دانلود پایان نامه با موضوع منبع کنترل، منبع کنترل درونی، رفتار انسان، انسان گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

به رفتار دیگران بیان کنید. برای ابراز عقیدهء خود تنها از خودتان حرف بزنید، مثلاً به‏ همسرتان بگویید‌: «من احساس یأس می‏کنم و این حس‏ ناخوشایند است. ‌»نه این که بگویید‌: «این وضع مأیوس‏کننده‏ است». بعد از آن بخواهید که برای از بین بردن این احساس‏ رفتارشان را نسبت به شما تغییر بدهند (ردفورد و ویرجینیا39، 2000).
6-شوخ طبع بودن‌:
مطالعات مداوم نشان می‏دهند که شوخ طبعی به عنوان‏ یکی از روش‏های دفاعی بسیار مؤثّری است که داریم. ما در این مقوله، در حال صحبت کردن در ارتباط با آسیب‏های‏ تغیر شکل یافتهء خشم به صورت شوخی و طنز نیستیم. در واقع، شرایط آسیب زننده و مضر شوخ طبعی صرفا به‏ مسخره کردن (دست انداختن)، خندیدن و تأیید صحت‏ مطالبی که واقعا صحیح نیستند، منجر می‏شود. گاهی اوقات‏ ما در شوخی‏ها، حقایق وجودی خودمان را می‏بینیم. والدین، معلمان و نقش‏هایی که در کودکان حس شوخ‏ طبعی را پرورش می‏دهند، ممکن است آن‌ها را به یکی از مؤثّرترین مکانیزم‏های مقابله با موقعیت‏های پر استرس‏ زندگی مجهز کنند (میدلتن40 و همکاران، 2003).
در هنگام استفاده از این روش، سعی کنید به موضوعی‏ که اکنون باعث خشم شما شده است بخندید. روش‏ استدلال با خود را به کار ببرید تا خشم شما کاهش پیدا کند. هم چنین می‏توانید با خوش‏بینی موقعیت ناراحت‏کننده‏ای‏ را که پیش آمده است به موضوعی شادی‏بخش تبدیل کنید. برای مثال، اگر روز تولد شما با مأموریت کاری همسرتان‏ مصادف شده است و شما را از گرفتن جشن محروم کرده‏ است، به جای نارضایتی می‏توانید به خود بقبولانید که فرد مهمی هستید و این تصادف هم موقعیت جالبی است. راه‏ دیگر این است که با استفاده از شوخی و طنز، فضایی از شادی ایجاد کنید و چیزی را که باعث ناراحتی شما شده‏ است با شوخی بیان کنید (ردفورد و ویرجینیا41، 2000).
به طور کلی، شوخ طبیعی مناسب به ما این امکان را می‏دهد که متعادل و متوازن بوده، بتوانیم هیجانات‌مان را تنظیم‏ کنیم و بدون این که از نظر هیجانی خسته شویم و از پا در آییم‏ با موقعیت‏ها و زمآن‌های سخت سر و کار داشته باشیم. شوخ‏ طبعی، حس رهایی از خشم و تنش را در ما ایجاد می‏کند و ما را برای گسترش افق فکری‏مان-آن طور که رویدادها را با دیدی متفاوت نگاه کنیم-توانمند می‏سازد (میدلتن و همکاران، 2003).
