دانلود پایان نامه با موضوع کودکان چاق، عوامل خطر، اضافه وزن، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

ميزان کودکاني که روزانه کمتر از يک ساعت تلويزيون تماشا ميکنند و چاق هستند 10% است. در حاليکه اگر به مدت 3، 4 يا 5 ساعت يا بيشتر در روز تلويزيون تماشا کنند، ميزان شيوع چاقي به ترتيب 25، 27 و 35 درصد ميرسد. از آنجايي که کودکان اغلب در مقابل تلويزيون غذا ميخوردند و بخش بزرگي از تبليغات تلويزيوني مواد غذايي است که سرشار از کالري است و مغذي نيست چاقي افزايش بيشتري مييابد. از سوي ديگر افزايش سطح فعاليت بدني يک هدف مرتبط با کاهش در مصرف مواد غذايي است. فعاليت بدني نيز منجر به توجه فرد براي انتخاب مواد غذايي کم انرژي ميشود (37).
2-2-3- عوارض ناشي از چاقي
علت نگراني در مورد چاقي دوران کودکي، همبستگي بالاي چاقي با مشکلات بيشمار سلامتي، تداوم چاقي در جواني، مختل نمودن بخشي از اقتصاد، افزايش هزينههاي بيمارستاني و … ميباشد (55). چاقي دوران کودکي موجب کاهش اعتماد به نفس، اختلال هيجاني و اضطراب، افسردگي و انزواي اجتماعي ميشود (55). علاوه بر اين اثرات منفي رواني، چاقي دوران کودکي با افزايش فشار خون و بيمارهاي استخواني در بزرگسالي ارتباط مستقيم دارد و به عنوان يک فاکتور خطرزا براي ابتلا به اين بيماريها به شمار ميرود (48). چاقي، عوارض جانبي قابل توجهي بر سلامت غدد، قلب و عروق، گوارش، ريه، عصب، روان، خون و اسکلت دارد و نيز توسعه برخي از انواع سرطان را به همراه دارد. توسعه عوارض متابوليک چاقي دوران کودکي در طول مسير بزرگسالي خطر ابتلا به ديابت نوع 2، چربي خون کلسترول بالا، پرفشار خوني و بيماريهاي قلبي عروقي زود رس را افزايش ميدهد. تغييرات قلبي – عروقي و سوخت و ساز بدن در دوران کودکي آغاز ميشود (3،46). آترواسکلروز در دوران کودکي، با ذخيره کلسترول در غشاي دروني عروق عضلاني شروع ميشود که نوارهاي چربي را تشکيل ميدهند. در برخي موارد اين نوارهاي تشکيل شده در عروق کرونري کودکان ميتواند ضايعات آترواسکلروتيک9 را در چند دهه توسعه دهد (37). چاقي در کودکان موجب افزايش غلظت گلوکز خون ناشتا، انسولين، تري گليسيريد10 (TG)، پروتئين واکنشي11 C (CRP) اينترلوکين 6 (IL-6) ميشود در حالي که HDL و آديپونکتين12 کاهش مييابد (56). چاقي در کودکان خطر بيماريهاي قلبي عروقي13 را افزايش ميدهد (11) که شامل افزايش فشار خون (بيش از 75% از فشار خون بالا) به طور مستقيم با چاقي در ارتباط است (18)، گروهي از فاکتورهاي خطرناک قلبي عروقي (سندروم متابوليک) تغييراتي دراندوتليوم و ضخامت و قابليت ارتجاع ديواره شريانها، همچنين تغييراتي در ساختار و عملکرد بطن چپ ايجاد ميکنند. برخی از مشکلات قلبي عروقي در کودکان چاق موجب خفگي مانع از خواب میشود (28).
