دانلود پایان نامه با موضوع کودک آزاری، گروه کنترل، سازمان بهداشت جهانی، عقب ماندگی

دانلود پایان نامه ارشد

ب برساند (کیاریس و جانسون20، ۲۰۰۲).
باید توجه نمود که اصطلاح کودک‏ آزاری که در برگیرنده‏ برخی جرایم علیه کودک است، بیشتر توسط جامعه‏ شناسان، روان‏شناسان و جرم ‏شناسان به کار رفته است. کودک‏ آزاری از آن جهت که از یک سو، ریشه در مسایل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دارد و از سوی دیگر به این دلیل که غالباً
توسط والدین، سرپرستان قانونی یا اشخاصی که به نحوی عهده ‏دار مراقبت از کودکان هستند ارتکاب می‏یابد، حمایت‏های مالی، اجتماعی، حقوقی، پزشکی و روانی را می ‏طلبد (کیاریس و جانسون، ۲۰۰۲).
بنابراین به طور کلی با توجه به گوناگونی و تنوع قوانین و فرهنگ ها در جوامع مختلف بشری تعریف یکسانی برای کودک آزاری نمی توان ارائه داد. در عین حال سازمان بهداشت جهانی کودک آزای را به صورت زیر تعریف نموده است: کودک آزاری عبارت است از آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۹).
انواع کودک آزاری:
به طور کلی کودک آزاری شامل چهار نوع می باشد:
کودک آزاری جسمی21:
کودک آزاری جسمی عبارت است از کودکی که یک بار یا به دفعات مورد ضرب و شتم، آزار و شکنجه عمدی قرار می گیرد و عبارت است از حمله فیزیکی به کودک به طوری که می تواند موجب درد، بریدگی، کبودی، شکستگی استخوالنی و سایر جراحات و یا حتی مرگ کودک گردد. اشکال مختلف کودک آزاری جسمی شامل شلاق زدن، بستن کودک، کوبیدن به دیوار، سوزاندن با آب جوش یا مایعات داغ و تکان دادن شدید می باشد (آقابیگلویی، رسول زاده طباطبایی و چلک، ۱۳۸۰).
کودک آزاری جنسی22:
کودک آزاری جنسی عبارت است از بکار گیری، اسفاده و واداشتن کودک به درگیر شدن با هر گونه رفتار روشن جنسی یا نمایش رفتارهای جنسی، تجاوز، تماس جنسی، فحشا، و هر گونه بهره برداری جنسی از کودکان جهت کسب لذایذ و ارضای میل جنسی (آقابیگلویی، رسول زاده طباطبایی و چلک، ۱۳۸۰).
کودک آزاری عاطفی23:
کودک آزاری عاطفی عبارت است از هر گونه رفتار نامناسبی که بر عملکرد رفتاری، شناختی، عاطفی و جسمی کودک تاثیر منفی داشته باشد همانند آزارهای کلامی و غیر کلامی، سرزنش یا تحقیر، ناسزا گفتن، مسخره کردن، دست انداختن، مقررات و کنترل شدید و نامعقول، ترساندن مکرر کودک از تنبیه سخت بدنی، انتظارات و برخوردهای نامنتاسب با سن کودک، به خدمت گرفتن کودک در جهت ارضای نیازهای عاطفی خود و پاسخ های رفتاری غیر قابل پیش بینی والدین که باعث بی ثباتی و دگرگونی شناختی کودک شود (آقابیگلویی، رسول زاده طباطبایی و چلک، ۱۳۸۰).