2-1-3- منبع کنترل
کسی که برای اولین بار در این مورد نظریه ای بیان کرده راتر42 بوده است راتر مفهوم منبع کنترل را برای انکار نمودن تفاوت‌های شخصیت در عقاید ما نسبت به منبع تقویمان معرفی نمود. قبلاً اشاره شد که مردم در ادراک خود از اینکه آیا واقعه خاصی تقویت کننده می‌‌باشد با یکدیگر فرق دارند. پژوهش راتر نشان داده است که برخی از مردم معتقدند تقویت وابسته به رفتار خود آن‌هاست. دیگران فکر می‌‌کنند که تقویت توسط نیروهای بیرونی کنترل شده است. مردمی که با متغیر شخصیت مکانی درونی کنترل مشخص شده اند، اعتقاد دارند تقویتی که دریافت می‌‌دارند نتیجه رفتارها و ویژگی‌های آن‌ها می‌باشد مردمی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند معتقدند که تقویت توسط مردم دیگر کنترل شده است. آن‌ها متقاعد شده اند که در مقابل این نیروهای بیرونی ناتوان هستند. نظریه‌های بسیاری در این مورد بیان شده که یکی از آن‌ها دیدگاه یادگیری در این مورد است. این دیدگاه از نظریه یادگیری اجتماعی منشاء گرفته است. مقصود این است که تاریخچه تقویت زندگی هر فرد به اعتقادات کلی و انتظارات وی شکل می‌دهد. آیا رفتار فرد در رسیدن به خواسته‌های مطلوب او مؤثّر است؟ یا اینکه کنترل وقایع از عهده او خارج است؟ افرادی که دارای کنترل بیرونی هستند. معتقدند که می‌توانند به منابع هم تقویت تأثیر و کنترل داشته باشند و خود را حاکم بر سرنوشت خویش بدانند (هرگنمان و السون43، 1997).
رویکرد‌ها و نظریه‌های متفاوت درباره منبع کنترل
نظریه‌ها درباره ماهیت رفتار انسان و موضوع کنترل شخصی اظهارات متفاوتی دارند. رویکردهای انسان گرا در رفتار اجتماعی معتقدند که آدمیان موجوداتی هشیار و معقول هستند که توسط نیروهای ناهشیار یا تجربیات گذشته کنترل نمی‌شوند و در نظام انسان گرایی تمایلات و ارزش‌های انسانی در درجه اول اهمیت قرا دارند. انسان گرایی بر توانمندی‌ها و آرزوهای انسان ارداده آزاد، هشیار و تحقق بخشیدن به استعدادهای انسان تاکید می‌ورزند. آدمیان به طور کامل توانایی دارند که رفتارشان را کنترل کند. راجرز معتقد است که ما موجوداتی هشیار و معقول هستیم و شخصیت را تنها از طریق رویکرد پدیدار شناختی می‌‌توان از دیدگاه فرد، بر اساس تجربیات ذهنی او تصور می‌‌کرد که شخصیت را تنها می‌‌توان از دیدگاه خود شخص، بر پایه تجربیات ذهنی او درک کرد و توانایی متغییر کردن و کنترل رفتار و بهتر شدن شخصیت بر خود شخص متمرکز است (گنجی، 1375).
طرفداران رویکرد شناختی مانند جرج کلی معتقد بودند که هر یک از ما درباره محیط خود سازه‌های مشخصی را به وجود می‌‌آوریم منظور وی این بود که ما به وسیله سازه‌های شخصی، رویدادها و روابط اجتماعی زندگی خود را بر حسب یک نظام یا الگو، تعبیر می‌‌کنیم و سازمان می‌‌دهیم و در واقع رفتار و جنبه‌های شخصیت توسط فرآیندهای شناختی کنترل می‌‌شوند. در نظریه روانکاوی فروید بر خلاف سایر رویکردها (انسان گرایانه، شناختی) بر نیروی ناهشیار تاکید شده یعنی غرایض و امیال جنسی (غریزه زندگی و پرخاشگری) با پایه زیستی و تعارض‌های اجتناب ناپذیر دوران کودکی مخصوصاً پنج ساله اول شکل دهنده رفتار گرایان که از نیت واتسون پیروی می‌‌کند، مخصوصاً اسکینر اعتقاد دارد که کل رفتار را می‌‌توان توسط پیامدهای آن یعنی آنچه به دنبال دارد تعیین کرد. رفتار توسط محرک‌هایی محیطی رفتار توسط محرک‌های محیطی کنترل می‌‌شود. هر موجودی را نمی‌‌توان برای انجام رفتار تربیت کرد و این رفتار توسط اندازه و محیط تقویت‌هایی که بعداز آن می‌‌آید تعیین می‌‌شود هر کس که تقویت کننده‌ها را کنترل می‌‌کند، قدرت کنترل کردن رفتار انسان را نیز دارد (گنجی، 1375)
تاریخچه، نظریه راتر
نظریه راتر قویاً تحت تأثیر کارهای آدمی بوده است. وی مانند اسکینر و بندورا اعتقاد دارد که بیشتر رفتارها آموختنی است. اما با نظر اسکینر در این مورد که رفتار صرفاً بوسیله متغیرهای بیرونی شکل داده می‌‌شود مخالف است وی همچنین از روش مطالعه اسکینر که روش تک آزمونی معروف است انتقاد می‌‌کند و معتقد است که روش او نماینده یادگیری در جهان واقعی یعنی محیطی که ما در آن واکنش متقابل و تعامل داریم، نیست همین طور مطالعات اسکینر روی حیوانات را مورد انتقاد قرار می‌‌دهد و معتقد است که چنین پژوهش‌هایی تنها باید به عنوان نقطه آغاز برای ترک رفتار پیشینه انسان تلقّی شود به همین جهت راتر و پیروانش تحقیقات خود را صرفاً روی آزمودنی‌های انسان متمرکز کرده اند (کریمی، 1376).
