دانلود پایان نامه با موضوع کسب و کار الکترونیک، کسب و کار الکترونیکی، مدل کسب و کار، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

لایه براي شیوه کسب و کار بنگاه در حوزه‏هاي مختلف اهمیت پیدا میکند. شکل زیر یک چارچوب یکپارچه از کسب و کار یک شرکت در حوزه‏هاي مختلف را ارائه میکند. در این شکل هر مربع معرف یک حوزه کسب و کار و یک بخش از مشتریان میباشد. براي هر کدام از انواع مشتریان، ترکیبات متفاوتی از ارزش و روش کسب درآمد وجود دارد که این شیوه‏هاي متفاوت روي اضلاع مربع مشخص گردیده‏اند. باید توجه داشت که ممکن است شرکت در تعدادي از حوزه کاري هیچ فعالیتی نداشته باشد. نحوه ارائه خدمات در هر حوزه و توانایی انجام فرایندهاي تجاري براي مشتریان مختلف از مسائلی است که شرکتها باید به آن پرداخته و در مورد آن هوشمندانه عمل نمایند.

در شکل زیر چارچوب یکپارچه مدلهاي کسب و کار براي شرکت eBay نشان داده شده است:

2-11 عوامل مؤثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی
فینگان و‏هایس (2005) با جمع‏بندی نظریات تیمرز، تاپسکات و کاپلان و ترکیبی از معیارهای ارائه شده توسط این سه صاحب نظر، پنج معیار کنترل اقتصادی، یکپارچگی زنجیره‏ی ارزش، یکپارچگی کارکردها، نوآوری کسب و کار و منبع یابی را به عنوان عوامل مؤثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی بیان کردند. ان جی (2005) نیز در مقالهی خود عوامل مؤثر در گزینش مدل‏های کسب و کار الکترونیکی را مشتمل بر اندازه‏ی سازمان، فرهنگ کسب و کار الکترونیکی در محیط فعالیت شرکت، درک و شناخت از مدل‏های کسب و کار الکترونیکی، میزان منابع مورد نیاز بنگاه، نوع بازار هدف بنگاه، ماهیت محصولات، استراتژی‏های سطوح مختلف سازمان میداند. محمدیان (1384) با مروری بر ادبیات تحقیق، مفهوم و اجزای مدل‏های کسب و کار الکترونیکی را شناسایی کرده، سپس پیش نیازهای سازمانی و محیطی مورد نیاز جهت طراحی مدل‏های کسب و کار الکترونیکی را بیان کرده و چارچوب خود را بر اساس معیارهای فینگان و‏هایس جهت انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی مناسب بر اساس رویکرد تصمیم‏گیری سایمون معرفی کرده است. فتحیان و توحیدی (1385) چارچوبی برای شرکت‏های کوچک و متوسط خدماتی کشور برای گزینش مدل کسب و کار الکترونیکی معرفی کرده‏اند. آن‏ها در بررسی‏های خود متوجه شدند که معیارهای اندازهی سازمان، فرهنگ کسب و کار الکترونیکی، سطح نوآوری، زیرساخت فنی، فعالیت‏های اصلی سودآور، جایگاه شرکت در زنجیره‏ی تأمین، درک و شناخت از مدل‏های کسب و کار الکترونیکی، منابع مورد نیاز شرکت، بازار هدف شرکت، ماهیت محصولات شرکت، استراتژی‏های سطوح مختلف سازمان در گزینش مدل‏های کسب و کار الکترونیکی بنگاه باید مورد توجه قرار گیرند. بنابراین با جمع‏بندی این نظریات می‏توان عوامل مؤثر بر انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی را به شرح جدول زیر بیان نمود.

