دانلود پایان نامه با موضوع سازمان ملل، حقوق بین الملل، رشته حقوق، اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

سایت ها ، نشریات ،‌ اسناد بین المللی و قوانین افغانستان که مرتبط با پدید ه ی و جرایم تروریستی است انجام گرفته است در روش گرد آوری اطلاعات بیشتر از روش فیش برداری اطلاعات از طریق مطالعات کتاب خانه ای استفاده شده است
ط) پیشنه تحقیق
سیاسی شدن پدیده تروریسم سبب شده مبارزه با این پدیده با مشکلات متعدد روبرو شود. از سوی کارهای پژوهشی، تحقیقاتی و فکری قابل توجهی انجام نشود.
بیشتر آثار و تحقیقات مربوطه به تروریسم در افغانستان و جهان، جنبه‌های سیاسی آن را مورد توجه قرار داده است و متأسفانه کمتر به رویکرد های حقوقی آن پرداخته شده است.
تنها برخی کشورها و نهادهای بین المللی اندک توجهی به جنبه‌های حقوقی آن داشته است که به تعداد این آثار اشاره می‌گردد.
1. چهار چوب حقوق جهانی بر ضد تروریسم، تهیه کننده دفتر مبارزه با مواد مخدر و تروریسم سازمان ملل متحد سال 2010 میلادی، نیویورک.
2. تحلیل قضایای تروریستی، تهیه کننده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، سال2010 میلادی، نیویورک
3. تروریسم از نظر حقوق اسلام و اسناد بین المللی، نگاشته سید حسین‌هاشمی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1390شمسی.
4. تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی، مجموعه مقالات سخنرانی های ارائه شده در همایش پنجم و ششم دیماه 1380، مرکز مطالعات توسعه قضایی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری.
5. سرکوب تروریسم در حقوق بین المللی معاصر، محسن عبدالهی و فاطمه کیهانلو، معاونت پژوهش،تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری.
6. تروریسم شناسی،تألیف علی عبداللهی خانی، انتشارات ابرار معاصر، 1386 شمسی.
7. تروریسم، حقوق و حقوق بشر دوستانه، دکتر محسن عبداللهی، نشر شهر دانش، 1388 شمسی.
8. سیاست کیفری ایران در قبال تروریسم، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرم شناسی، سید هادی نظامی الحسین، دانشگاه تهران، پردیس قم 1387 شمسی.
9. تروریسم در نظام حقوقی بین الملل و نظام حقوقی عراق، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوقی جزا و جرم شناسی، سید احمد بهرانی، مرکز آموزش عالی اهلبیت، 1387 شمسی.
10. تروریسم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی، رساله دکتری، رشته حقوق جزا و جرم شناسی، سعید حکیمی ها، دانشگاه تربیت مدرس، 1385شمسی.
11. تروریسم بین المللی و دفاع مشروع، پایان نامه کارشناسی رشته حقوق بین المللی، محسن شریفی، دانشگاه شهید بهشتی، 1384شمسی.
12. جایگاه و نقش سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم بین المللی، پایان نامه کار شناسی ارشد رشته حقوق بین المللی، علی اصغر کاظمیان،دانشگاه شهید بهشتی 1383شمسی.
13. الارهاب رویه فلسفیه معاصره،رساله ماجستر، مقدمه فی الفلسه، ناجی علی محمد الصاعی، کلیه الاداب جامعه عدن 1426 قمری
ی) ساماندهی تحقیق :
این پژوهش مشتمل بر دو بخش است ، بخش اول دارای دو فصل است . در فصل اول کلیات و در فصل دوم مفاهیم و تعریفها ، بخش دوم نیز دارای دو فصل است فصل اول تدابیر و مجازات در اسناد بین المللی و قوانین افغانستان . فصل دوم مباره با تروریسم و حقوق بشر

بخش اول: کلیات وجرایم خاص تروریستی

فصل اول: مفاهیم وکلیات

1- تعریف تروریسم
1-1 – تعریف تروریسم در دکترین حقوقی
یکی از محققان معروف بنام اشمیت1 با همکاری گرو های تحقیقاتی،بیش از صد تعریف را برای تروریسم مطرح کرده است که2:
تروریسم، شیوه اقدامات تکراری به منظور ایجاد دلهره و رعب و وحشت است که به دلایل سلیقه ورزی جنایی یا سیاسی، توسط گروه‌های مختلف به کار گرفته می‌شود3.
