دانلود پایان نامه با موضوع طرح هادی، ایجاد اشتغال، نیروی انسانی، حیات اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعه وضعیت شغلی پاسخ گویان مورد بررسی قرار گرفته است که نشان می دهد 3/86 درصد از افراد جامعه آماری شاغل و 7/13 درصد بیکار هستند . از 3/86 درصد شاغل ، 2/15 درصد کارمند ، 45 درصد کشاورز ، 1/26 درصد دارای شغل آزاد بوده اند . تمامی افراد در یکی از سه فعالیت کشاورزی ، صنعت و خدمات مشغول هستند .
بیشترین فعالیت اقتصادی روستاییان مربوط به بخش کشاورزی می باشد. با توجه به اینکه ایجاد اشتغال وکسب درآمددر روستاها موجب تثبیت وعدم مهاجرت روستائیان به شهرها می شود.اشتغال یکی از مهمترین ویژگی بازار کار است که گستره آن بر همه مناطق دنیا، همه سطوح توسعه اقتصادی، سیاسی، شرایط فرهنگی ومذهبی واجتماعی حاکم است به همین منظور مسئولان و برنامه ریزان باید با نیاز سنجی در زمینه ایجاد اشتغال و شناسایی افراد بیکار در روستاها بیش از پیش تلاش کنند. برای ایجاد اشتغال در سطح روستاهای مورد مطالعه می توان از ظرفیت و پتانسیل های موجود در سطح روستاها در بخش‎های مختلف از جمله گردشگری و کشاورزی استفاده کرد و زمینه های آموزش روستائیان به مهارتهای فنی و حرفه ای در روستاهای محدوده مورد مطالعه را بوجود آورد.

جدول 4-5- ترکیب پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال
شاغل

تعداد
334
کارمند
تعداد
59

درصد
2/15

کشاورز
تعداد
174

درصد
3/86

درصد
45

آزاد
تعداد
101

درصد
1/26
بیکار
تعداد
53

درصد
7/13
ماخذ : مطالعات میدانی ، 1392

شکل 4-5- درصد ترکیب پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال

4-2. شاخص های اجتماعی
شاخصهای اجتماعی، مفهومهایی مبتنی‌ بر مشاهدهها و معمولا کمی، که به ما چیزی راجع به آن جنبه از حیات اجتماعی که ما به آن علاقمندیم میگویند یا چیزی راجع به دگرگونیهایی میگویند که در آن جنبه از حیات اجتماعی در حال وقوع است. چنین اطلاعی میتواند عینی باشد، به لحاظ آنکه دلالت آن نشاندادن این است که موقعیت چگونه است یا چگونه در حال دگرگونی است ؛ یا میتواند ذهنی باشد، به لحاظ آنکه دلالت آن نشاندادن این است که موقعیت عینی یا دگرگونیهای آن را اجتماع بهطور کلی یا گروههای گوناگون تشکیل دهنده اجتماع چگونه ملاحظه میکنند .

4-2-1. میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر مشارکت در عمران روستایی
در واقع مشارکت مورد ، مشورت قرار گرفتن قبل از تصمیم گیری را گویند به نحوی که اظهار نظر شخصی و اعمال مراقبت در جریان اجرای این تصمیم و تحول نتایج امکان داشته باشد. در تمام برنامه ها اصل مردم هستند و اگر روح مشاركت در نفس برنامه اي وجود نداشته باشد، آن برنامه بي جان و هر چيز بي جاني هم مرده است. بنابراين بايستي سعي شود كه با مشاركت دادن مردم در برنامه ها تعصب و هميت به وجود آوريم تا آنها بخواهند، آن چيزي را كه تدوين شده، در عمل ببينند و به مرحله اجرا بگذارند .اجرای طرح هادی نیز همچون هر برنامه دیگری به مشارکت مردم نیاز دارد و خود نیز می تواند عاملی جهت تشویق اهالی روستا و افزایش مشارکت به خصوص در عمران روستایی شود .
طبق بررسیها و مشاهدات میدانی در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، به تفکیک نشان می دهد که در روستای تازه آباد اجرای طرح هادی معطوف به آسفالت معبر اصلی و بین روستایی تازه آباد به گالش محله است که با توجه به تراکم بسیار کم معبر اصلی و توانایی مالی پایین روستاییان مشارکت ناچیز بوده اما مکانیابی کاربریهای مورد نیاز در نقشه پیشنهادی با مشارکت اهالی صورت گرفته و در آینده عرصه های مشخص شده از سوی اهالی اهداء خواهد گردید .
در روستای پسیخان اجرای طرح هادی معطوف به آسفالت معبر اصلی به طول 6 کیلومتر تا بند خاکی موجود در جنوب روستا بوده که با عدم مشارکت روستاییان مواجه شده است .
در روستای ویشکا سوقه اجرای طرح هادی معطوف به آسفالت معبر اصلی درجه دو روستا بوده ، اما طی مشاهدات میدانی در سال جاری آب منطقه ای گیلان در حال دیوارسازی برای شاخه ای از خمام رود که در حاشیه معبر اصلی روستا قرار دارد می باشد و می توان شاهد مشارکت مردم در اهدای زمین حاشیه نهر و کمک نیروی انسانی بود .
در روستای سیاه اسطلخ پس از تهیه طرح هادی مشارکت اهالی در زمینه گشایش فضایی و نیروی کار در آسفالت معبر اصلی درجه دو و معبر بین روستایی سیاه اسطلخ به طراز کوه می باشد . به طور کل می توان بیان کرد که اهالی این روستا هیچ گونه مشارکتی در جانمایی اکثر کاربریهای پیشنهادی به دلیل مخالف و عدم رضایت از شیوه تهیه طرح ندارند .
برطبق اطلاعات کسب شده از پرسشنامه ها می توان گفت 5/0 درصد از پاسخگویان معتقدند طرح هادی هیچ تاثیری در مشارکت در عمران روستایی نداشته ، 7/10 درصد پاسخگویان معتقدند طرح هادی تاثیر کمی در مشارکت در عمران روستایی داشته ، 4/54 درصد پاسخگویان معتقدند طرح هادی تاثیر متوسطی در مشارکت در عمران روستایی داشته ، 6/25 درصد پاسخگویان معتقدند طرح هادی تاثیر زیادی در مشارکت در عمران روستایی داشته ، 8/8 درصد پاسخگویان معتقدند طرح هادی تاثیر بسیار زیادی در مشارکت در عمران روستایی داشته است.

