دانلود پایان نامه با موضوع سازمان تامین اجتماعی، رفاه اجتماعی، خدمات درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

وزیر محترم رفاه اجتماعی، مدیر عامل وقت سازمان و دیگران فرستادم و پرسیدم با سازمان عزیز ما که با تمام کاستی ها پیش میرود و نقص های خود را ترمیم و رفع می کند چرا چنین رفتار می کنند و شاخ و برگ آن را ناشیانه می برند؟ “45
استقلال فعالیت سازمان بیمه های اجتماعی در کرمان، تاسیس شعبه بروجن، یاسوج
1355 در تیر ماه سال 1355 نیز وزارت رفاه اجتماعی همزمان با تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی وقت منحل شد و کلیه وظایف وزارت مزبور در قانون تامین اجتماعی به عهده وزارت بهداری و بهزیستی وقت قرار گرفت. متعاقب تشکیل وزارت مورد اشاره برابر ماده 10 قانون تشکیل وزارت، سازمان تامین اجتماعی (سازمان مرکزی) تبدیل به صندوق تامین اجتماعیشد. تشکیلات، وظایف و امور اجرایی شعب هم در مناطق بهداری و بهزیستی وقت ادغام شد. ضمنا حق بیمه از اول سال 1355، به میزان سی درصد مزد و حقوق افزایش پیدا کرد: هفت درصد سهم بیمه شده، بیست درصد سهم کارفرما و سه درصد کمک دولت ( برای تقویت بنیه مالی سازمان)
متعاقب قانون تامین اجتماعی به موجب قانون مصوب 10/4/1355، وزارت بهداری و بهزیستی از ترکیب وزارت بهداری و وزارت رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به وجود آمد تا عهده دار وظایف مربوط به تامین بهداشت، رفاه اجتماعی، خدمات درمانی، توان بخشی، تنظیم خانواده و … شود. از مصوبات قانونی و انحلال و ادغام سازمانها هدفهای زیادی تعیین و انتظار میرفت. از جمله آنکه باید شبکه های درمانی مرتبی تشکیل شود تا نیاز های درمانی ساکنان روستاها را در چند مرحله رفع کند و در نهایت آنها را به بیمارستان مجهزی واقع در مرکز استان متصل نماید. این برنامه زیبا در تصور و روی کاغذ، به طور طبیعی جاده ارتباطی آماده، آمبولانس کافی، پزشک، درمانگاه هائی در فواصل معین و همچنین برق، تلفن، ساختمان و پرسنل کار آزموده لازم داشت. در این زمان به دلیل کمبود پزشک ایرانی یا عدم علاقه انها به خدمت در روستاهای فاقد امکانات، برنامه استخدام پزشکان فیلیپینی، مالزیائی، هندی و پاکستانی پیش آمد. پزشکانی که نه زبان اهالی محل خدمت خود را می فهمیدند و نه دانش پزشکی آنها مورد برسی و تائید قرار گرفته بود و هرگز نتوانستند توقعات بحق درمانی روستائیان و کارگران را برآورده سازند و همچنین حقوق بالاتری نسبت به پزشکان ایرانی دریافت می کردند. ایجاد شعبه ایرانشهر
1356 ایجاد شعبه چابهار
1357 همانطور که اشاره شد در نیمه دوم دهه 50، حساب و کتابهای سازمان بر اثر سوء سیاست ها و خطاها به حد کافی در هم ریخته و ” سازمان تامین اجتماعی ” به مرتبه ” صندوق! تامین اجتماعی! ” تنزل یافته بود تا انکه در بهمن ماه 1357، انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و مهندس زاوش بعد از هجده سال دوباره ریاست سازمان را عهده دار شد. اما عنوان ” صندوق ” که یاد آور صندوق تعاون سال 1328 بود، آزارش می داد.
1358 پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 28/4/1358 دوباره در جهت احیای ماده 10 قانون تامین اجتماعی، سازمان با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی تشکیل و صندوق تامین اجتماعی موضوع 10 ماده قانون تشکیلات بهداری و بهزیستی با حفظ کلیه وظایف، داراییها، مطالبات، دیون و تعهدات با سازمان ادغام و منتقل گردید و برابر قانون مزبور کلیه واحدهای اجرایی تامین اجتماعی مستقر در سازمان های منطقه ای بهداری و بهزیستی استان ها موضوع ماده 6 قانون تشکیلات وزارت مورد اشاره از سازمان های مذکور منتزع و با کلیه وظایف، داراییها، مطالبات، دیون و تعهدات و کلیه کارکنان به سازمان تامین اجتماعی منتقل شد. و خوشبختانه دوباره از نام صندوق به نام سازمان تامین اجتماعیتغییر یافت. البته در این نقل و انتقالات کلیه بیمارستان ها و درمانگاه ها و امور درمانی بیمه شدگان کماکان در اختیار وزارت بهداری و بهداشت باقی ماند.