در این تعریف چند ایراد وارد است:
1. تروریسم «،شیوه» نیست؛، بلکه خود عمل است؛ بنابراین، بهتر است واژه شیوه حذف شود؛
2. اگر دلیل و یا به عبارتی، انگیزه تروریسم، «جنایی» یا «سلیقه ورزی» باشد، در این صورت چه تفاوتی با جرایم عادی دارد؟ به علاوه در این صورت بهتر بود به جای عبارت«به دلایل سلیقه ورزی، جنایی و یا سیاسی» از این عبارت:: «به هر انگیزه‌ای» استفاده می‌گردید؛ زیرا ذکر این سه مورد ممکن است چنین توهمی را به وجود می‌آورد که ترور باید تنها به سه انگیزه یاد شده منحصر باشد، در حالیکه به ظاهر مقصود نویسنده این بوده که اساسا در ارتکاب این جرم، انگیزه هیچ تاثیری ندارد.
الکس اشمیت، در اثر خود به نام راهنمای تحقیق در باره مفاهیم، نظریه‌ها اطلاعات پایه و تالیفات در باب تروریسم سیاسی در تحقیق آماری، کوشیده است، پیامد مفاهیمی را که بیشتر مورد نظر نویسندگان بوده تعیین کند. در مجموع به چهار عنصر مشترک در تعاریف رسیده است که به ترتیب «خشونت، جنبه سیاسی پدیده، وحشت وترس و سر انجام واکنش های روانی پدید آمده»، در اولویت قرار گرفته اند.
ژیلبر گیوم، حقوق دان فرانسوی، بر اساس تحقیقات اشمیت، بر این باور است که اقدام مجرمانه را نمی‌توان تروریستی قلمداد کرد، مگر اینکه سه شرط در آن جمع باشد:
1. ارتکاب برخی افعال خشونت آمیز به گونه‌ای که قتل یا صدمات جسمی مهم بوجود آورد؛
2. قصد معین یا طرح هماهنگ فردی یا جمعی برای ارتکاب افعال مذکور؛
3. قصد غایی، ایجاد رعب و وحشت نزذ شخصیت‌های معین، گروه‌ها، اشخاص یا در میان عموم مردم.
ایشان با ترکیب این تعاریف، عناصر مهم و قابل تعریف را جدا نموده است. شاید این تعریف، نتیجه بررسی‌های ایشان باشد که توماس جی. بدی، در بررسی‌های خود موضوع تروریسم بین المللی را در عناصر تعریف ذیل می‌پذیرد:
کاربرد مکرر خشونت یا انگیزه سیاسی به همراه قصد ارعاب به وسیله عاملان غیر دولتی که بر بیش از یک دولت اثر گذارد.4
در این تعریف نیز ایرادهای ذیل وارد است:
1. با توجه به قید «عاملان غیر دولتی» این تعریف شامل تروریسم دولتی نمی‌شود طبق این تعریف، هیچ گاه یک دولت نمی‌تواند در سطح بین المللی تروریسم شناخته شود، در حالیکه یک دولت هم می‌تواند به عنوان تروریسم بین المللی شناخته شود؛
2. قید «بیش از یک دولت» برای تروریسم بین الملل ضرورتی ندارد؛ زیرا کافی است یک عمل تروریستی، تنها بر یک دولت اثر گذارد؛ البته ممکن است در عملیات بعدی، دولت دیگری مورد هدف قرار گیرد؛ بنابراین لازم نیست که در یک عملیات بیش از یک کشور تحت تاثیر قرار گیرد؛ بلکه مهم قابلیت تاثیر گذاری بر چند کشور است؛، از این جهت که مثلا مرتکب جرم از کشوری باشد که داوری بین المللی کافی باشد؛ یعنی مجرم از یک کشور باشد و محل ارتکاب جرم کشور دیگر؛ بنابراین، لازم نیست که عمل تروریستی لزوما بر دو کشور اثر بگذارد، مگر این که منظور از اثر گذاری همین مقدار باشدکه بیان شد؛ یعنی مجرم از یک کشور دیگری باشد که دست کم این مقدار بر دو کشور تاثیر دارد؛ زیرا ممکن است بر روی پرونده رسیدگی به این دسته از جرایم میان دو کشور موجب اختلاف گردد.