کودک آزاری ناشی از غفلت و مسامحه24:
عبارت است از عدم مراقبت و علاقه مندی به کودک شامل محرومیت از نیازهای اساسی، همانند غذا، پوشاک و محرومیت از اقداماتی که جهت رشد طبیعی ونمو کودک نیاز است و یا کودک را در معرض خطر قرار دادن (مانند رها نمودن بچه بدون مراقبت ) می باشد. مسامحه یا غفلت به صورت عدم مراقبت کافی جسمانی و بهداشتی و عدم تامین نیازهای روحی، هیجانی و آموزش کودک، ترک و به حال خود رها کردن کودک، فقدان محبت کافی، صحبت نکردن با کودک، عدم رسیدگی به وضعیت تحصیلی و بی توجهی به ترک مدرسه و کودک را در معرض خطراتی چون سرما و گرما قرار دادن می باشد. به طور کلی نا توانی یا غافل ماندن والدین از توجه و رسیدگی به نیازهای هیجانی و عاطفی کودک، مسامحه عاطفی نامیده می شود. همچنین غفلت یا مسامحه ممکن است در خصوص عوامل جسمی و عدم رسیدگی به وضعیت تغذیه و بهداشت کودک باشد. خصوصیات بارزی از غفلت فیزیکی شامل علایم کمبود تغذیه ای همانند عفونت های پوستی می باشد (نامداری، ۱۳۸۲).
علایم و نشانه های کودک آزاری:
علایم رفتاری
* کودک بازی نمی کند
* منفعل و دایم در حال شکایت کردن است و یا حالت تهاجمی و بی اعتنایی دارد.
* اعتماد به نفس بسیار پایین
* به ندرت می خندد
* مهارت های اجتماعی ضعیف
* از ارتباط با دیگران خود داری می کند
* دایماً سعی در جلب حمایت دیگران دارد
* پرتوقع و دارای احتیاجات بسیار زیاد است
* با اکراه غذا می خورد
* پس رفت به دوران اولیه کودکی مثل مکیدن انگشت (عبادی، ۱۳۸۵).

شاخص های کلامی
* اشکال در خوابیدن را بیان می کند
* خودش را با واژه های منفی و تحقیر آمیز توصیف می کند
* نسبت به برنامه های خانواده ابراز بی میلی می کند (عبادی، ۱۳۸۵).
سابقه کودک آزاری در جهان:
کودک آزاری پدیده ی جدیدی نیست و سابقه طولانی دارد. در رم قدیم کشتن فرزند، حق قانونی والدین بوده است. اعراب قبل از روی آوردن به دین مقدس اسلام، دختران خود را زنده به گور می کردند و فروش دختران در چین قدیم رایج بوده است. همچنین در کتاب آسمانی مسلمانان (قرآن) به فرمان قتل نوزادان توسط فرعون اشاره فرموده است. حدود ۱۰۰ سال پیش آقای اردیو متخصص پزشکی قانونی کشور فرانسه سندروم کودک آزاری خصوصاً کودک آزاری جسمی علیه کودکان ناتوان را گزارش نموده است. در سالهای ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۲ گزازشی در مورد شکستگی های متعدد استخوانی ناشی از کودک آزاری جسمی را منتشر شده است. به طوری که اقدام او منجر ب هتصویب قوانینی در جهت حمایت از کودکان در سال ۱۹۷۴ گردید. در سالهای ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۰ بیشترین توجه هب تعیین تعریف، بررسی فراوانی، تعیین علل و تقسیم بندی کودک آزاری معطوف گردید در حال حاضر فعالیت ها معطوف به پیشگیری و آگاه سازی و ارائه روش های حمایتی از کودکان آزار دیده است (سازمان جهاني یونیسف، ۱۳۷۸).
شیوع کودک آزاری:
بدست آوردن اطلاعات دقیق در مورد کودک آزاری ناممکن است ولی به طور تخمینی، هر ساله بیش از سه میلیون کودک دچار آزار و غفلت می شوند که از این میان، غفلت شایعترین شکل کودک آزاری می باشد (ماش و ولف25، ۱۹۹۹). هر سال بیش از یک میلیون کودک دچار نقص عضو می شوند، به شدت کتک می خورند، آزار جنسی می بینند، گرسنگی می کشند، چاقو می خورند، زندانی می شوند، یا آنکه بدرفتاری های دیگری با آنان می شود(پاول26، ۲۰۰۴). میزان شیوع کودک آزاری گزارش شده بسیار وابسته به عوامل روش شناختی، تعریف اصطلاحات (کودک، آزار) تکنیک های مورد استفاده و جمعیت پاسخ دهنده است (بروس27، ۲۰۰۴). مرکز ملی درزیمه کودک آزاری و غفلت در یکی از ایالات آمریکا تخمین می زند که سالانه یک میلیون کودک در ایالات متحده مورد بدرفتاری قرار می گیرند و سالانه ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مرگر در نتیجه کودک آزاری و غفلت در این کشور رخ می دهند. در یک گروه که برای درمن مراجعه کرده بودند، میزان شیوع کودک آزاری در سه نوع جسمی، جنسی و هیجانی، برابر ۴۴ درصد، ۲۲ درصد و ۱۹ درصد در زنان بود (بروس، ۲۰۰۴).
