دانلود پایان نامه با موضوع فرهنگ و تمدن، کاخ گلستان، روم باستان

دانلود پایان نامه ارشد

آب واقع شده و يا از چهار طرف در آب محصور است، منظر زيبايي از صحرا و دريا و کيفيت نور مکان، باعث خطور افکار بسياري در ذهن ميشود. ما با سازماندهي پلانهاي مقدماتي کار خود را شروع کرديم. هست? مرکزي گالريها به شکل يک حياط ترسيم شد. گالريها در ارتفاعات و اندازههاي متفاوت بر روي هم قرار گرفتند تا چهار طبقه را به وجود آورند. در بسياري از قسمتهاي گالريهاي هنرهاي معاصر، تهوي? هوا بطور کامل از روزنههاي سقفي ممکن خواهد بود و سيستم نور مصنوعي استفاده خواهد شد. حلق? بعدي گالريها هسته را احاطه خواهد کرد، در خارج از مرکز، گالريهاي بزرگ با شکلهاي متنوع و ساختاري سادهتر قرار خواهند گرفت. حلق? سوم گالريهاي بزرگ کاملاً ساخته نخواهد شد و بيشتر شبيه فضاهاي صنعتي سرد و نمناک، با نورپردازي و سيتمهاي اکسپوز خواهد بود. اين گالريها خانههايي براي زايش هنر معاصر در مقياسي نوين خواهند شد، هنري که ميخواهد به وجود بيايد، شايد تحقق چنين چيزي که در اين سايت و با اين مقياس ساخته ميشود در هيچ يک از موزههاي جهان امکان پذير نباشد.اين ايده با ديداري که تام کرنز از استوديوهاي هنرمندان در فضاهاي صنعتي بزرگ داشته پايهگذاري شده است. آنها ميتوانستند کارهايي را انجام دهند که در فضاهايي مانند موزههاي معمول، براي ما قابل تصور نبود. در انتها گروه و دستهاي از گالريها طراحي شدند که اين امکان را ميدادند تا حد شگرفي از انعطاف پذيري در سازماندهي بهوجود آيد و در نتيجه جلوههاي متنوعي به نمايش گذاشته شود. ارتفاعات، اشکال و خصوصيات متفاوت گالريها چيزهايي هستند که در ادام? پيشرفت طراحي ، مطالعه ، بازنگري و تصحيح شدند. ما با مشاوران خود در حال کاوش بودهايم، Trans Solar روشي براي سرد کردن فضاهاي خارجي است که ريشه در نظريههاي کهن و خيمههاي مخروطي سرخپوستان دارد. اين مسأله منجر به شکل گيري مجراهاي مخروطي شد که به عنوان جزء کانوني و سازند? فضاهاي خارجي در گالريها بودند. در اين شرايط، قالبهاي مخروطي به عنوان وروديهاي غرفهها استفاده ميشوند که عبارتند از:ورودي اصلي موزه، يک ورودي قايق مانند به موزه و يک مسير پياده به سمت منظر صحرا. استفاده از سيستم تهوي? طبيعي از گذشتگان، تاريخ پيشينيان و نحو? استفاد? آنها الهام گرفته است. ديوارههاي آبي در حياط اصلي و ساير اجزائي که در حيط? معماري پايدار قرار ميگيرند، هدف ما براي ساخت نمونه و سرمشقي براي بناهايي که دارايي کارايي انرژي بالايي هستند را ميسازد.ديوارههاي خارجي بنا در حال حاضر با سنگهايي که داراي رنگ و بافت متنوعي براي نشان دادن يک غرف? خاص در موزه ميباشد، تصور ميشود.اين موزه، خان? هنرهاي معاصر جهان خواهد بود نه فقط هنر غرب و در پيشرفتهاي آتي طرح لازم خواهد شدکه هويت معماري و هنر به نمايش گزارده شود. دو گالري هنر دوسالانه نيز اضافه خواهد شد و در نزديکي بناي اصلي قرار خواهد گرفت و مقدمهاي بر ساخت گالري دوسالان? اصلي در همين پروژه خواهد بود. اين بناها به فرم وروديهاي حياط گونهاي از مسيرهاي حمل ونقل به جزير? سعادت خواهند گشت.