جدول 4-6- میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر مشارکت در عمران روستایی
شرح
فراوانی
درصد
اصلاً
1
5
کم
23
7/10
متوسط
117
4/54
زیاد
55
6/25
خیلی زیاد
19
8/8
کل
215
100
ماخذ : مطالعات میدانی ، 1392

شکل 4-6- میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر مشارکت در عمران روستایی

طبق بررسیهای میدانی و مشاهدات در چهار روستای دارای طرح هادی توچی پایه بست ، پایین کویخ ، گرفم و خشت مسجد می توان نتیجه گرفت که مشارکت اهالی روستا در گذشته و در زمینه های فنی و عمرانی از قبیل ساخت مسجد ، مدرسه و خانه بهداشت بالا بوده مثلاً در روستای خشت مسجد با اهدای زمین و کمک های نیروی انسانی روستایی مشارکت بالایی از خود نشان می داده اند . طبق مشاهدات و پرسش از مسئولان روستایی در می یابیم به علت بالا رفتن قیمت زمین در سالهای اخیر و پایین آمدن درآمد روستاییان مشارکت ها در زمینه اهدا زمین کم رنگ تر شده و تنها می توان در زمینه گشایش فضایی معبر ارتباطی شاهد مشارکت اهالی روستا بود .
به طور کل میزان مشارکت در این چهار روستا متوسط و بالاست و با توجه به مطالعه طرحهای هادی روستاهای فوق می توان گفت روستاییان در زمینه ایجاد کاربریهای خانه بهداشت ، فضای اداری ، ورزشی و پارک مشارکت داشته و تملک کاربریهای فوق نیز بلامانع محسوب می گردد .
برطبق اطلاعات کسب شده از پرسشنامه ها در چهار روستای توچی پایه بست ، پایین کویخ ، گرفم و خشت مسجد می توان گفت 8/5 درصد از پاسخگویان معتقدند تهیه طرح هادی هیچ تاثیری در مشارکت در عمران روستایی نداشته ، 2/12 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر کمی در مشارکت در عمران روستایی داشته ، 7/54 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر متوسطی در مشارکت در عمران روستایی داشته ، 3/20 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر زیادی در مشارکت در عمران روستایی داشته ، 7 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر بسیار زیادی در مشارکت در عمران روستایی داشته است.

جدول 4-7- میزان تاثیر تهیه طرح هادی بر مشارکت در عمران روستایی
شرح
فراوانی
درصد
اصلاً
10
8/5
کم
21
2/12
متوسط
94
7/54
زیاد
35
3/20
خیلی زیاد
112
7
کل
172
100
ماخذ : مطالعات میدانی ، 1392

