس از انتخاب ابوبكر با او بيعت كردند و بر همين منوال خلفا يكي پس از ديگري به خلافت نشستند . غزالي گويد : خلافت امري عقلي است .
درباره حق ولايت و رهبري پيامبر اسلام ( ص ) و ائمه معصومين ( ع ) بين شيعيان اثني عشري اختلافي نيست . سوال اينجا است كه در زمان غيبت معصوم ( ع ) بر فرض ضرورت رهبري اسلامي براي جامعه ، تعيين حاكم به چه ترتيب بايد صورت گيرد ؟ در اين خصوص دو ديدگاه متفاوت ” جدايي ” و يا ” وحدت ” بين دين و سياست مشاهده مي شود :
01 طرفداران جدايي بين دين و سياست معتقدند كه اسلام در زمان غيبت ، به مسائل سياسي ، اقتصادي و اجتماعي مسلمانان توجه ندارد و سر و كار آن فقط با امور و رفتار شخصي انسانها است .
02 طرفداران وحدت بين دين و سياست ، بر عكس معتقدند كه دستورات عديده قرآني درباره مسائل مختلف سياسي همچون قضا ، ماليات ، جنگ و جهاد و امر به معروف و نهي از منكر تعطيل بردار نيست . به همين جهت علماي ديني و فقهاي واجد شرايط علمي ، اخلاقي و تدبيري كه وارثان پيامبران و نواب ائمه معصومين هستند بايد مسئوليت اداره امور براي اجراي عدالة و مقابله با ظلم را بر عهده بگيرند . درروايتي از امام علي ( ع ) نقل شده است :
” از واجبات حكم خدامند به مسلمين آن است كه پس از فوت يا قتل زمامدارشان … قبل از انجام هر كاري ، بي درنگ رهبري پارسا ، عالم ، پرهيزكار و آگاه به قضاوت و سنت اختيار نمايند تا به امورشان سرو سامان داده و بر آنان حكم راني كند و حق مظلوم را از ظالم بازستاند و به حفاظت از مرزهاي آنان بپردازد ” .
در صورت احراز شرايط زمامداري توسط علماي ديني به خاطر تعدد واجدين شرايط ، انتخاب امري اجتناب ناپذير و مشاركت مردم در اين انتخاب امري كاملا منطقي به نظر ميرسد .
با اين ترتيب در ميانه ميدان مباحث و نظريات گوناگون دولت در فقه شيعه ، در فرض انتخابي بودن دولت اسلامي ، تفكر تشيع و تسنن ، با فاصله زماني قابل تحليل ، به يكديگر نزديك مي شود .
در انديشه شيعي ، رهبري شايسته كه مراتب كمال آن در عصمت پيامبر ( ص ) و امام ( ع ) متعين است ، مورد توجه ويژه قرار دارد و اين بدين معني نيست كه مردم هيچ گونه نقشي در تعيين سرنوشت سياسي خود نداشته باشند ، همچنان كه خداوند در قرآن كريم اين امكان را عطا فرموده تا در ظل رهبري هاي پيامبران كه منبعث از وحي الهي است ، خود ابتكار اقامه قسط در جامعه سياسي خويش را بر عهده گيرند .
تنها نكته جالب توجه ، يافتن رابطه متعادل و منطقي بين رهبري و مردم مي باشد ، بدين معنا كه براي انتخاب رهبر و زمامدار شايسته ، انتخاب شايسته لازم است و انتخاب شايسته وقتي است كه مردم از قابليت هاي فكري و عملي لازم و كافي برخوردار باشند . در غير اينصورت دموكراسي جاي خود را به عوام فريبي مي ده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره راي، اكثريت، گيرد، " Next Entries مقاله رایگان با موضوع تأثیر جهل، مسئولیت کیفری، قانون مجازات، مسئولیت مدنی