دانلود پایان نامه درباره آداب و رسوم، قانون جدید، منافع عمومی، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

قوانین متضاد نامید. این مجموعه عظیم، شامل قوانین کلیسای اولیه، تلاش برای سازگاری قوانین متضاد و فرایند تجزیه و تحلیل و تمایز منطقی است.34
متن این مجموعه، به سه بخش عمده تقسیم می‌شود: بخش اول، شامل 101 گفتار است، هر گفتار از رئوس مطالب یا نقل قول‌های مقامات، و اظهار نظر رسمی، یا اظهارات گراسییَن درباره متون تشکیل شده است. هر عنوانی به موضوع مجزا یا موضوعاتی که با هم ارتباط نزدیک دارند پرداخته است، برای مثال، گفتار اول به بحث درباره‌ی گونه‌های قانون به طور کلی، گفتار دوم به انواع مختلف و منابع قانون در نظام حقوقی رم، گفتار سوم به ماهیت و کارکردهای قانون کلیسایی پرداخته است. حدود 973 فصل در بخش اول وجود دارد. بیست گفتار نخست با مبناهای قانون، به خصوص قانون کلیسایی ارتباط دارد. باقی مانده عناوین قسمت اول به مباحثی از جمله، انواع مختلف وظایف کشیشی درون کلیسا، مشکلات هماهنگی، ویژگیهایی که کشیشان کلیسا باید داشته باشند، سلسله مراتب اقتدار در درون کلیسا، و رابطه با قدرت غیر دینی، می‌پردازند. 35
بخش دوم، به سی و شش عنوان تقسیم می‌شود، هر یک موضوعی را بیان می‌کند و سپس یک یا چند سوال در ارتباط با عنوان را بسط و توسعه می‌دهد. هر سوالی مورد بحث قرار می‌گیرد، و نقل قول‌های گراسییَن، یا اظهارات معتبر متعارف را، که به شکلی در موضوع تأثیر دارد بیان می‌کند. گراسییَن در اظهار نظر رسمی‌اش درباره موضوعات هر سوال و مشکلات ناشی از تضاد آراء مقامات در ارتباط با آن موضوعات اظهار نظر می‌کند.36
بخش سوم، کوتاه‌ترین بخش این مجموعه است. این بخش که به پنج گفتار تقسیم می‌شود با قانون عبادی و مراسم مذهبی سروکار دارد. حدوداً 400 فصل در بخش سوم وجود دارد.37
1-2-2. مجموعه بزرگ
پس از انتشار مجموعه گراسییَن، احکام پاپ‌ها، شوراها، و سایر مقامات کلیسایی که فعالیت‌های اعضای کلیسا را اداره می‌کردند، نیز به مجموعه قوانین اضافه شدند. همان طور که به قوانین افزوده می‌شد، مجموعه قوانین و مقرراتی که فعالیت‌های اعضای کلیسا را اداره می‌کردند، نیزگسترده می‌شد و اضافه کردن مکمل به مجموعه گراسییَن به منظور به روز شدن ضرورت می‌یافت. مجموعه‌های بزرگ بسیاری از این قوانین جدید وجود داشتند، که به عنوان قوانین احکام پاپی ارائه می‌شدند، زیرا بسیاری از آن‌ها در قانون نامه‌های پاپی پاپ‌ها وجود داشتند.38
به تدریج، تلاش‌ها برای ایجاد مجموعه‌ای جدید از هزاران احکام پاپی و سایر قوانین جدید که در زمان گراسییَن بوجود آمده بودند به ثمر نشست. در نهایت، در 5 سپتامبر 1234 پاپ گریگوری نهم39 مجموعه رسمی معتبر از قانون جدید را تدوین کرد. این مجموعه با عنوان «مجموعه بزرگ» شناخته شد. این مجموعه به پنج کتاب تقسیم شده است. هر کتاب به گفتار و هر گفتار یک یا چند فصل دارد. کل اثر شامل 1971 فصل می‌باشد.40
1-2-3. مجموعه ششم و مجموعه‌های احکام پاپی بعدی