شکل 4-7- میزان تاثیر تهیه طرح هادی بر مشارکت در عمران روستایی
4-2-2. میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر تقویت نهادهای محلی
نهادهای محلی نهادهای واسط مناسبی هستند که از آسیب‌های متداول نهادهای واسط مانند قرار گرفتن تحت سیطره‌ی سهامداران عمده مصونیت بالایی دارند. تقویت و ایجاد هیأت‌های محلی با توجه به زمینه‌های فرهنگی-مذهبی کمک می‌کند تا امکاناتی برای ایجاد محیط‌های نیمه‌صمیمی محلی در دوره‌ای که زندگی مدرن دشواری‌های در برقراری روابط صمیمی ایجاد کرده‌است و هر برنامه‌ی تربیتی را مختل می‌کند پدید می‌آورد.
می توان گفت نهادهای مردمی و محلی شامل مساجد ، پایگاه مقاومت بسیج ، حسینیه و شرکت های تعاونی است ، طبق بررسیها و مشاهدات میدانی در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، روستای تازه آباد فاقد هر گونه نهاد محلی است بنابراین اجرای طرح هادی نقشی در تقویت آنها ندارد ، اما در سه روستای دیگر می توان دید اجرای طرح هادی تاثیر مثبتی بر تقویت نهادهای محلی داشته که این خود می تواند سبب بالارفتن سطح آگاهی روستاییان خواهد شد .
بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی 2/71 درصد از پاسخگویان معتقدند طرح هادی هیچ تاثیری در تقویت نهادهای محلی نداشته ، 6/18 درصد پاسخگویان معتقدند طرح هادی تاثیر کمی در تقویت نهادهای محلی داشته ، 3/9 درصد پاسخگویان معتقدند طرح هادی تاثیر متوسطی در تقویت نهادهای محلی داشته ، 2 درصد پاسخگویان معتقدند طرح هادی تاثیر زیادی در تقویت نهادهای محلی داشته است.

جدول 4-8- میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر تقویت نهادهای محلی
شرح
فراوانی
درصد
اصلاً
153
2/71
کم
40
6/18
متوسط
50
3/9
زیاد
2
9
خیلی زیاد
0
0
کل
215
100
ماخذ : مطالعات میدانی ، 1392

شکل 4-8- میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر تقویت نهادهای محلی
بر طبق بررسیهای میدانی و مشاهدات در چهار روستای دارای طرح هادی توچی پایه بست ، پایین کویخ ، گرفم و خشت مسجد می توان گفت نهادهای محلی موجود در روستاها اغلب شامل مساجد ، حسینیه ها ، تعاونیها و پایگاههای مقاومت بسیج هستند که در روستای خشت مسجد شامل شرکت تعاونی و مسجد بوده و مابقی روستاها فاقد ساختمان مستقل جهت نهادهای محلی هستند ، البته این ساختمان ها در سطوح مورد نیاز در طرح هادی پیشنهادی پیش بینی شده اما چون هنوز اجرا نشده است قابل رویت نمی باشد .
بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی در چهار روستای توچی پایه بست ، پایین کویخ ، گرفم و خشت مسجد 4/13 درصد از پاسخگویان معتقدند تهیه طرح هادی هیچ تاثیری در تقویت نهادهای محلی نداشته ، 25 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر کمی در تقویت نهادهای محلی داشته ، 9/52 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر متوسطی در تقویت نهادهای محلی داشته ، 7 درصد پاسخگویان معتقدند طرح هادی تاثیر زیادی در تقویت نهادهای محلی داشته و 7/1 درصد تاثیر بسیار زیادی دارد .
جدول 4-9- میزان تاثیر تهیه طرح هادی بر تقویت نهادهای محلی
شرح
فراوانی
درصد
اصلاً
23
4/13
کم
43
25
متوسط
91
9/52
زیاد
12
7
خیلی زیاد
3
7/1
کل
172
100
ماخذ : مطالعات میدانی ، 1392

شکل 4-9- میزان تاثیر تهیه طرح هادی بر تقویت نهادهای محلی

4-2-3. میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر ایجاد نهادهای محلی جدید
با ایجاد و تقویت نهادهای محلی، ‌امور هر ناحیه معمولاً، با توجه به امکانات و رعایت پاره‌ای از مقتضیات دیگر محلی اداره می‌شود و برنامه‌ها با در نظر گرفتن امکانات محلی تنظیم می‌شود و فشار وارد بر دوش حکومت مرکزی کاهش می‌یابد. لذا، از این نظر، مصارف بودجه دولت مرکزی به میزان قابل توجهی کاسته می‌شود. افکار مردم به طور طبیعی و قهری پرورش می‌یابد و هم‌چنین، حس مسؤولیت را زیادتر می‌کند. ابداع، ابتکار، اعتماد به نفس و علاقه به شناخت سریع و به هنگام نیازها و مشکلات محلی در آنان تقویت می‌شود و تصمیمات سریع‌تر اتخاذ می‌گردد و در پیشبرد هدف‌ها و تحقق آرمان‌های محلی کوشش و پشتکار صمیمانه و بیدریغ ابراز می‌گردد.
همانطور که گفته شد نهادهای مردمی و محلی شامل مساجد ، پایگاه مقاومت بسیج ، حسینیه و شرکت های تعاونی است ، طبق بررسیها و مشاهدات میدانی در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، روستاهای پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ به دلیل داشتن نهادهای محلی ، اجرای طرح هادی در ایجاد نهادهای محلی جدید نقشی نداشته اما در روستای تازه آباد که فاقد هر گونه نهاد محلی است اجرای طرح هادی نقشی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد a، Beckett، Beckett’s، authenticity Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع طرح هادی، امید به آینده، احساس امنیت، سوانح طبیعی