2-3-2-2-موزه باستان شناسي پاتراس – يونان26

شکل(2-3-2). موزه باستانشناسي پاتراس،يونان-ماخذ:www.parsacity.com
موزه باستان شناسي پاتراس ، واقع شده در شهر پاتراس، يونان مي باشد و در تاريخ 24 ژوئيه 2009 افتتاح شد. برنامه ساخت اين موزه در ابتدا توسط وزير وقت فرهنگ اعلام شد. با اين حال، تا سال 2004 تحقق نيافت. ساختمان موزه فضاي 28 هزار متر مربعي را اشغال کرده است که ساختمان داخلي آن داراي 8 هزار مترمربع مي باشد و دومين بزرگترين موزه در يونان است. اين موزه، مجموعه است از تاريخچه پاتراس و مناطق اطراف آن از ماقبل تاريخ تا پايان دوران روم باستان . اين موزه توسط تئوفانيس بوباتيس با هزينه25 ميليون يوروطراحي شده است.موزه داراي4 بخش موضوعي مي باشد که سه تاي آنها دائمي و يکي دوره اي است.

2-3-2-3- موزه باستان شناسي ملي آتن27-يونان
شکل(2-3-3). موزه باستانشناسي ملي آتن،يونان -ماخذ: www.wikipedia.org
موزه باستان شناسي ملي آتن ، موزه‌اي در آتن است که شامل تعدادي از مهم‌ترين اشيا از نقاط مهم باستاني در يونان و مناطق اطراف آن متعلق به دوران پيش از تاريخ تا عهد باستان مي‌باشد. اين موزه به عنوان يکي از بزرگترين موزه‌هاي جهان و داراي غني‌ترين مجموعه اشيا دوران يونان باستان شناخته مي‌شود. اين موزه در سال ???? تاسيس شده‌است. اين موزه برخي از مهم ترين مصنوعاتي که از موقعيت هاي مختلف باستانشناسي يونان بدست آمده را شامل مي شود. موزه باستانشناسي يکي از موزه هاي مهم جهان است و کلکسيون هاي غني آن شامل ما قبل تاريخ، مجسمه ها، گلدان ها و اشياء کوچک، اکتشافات سانتوريني، فلزکاري، هنر مصر، خاور نزديک و غيره مي باشد. اين موزه داراي مجموعه نفيس و نادر از سکه هاي يونان باستان متعلق به قرن هاي پنجم تا اول پيش از ميلاد مي باشد که شامل 3644 شمش طلا، نقره، الواح نقره اي و سکه هاي برنزي هستند. دو مجموعه ديگر نيز از دوران کلاسيک يونان شامل 549 سکه و 498 قطعه جواهر، در اين موزه نگه داري مي شود.

2-3-2-4-موزه و پارک باستان شناسي آلِسيا28-فرانسه
شکل(2-3-4). نماي هوايي موزه باستانشناسي السيا-فرانسه -ماخذ: www.etoood.com
پارک باستان شناسي و موزه اَلـِـسيا، از طراحي‌هاي معمار فرانسوي برنارد چومي است که در منطقه تاريخي “برگندي” قرار دارد. بخش اعظم سايت تاريخي بورگاندي که به وسيله ي موزه و پارک باستان شناسي آلِسيااشغال خواهد شد ، يادبودي از جنگ 2000 سال پيش سزار با گال ها (اهالي فرانسه قديم) است.

شکل(2-3-5). نماي بيروني طرح موزه باستانشناسي السيا-فرانسه -ماخذ: www.etoood.com
طرح اين مجموعه 8 هزار متري مبتني بر دو سازه جداگانه است؛ مرکز استوانه اي موقعيتي مشابه ارتش رم را اشغال مي کند و ساختمان دوم موزه در شيوه اي متضاد ، در پوششي از سنگ مي باشد و در حال ساخت يک کيلومتر دورتر از ميدان جنگ قرار گرفته و هر دو با هم مجموعه موزه آلسيا را تشکيل مي دهند . نمايشگاه داخل مرکز بازديد ، حوادث جنگ و پيامدهاي آن را به تصوير ميکشد در حالي که ساختمان دوم آثار باستاني کشف شده از سايت را ارائه مي دهد .