قانونگذاری، بعد از انتشار مجموعه بزرگ نیز، ادامه یافت، و دوباره دانشمندان کلیسایی شروع به تألیف مجموعه‌هایی از این قوانین جدید نمودند. در پایان قرن سیزدهم، این مجموعه‌ها توسط مجموعه رسمی جدید منسوخ شدند. مجموعه ششم در دستور پاپ بونیفاس هشتم41 قرار گرفت و در سوم مارس 1298 به طور رسمی تدوین شد. مجموعه جدید نیز مانند مجموعه بزرگ، به پنج کتاب تقسیم می‌شود، و شامل 76 گفتار و 359 فصل می‌باشد.42
دو دهه بعد تألیف دیگری از احکام پاپی در 25 اکتبر 1317 به طور رسمی توسط پاپ ژان بیست و دوم43 تدوین شد. این مجموعه خیلی کوچکتر از پیشینیانش است اما همان ترتیب سازمانی، 5 کتاب، 52 گفتار، و 106 فصل را دارد. این مجموعه به قانون نامه کلمنت معروف است زیرا بسیاری از احکامی که در آن جای گرفته‌اند توسط پاپ کلمنت پنجم44 (1305-1314) صادر شده‌اند.45
چند سال بعد، در 1325، مجموعه شخصی کوچک، از بیست حکم پاپ ژان بیست و دوم توسط زنزلینوس دی کسانیس46 (م. 1334)، پروفسور قوانین کلیسایی در دانشگاه مونتپلیر47، فراهم آمد. این مجموعه به قانون نامه ژان بیست و دوم معروف است.48
بخش پایانی قوانین کلیسایی که «قانون نامه محلی» است مجموعه کوچکی از 69 فصل است، و در سال 1500 توسط جین چپیس49، حقوقدان پاریسی تألیف شد.50
1-3. فرایند بازنگری مجموعه 1917
در آوریل 1967، کاردینال پریسل فلیسی51، رئیس کمیسیون بازنگری مجموعه قوانین، کمیته مرکزی مشاوران برای بسط و تعیین اصول راهنما تشکیل داد. در این میان ده اصل وضع شد و بعد توسط نخستین شورای کلیسایی اسقفان در پایان سال 1967 تأیید شدند. قابل توجه‌ترین
اصول عبارت بودند از این که مجموعه باید با روح مراقبت معنوی جان تازه بخشیده شود،
مجازات‌های کلیسایی به حداقل برسند، دفتر اسقفی توسعه یابد، و حق تصمیم‌گیری در همه سطوح محترم شمرده شود. 52
از 1972 تا 1977 همان طور که گروه‌های ده گانه مطالعه، به تدریج، نخستین پیش نویس‌ها یا طرح واره‌های پیشنهادی قانون جدید را تکمیل می‌کردند، آنها را برای ارزیابی به کنفرانس اسقف‌ها در سراسر جهان، اتحادیه‌های برتر کل مؤسسات مذهبی و غیر مذهبی، بخش‌های مختلف دادگاه رم، و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های جامعه اسقفی فرستادند. با پایان 1978 این نهادها نیز نظرات مکتوب خود را به کمیته پس فرستادند.53
در 29 ژوئن 1980، پیش نویس دوم با قوانینی که به طور متوالی در یک جلد مرتب شده بودند آماده شد و به کاردینال‌های کمیسیون ارائه شد. پاپ تعداد اعضای کاردینال را افزود و درخواست کرد که هر یک گزارش مکتوب جهت آماده سازی برای جلسه عمومی کمیسیون ارائه دهند. سپس، در پاسخ به درخواست برای دومین مشاوره جهانی، پاپ 15 نماینده به کنفرانس‌های مربوط به کلیسای اسقفی افزود و اعضای کمیسیون را به 74 نفر رساند. اسامی کارکنان در سندی در تاریخ 16 ژولای 1981 ثبت شدند، مطالعات کتبی کمیسیون توسعه یافت، وخلاصه شدند. جلسه عمومی، در پیش نویس مجموعه 1980 تشکیل شد و جلسات پیشنهادی در رم 20 تا 28 اکتبر1981 برگزار شد. در پایان جلسه کمیسیون به اتفاق آراء، به تسلیم قوانین اصلاح شده به پاپ، برای انتشار رسمی، رأی دادند. به مدت یک سال پاپ با گروه کوچک قانونگذاران پیش نویس نهایی کمیسیون و تعداد تغییرات خود را، بررسی کرد. 54
1-4. مجموعه 1983