جدول2-4 عوامل مؤثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی

2-12 اساس فرايندهاي كسب و كار الكترونيكي
سه طرح مبناي محوري كه به عنوان اساس اين فرايندهاي كسب و كار الكترونيكي ارائه گرديده (به شكل زیر توجه فرماييد) و شامل تبادل هر سه عنصر اصلي (اطلاعات، ارتباطات و معاملات) بوده، شكل گرفته‏اند.
تدارك الكترونيكي، خريد الكترونيكي محصولات و خدمات يك شركت را از طريق شبكه‏هاي ديجيتال ميسر ميسازد. اين طرح مبنا از تلفيق فناوري‏هاي اطلاعاتي و ارتباطي خلاقانه براي حمايت و متعاقباً انجام تكاليف عملي و راهبردي در بخش تدارك استفاده مي‏نمايد.
يك فروشگاه الكترونيك، فروش الكترونيكي محصولات و خدمات مربوط به يك شركت را به واسطة شبكه‏هاي ديجيتال امكان پذير مي‏نمايد. اين طرح مبنا از فناوري‏هاي اطلاعاتي و ارتباطي خلاقانه براي حمايت و انجام تكاليف عملي و راهبردي در بخش فروش استفاده مي‏نمايد.
يك بازار الكترونيكي، داد و ستد الكترونيكي محصولات و يا خدمات را به واسطة شبكه‏هاي ديجيتال ميسر مي‏نمايد. اين طرح مبنا نشان دهندة تلفيق فناوري‏هاي اطلاعاتي و ارتباطي خلاقانه براي حمايت و متعاقباً انجام فرايند‏هاي تطبيقي طرف‏هاي عرضه و تقاضا مي‏باشد. (توبیاس کولمان، 2004)

شکل 2-3 مدل شل در اقتصاد شبکه‏ای (توبیاس کولمان، 2004)

2-13 عوامل اصلی در کسب و کار الکترونیکی
طبق مطالعات انجام شده توسط آمیت و زوت (۲۰۰۱) چهار عامل اصلی در کسب و کار الکترونیکی وجود دارد که منجر به ایجاد ارزش جدید و یا افزایش ارزش‏های موجود حاصل از عملکرد شرکت در کسب و کار الکترونیکی می‏شود:
1) نوظهوری
در روش سنتی، کسب و کار، تولید کننده کالای تولیدی خود را از طریق فروشنده عرضه می‏کرد و مشتری نیز پس از جستجوی فراوان کالایی را که بیشترین توان را برای ارضای نیازهای وی داشت، پیدا می‏کرد. اما در کسب و کار الکترونیکی مشتری عین کالای مورد نیاز خود را سفارش می‏دهد و سپس تولید کننده آن را تولید کرده و در اختیار مشتری قرار می‏دهد. بنابراین کسب و کار الکترونیکی بیشتر به سمت نو کردن و تغییر روش‏های انجام کار تمایل دارد.
سازمان‏ها نیز با توسعه کسب و کار الکترونیکی از طریق ایجاد ارتباط قوی با همکاران درون صنعت (نظیر رقبای مختلف، عرضه کنندگان متنوع و شرکت‏های خدماتی متفاوت)، حذف نقاط ناکارآیی در فرآیند خرید و فروش (به وسیله ایجاد روش‏های جدید مبادله و تعامل الکترونیکی که مورد بازنگری و مهندسی مجدد قرار گرفته است)، گردآوری نیازهای ناشناخته مشتری و شناخت نیازهای بازارهای جدید، نوآوری و خلاقیت را در شرکت‏های خود افزایش داده و از این طریق ارزش بیشتری در بازار ایجاد می‏کنند.
