دانلود پایان نامه با موضوع فرهنگ و تمدن، ناخودآگاه

دانلود پایان نامه ارشد

سنتي ارائه شده توسط گدار، توسط 2 نفر معمار ايراني شاغل در وزارت معارف (حاج عباسعلي معمار و استاد مراد تبريزي) به مرحله اجرا در آمد.
در سال 1375، آثار دوران اسلامي، رسما ً از موزه ايران باستان منفك و به ساختمان مجاور موزه منتقل شد. اين ساختمان كه درسال 1337 ساخته شده بود، در ابتدا با هدف احداث موزه مردم شناسي مدنظر بود، كه پس از انقلاب، با ايجاد سازمان ميراث فرهنگي، و تمركز اشياء باستاني در موزه ايران باستان، طرح تغيير نام كلي موزه، به موزه ملي ايران و اضافه شدن موزه اي تحت عنوان موزه اسلامي مطرح و اجرا شد كه در نهايت در سال 1375 با گشايش رسمي موزه دوران اسلامي، مجموعه موزه ايران باستان و موزه دوران اسلامي، تحت عنوان موزه ملي ايران رسميت يافت.
موزه ايران باستان در واقع موزه باستان شناسي ، با اهداف معرفي غناي تاريخي – فرهنگي ايران است، و به همين دليل به عنوان موزه مادر در كشور، وظيفه غني سازي ساير موزه هاي باستان شناسي ايران را برعهده دارد.
* موزه دوران اسلامي
نمونه هاي متنوعي از اشياء و آثار هنري دوران مختلف در موزه دوران اسلامي به نمايش در آمده است. اين موزه شامل سه طبقه مي باشد. در طبقه اول آن، سالن اجتماعات و نمايشگاه موقت قرار دارد. در طبقه دوم نمايش اشياء بصورت موضوعي مي باشد و شامل گنجينه قرآن، نسخ خطي ( شامل کتب علمي، ادبي ، تاريخي) و موضوعاتي چون نقاشي و خوشنويسي، ادوات و ابزار کتابت، وسائل روشنائي، ابزار نجوم، ابزار پزشکي، و هنرهائي چون سفالگري، فلزکاري ، منسوجات و … است . در طبقه سوم اشياء بر اساس سير تاريخي و با تکيه بر تزئينات معماري ارائه شده است. اکثر اين اشياء در طي حفريات علمي باستان شناسي بدست آمده و يا مربوط به مجموعه هاي معتبري چون مجموعه آستان شيخ صفي الدين اردبيلي است نمونه اي از اين اشياء عبارتند از: کاسه سفالي با کتيبه کوفي از نيشابور، قرن 3 هـ.ق. . قسمتي از کتيبه آجري به خط کوفي، از مدرسه نظاميه خردگرد خراسان قرن 5 هـ.ق .قرآن مذهب و مرصع به خط احمد بن السهروردي با تاريخ 706 هـ.ق و…
2-3-3-2-موزه خطايي (باستانشناسي اردبيل)31-اردبيل
شکل (2-3-13). موزه خطايي (باستانشناسي اردبيل)، اردبيل-ماخذ:www.ardabil.irib.ir
در طول چند دهه گذشته تاسيس موزه ها و نگارخانه هاي متعدد در سراسر ايران زمين بيانگر توجه سران اين مرز و بوم به فرهنگ و تمدن است. علاوه برآن توجه به نگاهداري آثار باستاني و حفاظت از آن نيز جايگاه ويژه اي پيدا کرده است. به طوري که توجه به آثار گذشتگان در حقيقت حفاظت از هويت ملي است. در همين راستا ايجاد موزه هاي مردم شناسي، صنايع دستي، باستانشناسي و… در جاي جاي استان اردبيل نشانه عنايات خاص به فرهنگ و تمدن و حفاظت از مواريث گرانبهاي اين منطقه است. ساختمان فاخر موزه باستان شناسي اردبيل نيز از جمله طرح هاي مهم استان در زمينه معماري است. اين موزه ،که در دو طبقه و با مساحتي بالغ بر 1700 متر مربع در 29 آبان ماه سال 1387ه.