در مطالعه ای که توسط نیکو28 (۲۰۰۵) صورت گرفته است نتایج نشان داده است ۱۳۵۶۰۰ مورد بدرفتاری در کشور کانادا در سال ۲۰۰۵ گزارش شده است که حدود یک سوم آنها کودکان زیر ۶ سال بوده اند.
بر پایه گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران در سه ماهه اول سال ۱۳۸۳، تعداد ۳۷ مورد کودک آزاری به این انجمن مراجعه کردند، بیشترین نوع کودک آزاری، نوع جسمی بود. کتک زدن بادست، سوزاندن با قاشق داغ، کشیدن گوش و موی سر کودک و گذاشتن فلفل در دهان کودک از اشکال مختلف آزار بدنی است. آزار روحی و عاطفی در رتبه دوم از نظر نوع کوکد آزاری قرار دارد که شامل تحقیر، توهین، بیرون انداختن از خانه، بازداشتن از تحصیل و وادار کردن کودک به گدایی کردن می باشد. آزار جنسی در رتبه سوم کودک آزاری قرار دارد (نقوی، فاتحی زاده و عابدی، ۱۳۸۵).
در پژوهشی در خرم آباد نتایج نشان داد در هر دو گروه پسران و دختران بیشترین فراوانی سوء رفتار عاطفی نسبت به فرد مورد بررسی از سوی پدر، مادر، خواهر و برادر بوده است.سوء رفتار بدنی با دختران و پسران بیشتر از سوی والدین و برادر گزارش شده بود، سوء رفتارجنسی بیشتر در دختران گزارش شده بود (نامداری، ۱۳۸۲).
علل کودک آزاری
کودک آزاری یک مسأله فرهنگی – اجتماعی – پزشکی است و معمولاً چندین عامل مشترکاً در بروز آن نقش دارند. عوامل مربوط به کودک آزاری را می توان به سه گروه عمده تقسیم نمود:
الف) علل مربوط به کودک
ب) عوامل مربوط به والدین
ج) علل محیطی (مدنی، ۱۳۸۳).
الف)عوامل مربوط به کودک:
۱- فرزند اول خانواده بودن ( دختر و سر هر دو در معرض کودک آزاری هستند و معمولاً در خانواده تنها یکی از بچه ها تحت آزار جسمی قرار می گیرد).
۲- کودکان دارای سن کمتر: خصوصاً بچه های زیر ۵ سال در معرض خطر هستند به طوری که حدود ۶۰ درصد موارد کودک آزاری جسمی در کودکان زیر سن ۳ سال بوده است. و عمدتاً مرگ بر اثر کودک آزاری در همین سن اتفاق افتاده است.
۳- کودکان دارای معلولیت های جسمی و عقب ماندگی های ذهنی
۴- کودکان بیش فعال
۵- کودکان سازش ناپذیر، وابسته و تحریک پذیر
۶- کودکانی ه دایماًبیمار می شوند و یا از خوردن غذا امتناع می کنند.
۷- کودکان ناخواسته و نامشروع
۸- فرزندخواندگی
۹- تک والدی
۱۰ – کودکان دارای ظاهر فیزیکی نا مناسب (لاغر، زشت، بدقیافه) (کیاریس و جانسون29، ۲۰۰۲).