در 25 ژانویه 1959، پاپ ژان بیست و سوم55، چند ماه پس از انتخابش، جهان کاتولیک را با اعلان هدفش برای تشکیل شورای جهانی متعجب ساخت، که به « بازنگری مجموعه قوانین کلیسایی» منجر گردید. پاپ تا اتمام اولین جلسه این شورا، در 28 مارس 1963، پیش از انتصاب اعضای کمیسیون اسقفی برای بازنگری مجموعه قوانین کلیسا، منتظر ماند تا اینکه کمیسیون تصمیم بر تعویق هرگونه فعالیت گرفت، و شورا به وقت دیگر موکول گردید. در این زمان کمیسیون به طور رسمی فعالیت خود را تا 20 نوامبر 1965 انجام نداد. در آن جلسه پاپ پل ششم56 اصرار کرد که قوانین کلیسایی باید با توجه به «شیوه جدید تفکر که مناسب با شورای جهانی دوم واتیکان بود اصلاح گردد».57
کمیسیون ده اصل قانونی را معین کرد و گروه‌های مطالعه از کارشناسان و مشاوران برای کمک در تدوین مجموعه جدید تشکیل داد. اسقفان سراسر جهان، برای منصوب کردن مشاوران، و همچنین پیشنهاداتی برای نوسازی قانون دعوت شدند. پل ششم، اجرای قطعنامه‌ها را به تعویق نیانداخت و تعدادی تغییرات در قانون را معین کرد. نخستین تصویب قابل توجه او، داستان شبانی 30 نوامبر 1963 بود که بر اساس آن به اسقفان توانایی‌های گسترده‌ای اعطا ‌کرد که تاکنون نیز برای مقام پاپی محفوظ است. از پایان شورا تا پایان اسقفی (1978-1966) پاپ پل ششم دست کم 219 سند تدوین کرد که تغییر موثر در کلیسا داشت، او به طور گسترده در زندگی نیایشی و مذهبی خود تجدید نظر کرد و ساختارهای زیادی را توسط شورا بوجود آورد، از قبیل شورای کلیسایی اسقفان و مجمع‌های مربوط به کلیسای اسقفی در مسیحیت. او به دنبال دمیدن قانون با روح جدید دانشگاهی بود. با این وجود، هنگامی که مجموعه جدید در نهایت آشکار شد، قوانین‌اش برای بسیاری از کاتولیک‌ها جدید به نظر نمی‌رسید زیرا آنها اصلاحات پاپ پل ششم که معین کرده بود را گنجانده و نظام مند کرده بودند.58
انتشار رسمی. پاپ ژان پل دوم59، در 27 نوامبر، اولین یکشنبه سال 1983، دقیقا 24 سال پس از فرمان پاپ ژان بیست و سوم برای نوسازی، مجموعه جدید قوانین کلیسایی به لاتین را به طور رسمی منتشر کرد. اگرچه متن رسمی منتشر شده به زبان لاتین بود، اما برخلاف مجموعه 1917، ترجمه آن به زبان‌های بومی نیز مجاز شد، و ارائه آنها توسط مجمع های اسقفی در مسیحیت تأیید شد. مجموعه قوانین کلیسایی که توسط شورای ملی اسقف‌های کاتولیک به تصویب رسیده بودند، به همراه قوانین کلیسایی بریتانیای کبیر و ایرلند، قوانین کلیسایی جامعه استرالیا و نیوزلند و قوانین کلیسایی جامعه ایالات متحده، به انگلیسی ترجمه شدند و در سال 1983 مجموعه‌هایی با صفحات روبرو از متن‌های لاتینی و انگلیسی منتشر شدند. در سال 1999، در جامعه آمریکا، ترجمه جدید قوانین کلیسایی با در نظر گرفتن اصلاحات ایجاد شده در متن لاتین و همچنین ارائه دقیق تر نسخه انگلیسی انتشار یافت. همه نسخه‌های منتشر شده فوق شامل ترجمه‌هایی از قانون اساسی پاپی هستند. نسخه رسمی مجموعه قوانین کلیسای آمریکایی نیز شامل مقدمه به زبان‌های لاتین و انگلیسی است.60
مجموعه قوانین 1983 مشتمل بر هفت کتاب است: کتاب اول، در رابطه با قوانین عمومی از جمله قوانین کلیسایی، آداب و رسوم، احکام عمومی، تعالیم و… است که در مجموع دارای یازده عنوان ، نه فصل و هشت گفتار است.
