دانلود پایان نامه با موضوع کودک آزاری، عزت نفس، سلامت عمومی، عملکرد تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

کودکان خود مراقبت می کنند، در حالی که مادراني که مورد بدرفتاری قرار نگرفته اند با کودکان خود چنین رفتاری نداشتند (بوکاتکو و دیلهر78، 2006).
با توجه به نتایج ارائه شده در پژوهش ایروینک و فرارو79 (۲۰۰۶) نوجوانان دارای سابقه آزار، نسبت به اینده بد بین ترند، احساس بیچارگی، احساس وابستگی، کنترل کمتر بر اطراف و انرژی کم و احساسات بی کفایتی و ترس را نیز به میزان بیشتری دارند و به نظر می رسد این گونه احساسات، تهدید کننده تلاش برای رسیدن به جایگاه بهتری در آینده می باشد.
بر اساس نتیجه مطالعه پتمن و باکلی80 (۲۰۰۶)، گرچه هیچ کدام از دو فرد آزارگر دقیقاً مانند هم نیستند اما، عوامل مشترکی جهت شناسایی آزارگران مستعد وجود دارد. احتمال کودک آزاری در والدین با سابقه افسردگی، اضطراب، مشکلات سلامت روانی و عمومی بیشتر است. از سوی دیگر برخی از ویژگی های کودکان نیز می توانند در مورد آزار واقع شدن آنها نقش داشته باشند. البته بسیاری از این ویژگی های خود جزء پیامدهای آزار محسوب می شوند. به عبارت دیگر بین ویژگی های کودک و مورد آزار واقع شدن یک رابطه متقابل وجود دارد.
شاورز، زیگلر – هیل و لیمک81 (۲۰۰۶) تعداد ۱۴۵۷ دانشجو را مورد بررسی قرار دادند، این محققین دریافتند دانشجویانی که در دوران کودکی مورد بدرفتاری قرار گرفته بودند، نسبت به گروه عادی عزت نفس پایین تر، خود پنداره منفی تر و تصویر ذهنی منفی و بی ثباتی رفتاری بیشتری داشتند. همچنین عملکرد کودکان مورد غفلت واقع شده جسمی بر روی تست های استاندارد، عملکرد هوشی و پیشرفت تحصیلی کمی داشتند.
مطالعات متعددی آثار اولیه و دراز مدت کودک آزاری را مورد بررسی قرار داه اند، آثار اولیه ممکن است شامل ترس های شدید، اضطراب، احساس گناه، افسردگی، مشکلات بین فردی و رفتارهای نامناسب باشد. علاوه بر نتایج فوری جسمی و روانی، کودکانی که قربانی خشونت خانواده هستند، مستعد برخی مشکلات رشدی می شوند. نوزادانی که با آنها بدرفتاری می شود، به احتمال زیاد نسبت به مادرنا خود به طور مضطرب دلبسته می شوند، در حالی که کودکان عادی اینگونه نیستند. از لحاظ عاطفی منزوی و منفعل هستند یا پرخاشگری و رفتارهای مخالفت آمیز بروز می دهند. کودکانی که مورد بدرفتاری و غفلت قرار گرفته اند، در بزرگسالی احتمال بروز رفتارهای خشونت آمیز در آنها به مراتب بیشتر است (بارنت، میلر – پرین82 ، 2008).
یک باور تقریباً همگانی وجود دارد که تنبیه بدنی را شیوه ای مناسب برای تربیت بچه ها می دانند. تقریباً نیمی از والدین آمریکایی برای اصلاح بدرفتاری بچه های خود به تنبیه بدنی متوسل می شوند، بر طبق آمار موجود، سالانه حدود سه میلیون کودک (چهار درصد تمام کودکان زیر ۱۷ سال) به شدت مورد ضرب و جرح قرار میگیرند. همچنین بر طبق گزارش اداره خدمات بهداشتی و انشانی آمریکا، در سال ۲۰۰۰ از هر ۱۰۰۰ کودک آمریکایی ۳۰ نفر مورد غفلت و ۱۸ نفر مورد آزار جسمی، جنسی و روانی قرار گرفته اند (لوین83، ۲۰۱۰).