تعریف منبع کنترل
منبع کنترل به میزان اعتقاد فرد در مورد کسب پاداش از طریق کوشش شخصی اطلاق می‌‌شود. افرادی که از منبع کنترل درونی برخوردارند بر این باورند که اداره سرنوشت آن‌ها در دست خودشان است. دانشجویانی که این خصوصیت را دارند، معتقدند که غرامت آن‌ها بستگی به عادات مطالعه خودشان دارد. افرادی که از منبع کنترل بیرونی برخوردارند، بر این باورند که سرنوشتشان در دست دیگران است. دانشجویانی که این ویژگی را دارند، معتقدند که نمرات آن‌ها بسته بخت و اقبال یا حال و هوای مدرس است. مفهوم منبع کنترل دقیقاً معادل مفهوم اراده و آزادیست. این امکان وجود دارد که فرد معتقد باشد اعمالش اموری آزاد و عاری از جبر است و دومین حال، تمامی آن اعمال نامؤثّر واقع خواهد شد. با وجود این منبع کنترل درونی با احساس مهار هشیار بر زندگی ارتباط مشخص و آشکاری دارد (کریمی، 1376).
منبع کنترل درونی
افرادی که دارای متغیرهای شخصیتی موسوم به منبع کنترل درونی هستند، معتقدند که تقویت، تأثیر و کنترل داشته باشند و خود را حاکم بر سرنوشت خود ببینید اینان به توانایی خود در مهار کردن رویدادهای زندگی یعنی منبع داخلی نظارت و کنترل باور دارند. افراد دارای منبع کنترل درونی، اعتقاد دارند که کنترل کافی بر زندگی خود و رویدادهای آن داشته و مطابق همین باور رفتار می‌‌کنند. تحقیق نشان داده است که آن‌ها در تکالیف خود عملکرد بهتری دارند. کمتر تحت نفوذ دیگران قرار می‌‌گیرند و برای مهارت‌ها و پیشرفت‌های خود ارزش والاتری قائل هستند. اینان نسبت به قرنیه‌های محیطی که می‌‌توانند برای هدایت رفتار خود از آن‌ها استفاده کنند. هشیارترند به علاوه آن‌ها بیشتر از افراد دارای منبع کنترلی بیرونی برای قبول مسئولیت اعمال خود آمادگی دارند. تحقیقات مقدماتی حاکی از آن است که افراد دارای منبع کنترل درونی از بهداشت روانی، بهتری برخوردارهستند. همچنین این افراد در تکالیف آزمایشگاهی در سطح بالاتری عمل نموده و کمتر مستعد تلاش‌هایی در تأثیر گذاشتن به آن‌ها می‌‌باشند. آن‌ها اضطراب کمتر و عزت نفس بیشتری گزارش می‌‌کنند، آمادگی بیشتری برای پذیرفتن مسئولیت جهت اعمالشان دارند و از سلامت روانی بیشتری برخوردارند (کریمی، 1376).