2) قفل کردن
منظور از قفل کردن در کسب و کار الکترونیکی، قفل کردن مشتری در سازمان یا همان حفظ مشتری است که این عمل با افزایش تعداد دفعات مبادله با مشتری امکان می‏یابد.
کسب و کار الکترونیکی با افزایش وفاداری مشتریان به سازمان‏ها، به حفظ مشتری کمک کرده و با بازخور مثبت و افزایش اعتماد بین طرفین (مشتری و سازمان)، جذاب شدن تعاملات و مبادلات تجاری بین مشتری و سازمان را در پی دارد.
3) تکمیل کردن
کسب و کار الکترونیکی از طریق استراتژی‏های مختلف همکاری مشترک از طریق عرضه توأماً محصولات و خدمات به مشتریان، نیازهای آنان را به نحو مطلوبتری برآورده می‏کند. در واقع کسب و کار الکترونیکی با ترکیب چند عامل از جمله عرضه توأمان محصول و خدمات به مشتریان، این امکان را به آنها می‏دهند تا با انتخاب روش دلخواه، نیاز خود را انتخاب کرده و از آسان ترین راه، با ارزش بیشتر و با هزینه کمتر خدمات مورد نیاز خود را از تولید کننده دریافت نمایند: به عنوان مثال کسب و کار الکترونیکی این امکان را برای مشتریان فراهم ساخته است تا کتاب مورد نیاز خود را به صورت الکترونیکی سفارش دهند و از طریق دیگر با انتخاب بهترین راه کتاب مورد نظر را در سریع ترین زمان ممکن و با کم ترین هزینه در اختیار داشته باشند، در حالی که در تجارت سنتی این کار بسیار مشکل است.
4) کارآیی
کارآیی یکی از مهمترین عوامل ایجاد ارزش در کسب و کار الکترونیکی می‏باشد؛ کسب و کار الکترونیکی اطلاعات زاید را کاهش می‏دهد، هزینه‏های جستجوی مشتریان و چانه زنی‏ها را کم می‏کند و حجم بیشتری از محصولات یا خدمات با هزینه کمتری (نظیر هزینه نیروی انسانی، هزینه کاغذ، هزینه زمان و…) مبادله می‏کند.
کسب و کار الکترونیکی با انتقال الکترونیکی اطلاعات و داده‏ها در سازمان، کاغذ را در فرآیند تجارت و مبادله حذف کرده و به کاهش هزینه‏ها کمک می‏کند. همچنین کسب و کار الکترونیکی با یکپارچه سازی فرآیندهای انتقال اطلاعات، به حداقل شدن هزینه‏های دوباره کاری نظیر ورود مجدد اطلاعات به سیستم، چاپ و انتقال اطلاعات بین بخش‏های غیریکپارچه و… کمک می‏کند و به حذف نیروی انسانی از فرآیند کار و کاهش هزینه‏های نیروی انسانی و کاهش هزینه‏های بی دقتی و اشتباه منجر میشود. (تاجران، 1384)

