دانلود پایان نامه با موضوع طرح هادی

دانلود پایان نامه ارشد

از سويى موجب پيشگيرى از مشکلات، اختلالات و نابسامانى‌هاى جسمى و روانى وى مى‌شود و از سوى ديگر مراتب رشد و شکوفائى استعدادهاى وى را هر چه بيشتر ميسر مى‌سازد .
طبق بررسیها و مشاهدات میدانی در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، اجرای طرح هادی در احداث ، تقویت و آسفالت معابر روستاها بوده ، بنابراین مسیرهای ارتباطی امن تر و راحت تر شده و به تبع آن تاثیر بسزایی در تامین نیازهای اساسی خانوار در روستاهای مورد مطالعه داشته است .
بر اساس نظر پاسخگویان اجرای طرح هادی تاثیر مثبتی بر تامین نیازهای اساسی خانوار نداشته به نحوی که 1/38 پاسخگویان گزینه اصلاً ، 3/22 درصد گزینه کم ، 6/31 درصد گزینه متوسط ، 6 درصد گزینه زیاد و 9/1 درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .

جدول 4-18- میزان تاثیر اجرای طرح هادی در توانایی تامین نیازهای اساسی خانوار
شرح
فراوانی
درصد
اصلاً
82
1/38
کم
48
3/22
متوسط
68
6/31
زیاد
13
0/6
خیلی زیاد
4
9/1
کل
215
100
ماخذ : مطالعات میدانی ، 1392

شکل 4-18- میزان تاثیر اجرای طرح هادی در توانایی تامین نیازهای اساسی خانوار

طبق بررسیهای میدانی و مشاهدات در چهار روستای دارای طرح هادی توچی پایه بست ، پایین کویخ ، گرفم و خشت مسجد می توان گفت تهیه طرح هادی به جز در روستای توچی پایه بست در بقیه روستاهای مورد مطالعه در تامین نیازهای اساسی است زیرا معابر روستایی مناسب و حتی در روستای خشت مسجد بخشی از معابر اجرا شده است .
بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی در چهار روستای توچی پایه بست ، پایین کویخ ، گرفم و خشت مسجد 14 درصد از پاسخگویان معتقدند تهیه طرح هادی هیچ تاثیری در توانایی تامین نیازهای اساسی نداشته ، 9/34 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر کمی داشته ، 7/47 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر متوسطی داشته ، 5/3 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر زیادی داشته است.

جدول 4-19- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در توانایی تامین نیازهای اساسی خانوار
شرح
فراوانی
درصد
اصلاً
24
14
کم
60
9/34
متوسط
82
7/47
زیاد
6
5/3
خیلی زیاد
0
0
کل
172
100
ماخذ : مطالعات میدانی ، 1392

شکل 4-19- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در توانایی تامین نیازهای اساسی خانوار

4-2-8. میزان تاثیر اجرای طرح هادی در میزان مهاجرت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانشگاه آزاد اسلامی، نمایش نامه Next Entries پایان نامه ارشد درباره اخلاق کار، نهج البلاغه، امام علی (ع)، نفس اماره