اما اگر بر اساس قوانین داخلی کشور مجرم، در باره مجازات مجرم، صلاحیت کشور محل وقوع جرم به رسمیت شناخته شده باشد، در ا ین فرض، دیگر اثری بر دو کشور نخواهد داشت؛ بنابراین، در تحقق یک جرم بین المللی، معیار تفاوت و تغایر مجرم و محل وقوع؛ جرم است و نه فعلیت اثر گذاری بر دو کشور.
موسسه تحقیقاتی رند (RAND) در برخی تحقیقات خود تروریسم را به عنوان «خشونت یا تهدید خشونت آمیز برای ایجاد فضای ترس و هشدار که معمولا در حمایت از موضوعات سیاسی و سیستماتیک انجام میشود» تعریف کرده است.5
در این تعریف، قید «معمولا» در بر گیرنده چنین پیامی است که تروریسم می‌تواند به انگیزه غیر سیاسی هم صورت م‌گیرد.
برخی حقوق دانان تروریسم را چنین تعریف نموده اند:
قصد ایجاد رعب و وحشت و برای رسیدن به مقاصد خاص6
سپس در توضیح قصد ایجاد رعب و وحشت وتفاوت آن با قصد ایجاد وحشت در سایر جرایم این گونه نوشته‌اند:
این قصد با قصد ارتکاب جرایم مشخصی که در حقوق جزای داخلی تعریف شده، باهم عنصر روانی افعال تروریستی را تشکیل میدهند؛ بنابراین، خشونت بعضی افعال مجرمانه را ـ که ذاتی افعال مذکور قلمداد میگردند و ممکن است به ایجاد رعب و هراس بینجامد ، باید از قصد ایجاد آن تفکیک نمود. افزون بر آن رعب و هراس ناشی از اعمال تروریستی، افراد غیر قربانیان را نشانه میگیرد؛ زیرا تروریسم عموما علیه کسانی سازمان می‌یابد که به آنها دسترسی ندارند7
برخی نیز تروریسم را چنین تعریف کرده اند:
تروریسم در اصطلاح به فرد یا گروهی اطلاق می‌شود که با توسل به شیوه‌های خشن، غیر متعارف و غافل کننده، جان، مال و امنیت عمومی را در معرض تهدیدهای جدی قرار داده و موجب ایجاد ترس و وحشت عمومی می‌شود8
بر این تعریف اشکال های ذیل طرح شده است:
1. به جای واژه ی «و» از کمله ی «ما» استفاده شوده بهتر است؛
2. قید «غیر متعارف» مبهم است و ضرورت آن معلوم نیست؛
3. قید «غافلگیر کننده» ضرورتی ندارد، زیرا اگر از پیش هم اعلان کند، ولی به دلیل عدم آکاهی برخی قربانیان موجب خسارت جدی شود، در تحقق تروریسم کافی است.