آیا منبع کنترل درونی همیشه مطلوب است؟ پژوهشگران حوزه منبع کنترل نگران آن هستند که تمایز درونی – بیرونی صرفاً به عنوان اصطلاحی برای بیان خوب و بد یا با کفایت و بی کفایت به کار برود. با وجود این، در بسیاری از تحقیقات معلوم شده است که درونی‌ها کارکرد بهتری نسبت به بیرونی‌ها دارند. شاید یک علت آن باشد که بسیاری از پژوهش‌ها در زمینه‌هایی انجام شده که فرد بر آنچه برایش اتفاق افتاده تا حدودی کنترل دارد (مثلاً دانشجویان می‌‌توانند با تغییر عادات مطالعه خود بر نمره‌هایشان اثر بگذارند). در چنین موقعیت‌هایی، اعتقاد به مهار شخص می‌‌تواند درست و انطباقی باشد، اما موقعیت‌هایی نیز هستند که فرد کنترل اندکی بر آن‌ها دارد. در برخی مشاغل خاص، کسانی که سخت کار می‌‌کنند به همان میزانی حقوق دریافت می‌‌کنند که افراد فراری از کار دریافت می‌‌کنند. در یک حکومت استبدادی، در اکثر موارد امکان آن وجود ندارد که به حکومت و دولت تأثیر گذاشت. در چنین موقعیت‌هایی، اعتقاد به مهار شخص ممکن است موجب پریشانی فرد شود (ساپینگتون44، 1379).
منبع کنترل بیرونی
افرادی که دارای متغیرهای شخصیتی موسوم به منبع کنترل بیرونی هستند تصور می‌‌کنند که دریافت تقویت آن‌ها وابسته به مردم دیگر، تقدیر و یا شانس است این افراد معتقدند که بر آنچه بر ایشان روی می‌‌دهد کنترل ندارند و رویدادها را به منابع بیرونی از خود مثل شانس، سرنوشت و صاحبان قدرت نسبت می‌‌دهند. در واقع این افراد فکر می‌‌کنند که دریافت تقویت آن‌ها وابسته به لطف دیگران و یا شانس است. مردم دارای منبع کنترل بیرونی معتقدند که تقویت توسط مردم دیگر کنترل شده و آن‌ها را مقابل این نیروهای بیرونی ناتوانند (شولتز، 1998).
منبع کنترل ما تأثیر مهمی بر رفتآرمان خواهد داشت اشخاصی دارای منبع کنترل بیرونی که معتقدند رفتارها یا مهارت‌های آن‌ها در تقویت‌هایی که دریافت می‌‌دارند اثری ندارد، در نتیجه در کوشش برای بهبود موقعیت خود فایده ای نمی بینند. آن‌ها به منبع کنترل زندگی خود در زمان حال یا آینده باور چندانی ندارند. (کریمی، 1376).
افراد معتقدند به منبع کنترل بیرونی ارزش ناچیزی برای هرگونه تلاش جهت بهبود بخشیدن به شرایط خود قائل می‌‌باشند. برای این افراد زندگی بیشتر نوعی بازی شانس است و به نظر آن‌ها موفقیت بیشتر شانس یا لطف دیگران بستگی دارد (گنجی، 1375).
بنابراین در می‌‌یابیم که منبع کنترل درونی – بیرونی یک بعد شخصیتی است و به طور کلی بیشتر مردم بین این دو حد افراطی قرار می‌‌گیرند. میزان درونی یا بیرونی بودن فرد یک رشته پیامدهای رفتاری خواهد داشت. انتظار می‌‌رود که درونی‌ها در انواع بسیاری از فعّالیت‌ها سلطه جویی و کارآمدی نشان دهند. در حالی که بیرونی‌ها بیشتر منفعل هستند و احتمال رفتار زیاد در آن‌ها کمتر است. جای تعجب نیست که افراد مستضعف و گروه‌های اقلیت، شدیداً به بعد بیرونی نزدیک ترند (کریمی، 1376).
تصور راتر درباره

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع عوامل رفتاری، زندگی روزمره، تربیت اجتماعی، نیروهای اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع منبع کنترل، منبع کنترل درونی، یادگیری اجتماعی، روان شناختی