همچنین ایرلند، اسمیت و تورنبری84 (۲۰۱۲) در مطالعه گروهی از نوجوانان دریافتند که آزارهای دوران کودکی با رفتارهای ناسازگارانه و ضد اجتماعی و عدم سازش با همسالان در نوجوانی رابطه دارد. سرزنش خود، احساس گناه به خاطر حادثه رخ داده و مشکل در تنظیم هیجانات از دیگر مشکلات این افراد بود. به طوری که افرادی که در کودکی مورد آزار قرار می گیرند، عزت نفس و اعتماد به نفس پایینی دارند و خود را کمتر از دیگران می دانند (مارگولین85، ۲۰۰۰).
پژوهش های داخلی
کودکان با توجه به دو عامل سطح درآمد خانواده و سطح تحصیلات والدین ممکن است قربانی کودک آزاری شوند، به طوری که خانوادههایی که سطح عملکرد اقتصادی و اجتماعی اعضا پایین تر است، امکان سوء استفاده و کودک آزاری نیز بیشر خواهد بود (خضروی افلاک فر، ۱۳۷۵).
اختلالات مربوطه به شخصیت و اختلالات خلقی با تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر نظام ادراکی و شناختی افراد، میزان توانایی آنهاد ر قضاوت و شناخت را دچار مشکل نموده و آنها را مستعد بورز پدیده کودک آزاری می کند (ثناگوی محرر، 1379).
بر اساس یافته های پژوهش باقری یزدی (۱۳۷۹)، افرادی که دارای تجربه سوء استفاده جسمی و عاطفی می باشند، در رفتارهای سازگاانه و ارتباط با دیگران عملکرد ضعیفتری نسبت به گروه کودکان عادی از خود نشان می دهند.
به نظر می رسد درصد سوء رفتار در خانواده های ایرانی بالا است که این سوء رفتار بیشتر از سوی والدین صورت می گیرد. در پسران، پدر و مادر و در دختران، پدر ، مادر و بردر بیشترین سوء رفتار را نسبت به کودکان اعمال می کنند (نامداری، ۱۳۸۲).
مدنی (۱۳۸۳) نیز در پژوهشی این گونه نتیجه گرفته است که خشونت های خانوادگی، زمینهای برای رشد و گسترش رفتارهای اجتماعی ناسازگارانه و درک پایین از موقعیتهای بین فرد و در نتیجه پذیرش پایین از سوی همتایان فراهم می نماید. بدین ترتیب ناسازگاری خانواده در حیطه وسیعی از رفتارهای کودک شکل می گیرد.
همچنین بر اساس نتایج مطالعه نوجوانان آزار دیده پرخاشگرتر از سایرین هستند، در به تعویق انداختن تمایلاتشان مشکل دارند و در کنترل خود موفق نیستند و دنیا و دیگران را به عنوان مکانی ناامن تلقی می کنند. همه این موارد نشانگر آن است که این افراد توانایی پذیرش و ارتباط و تعامل کارآمد را با دیگران کمتر در خود پرورش داده اند (نقوی، فاتحی زاده و عابدی، ۱۳۸۴).
همچنین بر اساس یافته های پژوهش شهنی ییلاق، میکائیلی، شکر کن و حقیقی (۱۳۸۶) که در خصوص شیوع کودک آزاری و پیش بینی آن از طریق متغیرهای سلامت عمومی والدین، سازگاری و عزت نفس بود، نتایج نشان داد هر چه میزان سازگاری والدین، عزت نفس، عملکرد تحصیلی دانش آموزان، سن پدر و مادر، سطح درآمد خانواده کمتر باشد، پیشبینی کودکآزاری بیشتر خواهد بود. بر عکس هر اندازه سلامت عمومی والدین، سازگاری و عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموز، بهتر باشد، میزان احتمال کودک آزاری کمتر خواهد بود. بنابراین به نظر می رسد والدینی که از مشکلات جسمانی یا روانی به ویژه مشکلات خلقی رنج می برند، اغلب دارای سطح تحمل کمتری بوده و قادر به انعطاف پذیری در برابر مشکلات و مسائل نیستند، مهارتهای مدیریت خشم و استرس، و توانایی مهار واکنشها و افکار هیجانی در آنها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع کارکرد خانواده، جرایم جنسی، ارزشهای فرهنگی، مهارتهای زندگی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی رضایت شغلی، رضایت شغل، معلمان مدارس، سلامت روانی