کتاب دوم، تعهدات و حقوق قوم خدا یعنی مسیحی مومن، کشیشان و روحانی ها را دربردارد. این کتاب نیز سه بخش، چهار جزء، یازده عنوان، سی فصل و بیست و دو گفتار دارد.
کتاب سوم، با قوانین اداره تعلیمی کلیسا سروکار دارد. پنج عنوان و پنج فصل از قوانین این مجموعه را به خود اختصاص داده است.
کتاب چهارم، که از کتاب های دیگر نسبتاً طولانی تر است، قوانین مربوط به اداره تقدیس کلیسا است و مشتمل بر سه بخش، سیزده عنوان، چهل و یک فصل و نه گفتار است.
کتاب پنجم، کوتاه ترین کتاب این مجموعه که به مسائل اقتصادی و دارایی های مادی و نحوه سرپرستی آنها می پردازد، چهار عنوان دارد.
کتاب ششم، قوانین نظام کیفری کلیسایی را دربردارد. این کتاب نیز مانند پیشیان خود دو بخش، سیزده عنوان و سه فصل دارد.
کتاب هفتم، آخرین کتاب و جزء کتاب های طولانی این مجموعه است. پنج بخش، چهار جزء، نوزده عنوان، سی و پنج فصل و شانزده گفتار دارد.
تفسیر. نقش تفسیر در قوانین کلیسایی این است که قوانین مبهمی را که در مجموعه جدید درج شده اند، روشن کند. از این رو، در تفسیر قوانین کلیسایی، مواردی مد نظر قرارگرفتند که عبارتند از:
نخست، فقط قانونگذار یا مقام دارای صلاحیت حق ارائه تفسیر رسمی و معتبر از قانون دارد. برای تفسیر، رویه‌ی قضایی خاصی وجود ندارد همان طور که در قانون مدنی و قوانین قضایی و اداری لزوماً رویه‌ای تنظیم نشده است.
دوم آنکه، در سنت کلیسایی، اصولی برای تفسیر و تبیین قوانین وجود دارد که به صراحت در مجموعه‌ها ذکر شده‌اند و بخشی از سنت تفسیری کلیسا هستند.61
سوم، قوانین با توجه به متن و بافت تفسیر ‌شوند. به عبارت دیگر، بسته به اینکه قانون، آموزه اعتقادی، پند اخلاقی یا فرمان عملی باشد تفسیر قانون نیز متناسب با آن صورت گیرد.62
چهارم، با توجه به اینکه قانون به چه هدفی تنظیم شده باشد کاربرد آن نیز متناسب با آن هدف باشد.63
پنجم، قصد قانونگذار نیز باید به حساب آورده شود. تفسیرها تابع اصل «عدالت اجتماعی»64 هستند؛ این اصل از ارسطو گرفته شده و توسط توماس آکوئیناس65 کاربرد یافته ‌است. در صورتی که قانونی به ضرر منافع عمومی یا افراد باشد نیاز نیست اجرا شود.
ششم، قوانین مربوط به مجازات‌های سخت یا حقوق خاص، به دقت تفسیر ‌شوند.
هفتم، آداب و رسوم نیز نقش دارند؛ «آداب و رسوم بهترین مفسر قانون است»، عمل جامع

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره قرون وسطی، آیین دادرسی، توماس آکوئیناس، نظام حقوقی Next Entries دانلود پایان نامه درباره قانون طبیعی، توماس آکوئیناس، منافع عمومی، قانونگذاری