اگر چه در سال های آغازین انقلاب اسلامی ، مبانی مشروعیت بیمه اجتماعی با تردیدها و پرسش های جدی مواجه شد، کوشش های پیگیر دست اندرکاران این امر موجب شد که این بنای مستحکم لطمه ای جدی نخورد و به حیات خود ادامه دهد و زمینه های فعالیت سازمان تامین اجتماعی و دامنه اختیارات آن بیش از پیش گسترش یابد.46
متاسفانه جناب آقای مهندس زاوش در سن هفتاد سالگی در گذشتند و سازمان تامین اجتماعی خدمتگزاری شایسته را از دست داد. می گویند مهندس زاوش در شروع مجدد بکار خویش در سازمان دستور رفتار و انتخاب منش متناسب با کار در سازمان کارگری را برای همکاران نوشته بود و کلامی از شیخ اجل سعدی را بر بالای نامه تحریر نموده بود:
در خاک بیلقان برسیدم به عابدی ، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن
گفتا برو چو خاک ” تحمل ” کن ای فقیه ، یا آنچه خوانده ای همه در زیر خاک کن
دکتر خسرو سعیدی، خاطره ای را از ایشان نقل می کنند: در آخرین فرصتهائی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانتدوین میشد، آیفون روی میزم صدا کرد و از آن طرف مرحوم زاوش خیلی کوتاه فرمودند: ” … فقط حدود دو ساعت فرصت داریم پیش نویس متنی را تهیه و به کمیسیون تدوین قانون اساسی بفرستیم تا ضرورت حمایتها و مسائل تامین اجتماعی به عنوان یک اصل در قانون گنجانیده شود، فوری اقدام کنید. این یک ضرورت حیاتی است …” در کمتر از وقت تعیین شده متن را تهیه کردم و به کمیسیون رساندم و اصل 29 قانون اساسی حاصل آن می باشد که البته با لحن خاص و عبارات مورد پسند اعضای کمیسیون نوشته شده است. شادروران زاوش، تامین اجتماعی را برای جامعه، واجد آن درجه از اهمیت می دانست که اصلی از اصول قانون اساسی مملکت به آن اختصاص یابد.(روحش شاد)
تصویب بخشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد
اصلاحیه لایحه قانونی شمول مواد 60، 70، 72، 73، 74، 80، 81، 82 و 83 قانون تامین اجتماعی درباره کلیه بیمه شدگانی که در جریان انقلاب اسلامی دچار نقص عضو، از کار افتادگی جزئی و یا کلی شده اند و یا به درجات شهادت رسیده اند مصوب 26/6/1358 مجلس شورای اسلامی
1359  
 دهه 40 و 50 
در این دهه مصادف با دوره مدیریت عاملی زنده یاد مهندس محمد زاوش بود، ساختمان هائی برای  استقرار شعب، درمانگاه و بیمارستان از بودجه خود سازمان ساخته شد و ضوابط کارها، بخشنامه ها و دستور العمل ها به قصد آموزش کارکنان آماده و ابلاغ شد، در هنگام  استخدام کارکنان جدید کلاس های آموزشی کوتاه مدت تخصصی برگزار میشد. بیمارستانهای بزرگ سازمان مانند بیمارستان شماره2، سرخه حصار، خزانه، سوانح و هدایت ایجاد و اعمال جراحی و درمانی مهمی را انجام می دادند و در نتیجه تعداد بیمه شدگان نیز بتدریج و پس از فراهم کردن امکانات پاسخگوئی، افزایش می یافت. مرحوم زاوش که مهندس معدن بود به اعتلای نام سازمان و محکم و مستقل شدن شالوده آن عشق عجیبی داشت، بنای ساختمان های مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی در جوار یکدیگر و برقراری ارتباط نزدیک با نمایندگان کارگران در جلسات مشترک به منظور انجام امور بیمه شدگان و به طور اصولی تمرین تبادل نظر و گفتگو از یادگار های آن مرحوم می باشد.
سپس نوبت به ریاست استاد دکتر محمود خواجه نوری (استاد دانشکده حقوق) رسید که اغلب موارد چراغ اتاق کارش در طبقه نهم ساختمان مرکزی تا ساعت یازده شب روشن بود و او به تنهائی برای خواندن و پاسخ دادن به انبوه گزارشها و کسب دستور ها، از جان و دل مایه می گذاشت. در دوره دکتر خواجه نوری هم احداث بی وقفه ساختمان های توامان شعبه و درمانگاه که نیاز و وجودشان در گوشه و کنار مملکت به طور روز افزون احساس میشد با قراردادهای 12 ماهه به انجام میرسید و از آنها بهره برداری میشد. در این دوره ضوابط حقوقی و فنی و آموزشهای کارکنان شعب و درمانگاه ها بوسیله ادارات ستادی شدت گرفت.
در سال های 1345 – 1350 با فزونی تعداد بیمه شدگان ( و به همین نسبت افزایش مراجعه کنندگان به درمانگاه ها و بیمارستانها) و افزایش امکانات درمانی در تهران و آگاهی های مشمولان بیمه از این مطلب که می توانند از طریق دیگری رفع مشکل نمایند، موضوع استفاده از سیستم آزاد، یعنی مراجعه به پزشک و بیمارستان انتخابی مطرح شد. در همین حال مسائلی چند در نارضایتی گروهی از بیمه شدگان از وضع درمان، تاثیر داشت:
1- مراجعات بی حساب افراد به درمانگاه ها مخصوصا در ساعات معین روز و عدم تفکیک بیمار واقعی با متمارضان حرفه ای و وقتگیر و عدم فرصت پزشک برای دقت در تشخیص بیماران نیازمند مراقبت.