ش تکميل و تجهيز و راه اندازي شد، يکي از موزه هاي باستانشناسي مجهز کشور به شمار مي رود. ساختمان موزه باستانشناسي بخشي از فضاي پيرامون مجموعه تاريخي و فرهنگي شيخ صفي الدين اردبيلي را دربرگرفته و آثار آن نمايانگر بخشي از فعاليت هاي تمدني انسان در استان اردبيل محسوب مي شود.
آثار و اشياء اين موزه مشتمل بر دوره هاي مختلف پيش از اسلام، تاريخي و اسلامي است. اشياء تاريخي و فرهنگي موزه باستانشناسي اردبيل با در نظر گرفتن قدمت و جنس آنها در دو طبقه سير تحول و تطور تاريخ فرهنگ اردبيل را در دوره هاي مختلف تاريخي نشان مي دهد.
شکل (2-3-14). ورودى بقعه شيخ صفى‌الدين اردبيلى، اردبيل-ماخذ: www.blog.ehsanabbasi.com
در ويترين هاي به نمايش گذاشته شده طبقه اول و زيرزمين سفالينه هاي متنوع ساده و منقوش دوره هاي مختلف تاريخي و اسلامي؛ ظروف خاکستري رنگ، سفالهاي منقوش سبک اردبيل متعلق به عصر هخامنشي و اشکاني و ريتون(تکوک) هاي مربوط به هزاره اول قبل از ميلاد در معرض ديد قرار دارد. سفالهاي دوره اسلامي که مشتمل بر سفال هاي اوايل اسلام، سده هاي مياني و متاخر است در طيف گسترده اي از سفال هاي يکرنگ فيروزه اي، منقوش چند رنگ، نقش کنده زير لعاب، سفالهاي آبي و سفيد، سلادون(سنگينه) را شامل مي شود. بيشتر اين سفال ها از برجسته ترين سفالهاي دوره اسلامي ايران و اردبيل به شمار مي رود.
اشياء شيشه اي و فلزي از ديگر آثار ارزشمند به نمايش گذاشته شده در موزه باستانشناسي است که هنر و تکنيک شيشه گري و فلزکاري اين سرزمين را معرفي مي نمايند. قدمت اين اشياء به هزاره اول قبل از ميلاد تا عصر ساساني و دوره پرشکوه اسلامي مي رسد. در برخي از ويترين ها سکه هايي از دوره هاي مختلف تاريخي ايران و بيزانس از جنس طلا، نقره و … نگهداري مي شود که تاريخ آنها به عصر ساساني و اوايل اسلام تا سده ي 12 هجري قمري متعلق است. اين
سکه ها از نظر تحقيقاتي و باستانشناسي مهم بوده و بخشي از هنر فلزکاري و مهارت ضرب سکه ايران را معرفي مي نمايد، ضمن اينکه از نظر خطوط خوشنويسي و مطالعه سير تحول خطوط قابل توجه هستند.
شکل 2-3-15. فضاي داخلي موزه خطايي (باستانشناسي اردبيل)، اردبيل-ماخذ: www. seeiran.ir
در موزه باستانشناسي اردبيل علاوه بر نگاهداري اشياء و اموال تاريخي- فرهنگي، طبقات و لايه هاي محوطه باستاني قلعه بويني يوغون شهرستان نير طراحي و بازسازي شده است که بازديد کنندگان در قسمت شرقي طبقه زيرين مي توانند از آن بازديد نمايند.