باغي از درختان و چمن،سقف مرکز بازديد را پوشانده که در دسترس بازديدکنندگان خواهد بود. تا يک کيلومتري دژ،فضاي خالي وجود دارد ،و با استفاده از دو فرم گرد ساده و هم چنين فضاي خالي اطراف به شعاع تقريبي يک کيلومتر سبب مي شود که چشم انداز به صورت خاص تر بيان شود . ساختار اوليه توسط بتن پشتيباني شده و همچنين ستون هاي بلند و باريک زاويه دار تشکيل شده است . در فضاي اصلي، ديوار برشي ساختار بيروني را تشکيل مي دهند.
پوشش ستون ها فلزي است ، که حکم قاب و لعابي محکم دارد و بسيار عالي عمل ميکند .حلقه هاي چوبي افقي دور ساختمان که به طور متناوب چيده شده و نما را محصور کرده اند ، در ادغام زمين و ساختمان نقش مهمي را ايفا ميکنند. ساختار دايره اي ساختمان اين اجازه را نيز ميدهد که نمايش 360 درجه اي نسبت به محيط داشته باشيم . در اين موزه آثار کشف شده از زمان جنگ ميان فرانسه و گال ها نگهداري خواهد شد.

2-3-3-نمونه هاي داخلي
2-3-3-1-موزه ملي ايران باستان -تهران
شکل( 2-3-10). موزه ملي ايران باستان،تهران -ماخذ: www.helya11.blogfa.com
موزه ملي ايران مجموعه‌اي از گنجينه آثار تاريخي و پيش از تاريخ ايران است،که در تهران قرار دارد. اين موزه شامل دو ساختمان نام هاي موزه ايران باستان با تاريخ گشايش ???? و موزه دوره اسلامي با تاريخ گشايش ???? مي‌باشد. موزه ملي ايران با قدمتي حدود ?? سال، نه تنها بزرگترين موزه باستان شناسي ايران است بلکه از نظر حجم، تنوع و کيفيت آثار جزء يکي از چند موزه بزرگ جهان نيز محسوب مي‌شود. اين موزه در فرهنگ موزه داري ايران به عنوان موزه مادر محسوب مي‌شود.
* تاريخچه موزه ملي ايران
طبق اسناد تاريخي، پيشنهاد ايجاد مکاني به نام موزه، براي نخستين بار در ايران از سوي مرحوم مرتضي قلي هدايت ملقب به صنيع الدوله مطرح شد که هرگز نتوانست به آرزويش جامه عمل بپوشاند؛ پس از آن، در سال 1295 هجري شمسي همزمان با تأسيس وزارت معارف و صنايع مستظرفه در ايران، اولين موزه به معناي اعم آن (قديميترين موزه ايران به معناي اخص، موزه همايوني است که به دستور ناصرالدين قاجار در ضلع شمال کاخ گلستان در سال 1294 هجري قمري برپا گرديد و متشکل از هداياي خارجي شاهان قاجار و جواهرات سلطنتي بود.) به نام “موزه ملي” به همت مرتضي قليخان ممتازالملک با دارابودن بيش از 270 قلم شيء در يکي از اتاقهاي مدرسه دارالفنون برپا گرديد که پس از مدتي آثار تاريخي اين مجموعه نيز از مدرسه درالفنون به تالار آئينه واقع در ساختمان مسعوديه منتقل شد.
همزمان با برپايي نخستين موزه در ايران و پي بردن مردم به اهميت مواريث فرهنگي از يکسو، و از سوي ديگر با آغاز حفاري هاي باستان شناسان اروپايي به ويژه هيأت فرانسوي به رياست ژاک دمرگان29 در شوش و لغو انحصار امتياز کاوش فرانسويان در ايران در سال 1306 هجري شمسي ايجاد موزه اي جهت نگهداري و نمايش آثار به دست آمده از حفريات باستانشناسي احساس شد؛ از همين رو، از سوي دولت وقت به آندره گدار30 مهندس معمار فرانسوي – که از سال 1308 هجري شمسي در استخدام دولت وقت ايران بود – ماموريت داده شد تا نقشه نخستين موزه علمي ايران را طراحي کند؛ در نهايت، ساختمان موزه ايران باستان به سبک معمـاري ايراني با سردر ورودي مشابه ايوان بلند طاق كسري مطلق به دوره ساساني و با آجرهاي قرمز رنگ بر اساس طرح مهندس معمار فرانسوي و با معماري حاج عباس قلي معمار باشي در سـال 1314 هجـري شمسي آغاز شـد و پس از 2 سال مورد بهره برداري قرار گرفت.