2-مشکلات مربوط به ارسال مرتب و بموقع فهرست پرداخت حق بیمه بیمه شدگان برای پرداخت حق بیمه که احراز شرایط لازم برای تامین اعتبار دفترچه و استفاده های دیگر را مختل می کرد.
3-دوری از محل سکونت بیمه شدگان (بیمه شده و خانواده او) از محل درمانگاهی که باید به آن مراجعه کنند و مشکلات رفت و آمد ناشی از آن.
4- تصور اینکه پرداخت حق بیمه صرفا برای درمان است و سایر تعهدات ( مانند مستمری بازنشستگی و … ) فعلا دور از دسترس و باور هستند.
این ضرورت ها در دوران تصدی دکتر خواجه نوری که دوران گسترش چشمگیر واحد های درمانی و اداری بود، بسیار زود هنگام، غیر قابل کنترل و متضمن هزینه های گزاف تلقی و لذا محقق نشد. در این دوران کارکنان و مسئولان سازمان تحت تاثیر تربیت اولیه معتقد به صرفه جوئی، و تا حدی خسیس بودند و به قول منتقدان، تحویل خودکار و کاغذ برای مصارف اداری هم دارای ضوابط سخت بود47.
مبحث ششم : دهه ششم تحولات48
1360 قانون‌ راجع‌ به‌ برقراري‌ مستمري‌ درباره‌ بيمه‌شدگاني‌ كه‌ بعلت‌ همكاري‌ با نيروهاي‌ مسلح‌ شهيد و يا معلول‌ شده‌ يا مي‌شوند مصوب‌ 18/11/1360 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌
1361 تصویب قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون مصوب 13/4/1361، قانون‌ برقراري‌ حقوق‌ وظيفه‌ از كارافتادگي‌ و وظيفه‌ عائله‌ تحت تكفل‌ جانبازان‌ و شهداء انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ و جنگ‌ تحميلي‌ و پرداخت‌ حقوق‌ و مزاياي‌ مجروحين‌ جنگ‌ تحميلي‌ و انقلاب‌ اسلامي‌ مصوب‌ 25/11/1361 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي
1362  
1363 تاسیس اداره کل تامین اجتماعی بوشهر
1364 تاسیس اداره کل تامین اجتماعی استان یزد، لرستان، سمنان، مازندران، آذربایجان غربی، چهار محال و بختیاری، ایجاد شعبه فارسان،
1365 تصویب قانون اصلاح بند ب و تبصره 3 ماده 4 تامین اجتماعی در سال 1365 برای پوشش بیمه ای صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری، تصویب قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ مصوب‌ 27/3/1365 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، تاسیس شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) به منظور حفظ و ارتقاء ارزش ذخاير سازمان، ایجاد شعبه خاش
1366 تصویب قانون بیمه بیکاری به طور آزمایشی در سال 1366، قانون بیمه بیکاری مصوب 24/3/1366 که نرخ حق بیمه سه درصد سهم فرد بیمه شده است و کلا توسط کارفرما تامین و پرداخت و در حساب دیگری نگهداری میشود.
1367 تصویب بخشی دیگر از قانون بازنشستگی پیش از موعد
1368  در تاریخ 21/8/1368 به منظور ارتقای کمیت و کیفیت خدمات درمانی، قانون الزام سازمانی تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب و کلیه تعهدات درمانی مورد اشاره دوباره از ابتدای سال 1369 به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. در این راستا تمامی بیمارستان ها، درمانگاه ها و تجهیزات درمانی سازمان که با حفظ مالکیت در اختیار وزارت بهداری و بهزیستی وقت ( وزارت بهداشت، درمان و آموزش زمان تصویب قانون) قرار گرفته بود، دوباره به سازمان برگشت داده شد، و از آن زمان تا کنون کلیه خدمات درمانی بیمه شدگان راساً توسط سازمان از طریق درمان مستقیم و غیر مستقیم به خدمت گیرندگان ارائه می شود.
تاسیس مديريت درمان تامين اجتماعي استان كرمان، ایجاد شعبه سراوان، شعبه دهدشت چهار محال و بختیاری
1369 تصویب قانون بیمه بیکاری به طور قطعی در سال 1369، تصويب قانون الزام، واگذاري امر درمان بيمه شدگان به سازمان تامين اجتماعي
تاسیس مدیریت درمان استان چهار محال و بختیاری، پزد، سمنان، ایلام، لرستان، گیلان، هرمزگان، کاشان، سيستان و بلوچستان، اصفهان، بهره برداری از پلي كلينيك شبانه روزي آيت اله كمالوند خرم آباد
مبحث هفتم : دهه هفتم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع بیمه های اجتماعی، بیمه اجتماعی، رفاه اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع سیستان و بلوچستان، سازمان تامین اجتماعی، مجلس شورای اسلامی