2-3-4- نتيجه گيري
تاسيس موزه ها در ايران بيانگر توجه سران اين مرزو بوم به فرهنگ و تمدن ايران است.در حقيقت حفاظت از هويت ملي و توجه به فرهنگ و تمدن و حفاظت از مواريث گذشتگان مان مي باشد. در بعضي نمونه ها موزه ها را با توجه به سير تحول و طول تاريخ فرهنگ آن منطقه طراحي کرده اند،موزه ها را بر اساس زمينه هاي مختلف اعم از بافت شهري ، اقليم ،موقعييت جغرافيايي موجود در هر منطقه و معماري بومي آن طراحي مي کنند. در طراحي موزه ها بايد به فرهنگ و هويت منطقه اي توجه نمود و ان را لحاظ نماييم،در واقع نقش موزه ها به نمايش گذاشتن آثار باستانيمان است .گاهي در طراحي موزه ها از معماري بومي آن منطقه استفاده مي کنندکه خود نشانگر هويت اصلي و آثاري که در خود جاي داده است مي باشد،بايد به منظر ،ديد،و شرايظ جغرافيايي سايتي که موزه در ان طراحي مي شوددقت نمود و از انها در طراحي کمک گرفت و ان را لحاظ نمود.

فصل سوم
مباني نظري طراحي

3. مباني نظري طراحي
3-1-مقدمه
مباني نظري نوع نگاه شخص به زندگي و طرز تلقي ازجهان هستي ( جهان بيني ) را بيان مي کند.
منظور از مباني نظري طراحي، مفاهيم و اصولي است که حاکم بر خطوط اصلي طرح و سازنده ايده هاي آن مي باشد، اين مفاهيم و اصول به همراه ضوابط فيزيکي طرح، نهايتا” تعيين کننده کالبد اثر هنري مي گردد.
مباني نظري معماري:
1. مجموعه و نظامي از داده ها و مفاهيم است که به توصيف و تبيين پديدههايمعماري که شامل آثار معماري و انديشه هاي مکتوب است مي پردازد و اين کار را بادو هدف انجام مي دهد:
* توليد معماري جديد
* نقد معماري گذشته و موجود
2. -مجموعه اي از ويژگي هاي مفهومي و معنايي است که يک طراح (معمار) آنها را در طراحي اثر خود القاء مي کند ، که اين القاء مي تواند آگاهانه و يا بصورتناخودآگاه باشد.
3. حاصل تعامل سه اصل مردم ، معمار و معماري که شامل نوع نگاه مردم به معماري، نوع نگاه معمار به معماري و نگاه معمارانه به زندگي مردم مي شود.
معماران متفاوت با احساسات ونگرش هاي متفاوت کار مي کنند .بعضي از آن ها براي شروع به کار از بنيان فيلسوفانه به عنوان راهبري براي تصميم گيري استفاده مي برند.
3-2- واژه ‌شناسي و مفاهيم واژه هويت
واژه هويت در حوزه‌ها و مکاتب مختلف داراي تعاريف و اختلافاتي است که بايد اين‌ مفاهيم پيش از وارد شدن به بحث هويت ايراني و هويت معماري‌ مورد بررسي قرار گيرد تا به درکي کلي از واژه هويت و معناي‌ آن دست يابيم.