شکل(2-3-11) قديمي ترين نماي ترسيم شده از موزه ملي ايران باستان،تهران-ماخذ: www.nationalmuseumofiran.ir
* سالن ايران باستان
موزه ايران باستان در سال 1316، رسماً بازگشايي شد. انديشه تأسيس و فعاليت موزه، در بطن تفكرات و تحولات سال هاي دهه 1300 و 1310 خورشيدي شكل گرفت. در اين سال ها،‌انديشه هاي نوگرائي، با تكيه بر اصول فرهنگ كهن ايراني و احياي سنت ها و ارزش ها و افتخارات ايران باستان، گسترش و نمود روزافزوني داشت، كه تبعات آن احداث نهادها و موسسات علمي – فرهنگي، صنعتي، نظير دانشگاه تهران، بيمارستان ها، مدارس و … موزه بود. ساخت موزه دوران اسلامي با انگيزه انجام فعاليتهاي مختلف فرهنگي در سال 1323 در محوطه برپايه همين تفكرات، تغييرات بنيادين در قوانين باستان شناسي و علمي شدن اين شاخه از فعاليت ها و پژوهش هاي تاريخي – فرهنگي به وجود آمد،
و در عين حال فعاليت هاي ميداني و پژوهشي باستان شناختي،هدف مند شد و توسعه كمي و كيفي مشهودي يافت.
به تبع آن، انديشه ايجاد مكاني جهت ارائه آثار تاريخي – فرهنگي و پژوهشي ، پيرامون فرهنگ و تمدن ايران و معرفي و آموزش آن در سطوح داخلي و خارجي قوت گرفت كه ماحصل آن، ارائه طرح، تصويب و تأسيس موزه ايران باستان بود.جهت عملي شدن اين انديشه، وزارت معارف آن زمان ، آندره گدار، مهندس مهمار فرانسوي، كه متخصص مطالعات شرق شناسي نيز بود را به ايران دعوت نمود و مسئوليت امور اجرائي و مديريتي موزه ايران باستان را به وي محول نمود. آندره گدار، طرح و پلان موزه را كه بعدها به دلايلي، تغييراتي در آن ايجاد شد را بر پايه معماري سنتي ايراني، بويژه معماري پارت و ساساني، ارائه نمود. در اين طرح، پلان با حياط مركزي و ورودي طاق ضربي و كاربرد آجرهاي قرمز و شبهه ستون هاي تزئين، شاخصه هاي معماري دوره اشكاني، ساساني را بويژه كاخ اردشير در فيروزآباد و كاخ كسري در تيسفون را به وضوح نشان ميداد. انديشه يك چنين طرحي درست متناسب با اهداف و فعاليت هاي موزه بود، چرا كه موزه ايران باستان به واقع به عنوان موزه مركز باستانشناسي ايران، در برگرفتن آثار تاريخي- فرهنگي بدست آمده از كاوش هاي باستان شناسي در سراسر ايران فعاليت مي كرد . طرح

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع قتل عمد، قانون مجازات، قتل شبه عمد