چاقي يک عامل عمده خطرناک براي سندرم متابوليک در کودکان است. اضافه وزن بيشتر بدن و چاقي مرکزي کودکان را مستعد ابتلا به سندرم متابوليک ميکند، سندرم متابوليک ابتدا به عنوان سندروم X شناسايي شد و به عنوان همزماني اختلال متابوليک متعدد که شامل هايپرانسولينمي، عدم تحمل گلوکز، فشار خون بالا، کاهش ليپوپروتئين با چگالي بالا (HDL) و افزايش تري گليسيريد14 توصيف ميشود (37،57). سندروم متابوليک به عنوان يک عامل خطرزاي بيماريهاي قلبي – عروقي و ديابت محسوب ميشود که از دوران کودکي آغاز و در بزرگسالي علامتدار ميشود (49). برخي از بيماريهاي ناشي از چاقي در دوران کودکي، مانند ديابت نوع دوم، سندرم پليکيستيک تخمدان و شرايط مختلف ديگر (انواع اختلالات تنفسي، ارتوپدي و کبدي) در حال حاضر نسبتا به خوبي تثبيت شده، اگر چه اين شواهد محدود است (30). همه اين اثرات نامطلوب به کوتاهي عمر منجر ميشوند (46).
2-2-4- درمان چاقي
به منظور مقابله با چاقي در دوران کودکي، بايد همه عوامل در نظر گرفته شود. تحقيقات تا به امروز تقريبا به طور انحصاري بر درک تحريکات بيولوژيکي در خوردن غذاهاي خاص، ارتباط بين رفتار پدر و مادر و مصرف مواد غذايي متمرکز شده است. عوامل متعددي بر غذا خوردن کودکان موثر است. در ميان آنها «تأثيرات بيولوژيکي» والدين و اجتماع موثرتر هستند (58). همچنين کاهش 100 کالري در رژيم غذايي روزانه با کم کردن 5 کيلوگرم در سال مطابقت ميکند. به جاي کاهش وزن سريع، کاهش وزن 2-1 کيلوگرم ماهانه به عنوان کاهش وزن ايده آل در نظر گرفته شده است. در کودکان چاق کاهش اندک کالري مصرفي مواد غذايي، ايجاد انگيزه در کودک و تشويق و حمايت درست خانواده ميتواند در کاهش وزن موثر باشد، کودکان بايد تفاوت بين اشتها و گرسنگي را درک کنند و بايد توجه خود را به سوي موضوعات ديگري درباره غذا و غذا خوردن متمرکز کنند (56). رژيم غذايي با محتواي کربوهيدرات کم در مقايسه با رژيمهاي غذايي کم چربي منجربه از دست دادن وزن سريعتر و کاهش تريگليسريد پلاسما در افراد بزرگسال چاق ميشود (56). مصرف ميوهها، سبزيجات، لبنيات، گوشت، تخم مرغ، مغزهاي گياهي در کاهش خطر ابتلا به سندروم متابوليک اهميت دارد (49). افراد چاق بايد به خوردن فيبر و پرهيز از غذاهاي غني از چربي اشباع شده و کلسترول و عدم استفاده بيش از حد از نمک و قند تصفيه شده تشويق شوند. اگر در افراد ديس ليپيدمي15 تاييد شود، بايد درمان با رژيم غذايي آغاز شود، در کودکان بالاي دو سال از طريق مراقبت و اولويت دادن به ويتامين و انرژي مورد نياز، متناسب با سن بيمار، درمان انجام شود و اجازه مصرف بيش از 25٪ چربي را ندهيد (37). از طريق تغيير در شيوه زندگي ميتوان چاقي را درمان کرد. مزاياي تغيير در شيوه زندگي افراد چاق براساس موفقيت در برنامههاي رژيم غذايي و ورزش است که با آموزش به افراد و خانوادهها و تغيير در رفتار و نگرش ايجاد ميشود. در اغلب موارد موفقيت طولاني مدت در اين روش درماني به پيشگيري مداوم بيماران براي جلوگيري از افزايش وزن دوباره بستگي دارد. علل شکست را بايد در اختلالات و مشکلات رواني در غذا خوردن شاهد بود. شيوه زندگي و عادات غذا خوردن پدر و مادر بر موفقيت يا شکست کودکان موثر است، بنابراين با در نظر گرفتن پدر و مادر به عنوان جمعيت هدف، کاهش وزن در کودکان چاق به دست ميآيد (56).