ب) عوامل محیطی واجتماعی:
والدینی که با کودک خود بدرفتاری می کنند مربوط به طبقه، نژاد یا مکان جغرافیایی خاص نیستند و از مذهب، تحصیلات، شغل و وضعیت اجتماعی گوناگونی برخوردارند. بنابراین کودک آزاری در تمامی گروه های اجتماعی دیده می شوند ولی بیشتر در طبقه متوسط به پایین از نظر اجتماعی – اقتصادی دیده می شود. تحقیقات کشورهای غربی و اروپایی نشان می دهد خانواده هایی که در فقر به سر می برند بیشتر با کودکان خود بدرفتاری می کنند (مادو، ۲۰۰۱).
از عوامل محیطی مؤثر در آزار کودک به موارد ذیل می وتوان اشاره نمود.
۱- خانواده هایی با محرومیتهای اجتماعی، طرد شده از اقوام و اجتماع.
۲- خانواده های پرجمعیت و شلوغ، پر مشکل و ناسازگار.
۳- صنعتی شدن جوامع: کودک آزاری در کشورهای صنعتی شیوع بیشتری دارد و عمدتاً خشونت از درون خانواده اعمال می شود.
۴- فشارهای اقتصادی، سیاسی، بیکاری و تورم
۵- وجود قوانینی مبنی بر مجاز شمردن تنبیه بدنی جهت تربیت و ایجاد نظم
۶- فقدان حمایت های اجتماعی.

عوارض و اثرات سوء رفتار و آزار بر کودکان
اثرات سوء آزار و اذیت کودکان به دو صورت کوتاه مدت و دراز مدت بروز می کند. عوارض حاصله ناشی از آزار به شدت، مدت و تعداد موارد آزار بستگی دارد و در دو بعد اختلالات و عوارضی جسمی و وعوارضی روانی – عاطفی بررسی می شود. در مقایسه ای که بین کودکانی که بدون علت عضوی دچار تاخیر یا توقف رشد و نمو بودند با گروه کنترل بعد از ۱۳ سال پیگیری نشان داده است که گروه اول دارای مشکلات کلامی، سطح سواد کم تر با توجه به سن، عدم بلوغ اجتماعی متناسب با سن، ثبات روحی کمتر، اتکا به نفس کمتر و مشکلات شخصیتی بیشتری نسبت به گروه کنترل بودند. همچنین کودکان آزار دیه در برقراری روابط با دیگران، ایجاد روابط اجتماعی و دوست یابی نسبت به گروه کنترل توانایی کمتری از خود نشان می دادند. ضریب هوشی در کودکان کتک خورده کاهش بارزی در مقایسه با گروه کنترل نشان داده است و از نظر تحصیلی نیز ضعیف تر از گروه کنترل بودند. کودکان آزار دیده در توانایی کلامی نیز عملکرد ضعیفتری دارند (مانی30، ۲۰۰۹).
عوارض کودک آزاری را می توان به دو گروه عمده جسمی و روانی تقسیم بندی نمود:
الف) عوارض جسمی:
عوارض جسمی به دو صورت حاد و مزمن بروز می کنند. و غالباً به صورت اختلالات بینایی، شنوایی، پارگی و صدمات ارگانهای داخلی، خونریزی داخلی ناشی از صدمات فیزیکی وارد هبه قفسه سینه و شکم، عقب ماندگی رشد عقلیو جسمی، نقص های نورولوژیک و معلولیت می باشد (مانی، ۲۰۰۹).
همچنینی گاهی شدت صدمات وارده به حدی است که موجب مرگ کودک می شود. صدمات کبدی از مشخصات کاملاً شناخته شده سندروم کودک آزاری است. در بچه ها دیواره شکم نازک است و حفاظت خوبی در مقابل ضربه فراهم نمی کند لذا مواقعی که ضربه شدیدی به قسمت مکزی یا فوقانی شکم وارد می آید ممکن است قسمت هایی از روده باریک دچار پارگی شوند (مانی، ۲۰۰۹).
ب) عوارض روحی – روانی:
این عوارض شامل اختلالات شناختی،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع کودک آزاری، ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی، کارکرد خانواده Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع کودک آزاری، دوران کودکی، اختلالات شخصیت، عقب ماندگی