2-14 اجزاي كسب و كار الكترونيك
در دسته بندي رويكرد كسب و كار الكترونيك مدلي وجود دارد كه داراي دو جزء كليدي است. اين دو جزء عبارتند از:
1) سيستم و فناوري، 2) فرايندهاي مديريتي. هر كدام از اين عوامل داراي يك طيف جداگانه هستند به عبارتي دو سر طيف فناوري به صورت زير تعريف مي‏شوند كه در سمتي كه كسب و كار حالتي سنتي دارد از فناوري‏هاي تك رسانه‏اي و غير به هنگام استفاده مي‏شود و در سمت ديگر طيف استفاده از فناوري‏هاي چند رسانه اي، بهنگام و جهاني قرار دارد. در طيف مربوط به فرآيندهاي مديريتي در سمت تجارت سنتي اين طيف، مباحث سنتي مربوط به كسب و كار قرار مي‏گيرند و در سر ديگر مباحث نوين همچون مديريت زنجيره تأمين و يا مديريت ارتباط با مشتري قرار دارند. (توربان و پوتر، 2007)

نمودار 2-2 مدل رشد کسب و کار از سنتی به الکترونیکی

مطابق تعريفي كه توربان از ابعاد فناوري اطلاعات در سازمان‏هايي كه اين پديده استفاده مي‏كنند ارائه مي‏دهد، ابعاد فناوري اطلاعات به منظور حركت سازمان به سمت يك نهاد ديجيتالي عبارت است از: سخت افزار، نرم افزار، شبكه و ارتباطات و مديريت فناوري اطلاعات. (توربان و پوتر، 2007)
كساني كه مديريت را تعريف مي‏نمايند به سلسله وظايفي اشاره نموده‏اند كه هر مديري در انجام وظيفه خود ملزم به انجام آنهاست (الوانی، 1378). يك روش مفيد براي درك اينكه مديران چه مي‏كنند، توجه نمودن به فعاليت‏ها و عملكردشان به عنوان يك فرايند يا مجموعه‏اي از فعاليتها براي فراهم كردن خدمات يا كالاها مي‏باشد. در نگرش فرايندي به مديريت، مدير منابع سازماني را براي رسيدن به اهداف بكار مي‏گيرد و چهار وظيفه برنامه ريزي و تصميم گيري، سازماندهي، رهبري و كنترل را انجام مي‏دهد كه در نمودار (2) نشان داده شده‏اند (دوبرین، 1989).

نمودار 2-3 فرآیند مدیریت
بنابراين با توجه به مطالب ارائه شده در اين بخش مي‏توان كسب و كار الكترونيك را به 8 جزء عنوان شده تقسيم نمود و توسعه سازمان را در هركدام از اجزاء مورد نظر را گامي در جهت توسعه ابزار كسب و كار الكترونيك در سازمان دانست.

2-15 ابزار عمده کسب و کار الکترونیکی
کسب و کارهای الکترونیک دارای پنج ابزار عمده می‏باشند و هرکدام از این ابزارها می‏توانند عاملی مهم برای ارزش آفرینی در سیستم‏های کاری باشند. این اجزاء عبارتند از:
1-مدیریت روابط با مشتریان؛ این جزء به دنبال برقراری روابط با مشتریان و ثبت مجموعه سوابق سفارشات و خرید و تبادلات آنها با سازمان و ایجاد وفاداری در مشتریان می‏باشد.
2- مدیریت زنجیره تأمین؛ این جزء به دنبال مدیریت جریان مؤثر مواد، جریانات مالی و اطلاعاتی بین سازمان و مجموعه شرکای تجاری آن می‏باشد.
3- هوش کسب و کاری؛ رویکردی ساختارمند و قاعده مند برای جمع‏آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مجموعه فعالیت‏های موجود در محیط بازار و رقبای ما می‏باشد که منتج به الگو برداری از بهترین عملکردهای سایر شرکت‏های رقیب می‏شود.
4- تجارت الکترونیک؛ این جزء به دنبال یکپارچگی تراکنش‏ها در طرف خرید و فروش و انجام فعالیت‏های فروش و از طرف دیگر برقراری مسائل امنیتی که منجر به اعتماد طرف خرید می‏شود، می‏باشد.
5- برنامه ریزی منابع سازمان ؛ این جزء سیستم جامع اطلاعاتی قابل تغییر و تنظیم مبتنی بر کامپیوتری است که با کمک یک پایگاه داده‏ای باعث یکپارچه سازی تمام فرآیندها، بخش‏ها، اطلاعات و منابع شده و با هدف مدیریت مؤثر منابع، دسترسی آنی به اطلاعات در زمینه‏ها و بخش‏های مختلف را فراهم مي‏آورد. هدف نهایی این جزء این است که اطلاعات فقط یک بار وارد سیستم شود. (فیروزآبادی و نیک آبادی، 2008)

2-16 شش تصمیم برای اتخاذ استراتژی کسب و کار الکترونیکی
برای اتخاذ استراتژی کسب و کار الکترونیکی شش تصمیم متوالی و مرتبط به هم وجود دارد. این تصمیمات عبارت است از:
1) تحلیل فرصت‏های بازار
موفقیت در استراتژی کسب و کار الکترونیکی بستگی به درک عمیق از موقعیت بازار در بلندمدت و کوتاه مدت دارد. در اینجا منظور از بازار شامل خریداران و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع مدل کسب و کار، زنجیره ارزش، کسب و کار الکترونیکی، کسب و کار الکترونیک Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع کسب و کار الکترونیک، کسب و کار الکترونیکی، زنجیره عرضه، عرضه کنندگان