4. افزون بر این، به کار گیری خشونت بر اساس این تعریف لازم نیست، بلکه تهدید هم کافی است. در تهدید به خشونت، اساسا غافل گیری معنا ندارد؛ بلکه اصولا تهدید وقتی محقق میشود که از پیش به قربانیان اطلاع داده شود که مورد حمله واقع خواهند شد و این با قید غافلگیری سازگار نیست. در بکار گیری خشونت هم که با تمهید مقدماتی، این خبر را به قربانیان برساند و نه غافل گیرانه، باز هم ماهیت تروریستی عمل را تغییر نمیدهد؛ بنا.بر این، قید غافل گیرانه که در برخی تعاریف، از جمله تعریف اخیر بر آن تاکید شده ا ست، لزومی ندارد؛
5.ذکر«امنیت عمومی» در کنار جان ومال و مستقل از آن ضرورتی ندارد، چون این قید با عبارت نهایی که «ایجاد ترس و وحشت عمومی» است استنباط می‌شود.
1-2- تعریف تروریسم بین الملل
طبق قاعده در حقوق بین المللی هم بر خلاف حقوق داخلی، از تروریسم بین الملل بحث شود، همانگونه برخی خواسته‌اند از تروریسم بین المللی تعریف مستقلی ارائه نمایند؛اما به نظر میرسد تعریف تروریسم داخلی و بین المللی به خودی خود با هم تفاوتی ندارند؛، ولی در موضوع تروریسم نیز مانند هر جرم دیگری، آنگاه که پای بیش از یک کشور به میان بیاید ( به این معنی که مجرم، قربانی جرم و محل وقوع جرم هر سه از یک کشور نباشد ) جنبه بین المللی پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، بین المللی بودن تروریسم، در ماهیت آن تغییر ی ایجاد نمی‌کند، اگر چه آثار حقوقی از نظر آیین داد رسی به‌ویژه صلاحیت داد گاه و استرداد مجرم خواهد داشت.
در ماده سه کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی، مصوب سازمان ملل، به همین نکته اشاره شده است که کنوانسیون، شامل مواردی نخواهد شد که جرم در کشور واحد انجام شده باشد و نیز در مواردی که متهم و قربانی جرم، هر دو از یک کشور باشند و نیز در مواردیکه متهم در سرزمین همان دولت یافت شود ودولت دیگری بر اساس پاراگراف یک یا دو از ماده شش این کنوانسیون، نظر دیگری برای اعمال صلاحیت خود نداشته باشد، به استثنای مواردیکه باید مقرات 10-15 به نحو مقتضی اعمال شود9..
تفاوت که در این ماده وجود دارد که سخنی از قربانی جرم به میان نیامده است، به این دلیل که ظاهرا جرایم مربوط به حمایت مالی از تروریسم، به خودی خود، یعنی بدون تحقق عملیات تروریستی، قربانی جرم ندارد10
1-3- تعریف تروریسم در اسناد سازمان ملل
اغلب درتنظیم کنوانسیون‌های بین المللی نیز مانند، قوانین داخلی بسیاری از کشور ها، تلاش شده است تا ابتدا تعریف کلی از تروریسم و دامنه آن ارائه و سپس مصادیقی از جرایم تروریستی بر شمرده شود.. در میان اسناد سازمان ملل متحدنیز که مربوط به تروریسم استکنوانسیون به صورت اختصاصی به این مسئله پرداخته است که عبارت‌اند از کنوانسیونمبارزه با بمب‌گذاری تروریستی و کنوانسیون بین المللی سر کوب حمایت مالی از تروریسم.
1-3-1- تعریف تروریسم در کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی
در ماده 2 کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی، مصوب سازمان ملل در سال 1998 تروریسم اینگونه تعریف شده است:
کسی مرتکب جرم مفاد مورد نظر این کنوانسیون محسو

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع حقوق بشر، افغانستان، حقوق جزا، مبارزه با تروریسم Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع جرم انگاری، ایالات متحده، منابع مالی، قانون مجازات