از سوي ديگر درمان چاقي مشکل است؛ زيرا، ميزان متابوليسم پايه از فردي به فرد ديگر و براي هر فرد با توجه به تغيير شرايط محيط متفاوت است. بنابراين، در سطح معيني از مصرف کالري، ممکن است يکي چاق باشد؛ اما، ديگري چاق نباشد. علاوه بر اين سطح فعاليت بدني نيز موثر است، افراد چاق به طور کلي سطح فعاليت بدني کمتري نسبت به کساني که چاق نيستند دارند؛ اما، اين دشوار است که قضاوت کرد که آيا يک زندگي بيتحرک دليل چاقي است يا چاقي موجب زندگي بيتحرک ميشود (37).
2-2-5- چاقي در دختران و پسران
شيوع چاقي در کودکان 6-12 سال ايراني بين 6-17 درصد است (59). شيوع اضافه وزن و چاقي در دختران بيش از پسران است (60)؛ اما، مطالعات ديگر نشان دادند که شيوع چاقي در پسران بيش از دختران است (61،62). چاقي در دختران و پسران به فاکتورهايي نظير وجود چاقي در والدين و بستگان درجه يک، مصرف برخي مواد غذايي، ميانگين وزن زمان تولد (فقط در ميان دختران) بستگي دارد (48). چاقي با فعاليت بدني، تغييرات سريع در شيوه زندگي ناشي از شهر نشيني و بهبود وضعيت خانوادهها، مدت زمان تماشاي تلويزيون در روز، مصرف شير خشک در شير خواري و سيگار کشيدن مادر در طي حاملگي نيز در ارتباط است (61). در کودکان چاق اندازه دور کمر و چربي شکمي با عوامل خطرناک در ارتباط است (37،57). در کودکاني که دور کمر بيشتر از 90 درصد است، احتمال ابتلا به HDL پايين، LDL بالا و فشار خون بالا وجود دارد. همچنين کلسترول HDL، کلسترول تام و فشار خون سيستوليک و همچنين دياستوليک با اندازه دور کمر و چين پوستي عضله سه سر و تحت کتفي مرتبط است (57). ميزان چربي کل، چربي بيش از حد در بالا تنه يا ناحيهي شکمي و چربي احشايي، نيز نمايانگر ترکيب بدن است که با بيماريهاي مزمن همراه است (29). رابطه بين دور کمر و ابتلا به عوامل خطرناک به چربي احشايي مرتبط است. در دختران و پسران نواجوان چاق بين بافت چربي احشايي و فاکتورهاي خطرناک قلبي عروقي (تري گليسريد، فشارخون سيستوليک، کلسترول LDL و کلسترول (HDL)) ارتباط وجود دارد (57) و موجب افزايش سطح انسولين پايه فشار خون سيستوليک، کلسترول LDL و تري اسيل گليسرولها و کاهش کلسترول HDL ميشود (57). همچنين در دختران چاق ميانگين فشار خون سيستوليک نسبت به پسران بالاتر است (63).