فرهنگ فارسي‌ معين واژه هويت را چنين تعريف کرده است:آنچه که موجب شناسايي شخص باشد يعني آنچه باعث تمايز يک فرد از ديگري باشد.در فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفي‌ منظور از کلمه هويت‌ اشاره به ذات و تشخص و اين هماني موجودات است و نيز آمده‌ است: واژه عربي هويت داراي کاربرد فلسفي است که عبارت‌ است از دو چيز که باهم در وجود و حقيقت يکي باشند هرچند که داراي بعضي وجوه افتراق باشند.
همچنين،فرهنگ‌ American Heritage در مورد واژه‌ هويت به موارد زير اشاره مي‌کند:
?-مشخصه‌هايي که به‌واسطه آن يک چيز به صراحت قابل‌ شناسايي است؛
?-مجموعه‌اي از رفتارها و ويژگي‌هاي شخصيتي که به‌واسطه‌ آن عضو گروه خاصي تشخيص داده مي‌شود؛
?-کيفيت يا شرايطي که به‌واسطه آن چيزي مساوي چيزي‌ قرار داده مي‌شود؛
?-ويژگي‌هاي فرد.
فرهنگ عميد نيز هويت را حقيقت شي‌ء يا شخص مي‌داند که‌ مشتمل بر صفات جوهري او باشد.همچنين مقابل واژه هويت، لغات شخصيت،ذات،هستي و وجود را آورده است.
از طرفي،”هويت به معناي آنچه که شخص را مي‌شناساند مي‌تواند مفهوم ديگري نيز در بر داشته باشد.واژه انگليسي آيدنتيتي‌ مي‌تواند اين مفهوم را روشن کند،اين واژه از سده شانزدهم وارد زبان انگليسي شد و شکل‌هاي ديگر آن در زبان‌هاي اروپايي‌ از واژه لاتين متاخر ايدنتيتاس گرفته شده،ايدنتيتاس متشکل‌ از دو بخش است،ايدم به معناي همان و انتيتاس به معناي‌ وجود(موجود بودن)و بر سر هم به معناي همان موجود بودن‌ و هماني مطلق است.
همان‌طور که مشاهده مي‌شود،در بررسي معاني و مفاهيم‌ هويت در فرهنگ‌هاي لغت چه فارسي و چه غيرفارسي مفهوم‌ هويت عمدتا به دو معناست.در معناي اول،هويت يک شي‌ء ذات و جوهر آن است.کاربرد اين معنا از هويت بيشتر به عرفان‌ باز مي‌گردد يعني جايي که ذات و گوهر تمام اشيا،امور و افعال‌ به خداوند باز مي‌گردد و در واقع خداوند به عنوان ذات و گوهر تمام اشيا در نظر گرفته مي‌شود.در گروه دوم هويت به معناي‌ ويژگي‌هايي که موجب تمايز يک شي‌ء از اشياي ديگر مي‌گردد تلقي مي‌شود.در علوم طبيعي بيشتر از اين معنا استفاده مي‌شود. در اين تعريف مفهوم هويت با کلماتي نظير خوديت،اصالت و شخصيت هم‌گروه مي‌گردد.)علي اکبر قطبي،????) هويت معطوف به شناخت مرز خود از ديگري است و به زندگي معنا مي بخشد. نکته قابل تامل دراين مفاهيم آن است که، هويت در ارتباط با انسان، چيزي از پيش موجود نمي باشد، بلکه هميشه ساخته و نو به نو مي شود.در روزگاراني هويت با اين معنا “سبک ” ناميده شده است. آنجا که رايت آن را چيزي مي دانست که به واسطه اش، هر موجودي به سبب داشتن آن از باقي متمايز مي شود.چنانچه آمد، در تعابير عرفاني، خداوند منشاء هويت دانسته شده است. در تعاريف ديگر، انسان و باورهايش، که نقطه ي شروع و جايي است که بنايي توسط وي ساخته و يا به وسيله ي او مورد بهره برداري يا ارزيابي قرار مي گيرد و مولفه هاي تميزدهنده ي ديگر، که هم باعث تمايز آن بنا از انواع ديگر و همتشابه آن با موارد خودي مي باشند، مورد توجه قرار گرفته است.
3-2-1-هويت از منظر انديشمندان
استورات هال هويت را يک روند در حال شدن مي داند که شناسنامه و عامل شناخته شدن است. هويت عامل شناسايي فرد از افراد، شيء از اشياء و گروه از ساير گروه ها به حساب مي آيد.چارلز جنکز معتقد است: “هويت طبقه بندي اشيا و افراد و مرتبط ساختن خود با چيزي يا کسي ديگر است”. به بياني ديگر هويت محملي براي قرارگيري مشمولات مي باشد.همچنين مي توان از آن به عنوان لايه ورود پديده ها به شامل شدن در يک اجتماع ياد کرد.
علي رغم اين واقعيت که هويت در مشابهت ريشه دارد، همواره به تفاوت نيز مربوط مي گردد.کاترين وودوارد معتقد است که هويت از طريق تشابه ارزيابي مي شود؛ تشابه با انسان هايي مثل ما و تفاوت با آنهايي که مثل ما نيستند. از اين رو لغت هويت مستلزم درک دو معناي متضاد است؛ دو معنايي که در تقابل

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع قتل عمد، قانون مجازات، قتل شبه عمد Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع دوران مدرن، فرهنگ و تمدن، دوران باستان