2-2-6- چاقي در بزرگسالان
چاقي در بزرگسالان ميتواند موجب افزايش چربي خون، سکته، بيمارهاي کبدي و کيسه صفرا، مشکلات تنفسي، استوآرتريت و مسائل مربوط به زنان از قبيل ناباروري را افزايش دهد (64). در ايران عواملي که بر روي چاقي بزرگسالان تاثير ميگذارند شامل فعاليت بدني، تعداد فرزندان، ازدواج، جنس، سيگار، سن، افسردگي، شهر و روستا و رژيم غذايي بستگي دارد. فعاليت بدني بر چاقي بزرگسالان تاثير دارد که تاثير فعاليت بدني تفريحي بيشتر از فعاليت بدني شغلي است. بيشترين فعاليت بدني بزرگسالان پياده روي است که در مردان بيشتر از زنان است. بين تعداد زايمان و چاقي زنان و نيز تعداد فرزندان با چاقي مردان ارتباط وجود دارد. ازدواج نيز بر چاقي بزرگسالان موثر است. چاقي در مردان متاهل 09/1 برابر بيشتر از مردان مجرد است و چاقي در زنان متاهل 3/1 برابر زنان مجرد است (65). چاقي در بزرگسالان به جنس فرد بستگي دارد. چاقي در مردان و زنان به ترتيب 29% و 67% است که زنان و دختران بيشتر از مردان و پسران به چاقي و اضافه وزن مبتلا ميشوند. مصرف سيگار از طريق کاهش دريافت غذا و افزايش سوخت و ساز بدن موجب پايين نگهداشتن وزن بدن ميشود؛ اما، تاثير مصرف دخانيات بر بيمارها و مرگ و مير بيشتر از خطر افزايش وزن است. گذشت سن نيز يکي از عوامل خطرناک براي چاقي است و با افزايش سن امکان ابتلا به چاقي افزايش مييابد. تاثير افسردگي بر چاقي در بزرگسالان مشاهده شده است که نشان ميدهد افسردگي به جنس افراد بستگي دارد و تنها در زنان افسردگي موجب چاقي ميشود (66). زندگي در شهر وروستا نيز بر چاقي بزرگسالان تاثير ميگذارد که شيوع چاقي در زنان شهري 9/1 برابر و مردان شهري 1/2 برابر افزايش مييابد (65). مصرف کم لبنيات، مصرف زياد چربي و دريافت کم پروتئين موجب افزايش چاقي ميشود (67).
2-2-7- ارتباط چاقي کودکان با بزرگسالان
روند اضافه وزن و چاقي در دوران کودکي براي پيشبيني چاقي در بزرگسالي نيز بسيار مهم است، کارشناسان 80% احتمال ميدهند که اضافه وزن يا چاقي دوران کودکي در زندگي بزرگسالي نيز وجود داشته باشد (26). بيش از 69% کودکان چاق 6-10 سال در بزرگسالي چاق هستند (61). هر چه مدت زمان چاق ماندن بيشتر باشد، لاغر شدن نيز دشوارتر خواهد بود (68). چاقي دوران کودکي تا بزرگسالي ادامه دارد و با پرفشار خوني در بزرگسالي ارتباط دارد، سطح فشار خون در کودکي بهترين پيشگويي کننده فشار خون در بزرگسالي است. پرفشار خوني مرتبط با چاقي در سالمندان هم خود از عوامل خطر براي بيماريهاي قلبي عروقي به شمار ميرود (63). چاقي دوران کودکي و نوجواني با ساير عوامل خطرناک قلبي-عروقي همراه است و در بزرگسالي موجب افزايش بروز بيماريهاي غيرواگير مثل بيمارهاي عروق قلبي و مغزي، ديابت نوع 2 و بعضي از انواع سرطانها ميشود (69). اثرات قلبي – عروقي ناشي از چاقي دوران کودکي به بزرگسالي ارتباط قوي با مرگ و مير در بزرگسالي دارد که پيش بيني کننده افزايش مرگ و مير ناشي از بيماري قلبي عروقي در آينده است (30). سطح آمادگي جسماني در کودکي و نوجوانان کاهش يافته است. پايين بودن سطح آمادگي جسماني بر چاقي دوره بزرگسالي تاثير مخربي دارد. با افزايش آمادگي جسماني در کودکي در بزرگسالي نيز آمادگي جسماني بالا ميرود (15).
2-2-8- پيشگيري
آموزش و افزايش آگاهي عمومي به منظور اصلاح شيوهي زندگي با کم کردن و يا از بين بردن برخي عادات اشتباه زندگي مانند مصرف غذاهاي آماده، مصرف ميان وعدهها، مصرف الکل و همچنين توصيه به برخي عادات بهداشتي، مانند استراحت کافي و در عين حال انجام فعاليتهاي ورزشي منظم در طول هفته از جمله مهمترين راهکار براي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع اضافه وزن، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، هورمون رشد Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع اضافه وزن، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، کودکان چاق